archive-nl.com » NL » V » VELUWEDUURZAAM.NL

Total: 509

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Afvalstoffenheffing lager in Putten | Veluwe Duurzaam
  te willen doen voor de inwoners van Putten Er wordt in Putten zo goed gescheiden en er is budget over Het CDA denkt daarom dat het goed is om ruimere openingstijden te introduceren voor het afvalbrengstation Van Lagen van de SGP is van mening dat de afvalstoffenheffing in 2017 verder omlaag kan Onder het motto de vervuiler betaalt mag dan de prijs voor de blauwe restafvalzak omhoog Hoogendijk van Gemeentebelangen

  Original URL path: http://www.veluweduurzaam.nl/node/902 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen | Veluwe Duurzaam
  gebouwen Voor vier van de acht geschikte gebouwen is landelijke subsidie mogelijk De terugverdientijd van de zonnepanelen is afhankelijk van het te verkrijgen subsidiebedrag en ligt daardoor tussen de acht en twaalf jaar De terugverdientijd van de zonnepanelen voor de andere vier gebouwen is ongeveer vijf á acht jaar Voor de teruggeleverde stroom wordt hetzelfde tarief gekregen als waarvoor het wordt afgenomen Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van de diensten

  Original URL path: http://www.veluweduurzaam.nl/duurzame-gemeenten/noord-veluwe/oldebroek/nieuws/zonnepanelen-op-gemeentelijke-gebouwen-oldebroek (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Windmolenpark Oldebroek weer stapje dichterbij | Veluwe Duurzaam
  stapje dichterbij Met een ruime meerderheid heeft de raad van de gemeente Oldebroek besloten me te werken aan het windmolenpark Hattemerbroek Met dit besluit gaat de planfase van start In het voorstel staat dat initiatiefnemer van Werven vier windmolen wil plaatsen in het gebied rondom de A50 A28 en Hanzelijn In de verkenningsfase zijn de voor en nadelen op verschillende aspecten tegen elkaar afgewogen Dat heeft er toe geleid dat de initiatiefnemer is gevraagd een aanvullend advies te vragen naar de milieueffecten Het verlenen van medewerking zorgt ervoor dat ook de gemeente kan bijdragen aan een belangrijke provinciale en landelijke doelstelling voor duurzame energie aldus wethouder Harm Westerbroek van Ruimtelijke Ordening Door in te stemmen met het voorstel blijft de gemeente het bevoegd orgaan Dit zorgt er voor dat we als gemeente voorwaarden kunnen stellen zoals burgerparticipatie het instellen van een duurzaamheidfonds en een afbraakregeling Nu de raad het voorstel heeft aangenomen wordt een bestemmingsplan opgesteld en samen met de PlanMER in procedure gebracht Iedereen krijgt de mogelijkheid een zienswijze bij de raad in te dienen Daarna beslist de raad definitief over dit plan Men verwacht dat de ontwerpfase een jaar duurt Bron Huis aan huis Elburg Oldebroek Facebook Like

  Original URL path: http://www.veluweduurzaam.nl/node/900 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Harderwijk gaat voor duurzaam | Veluwe Duurzaam
  werd georganiseerd door Veluwe Duurzaam in samenwerking met de gemeente Harderwijk en vond plaats in het stadhuis Veel huiseigenaren in Harderwijk zijn actief bezig met duurzaamheid Dit blijkt onder andere uit de zonnepanelen die op steeds meer daken gelegd worden De gemeente Harderwijk ondersteunt dit graag zij heeft namelijk de ambitie om de uitstoot van broeikasgassen te reduceren naar 45 in 2031 Zonne energie is één van de mogelijkheden waarmee deze doelstelling behaald kan worden maar er zijn veel meer mogelijkheden Daarom konden bezoekers van de informatieavond zich laten informeren over duurzaamheid in de breedste zin van het woord Er was veel interesse voor de diverse workshops Bijvoorbeeld voor de workshop Een energiezuinig huis Hoe begin je door Marc Smijers van Smijers Energieadvies Smijers gaf uitleg over hoe je eigenlijk begint met het energiezuinig maken van een huis en wat de do s en don ts zijn De gemeente Harderwijk en Ik Investeer Slim beantwoorden vragen over financieringsmogelijkheden tijdens de workshop Financiering Subsidies Huiseigenaren in Harderwijk kunnen onder andere gebruik maken van de isolatiesubsidie en een gunstige Energiebespaarlening Op de bedrijvenmarkt lieten bezoekers zich verder informeren door regionale bedrijven De bedrijven presenteerden een grote variatie aan duurzame toepassingen zoals zonneboilers

  Original URL path: http://www.veluweduurzaam.nl/node/899 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Oldebroek stimuleerd bekendheid starterslening en duurzaamheidslening | Veluwe Duurzaam
  een starterslening of duurzaamheidslening Om ook financiers makelaars en adviseurs te wijzen op deze mogelijkheden organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor deze beroepsgroep Wie belangstelling heeft is van harte welkom op maandag 8 juni van 15 00 tot 16 30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Wethouder Harm Westerbroek Met de starterslening krijgen starters in Oldebroek de kans een woning te financieren tegen gunstige voorwaarden Hiermee bevorderen we de doorstroming van woningen zowel in de koop als huursector Dat heeft een gunstig effect op de bouwproductie werkgelegenheid en leefbaarheid in de dorpen Een ander speerpunt is de ontwikkeling tot een energiezuinige gemeente De geboden mogelijkheid aan particuliere huiseigenaren om zijn huis energiezuiniger te maken via een duurzaamheidslening is een mooie stap hierin De informatiebijeenkomst is bedoeld voor financiers makelaars tussenpersonen en adviseurs op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing Op deze manier kunnen ook zij wijzen op de mogelijkheden die de gemeente Oldebroek biedt om op het gebied van leningen en het duurzamer maken van een woning De uitvoering van de regeling is uitbesteed aan Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Een medewerker hiervan is ook bij de bijeenkomst aanwezig om een toelichting te geven Tijdens de middag is voldoende ruimte voor het

  Original URL path: http://www.veluweduurzaam.nl/node/898 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Best-zak moet restafval tegengaan in Harderwijk | Veluwe Duurzaam
  is gestart met een proef met de BEST zak Met deze zak kunnen inwoners boeken kleine elektrische apparaten speelgoed en textiel inleveren die gratis huis aan huis worden ingezameld Het doel van deze zak is om te zorgen voor minder restafval en meer hergebruik De BEST zak is een nieuw initiatief in de regio om het nog beter scheiden van afval makkelijker te maken De proef is opgezet om dat we merken dat er regelmatig onder andere textiel en kleine elektrische apparaten bij het restafval worden gedaan terwijl deze materialen prima gerecycled kunnen worden Wijkbewoners van Drielanden hebben de BEST zak ontvangen met een informatiefolder over wat er precies in de zak mag De BEST zak is op 7 mei voor het eerst ingezameld De eerste inzameling was een groot succes Er is ruim 3571 kilo opgehaald De volgende inzamelacties zijn op 25 juni 17 september en 3 december Ook inwoners van andere wijken kunnen meedoen Zij kunnen de BEST zak aanvragen via Snel Herstel of bellen naar 411333 De zak wordt dan op de bus gedaan en deze kan vervolgens worden ingeleverd bij Het Goed Drielanden Meer informatie op www harderwijk nl bestzak Facebook Like Linkedin Share Button Tweet

  Original URL path: http://www.veluweduurzaam.nl/node/895 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • 9 mei Solar Days Ermelo | Veluwe Duurzaam
  namelijk met 70 procent gedaald ten opzichte van 10 jaar terug Bovendien is het materiaal en de techniek aanmerkelijk verbeterd Wat inhoudt dat de gemiddelde terugverdientijd inmiddels 5 tot 7 jaar is Tel uit je winst rekent Marco voor die zijn investering er allang uit heeft omdat hij er een ware sport van heeft gemaakt Voor mijn verbruik heb ik 8000 kilowatt nodig Omdat ik met de zonnepanelen zelf kilowatt produceer hoef ik nog maar voor 2000 kilowatt te betalen aan de energiemaatschappij Dan praat je over twee tientjes per maand Voor alle daken zelfs voor huishoudens die geen geschikt dak hebben is een oplossing voorhanden om het meeste rendement uit te halen Marco de Jong woont aan de Dirk S taalweg in een huis waarvan het dak totaal ongeschikt leek om er zonnepanelen te plaatsen Flauw hellend en ook nog op de Oost en Westzijde Het gros van de mensen neemt nog steeds aan dat zonnepanelen op het Zuiden gericht moeten worden voor het beste rendement Dat is echter niet altijd nodig of beter zo bewijst Marco die het gebruik van zonne energie bijna tot een levenskunst heeft verheven Hoewel de terugverdientijd 1 á 2 jaar meer is leveren

  Original URL path: http://www.veluweduurzaam.nl/node/887 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Windmolenpark Oldebroek weer op agenda | Veluwe Duurzaam
  onderwerp over het windmolenpark Hattemberbroek op de raadsagenda In december was door de com missie Ruimte Grond besloten om de behandeling van het raadsvoorstel uit te stellen maar deze komt nu toch terug op de agenda Er is over het voorstel een aanvullend advies gevraagd aan de Commissie m e r en het onderwerp is opnieuw in Provinciale Staten besproken Hierdoor zijn er nieuwe feiten en inzichten Het collegevoorstel om hieraan medewerking te verlenen gaat opnieuw voor besluitvorming naar de raad In december ontstond onduidelijkheid over het beleid van de provincie Dit ging met name over draagvlak bij gemeenteraden Uit een brief van Minister Kamp van EZ blijkt dat het ontbreken van draagvlak bij de betrokken gemeenteraden voor de provincie geen reden kan zijn om niet mee te werken Daarnaast is de Commissie m e r gevraagd om een aanvullend advies over de technische inbreng van de insprekers bij de commissievergaderingen van september en december De commissie heeft alle reacties bekeken en blijft van mening dat de milieu informatie compleet is om een besluit over een bestemmingsplan te kunnen nemen Het plan voorziet in vier windmolens langs A50 en Hanzelijn Zwolle Kampen Bron Huis aan Huis Elburg Oldebroek Facebook Like

  Original URL path: http://www.veluweduurzaam.nl/node/881 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •