archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Consument betaalt teveel voor energietransport
  komt dat door het teveel berekenen voor het transport Coalitiepartij PvdA wil dat consumenten het geld terugkrijgen dat ze te veel hebben betaald De PvdA wil voorkomen dat het geld bij de energiebedrijven blijft hangen Minister Maria van der Hoeven Economische Zaken moet daarom op korte termijn toezeggen dat het geld terug naar de consument gaat aldus PvdA Tweede Kamerlid Ferd Crone De transportkosten maken jaarlijks 470 euro uit op

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1183240800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=154&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=d71765f1a2 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Rechter passeert huurcommissiebeleid glazenwassen en cv-onderhoud
  een telescoopstok en vervaarlijke manoeuvres kan geschieden De beheerder van de woning moet de bij de huurder in rekening gebrachte servicekosten voor de glazenwasser terugbetalen De huurder was op advies en met steun van de Woonbond rechtstreeks naar de rechter gestapt Met zijn uitspraak maakt de rechter korte metten met het servicekostenbeleid van de huurcommissie dat zegt dat ook de kosten het uurloon van de glazenwasser voor het lappen van

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1183240800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=155&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=12a9e713ea (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Corporaties kunnen in anderhalf jaar 15 procent energie besparen
  300 per jaar Omgerekend naar de totale corporatiesector is het voordeel 150 per huishouden Dit komt de betaalbaarheid van het huren direct ten goede vooral omdat de lagere inkomens veelal zijn aangewezen op slecht geïsoleerde woningen Uitgangspunt is daarom dat de verhuurders de kosten dragen van deze isolatiemaatregelen Het kabinet noemt een duurzame leefomgeving in het coalitieakkoord als een belangrijke pijler onder het toekomstige kabinetsbeleid De corporatiesector heeft aangegeven in 10 jaar tijd een energiebesparing van 20 procent te willen realiseren De Woonbond is van mening dat de corporatiesector de lat hoger kan en moet leggen Een besparing van 30 procent behoort tot de mogelijkheden Dat maakt het waarschijnlijker voor het kabinet zijn ambitie te realiseren om Nederland in Europa de positie te geven van het land met de meest efficiënte energievoorziening Het is belangrijk dat de overheid de Woonbond en de woningcorporaties snel tot centrale afspraken komen Vervolgens dienen met de commerciële verhuurders vergelijkbare afspraken te worden gemaakt 60 procent van alle huurwoningen heeft nog geen HR ketel en zo n 44 procent van alle gevels is nog niet geïsoleerd Vervanging van alle VR ketels door nieuw HR ketels betekent een forse investering maar gezien de beperkte restwaarde van

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1183240800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=158&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=7eb2d8f44f (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Stralingsangst voor WI-FI
  van straling bovenop de reeds bekende straling van GSM antennes en UMTS masten De Engelse wetenschapper Sir William Stewart vermoedt dat het gevaar van straling van Wi Fi antennes danig wordt onderschat Hij wil om te beginnen een onderzoek laten doen naar de mogelijke negatieve effecten in klaslokalen op de gezondheid van kinderen omdat kinderen vaak met laptops werken met een Wi Fi connector Er zijn inmiddels vele onderzoeken bekend over de risico s van straling van GSM en UMTS antennes die schadelijke effecten van de straling aantonen maar evenzoveel onderzoeken die beweren dat de straling van deze antennes geen enkel effect hebben op de gezondheid van mensen die aan deze straling worden blootgesteld Om economische redenen heeft de Nederlandse overheid gekozen voor deze laatste categorie Ook de gezondheidsraad heeft begin dit jaar ongevraagd laten weten dat er geen enkel schadelijk effect is van permanente blootstelling aan de straling van UMTS antennes en dit op grond van een Zwitsers onderzoek De onderzoekers hebben zelf vastgesteld dat zij dit in zeer beperkte mate hebben vastgesteld en het vreemde aan dit onderzoek is dat het nog steeds geheim is en nog nooit officieel is gepubliceerd De VHB is bezig om met andere

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1183240800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=159&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=e4510bcba0 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Cor in gesprek met… Katja Ragetli en Ed van Straelen
  e o actief is om de belangen van huurders te beschermen was voor mij mede een reden om toe te treden tot het bestuur van deze vereniging Een andere reden om mij te willen inzetten voor het belang van huurders is dat ik nog al eens merk dat het bij de Alliantie Eemvallei vaak schort aan goede communicatie naar de bewoners van hun woningen toe en ik hoop dat ik door mijn bestuurslidmaatschap van de VHB daar mogelijk verbetering in kan brengen Na het bijwonen van mijn eerste bestuursvergadering van de VHB ben ik ervan overtuigd dat het in elk geval niet aan de samenwerking binnen het bestuur zal liggen om mijn steentje aan het geheel van belangenbehartiging te kunnen bijdragen Het verhaal van Ed Een deel van mijn arbeidzaam leven heb ik doorgebracht als journalist en een ander deel in een administratieve functie bij Polynorm Ik ben inmiddels 76 jaar en omdat ik nogal wat tijd beschikbaar heb vond ik dat ik mij misschien in zou kunnen zetten voor iets dat het algemeen belang van bewoners in mijn omgeving ten goede zou kunnen komen Daarom heb ik mij een paar jaar geleden opgegeven als bestuurslid van de bewonerscommissie Hoogland

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1183240800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=160&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=8eb7f46dca (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Interview met Cor Bakker
  wettelijk verplichte vereniging betreft die in tegenstelling tot een vereniging voor huurdersbelangen de belangen van woning eigenaren vertegenwoordigt Nu zijn er complexen zo gaat Cor Bakker voort die deels door huurders en deels door eigenaren worden bewoond Dat is bijvoorbeeld het geval bij een appartement in een flatgebouw Deze kan door een huurder maar ook door een eigenaar worden bewoond Zo zijn er in Nieuwland 122 flatwoningen van een complex verhuurd door de Alliantie en van hetzelfde complex 84 flats verkocht Van deze woningen is dus niet alleen de Alliantie de eigenaar maar ook de koper Cor vertelt dat reeds in eerste aanvang bij de opstelling van de statuten van de VvE de Alliantie op z n zachtst gezegd zich hiermee niet zo erg heeft bemoeid en hierdoor nu op de blaren moet zitten Toen dan ook in een vergadering van de vereniging besloten werd de vloeren van het gebouw van een isolerende en minder gladde laag te voorzien kwam natuurlijk ook d kleur hiervan aan de orde Door de Alliantie werd voorgesteld hiervoor de kleur rood te gebruiken Dit werd echter door de VvE getorpedeerd en veranderd in grijs De huurcommissie had geen been om op te staan en

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1183240800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=161&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=4158ccb41d (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Hoe werkt de Klachtencommissie Woonruimteverdeling ?
  opdracht van de commissieleden werkt en aan wie de commissie ook voorbereidend onderzoek en correspondentie kan opdragen Na een klacht krijgt de indiener van de secretaris een gedateerde schriftelijke ontvangstbevestiging Vervolgens wordt onderzoek gedaan in de bestanden van Woonkompas De partij waartegen de klacht zich richt wordt gevraagd te reageren Daarna wordt de klacht op een zitting van de commissie ongeveer 10x per jaar behandeld Meestal oordeelt de commissie dat zij zich op grond van de ontvangen gegevens een voldoende beeld kan vormen van de omstandigheden waarop de klacht berust zodat de zaak op stukken kan worden beslist In enkele gevallen vindt de commissie het nodig of in het belang van de klager gewenst dat deze op de zitting aanwezig is Dat kan in persoon of bij gemachtigde Vervolgens bekijkt de commissie of de klager als gevolg van de geconstateerde feiten daadwerkelijk een woningtoewijzing heeft gemist Daarna moet de commissie volgens voorschrift in haar reglement bepalen of een fout of onjuistheid waartegen de klacht zich richt in strijd is met de redelijke zorgvuldigheid die van het personeel van Woonkompas en van de corporaties bij de behandeling van aanvragen van woningzoekenden moet worden gevergd De commissie toetst dit aan de norm van de zorgvuldigheid en rechtvaardigheid die in het maatschappelijk verkeer behoren te gelden Oordeelt de commissie dat deze norm in het concrete geval is overschreden dan kan zij aan de betreffende klager voorrang toekennen voor een periode van 3 maanden of voor 12 maanden want bijna altijd is de woning waarover de klacht gaat inmiddels al door een ander huishouden bewoond Immers het onderzoek en de procedure voorafgaand aan de uitspraak van de commissie beslaan meestal een periode tot ongeveer 2 maanden nadat de woning waarop klager had gereflecteerd is toegewezen In alle gevallen krijgt een klager schriftelijk en duidelijk

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1172703600&tx_ttnews[pL]=2674799&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=132&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=f7c5894534 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Huurbeleid van minister Dekker van tafel
  ingenomen met het feit dat het nieuwe kabinet deze plannen van tafel heeft geveegd Er zal nu een inflatievolgend huurbeleid komen Hoe dit er precies gaat uitzien weten we op dit moment nog niet Maar de VHB zal tijdens het overleg met de Alliantie Eemvallei er voor blijven pleiten dat de lage en de middeninkomens een woning bij deze corporatie kunnen blijven huren Alle acties waaraan de VHB heeft deelgenomen

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1172703600&tx_ttnews[pL]=2674799&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=133&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=84a5317783 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •