archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: VRAAG HET AAN THEO: Wat zijn de regels bij het aanbrengen van veranderingen aan de woning ?
  het aanbrengen van een verandering Als de voorgestelde verandering de verhuurbaarheid niet schaadt en geen waardedaling van de woning tot gevolg heeft moet de verhuurder binnen 8 weken na het schriftelijke verzoek van de huurder toestemming verlenen Weigert de verhuurder dan kan de huurder aan de rechter een machtiging vragen om de verandering toch te mogen aanbrengen Mag de huurder zelfaangebrachte veranderingen meenemen bij verhuizing De huurder heeft in principe het recht om veranderingen die hij zelf heeft aangebracht ook weer ongedaan te maken weg te breken en eventueel mee te nemen als hij gaat verhuizen Dit wordt het wegbreekrecht genoemd De woning moet daarna wel in een staat verkeren die redelijkerwijs in overeenstemming met de oorspronkelijke kan worden geacht Wie bijvoorbeeld zijn zelfgeplaatste luxe keuken wil meenemen moet in dat geval het keukenblok dat er stond of een vergelijkbaar keukenblok terugplaatsen Bovendien mag de huurder de woning na het wegbreken van zelfaangebrachte veranderingen niet met beschadigingen achterlaten De huurder mag een verandering die hij met schriftelijke toestemming van de verhuurder heeft aangebracht in de woning laten zitten behalve als bij het verlenen van die toestemming nadrukkelijk en schriftelijk is afgesproken dat de huurders de verandering bij verhuizing ongedaan moet maken Als de huurder met die voorwaarde akkoord is gegaan en de verandering vervolgens heeft aangebracht kan de huurder bij verhuizing aan die afspraak worden gehouden Huurder en verhuurder kunnen overigens ook het omgekeerde doen en schriftelijk afspreken dat de huurder een verandering mag aanbrengen die bij verhuizing in de woning moet blijven zitten al dan niet met een vergoeding voor de huurder In dat geval kan de huurder dus geen gebruik meer maken van zijn wegbreekrecht Verder mag de huurder bijvoorbeeld een zelfaangelegde cv installatie niet meenemen en de kolengestookte potkachels terugplaatsen die in de woning zaten toen hij

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1254348000&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=278&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=8e188f27a7 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Website energiebesparing voor huurders
  de verhuurder en projecten waarin al veel energie is bespaard Het project Bespaar energie met de Woonbond is in 2008 van start gegaan om huurdersorganisaties te ondersteunen bij het maken van afspraken met hun verhuurder over energiebesparing In 2008 bereikten Woonbond Aedes het ministerie voor WWI en van VROM een akkoord over de landelijke doelstelling voor energiebesparing in de sociale huursector Energielabel B of twee stappen is de landelijke ambitie

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1254348000&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=279&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=4d6b061d68 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Minister Van der Laan reikt eerste woningbouwcheque uit
  de grond in voor zes woningbouwprojecten met in totaal 316 woningen in deze gemeente Van der Laan gaf aan dat het niet alleen prettig is voor de aanstaande bewoners maar ook voor de bouwers de installateurs en toeleveranciers Zij blijven nu aan de slag waar ze anders mogelijk werkloos thuis hadden gezeten Deze cheque maakt deel uit van een pakket stimuleringsmaatregelen van het kabinet om de bouwsector door de economische

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1254348000&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=280&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=36239cb45e (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Korting huurtoeslag van de baan
  augustus op basis van bronnen rond het kabinet Het afblazen van de bezuiniging zal op Prinsjesdag openbaar worden gemaakt bij de presentatie van de rijksbegroting van volgend jaar is bij het uitgeven van dit blad inmiddels gepasseerd De bezuiniging op de huurtoeslag werd in juni bij de voorjaarsnota voorgesteld Minister Eberhard van der Laan Wonen kon in zijn begroting geen geld vinden om alle extra uitgaven aan de huurtoeslag te betalen Vandaar zijn voorstel om te bezuinigen door huurtoeslagontvangers op hun bijdrage te korten De bezuiniging zou volgend jaar 14 8 miljoen euro moeten opleveren en de jaren daarna 25 miljoen en 33 7 miljoen Huurtoeslagontvangers zouden daardoor volgend jaar 15 euro minder krijgen en de daaropvolgende jaren 25 euro en 34 euro Mede naar aanleiding van protesten van de Woonbond steunde een Kamermeerderheid voor de zomer al een motie van PvdA Kamerlid Depla die de regering verzocht om van de omstreden bezuiniging af te zien Klaarblijkelijk voert het kabinet de motie uit waardoor huurtoeslagontvangers een gevoelig koopkrachtverlies bespaard blijft De Woonbond en de VHB zijn daar opgelucht over Dit is goed nieuws voor de mensen met de laagste inkomens Het lijkt om kleine bedragen te gaan maar alle kleine

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1254348000&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=281&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=e198547179 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Cramer neemt 9 windturbines in gebruik
  de bedoeling is over toekomstige projecten ook 16 jaar te doen zoals in Burgervlotbrug het geval is geweest Kennemerwind startte het project in 1993 Het feit dat oud minister De Boer dit park niet kon openen maar ik dit nu doe is niet iets om trots op te zijn De vertraging is mede veroorzaakt door onduidelijke regelgeving Dat heb ik inmiddels aangepakt Voor zowel geluid als veiligheid worden de regels vereenvoudigd aldus Cramer Obligaties Bijzonder aan het park is dat omwonenden en leden van de windcoöperatie Kennemerwind kunnen deelnemen in de exploitatie van de turbines door de aanschaf van een obligatie De obligaties kosten 1000 euro per stuk Omwonenden en leden van de windcoöperatie Kennemerwind krijgen voorrang Minder CO2 Het windpark levert jaarlijks ruim 25 miljoen kilowattuur elektriciteit genoeg voor 7 200 huishoudens Door met de turbines op een duurzame manier elektriciteit te maken komt er elk jaar 14 400 ton CO2 minder in de lucht Het kabinet wil de uitstoot van broeikasgassen sterk verminderen Die moet in 2020 met bijna een derde zijn verlaagd ten opzichte van 1990 Eigenaar De 5 noordelijke windturbines zijn eigendom van Burgervlotbrug Beheer 50 procent windcoöperatie Kennemerwind en 50 procent Evelop Investments De 4

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1254348000&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=283&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=10a351673c (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Hoogste huurstijging in vijf jaar
  de harmonisatie van huren De voor bewonerswisseling gecorrigeerde huurstijging van 2 4 procent ligt daarmee net onder de toegestane maximale huurstijging van 2 5 procent Grootste huurstijging Rotterdam Van de vier grote steden Amsterdam Rotterdam Den Haag en Utrecht zijn de huren in Rotterdam voor het tweede achtereenvolgende jaar het meest gestegen Dit keer met 3 1 procent Deze stijging wordt onder meer veroorzaakt door de sterke invloed van de huurharmonisatie van 0 7 procentpunt De huurstijging in Utrecht is met 2 5 procent het laagst Daar had de huurharmonisatie minder effect op de huurverhogingen Sterkste stijging in provincie Groningen In de provincie Groningen stegen de huren met 3 procent het sterkst Huurharmonisatie had hierin een groot aandeel In Flevoland Utrecht Noord Holland en Noord Brabant was de huurstijging met 2 7 procent het laagst Huren niet commerciële verhuurders stijgen harder De huren van niet commerciële verhuurders zijn in 2009 gecorrigeerd voor bewonerswisseling met 2 4 procent gestegen Dit is iets hoger dan de huurstijging bij commerciële verhuurders Zij kwamen uit op een huurverhoging van 2 3 procent De meeste huren stijgen met 2 tot 3 procent Ruim 92 procent van de huren bij niet commerciële verhuurders zijn verhoogd met

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1254348000&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=284&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=607f8fc78d (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: 30-JARIG JUBILEUM Vereniging HuurdersBelangen (VHB)
  en toekomst Hij vertelt dat vanuit de archieven de jarenlange belangenbehartiging van de VHB opvalt voornamelijk door de goede afspraken die zijn gemaakt in het Sociaal Statuut en de betrokkenheid van bewoners bij het tot stand komen van het stuk Participatie en Communicatie t b v het project Amersfoort Vernieuwt De constructieve samenwerking tussen de VHB en de corporaties en de Gemeente komt in al deze facetten duidelijk naar voren Over het heden noemt de heer Hekman met name de positieve maar kritische instelling van de VHB bij het project Huur op Maat waarbij de VHB een goede en duidelijke communicatie naar huurders en organisaties voorop stelt Ook de betrokkenheid bij Amersfoort Vernieuwd wordt genoemd waarbij de inbreng rond de wijk Kruiskamp geweldig was voor de wijk Randenbroek Zuid een goed plan is opgesteld en de kritische kijk op de ontwikkelingen in de Hogewegzone gewaardeerd wordt Voor de toekomst verwacht de wethouder een positieve inbreng van en een goede samenwerking met de VHB o a voor wat betreft de opzet van nieuwe woningen en nieuwe wijken Ook omtrent het Huur en Woonlastenbeid worden het spannende tijden en voorspelt de heer Hekman dat de discussie rond Huur Op Maat eerder zal spelen en hiervoor ook de denkkracht vanuit de VHB nodig is Tot slot memoreert de wethouder de geslaagde festiviteiten rond het 750 jaar bestaan van Amersfoort waaruit het idee geboren werd een passend en blijvend cadeau aan de VHB te schenken t w een kwartet litho s van de Amersfoorter Toon Tieland Vanuit de Woonbond en het Woonbond Kennis en Adviescentrum wordt door Mieke Schulte stilgestaan bij het feit dat de VHB al jarenlang een kritische partner van de Woonbond is Dit wordt zeker als goed en betrokken gezien en de wens wordt uitgesproken nog lang op deze basis te

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1254348000&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=285&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=e06551b909 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: VHB, dertig jaar en toekomstbestendig!
  op voor een eerlijke verdeling van verwarmingskosten nu de Woonbond prikkelend om eerlijk en modern huurbeleid zoals Huur op Maat positief te duiden Toen op te bres voor het afkoppelen van collectieve niet functionerende verwarmingssystemen nu visie hebben voor een Sociaal Statuut vóór en het van harte promoten van de Binnenstedelijke Vernieuwing van Amersfoort Amersfoort Vernieuwt AV Natuurlijk zijn er ook kansen die nog moeten worden gegrepen met het oog op de toekomst Ook de VHB moet werken aan nieuwe vormen van participatie waardoor huurders bereid zijn tijd en energie te stoppen in projectcommissies Mensen moeten merken dat hun tijdelijke inzet effect sorteert en dat je iets kunt bereiken voor het collectief als je je persoonlijke belangen loslaat Ik denk dat een dergelijke wijze van communiceren er ook toe zal leiden dat huurders op jongere leeftijd belangstelling krijgen voor de bestuurlijke taken Dat is nodig ook want er liggen nog geweldige uitdagingen in het verschiet Op de korte termijn bijvoorbeeld samen het hoofd bieden aan de gevolgen van de kredietcrises Maar ook de zorg voor de steeds grotere groep huurders die in appartementencomplexen wonen van waaruit we woningen verkopen Het verbeteren van de kwaliteit van participatie van huurders in het

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1243807200&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=262&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=87d3ebe20e (2015-09-07)
  Open archived version from archive •