archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Cor in gesprek met de familie S. te Amersfoort
  Hoewel dit voor een ieder die daarmee te maken heeft altijd een moeilijk bespreekbaar onderwerp is willen zij mij toch wel vertellen hoe zij er financieel voorstaan Zij moeten rondkomen van AOW plus een heel klein pensioentje dat betekent dat hun inkomen net een paar euro te hoog is om voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in aanmerking te komen Verhuizen is er niet bij want omdat zij het geluk hadden in 1999 in een nieuwbouw flat te kunnen trekken betalen zij nu een huur die nog geen 65 van maximaal redelijk is Na aftrek van de huurtoeslag is de flat nog net op te brengen Een andere woning bijvoorbeeld een aanleunwoning bij een zorginstelling is voor hen niet te betalen Zij hebben allebei een niet al te goede gezondheid dus moeten zij wel zorgen voor een goede zorgverzekering maar die is na aftrek van de zorgtoeslag toch weer 7 per maand duurder geworden Het telefoon abonnement van KPN is omgezet naar een goedkopere aanbieder en ga zo maar door De vakantietoeslag wordt niet gebruikt om op vakantie te gaan maar om de in de loop van het jaar ontstane tekorten aan te vullen Het oude gezegde wij moeten ieder

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1136070000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=112&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=1d276a7ef0 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Vraag het aan Theo
  bewoners hebben kunnen adviseren starten we in de nieuwe versie van de Huurdersflits een vaste column Vraag het aan Theo Uw vragen kunt u sturen naar de VHB Antwoordnummer 1088 3800 WB Amersfoort of Emailadres info vereniginghuurdersbelangen nl Natuurlijk moeten het vragen zijn die te maken hebben met het wonen Weet u trouwens dat heel veel actuele zaken over huren huisvesting en andere onderwerpen op onze website worden gemeld Misschien

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1136070000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=113&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=10cfa18583 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Bericht van de Bewonerscommissie Randenbroek Zuid
  gebeuren in je wijk en wil je actief meedenken over veiligheid groenvoorziening plannen met betrekking tot renovatie sloop of nieuwbouw speelruimte voor de kinderen en wat al niet meer neem dan plaats in de commissie misschien wel dé plek voor jou De commissie is er voor de bewoners en bestaat uit bewoners van de wijk Randenbroek Zuid en ons doel is om de belangen van die bewoners te behartigen Heb

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1136070000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=114&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=f1e43cf1e7 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Activiteitenplan VHB 2005
  van deze woonconsumenten in de betreffende wijken Een belangrijk punt in de wijken is wie nu zeggenschap heeft over de recreatiezalen De VHB blijft bij haar inzet om de zalen te bestemmen voor de betreffende huurders van de complexen SCW heeft toegezegd dat zij een beleidsnotitie zal schrijven Voor de VHB moet daarbij voorop staan dat de huurders van het begin tot het eind van de discussie een volwaardige plaats hebben en de VHB zal aan het einde van de discussie haar Gekwalificeerd Advies uitbrengen 4 Convenant Binnenstedelijke Vernieuwing De VHB zal in nauw overleg met andere belangenorganisaties actief blijven in het overleg met de gemeente op diverse terreinen Ook de woonruimteverdeling blijft onze aandacht vragen en dan in het bijzonder de wijze waarop het nieuwe systeem verloopt Komen de werkende jongeren wel aan de beurt en komen de mensen met de laagste inkomens wel aan de beurt De VHB heeft er jarenlang bij SCW en de gemeente Amersfoort op aangedrongen dat er meer gedaan moet worden dan alleen maar bouwen in de uitbreidingsgebieden en niet alleen sober en doelmatig onderhoud plegen maar er zorg voor dragen dat de huurders waar voor hun geld krijgen Wat het onderhoud betreft daar is SCW de laatste jaren volop mee bezig De woningen krijgen weer een goede opknapbeurt maar niet alles kan gerealiseerd worden daar zijn wij ons terdege van bewust Het gaat ten slotte om duizenden woningen Voor de VHB is het belangrijk dat er HR ketels worden geplaatst en dat de woningen geheel worden geïsoleerd Ook de sociale veiligheid zal veel aandacht moeten krijgen zodat de bewoners weer het gevoel krijgen dat zij zich weer veilig in hun woning en woonomgeving thuisvoelen Na jaren van praten met SCW zal er de komende jaren vernieuwing en verbetering plaatshebben in diverse wijken in Amersfoort Er is een Convenant Binnenstedelijke Vernieuwing tot stand gekomen waaraan ook de VHB haar medewerking heeft verleend Wanneer er straks uitvoeringsplannen op tafel komen wil de VHB toegerust zijn om de huurderscommissies en de bewoners te kunnen ondersteunen In het verlengde hiervan zal de VHB kaderscholing gaan organiseren in samenwerking met de Nederlandse Woonbond en wel voor dié commissies waar binnenstedelijke vernieuwing zal plaatshebben Omdat binnenstedelijke vernieuwing een zeer complex gebeuren is zal er externe ondersteuning ingehuurd moeten worden 5 Deelname VHB in gemeentelijke gespreksfora De in 2004 ingezette herstructurering van de VHB vertegenwoordiging binnen de Beleids en Adviesgroep Volkshuisvesting BAV heeft de informatievoorziening sterk verbeterd Dit geldt ook voor het overleg binnen Woonkompas Evenals in voorgaande jaren nemen de VHB commissies ook op wijkniveau deel aan de gesprekken over wijkvernieuwing en wijkbeheer De verslagen van al deze vergaderingen worden in de bestuursvergaderingen van de VHB besproken en er wordt nagegaan of de gemaakte afspraken ook worden nagekomen Het platform Woonruimteverdeling in de gemeente Soest is in 2004 geconcretiseerd en zal nauwkeurig worden gevolgd via de vertegenwoordiger van het VHB bestuur in dit overleg Samenwerkingsovereenkomst werkmaatschappij SCW en huurdersorganisatie VHB In de komende tijd zullen de VHB en SCW

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1112306400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=70&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=bcf0ab2061 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: HC de Nieuwe Hof heeft jubileum
  de huurderscommissie te zijn bezig geweest vond het bestuur het een leuk idee om dit feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan Zij vonden dat het misschien een goede gedachte was om alle bewoners daarin te laten meedelen en na overleg met de vertegenwoordigster van SCW mevr L Westendorp werd besloten om aan alle bewoners een roos uit te delen met daaraan een kaartje waarvoor het is De kaartjes zijn

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1112306400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=71&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=26add36a90 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Jaarvergadering "Otto Scheltensflat"
  bestaat nu uit Mevr M Hoek voorzitter Mevr G Sandbrink secretaris Dhr Kranen penningmeester voorlopig Mevr I van de Ploeg lid activiteiten Mevr Tornij lid Dhr H van Koersveld lid Dhr Ouderling lid Na de pauze werd het woord gegeven aan dhr A R van der Graaf bestuurslid van de VHB Hij gaf een korte beschrijving van het werk van de VHB het ontstaan en van de geschiedenis Tevens wees

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1112306400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=72&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=0d8f1c3243 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Beste bewoners van de Van Randwijk Regio,
  De huurderscommissie heeft een ledenwerfactie gehouden waarbij een bewoner zich heeft gemeld en inmiddels het secretariaat heeft opgepakt Per 17 maart 2005 is de bestuurssamenstelling van de commissie voorzitter de heer L Ayed secretaris de heer J van Gent penningmeester de heer A L W Salari De huurderscommissie heeft ook een eigen site beheerd door de heer Salari het adres is www hcievrr tk Hierop vindt u informatie over de

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1112306400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=73&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=55c3eabbe5 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Laagste inflatie sinds 1989
  sinds 1989 terechtgekomen De consumentenprijzen stegen gemiddeld met 1 2 Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS medio januari 2005 De lage inflatie over 2004 is een lichtpuntje omdat het percentage naar verwachting als uitgangspunt zal dienen voor de huurverhoging van 1 juli dit jaar In 1989 kwam de inflatie uit op 1 1 Daarna bedroeg de jaarlijkse prijsstijging steeds meer dan 2 met als piek 4 5

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1112306400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=74&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=5ddb34a93d (2015-09-07)
  Open archived version from archive •