archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Vraag het aan Theo
  belang bij deze opzegging Als de verhuurder de woning zelf wil gaan bewonen of dat in zijn belang door anderen wil laten doen én er is voor de woning een huisvestingsvergunning vereist moet de verhuurder aantonen dat hij of die anderen daarvoor in aanmerking komen Ook als de verhuurder een woning en wil slopen samenvoegen of renoveren en daarvoor de huur wil opzeggen moet er sprake zijn van een eigen belang van de verhuurder De verhuurder zal dan bijvoorbeeld moeten aantonen dat de woning in slechte staat verkeert en dat het economisch gezien onverantwoord is om het huis nog op te knappen Of dat sloop van de woning deel uitmaakt van een herstructureringsplan dat door de deel gemeente n en corporatie s is vastgesteld en waarvoor mogelijk ook overheids subsidie is verstrekt Het alleen maar zonder huurder daarin willen verkopen van de woning levert nooit dringend eigen gebruik voor de eigenaar of verhuurder op 2 De huurder moet andere passende woonruimte kunnen krijgen De verhuurder is verplicht om de huurder passende andere woonruimte aan te bieden of aan te tonen dat er passende andere woonruimte beschikbaar is De vervangende woonruimte hoeft niet precies hetzelfde te zijn en ook niet even duur maar moet wel passend zijn Of dat zo is hangt af van de persoonlijke omstandigheden van de huurder bijvoorbeeld diens inkomen de grootte van het huishouden en zijn gezondheid en van de bijzondere omstandigheden van het geval De huurder moet wel meewerken als de verhuurder vervangende woonruimte probeert te vinden bijvoorbeeld door zich als woningzoekende in te schrijven huurders van te slopen woningen krijgen daarbij doorgaans een urgentiestatus en te reageren op het aanbod in de woningkrant of op internet Of de huurder in de vervangende woonruimte eventueel recht heeft op huurtoeslag speelt geen rol bij de beoordeling of

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=14&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=3c4acf7872 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Woonkompas gaat verhuizen per 18 december
  aan de werkwijze Woonkompas blijft vraag en aanbod van huurwoningen samenbrengen en informeren over aanbod mogelijkheden en slaagkans Vanaf 1 januari 2007 is Woonkompas een samenwerkingsverband van de corporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland De gemeente Amersfoort trekt zich dan terug als mede uitvoerder en beperkt zich tot de rol van regelgever en controleur Nieuw bezoekadres Vanaf 18 december kunnen woningzoekenden met al hun vragen terecht bij de balies van de Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland De balie van Woonkompas in de Observant is dan gesloten De Alliantie Eemvallei Bezoekadres Heiligenbergerweg 60 Openingstijden Maandag t m donderdag van 08 00 tot 16 30 uur Vrijdag van 08 00 tot 12 00 uur Portaal Eemland Bezoekadres Hooglandseweg Noord 151 Openingstijden Maandag t m vrijdag van 08 30 tot 17 00 uur Nieuw telefoonnummer Helaas kunnen we ons telefoonnummer niet meenemen Woonkompas is vanaf 18 december bereikbaar via telefoonnummer 033 476 54 90 De woonkrant kan nog steeds afgehaald worden in de Observant bij de informatiewinkel Nieuw adres woonbonnen Het inlever en postadres voor de woonbonnen wijzigt Woonbonnen mogen voortaan gestuurd worden naar Woonbon Woonkompas P a Postbus 158 1380 AD Weesp Woonbonnen kunnen ook ingeleverd worden bij de kantoren van

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=15&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=43872a487b (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Overlegwet wordt verbeterd
  Ook worden huurdersorganisaties voortaan breder geïnformeerd Minister Winsemius van VROM heeft de brief samen met de wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd Het is de bedoeling dat de verbeterde Overlegwet op 1 april 2007 van kracht wordt De Tweede Kamer had aangedrongen op de wetsvoorstellen omdat ze samenhangen met de wetsvoorstellen voor een nieuw huurbeleid en de toekomst van de woningcorporaties Voormalig VROM minister Dekker had toegezegd dat een nieuw

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=16&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=2344f39480 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Mijn ervaringen met Amant Thuiszorg
  In 2002 heeft AMANT Thuiszorg een appartement betrokken in de Burgemeester Molendijkflat voor zorg voor de bewoners van de flat en de wijk Vanaf het begin bleek het een schot in de roos de appartementen zijn allemaal voorzien van een alarmering met halshanger waardoor indien noodzakelijk er binnen korte tijd hulp aanwezig is Overdag zijn er altijd verpleegkundigen en ambulant personeel in de flat aan het werk en indien nodig wordt er voorzien in 24uurs hulp voor een patiënt die dat nodig heeft Zelf hebben mijn man en ik in het afgelopen jaar aan den lijve ondervonden hoe geweldig deze zorgpost werkt Door deze zorg heeft mijn man en dat geldt voor nog enkele andere zieke bewoners van de Molendijkflat thuis kunnen blijven en volgens hun wens thuis kunnen overlijden De verpleegkundigen de ambulante zorg het werkt allemaal voortreffelijk en is een zege voor diegenen die er afhankelijk van zijn Natuurlijk zijn er wel eens hiaten maar die zijn nooit te wijten aan de inzet van de dames van Amant die dag en nacht klaar staan altijd vriendelijk opgewekt geduldig en betrokken bij de patiënt maar aan de steeds grotere vraag naar zorg De Burgemeester Molendijkflat heeft een landelijke voorbeeldfunctie

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=17&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=aa88869709 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Cor in gesprek met... dhr. Draayer
  er een recreatiezaal werd gecreëerd Op 2 december 1981 was het dan eindelijk zover dat deze werd geopend en daarom vierden we nu op 1 december een feest ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van deze recreatiezaal Het is in deze tijd best moeilijk om de mensen ergens warm voor te krijgen toch waren er veel bewoners die zich hadden opgegeven voor deelname aan de festiviteiten Op de dag

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=18&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=7670e36818 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Belangenbehartiging kost veel geld!
  Zij hebben vaak te maken met een Vereniging van Eigenaren Door de nieuwbouw en de sloop gaan veel huurders wonen in een woning van een andere verhuurder Dit betekent dat de VHB ook het komende jaar hard aan het werk moet om donateurs te krijgen In de afgelopen maanden heeft de oproep in de Huurdersflits gelukkig weer diverse donateurs opgebracht Inmiddels heeft de VHB ook een werkgroep in het leven geroepen die zich bezig houdt met het werven van donateurs helaas door ziekte van enkele bestuursleden heeft dit nog niet het resultaat opgebracht waar wij van uitgingen Ook zijn er diverse bewonerscommissies actief bezig geweest met de werving van donateurs waaronder de seniorenflat Euterpestede waarvan nu 90 van de bewoners donateur is en de Valleihorst in Leusden woongroep voor ouderen waarvan inmiddels vrijwel alle bewoners hun strookje hebben ingestuurd De komende jaren zal er veel werk verzet moeten worden voor het project Amersfoort vernieuwt en in het kader daarvan gaan we de betreffende bewonerscommissies een kaderscholing aanbieden De commissies kunnen via de VHB ook externe ondersteuning vragen Dit alles en de vele andere plannen die u kunt lezen in ons activiteitenplan 2007 kost heel veel geld Juist daarom doen wij

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=19&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=da71646173 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: ‘Geen AV zonder VHB!’
  wijk te verbeteren we hen ook echt de ruimte geven mee te denken en invloed uit te oefenen Als we met elkaar vaststellen dat het groen een speelplaats of de woningen opgeknapt moeten worden dat we dat dan inplannen en uitvoeren Als bewoners vinden dat ze elkaar méér op ongewenst en gewenst gedrag aan moeten spreken dat het er dan ook van komt enz De wijze waarop de VHB zich manifesteert is in mijn ogen heel goed Zij volgen het AV proces op de voet en uiterst kritisch Zij ondersteunen bewonerscommissies zelf of met professionele hulp als het gaat om woningverbetering of sloop nieuwbouw Zij spreken mij of de gemeente aan waar het gaat om verbetering van de positie van huurders bij renovatie en sloop Over het reeds in 2003 vastgestelde Sociaal Statuut waarin alle rechten en plichten van huurders en verhuurders zijn geregeld is op voorstel van de VHB samen met Hestia opnieuw stevig onderhandeld met gemeente en woningcorporaties Gelukkig zijn we er bijna uit want het is mijn ogen de basis voor succesvolle wijkverbetering Maar dat is niet alles Bijzonder vind ik dat de VHB verder kijkt dan alleen de belangen van de huidige huurders Het is de

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=20&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=ed4b7bdba8 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Adviesaanvraag inzake het plaatsen van UMTS antennes
  de cognitieve vermogens Er kunnen geen conclusies worden getrokken over gezondheidsrisico s als gevolg van het gebruik van UMTS mobieltjes of als gevolg van langdurige chronische blootstelling door UMTS basisstations En in noot 4 van de onderhavige publicatie staat het volgende De draagfrequentie was 2140 MHz en de modulatie van het signaal kwam overeen met de FDD mode frequency division duplex van UMTS De modulatiestructuur en de parameters voor de verschillende synchronisatiekanalen waren gelijk aan die in het TNO onderzoek het signaal kwam overeen met de blootstelling van een basisstationantenne met alleen het controlesignaal en geen actieve gesprekken In een UMTS netwerk kan zo n situatie zich ergens in de vroege ochtenduren voordoen De VHB is van mening dat op basis van het onderhavige onderzoek de door de concerndirectie genomen voorlopige beslissing dient te worden teruggedraaid temeer omdat er nog onderzoeken gaande zijn in Denemarken en Groot Brittannië Tevens willen wij wijzen op het feit dat er inmiddels bij het Europees Parlement een proefproces is aangevraagd waarin wordt gevraagd om bindende richtlijnen en wetgeving te introduceren ter vermijding van gezondheidsrisico s door de straling van UMTS antennes Tot slot is de VHB van mening dat door het plaatsen van deze

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1164927600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=21&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=f2083b5bf9 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •