archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Uitleg over schaarstepunten in uw woningwaardering
  opgenomen in de woningwaardering Deze schaarstepunten 15 of 25 worden opgenomen wanneer uw woning in een gebied staat waar een woningtekort bestaat Dit geldt voor alle woningen in de regio s Amsterdam Amersfoort en Gooi en Vechtstreek In deze regio s kan de maximale huur dan ook hoger zijn dan vorig jaar U vindt de specificatie van de woningwaardering van uw woning op de achterzijde van het voorstel huurverhoging Uw

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1341093600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=364&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=ec900592b9 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Lente-akkoord levert forse huurstijgingen op
  eerder dan de regering aanvankelijk van plan was Uit het definitieve Kunduz akkoord blijkt dat deze heffing in het eerste jaar slechts 13 miljoen gaat opleveren Eerder was er nog sprake van 450 miljoen Huurders met een inkomen tussen 33 000 en 43 000 krijgen een extra huurverhoging gluurverhoging van 1 procent per jaar Meer wordt er in het vijf partijenakkoord niet gezegd over de huurmarkt De eerdere huurmaatregelen van het kabinet worden niet genoemd Daaruit moet kennelijk de conclusie worden getrokken dat de 15 en 25 extra wws punten Donnerpunten en de gluurverhoging worden doorgezet Dat is opvallend omdat ChristenUnie en GroenLinks zich eerder flink tegen deze plannen hebben verzet Ook opvallend was dat tegen alle verwachtingen in de Eerste Kamer de gluurverhoging niet controversieel heeft verklaard In het Lenteakkoord is ook niets gedaan om de kortingen op de huurtoeslag die de vorige kabinetten namen terug te draaien De maatregelen uit het akkoord zullen ook geen verandering brengen in de extra huurstijgingen bij bewonerswisselingen Uit onderzoek van de Woonbond blijkt dat de streefhuren van vrijkomende woningen maar liefst 13 procent boven de huidige huren liggen De Woonbond beschouwt de maatregelen uit het Lenteakkoord als lapmiddelen die de woningmarkt niet

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1341093600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=365&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=c85d4beb6c (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Jaarvergadering VHB
  de agenda stonden de gebruikelijke punten de bespreking en goedkeuring van het jaarverslag en de financiële jaarrekening van 2011 Ook dit jaar is de vergadering unaniem en ongewijzigd akkoord gegaan met beide verslagen Daarnaast staat ook in de voorjaarsvergadering de verkiezing van bestuursleden op de agenda Dit jaar was slechts 1 bestuurslid aan de beurt voor herverkiezing de heer Peter Dijkhuizen is door de gehele vergadering herkozen voor een nieuwe

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1341093600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=366&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=58b6ee1008 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Het leefklimaat in de wijk Kruiskamp
  uur s middags waren ze in de buurt aan het emmeren en haalden rottigheid uit Peter heeft kontakt gezocht met Haci en samen hebben ze een bijeenkomst georganiseerd waarbij de volgende punten op de agenda stonden de jeugd de geschiedenis van de moskee de toekomst van de moskee Deze bijeenkomst werd goed bezocht Ook de jongeren waren uitgenodigd en aanwezig Het is uiteindelijk altijd beter met elkaar te praten dan over elkaar Op deze manier kan hun stem echt gehoord worden en ze kunnen zelf ook naar voren komen met wat ze willen Voor de jeugd is de jeugdwerker bij SWA benaderd en de komende tijd zal hij kontakten onderhouden met de jongeren over hoe het gaat Voor de nabije toekomst zijn ze bezig om een ruimte voor ze krijgen waar ze zelf activiteiten kunnen ondernemen Mogelijk gaat dit plaats vinden in de voormalige school de Vlindervallei die nu is dicht getimmerd De geschiedenis van de moskee in Amersfoort van de Turkse gemeenschap De eerste moskee stond aan de Bloemweg tussen 1978 en1991 Aan de Van Galenstraat waar nu de moskee staat waren aanvankelijk bedrijfjes zoals een autospuiterij een slager een stoffeerderij en dat hield op Voor de moskee werd een nieuwe plek gezocht en uiteindelijk werd het de Van Galenstraat De huidige moskee biedt te weinig ruimte en de moskee is toe aan uitbreiding Op de huidige plek komt het in combinatie met de nodige parkeerplaatsen qua ruimte teveel onder druk te staan Andere plekken in Amersfoort welke zijn aangedragen zijn schrikbarend duur en daardoor ook geen realistische optie De gemeente houdt haar handen hier ver vanaf en zeggen dat ze het zelf moeten doen Hoe het verder zal gaan is nog een grote vraag Na de bijeenkomst kwam Haci bij Peter met het plan om samen met de

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1341093600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=367&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=ab35e02f53 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Column: actueel nieuws uit het bestuur
  project Huur Op Maat als een pilot o a in Amersfoort huurders de mogelijkheid geboden om een huurwoning op maat naar inkomen te betrekken Na een verlenging van een half jaar heeft Minister Spies jammer genoeg besloten het succesvolle experiment per 1 april 2012 stop te zetten De Alliantie regio Amersfoort heeft daarop gelukkig gereageerd om Huur op Maat in ieder geval voor 2012 voort te zetten totdat er een

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1341093600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=369&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=80e50679c3 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Kreeg u ook een bon?
  hebben we het hier niet over een bekeuring wegens te hard rijden of verkeerd parkeren We hebben het hier over de bon waarmee huurders zich kunnen aanmelden als donateur van de Vereniging Huurders Belangen kortweg de VHB de uitgever van deze HuurdersFlits Meer dan ooit zal het verenigen van alle huurders onder de VHB in het belang zijn van diezelfde huurders In een zo veranderende woningmarkt waar voor het eerst alle betrokken organisaties de handen ineen hebben geslagen zullen we alert moeten zijn bij wat dat voor u als huurder betekent Onze inbreng namens u zal moeten leiden tot nog meer kwaliteit van wonen nog meer controle over de kosten van wonen en de inrichting van uw woonomgeving Daarbij hebben we alle huurders hard nodig en daarom doen we een beroep op u Als u nog geen donateur bent is het nu de tijd om voor het luttele bedragje van 0 75 per maand dat alsnog te worden Voor dit geld zal de bewonerscommissie in uw buurt uw belangen sterk in de gaten houden en zullen ze als vooruitgeschoven posten het luisterende oor zijn voor uw wensen maar ook uw noden Als VHB krijgen we dan de signalen door zodat

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1341093600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=370&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=6c9b138383 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: De handen ineen geslagen
  Woonbond heeft daarvoor plussen en minnen opgesteld Het valt op dat de gelijkwaardigheid van huurders en kopers als uitgangspunt is komen te staan Dat is nu nog anders in ons land waar je woonsituatie wordt bepaald naar de hoogte van je inkomen De woningmarkt moet zo optimaal mogelijk gaan functioneren met als gevolg kortere wachtlijsten en voldoende aanbod van goede en betaalbare woningen voor huishoudens met een laag of middeninkomen Er zal meer gebouwd gaan worden voor middeninkomens waardoor de sociale huurwoningen weer vrijkomen voor de doelgroep waar de woningwet vanouds voor was bedoeld de huurders met een laag inkomen De samenwerkende organisaties stellen dat huren en kopen weer gelijkwaardige keuzes zullen worden Dit zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn maar we zijn er met zijn allen ver vandaan gegroeid Als koop en huurwoningen op termijn goedkoper worden toch een belangrijke doelstelling van dit akkoord zullen we er allemaal beter op worden Kopers zullen in ruil voor het inleveren van hun hypotheekrenteaftrek een belastingverlaging krijgen en huurders mogen eveneens dit voordeel genieten De woontoeslag komt voor de huurders in de plaats voor de huurtoeslag en kopers mogen gelijkopgaand meeprofiteren van deze belastingherziening Het enige punt dat nog blijft staan is dat we zullen moeten wachten tot 2015 wanneer deze belangrijke wijzigingen zullen ingaan Het verwachte herstel van de economie in dat jaar zal als stevige basis voor deze plannen moeten dienen waarbij de arbeidsmarkt en het milieu ook positieve invloeden zullen ondervinden Wat wordt er ingeleverd Er zitten ook nadelen aan deze herziening van de woningmarkt Bovenop de stijging van de huren door de inflatie stijgen de huren nog eens met 2 procent Uitgaande van de dalende WOZ waarde wordt het woningwaarderingsstelsel vervangen Hierdoor wordt deze maximum 4 5 procent van de WOZ waarde Slechts de hoogste inkomens zullen fors moeten

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1341093600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=372&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=4df5bd7f09 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Veel gezinnen gaan huurtoeslag verliezen
  kinderen bij het eigen vermogen moeten optellen Dat is het gevolg van de afschaffing van de kindertoeslag die ouders nu nog de mogelijkheid geeft om ongeveer 2800 euro per kind belastingvrij te sparen Door de afschaffing van de kindertoeslag komen ouders eerder boven de heffingsvrije som die even boven de 20 000 euro ligt PvdA kamerlid Ed Groot zal een amendement indienen om het verdwijnen van de kindertoeslag terug te

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1322694000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=357&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=5981a0a772 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •