archive-nl.com » NL » V » VECTRIX.NL

Total: 358

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Nieuwe naam voor AgentschapNL
  Nieuwe naam voor AgentschapNL Woensdag 29 oktober 2014 Op 7 november is de nieuwe naam bekendgemaakt van AgentschapNL uitvoeringsorgaan voor onder andere de WBSO Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO RVO wordt het agentschap voor de uitvoering van zowel nationaal als Europees beleid gericht op ondernemend Nederland De fusie moet zijn beslag krijgen op 1 januari 2014 Wilt u meer weten over de mogelijkheden m b t subsidies waaronder de WBSO

  Original URL path: http://www.vectrix.nl/nieuws/2014-10-29/nieuwe-naam-voor-agentschapnl/?p=vectrix (2016-01-09)
  Open archived version from archive


 • Laagdrempelige subsidie voor scholing ICT-opleidingen
  Opleidingen ICT Werkgevers van ICT bedrijven en ICT afdelingen van bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor opleidingskosten van hun werknemers Het opleidingsaanbod bestaat uit diverse categorieën 1 Technische ICT opleidingen 2 Project Management opleidingen 3 Sociaal Communicatieve opleidingen 4 Management en Leidinggeven 5 Marketing en Commercie Er is een lijst met opleidingen waarvoor subsidie gekregen kan worden De subsidie is 50 van de opleidingskosten en deze opleidingskosten dienen per opleiding minimaal 2 000 ex btw te bedragen Eén werkgever mag deze aanvraagperiode maximaal voor 250 000 aan opleidingskosten subsidie aanvragen dit platfond wordt mogelijk januari 2015 aangepast ZZP ers kunnen niet in aanmerking komen voor deze subsidie Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2014 Het gaat hierbij om afgeronde scholingstrajecten in de periode van 1 juni 2014 t m 31 december 2015 Subsidie Duurzame Inzetbaarheid Deze regeling richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers die nu en in de toekomst gezond gemotiveerd competent en productief aan het werk kunnen zijn Een project dat zich hierop richt kan ofwel een adviestraject zijn dat resulteert in een implementatieplan ofwel een implementatietraject van een eerder afgegeven advies De subsidie per project bedraagt maximaal 50 van de projectkosten Uitsluitend de advieskosten van een externe adviseur komen voor subsidie in aanmerking Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie 10 000 De kosten van het project moeten minimaal 12 000 bedragen De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld Thema s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn 1 het maken van een bedrijfs of organisatiescan 2 uitvoeren van onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van werknemers 3 bevorderen van gezond en veilig werken 4 bevorderen van leercultuur voor werknemers 5 in dialoog met werknemers aanpassen van de organisatie van het werk 6 het bevorderen van interne en externe mobiliteit 7 stimuleren

  Original URL path: http://www.vectrix.nl/nieuws/2014-10-14/laagdrempelige-subsidie-voor-scholing-ict-opleidingen/?p=vectrix (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Deal van de maand 3D Hubs
  bedrijf een nieuwe industriële revolutie ontketent en leerden en passant nog wat over signaling tussen investeerders 3DHubs biedt een platform dat 3D printers aan elkaar koppelt Met 3DHubs kan een consument zijn eigen ontwerp in de buurt printen Dit kan bij een bedrijf maar ook bij de buren van een paar straten verderop Sinds de start van het bedrijf precies één jaar geleden zijn 8 000 printers aangesloten in 140 verschillende landen Hiermee is 3D printen voor 1 miljard mensen binnen een straal van 16 kilometer bereikbaar geworden Via 3DHubs zijn inmiddels 75 000 unieke ontwerpen geüpload en 30 000 daadwerkelijk uitgeprint Het succes van 3DHubs bewijst dat lokaal 3D printen een serieus alternatief is voor gecentraliseerde massaproductie Of zoals Bram het zegt Met deze kapitaalinjectie gaan we onze groei versnellen We willen alle 3D printjobs in de wereld ondersteunen en bijdragen aan de volgende industriële revolutie In mijn wereld worden producten lokaal gemaakt en voldoen ze perfect aan de wensen van het individu One size fits all massaproductie heeft zijn langste tijd gehad De deal met Balderton is zeer snel verlopen Toen wij de financiering voor onze serie A startte hebben we één partnermeeting in Londen gehad en vervolgens kregen wij per omkerende post een term sheet aldus De Zwart Deze snelheid was natuurlijk te danken aan het feit dat Balderton ook investeerde in de seed fase Het betrekken van een top level VC in de seed fase is echter niet zonder risico s vervolgt De Zwart Als ze vervolgens niet door investeren in de serie A geeft dat een slecht signaal naar andere investeerders die je dan mogelijk nog wil interesseren Ze noemen dit in de VC wereld signaling Bij 3DHubs pakte het goed uit en was hun vertrouwen in de volgende fase het juiste signaal om andere

  Original URL path: http://www.vectrix.nl/nieuws/2014-10-01/deal-van-de-maand-3d-hubs/?p=vectrix (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Werkkosten personeel: Pas op dat u geen 80% belasting betaalt!
  verplicht om de werkkostenregeling toe te passen U hebt dan niet meer de keuze om de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen toe te passen Eén van de voorgestelde maatregelen is dat de ruimte voor vrije bestedingen wordt verlaagd naar 1 2 van het loon Hiermee wordt het correct toepassen van de regeling nog belangrijker om niet geconfronteerd te worden met een belastingheffing van 80 Het Belastingplan voor 2015 voorziet niet in een voorstel om de overgangstermijn te verlengen Dit betekent dat de werkkostenregeling moet worden toegepast Daarnaast is een aantal wijzigingen voorgesteld Het is daarom verstandig te inventariseren of u klaar bent voor het invoeren van de werkkostenregeling en daarbij rekening te houden met de voorgestelde aanpassingen Het percentage van de vrije ruimte wordt verlaagd naar 1 2 procent 2014 1 5 procent Het noodzakelijkheidscriterium gaat gelden voor gereedschappen computers mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur Indien u als werkgever in redelijkheid van mening bent dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor uw bedrijfsvoering is onder nadere voorwaarden géén sprake van belastbaar loon Een overschrijding van de vrije ruimte mag jaarlijks na afloop van het kalenderjaar in één keer worden vastgesteld en afgedragen tegelijk met de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar Er komt een gerichte vrijstelling voor kortingen op branche eigen producten vergelijkbaar met de oude regeling voor producten eigen bedrijf Er komt een concernregeling voor de werkkostenregeling op grond waarvan voor de vennootschappen binnen het concern één collectieve vrije ruimte wordt gecreëerd U mag als werkgever zelf kiezen of u de concernregeling wel of niet toe past De regeling geldt voor alle concernonderdelen die gedurende het volledige kalenderjaar voldoen aan de direct of indirect eigendomseis van ten minste 95 procent Er komt een gerichte vrijstelling voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor momenteel al

  Original URL path: http://www.vectrix.nl/nieuws/2014-09-18/werkkosten-personeel-pas-op-dat-u-geen-80-belasting-betaalt/?p=vectrix (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Prinsjesdag 2015: WBSO ongewijzigd, contract research stopt
  in 2015 niet aan de voordelen die ondernemers hebben bij de ontwikkeling van o a nieuwe software of producten Mogelijk worden in 2016 de voordelen van investeren in kosten en uitgaven voor R D anders georganiseerd Het voordeel van de WBSO voor contract research vervalt Dit nieuws blijkt uit de nieuwe begroting van het ministerie van Economische Zaken Als de belastingplannen ongeschonden de parlementaire behandeling overleven houden ondernemers maximaal 50 procent voordeel op de loonkosten voor innovatief werk S O R D Alle overige kosten gerelateerd aan S O zoals bijvoorbeeld benodigde softwarelicenties of verbruikte materialen bij een test blijven voor 60 procent aftrekbaar in de winstbelastingsfeer maximaal effectief voordeel van 15 procent In 2016 zal dit systeem naar verwachting worden gewijzigd Het aantal bedrijven dat een beroep doet op de WBSO blijft vrij constant en was in 2013 zo n 22 640 Daarvan behoorde 97 procent tot het midden en kleinbedrijf Van het totale WBSO budget ging 72 procent naar het mkb De WBSO ondersteunde 3 9 miljard euro van de loonuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling van bedrijven Zoals eerder aangekondigd wordt contractonderzoek door publieke kennisinstellingen uit de WBSO gehaald Hierdoor komt er meer geld voor het zelfstandig speur

  Original URL path: http://www.vectrix.nl/nieuws/2014-09-17/prinsjesdag-2015-wbso-ongewijzigd-contract-research-stopt/?p=vectrix (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Drag-Along: Ik ga ook jouw aandelen verkopen! Term sheet tips, trics and templates
  trics and templates Vrijdag 12 september 2014 Op donderdag 11 september organiseerden wij wederom de workshop Termsheets Participatieovereenkomsten Deze altijd drukbezochte workshop levert interessante inzichten vanuit het perspectief van de investeerder advocaat en ondernemer over het maken van investeringsafspraken Na een grappige twist of een dead leaver ook een bad leaver is is er dit keer wat langer stilgestaan bij het onderwerp Drag along Drag along is een mede verkooprecht die standaard in een participatieovereenkomst wordt beschreven Kort gezegd krijgt de nieuw toe te treden aandeelhouder investeerder het recht om ook de aandelen van alle andere aandeelhouders te verkopen Na eerste lezing van deze bepaling tijdens de intentieverklaring term sheet zal menig ondernemer bedenkingen krijgen bij de deal Toch is de bepaling onder de juiste omstandigheden rechtvaardig Bedenk hierbij dat normaal gesproken de meerderheid van de aandeelhouders beslist over belangrijke besluiten zoals een fusie of overname Als een investerende aandeelhouder met veelal een minderheid van de aandelen in handen dan niets heeft geregeld kan hij per definitie geen echte invloed uitoefenen bij de verkoop van aandelen tegen een goede prijs De investeerder wordt hiermee eigenlijk zijn kans op een goede exit ontnomen Wat redelijke omstandigheden zijn waarin de minderheids aandeelhouder dit mee verkooprecht kan uitoefenen is deels een kwestie van gezond verstand en onderhandeling Zo kan er een periode worden afgesproken waarin het recht niet uitgeoefend kan worden om daarmee het bedrijf tijd te geven om waarde op te bouwen Ook zal in het geval een partij de aandelen wil kopen deze eerst onder dezelfde condities moeten worden aangeboden aan de al zittende aandeelhouders Wilt u meer weten of dit of andere onderwerpen uit een term sheet of participatieovereenkomst Neem dan contact op met Michel Simons of één van onze specialisten Aan de workshop van 11 september werkte mee Vectrix

  Original URL path: http://www.vectrix.nl/nieuws/2014-09-12/drag-along-ik-ga-ook-jouw-aandelen-verkopen-term-sheet-tips-trics-and-templates/?p=vectrix (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Vectrix
  Duurzaamheid Export subsidies SIB Adviesvoucher SIB Missiereizen SIB Kennisvoucher Fonds Opkomende Markten Kredieten Innovatiekrediet Borgstellingkrediet Vroege Fase Financiering Finance International Business Investeerders Voor Investeerders Nieuws Agenda Over ons Contact NL INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF Accenture Innovation Awards 2015 RSVP Ga terug naar overzicht Datum Vrijdag 30 oktober 2015 Tijd 14 30 21 00 Deel op Navigeren Financiering NextStage Internationaliseren Financieel Inzicht Home Nieuws Agenda Over ons Contact Subsidies Kredieten Investeerders Nieuwsbrief Onze

  Original URL path: http://www.vectrix.nl/agenda/accenture-innovation-awards-2015/?p=vectrix (2016-01-09)
  Open archived version from archive

 • Vectrix
  Markten Kredieten Innovatiekrediet Borgstellingkrediet Vroege Fase Financiering Finance International Business Investeerders Voor Investeerders Nieuws Agenda Over ons Contact NL INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF Masterclass Investor Ready RSVP Ga terug naar overzicht Waar Amsterdan Science Park Datum Donderdag 14 januari 2016 Tijd 14 00 18 00 Prijs 295 euro Vectrix NextStage Investor Ready Masterclass Voor wie Ondernemers die geld willen ophalen bij Business Angels Seed Venture Capital Fondsen Wij helpen je in deze training je propositie voor investeerders naar een hoger niveau te brengen zodat je een hogere kans op succes hebt Waar en wanneer 14 januari 2016 van 14 00 18 00 uur Science Park Amsterdam Kosten 295 p p Hiervoor kun je de masterclass volgen 2 uur persoonlijke online support na afloop van de training Maximaal 8 deelnemers per training Onderwerpen Masterclass Financieringslandschap Bij wie en waar kan ik geld ophalen Wat past bij welke levensfase van mijn bedrijf Wat voor type investeerder past bij mij Hoe kom ik in contact met een investeerder Hoe benader ik investeerders Hoe maak ik een goede pitch deck 2 pager en financiële onderbouwing oefenen van 60 seconden en 5 minuten pitch met feedback van ervaren investeerders Deel op Navigeren Financiering NextStage Internationaliseren Financieel Inzicht

  Original URL path: http://www.vectrix.nl/agenda/masterclass-investor-ready/?p=vectrix (2016-01-09)
  Open archived version from archive