archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Experimenteren met Woonvouchers
  de marktprijs aanbieden stellen ze vaak inkomenseisen met als gevolg het ontstaan van inkomenswijken Immers als je meer dan 20 000 per jaar verdient zijn complete stadswijken verboden terrein En voor mensen met een laag inkomen geldt dat als je huursubsidie ontvangt de huurprijs aan een maximum is gebonden Laatste probleem is dat de verschillende behandeling van huur en koopsector heeft geleid tot twee verschillende woningmarkten waardoor vooral de huurmarkt is vastgelopen Redenen genoeg om de vraagondersteuning integraal tegen het licht te houden Met fiscalisering als lange termijnperspectief willen we alvast starten met experimenteren met woonvouchers Daarbij worden vrijkomende woningen tegen maximaal redelijke huurprijs aangeboden Gezien de schaarste aan woningen willen wij geen prijsopdrijvende markthuren Vervolgens heeft elk huishouden met een inkomen tot ongeveer modaal recht op een vaste voucher die in waarde oploopt naarmate het inkomen lager is De voucher kan de bewoner naar eigen goeddunken inzetten voor een duurder of een goedkoper huis Woonvouchers zijn simpel in het buitenland beproefd en hebben nogal wat voordelen Ze maken een einde aan de ongelijke behandeling van kopers en huurders Met vouchers kan ook een einde worden gemaakt aan het generiek kunstmatig laag houden van de huren van corporatiewoningen Dat is

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1104534000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=64&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=4a022a6bcf (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Huurders van Vestia krijgen een gratis blusdeken
  bewonersblad Via Vestia is een bon opgenomen waarmee huurders tot eind maart hun blusdeken kunnen ophalen Vestia wil met dit kerst gebaar de brandveiligheid vergroten Veel huishoudens houden er onvoldoende rekening mee dat er in de woning brand kan uitbreken Maar liefst 72 van de Nederlandse bevolking heeft geen blusmiddel in huis Verreweg de meeste branden beginnen klein en zijn in een vroeg stadium nog in de hand te houden

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1104534000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=65&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=aa84231ab1 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Huurster moet, zonder toestemming aangebrachte, schotel verwijderen
  als daarop schotels zijn geplaatst Een huurster van een flatwoning heeft aan de galerijbalustrade een schotelantenne geplaatst om de ontwikkelingen in haar geboorteland Egypte op TV te kunnen volgen De verhuurder wil dat de antenne wordt verwijderd In de algemene voorwaarden staat dat het de huurder niet is toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder zaken in de gemeenschappelijke ruimte te deponeren De verhuurder heeft geen toestemming gegeven voor de schotel en wil die ook niet geven De kantonrechter heeft de verhuurder in het gelijk gesteld de huurster gaat tegen het vonnis in beroep Precedent De rechtbank oordeelt dat nu de huurder geen voorwerpen mag deponeren zij al helemaal geen zaken mag vastmaken en of monteren in of aan de gemeenschappelijke ruimte Alleen al daarom heeft zij in strijd met de algemene voorwaarden gehandeld De huurster beroept zich op artikel 10 EVRM maar de rechter stelt dat vrije nieuwsgaring geen absoluut grondrecht is en door een verbodsbepaling opzij kan worden gezet De belangen van huurder en verhuurder dienen dan ook tegen elkaar te worden afgewogen De verhuurder voert aan dat de schotelantenne los kan raken en daardoor schade kan veroorzaken Bovendien stelt de verhuurder belang te hebben bij het voorkomen van precedentwerking Andere bewoners hebben het voorbeeld van huurster gevolgd Bovendien hebben schotelantennes volgens de verhuurder een ontsierend effect De rechtbank stelt de verhuurder in het gelijk en overweegt dat de huurster niet alleen via de kabel Arabische hoewel geen Egyptische zenders kan ontvangen maar dat er ook voldoende andere mogelijkheden zijn om aan informatie te komen tijdschriften radio internet Bovendien stelt de rechtbank dat de huurster als een schotelantenne voor haar zo belangrijk is bij het begin van de huurovereenkomst had kunnen vragen naar de mogelijkheid om die te kunnen en of mogen monteren Het vonnis van de kantonrechter

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1104534000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=66&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=77e58f0148 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Dekker tikt 87 corporaties op de vingers
  van de jaarverslagen geeft volgens Dekker onvoldoende inzicht in de prestaties en of plannen voor de komende jaren Dit moet verbeteren vindt de minister Uit de jaarverslagen blijkt dat de woningvoorraad van de corporaties die in de 30 steden van het grote steden beleid G30 werkzaam zijn met 7 900 is afgenomen Deze 100 corporaties hebben in 2003 6 400 woningen gebouwd 7 800 gesloopt en 6 500 verkocht Minister

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1104534000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=67&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=ad4aeec997 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: SCW neemt risico met bouwproject
  risico te dragen De bouw van het wijkje is een project van de ontwikkelingscombinatie Heiligers Latei en woningcorporaties SCW en Portaal Als de woningen worden gebouwd en niet allemaal verkocht leidt de ontwikkelaar verlies Maar Amersfoort wil vaart zetten achter de herontwikkeling van Kruiskamp Koppel een wijk die wordt gekenmerkt door veel allochtonen lage inkomens en werkloosheid Daarom wordt niet gewacht op hogere verkoopcijfers In het gebied in Kruiskamp en

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1104534000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=68&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=7d72846640 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: 'Vermogen van corporaties voldoende voor bouwopgave'
  kunnen investeren in woningbouw Dit zegt directeur R van der Post van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW in het Financieele Dagblad van 14 december 2004 In totaal beschikt de corporatiesector over een eigen vermogen van 34 miljard Woningcorporaties denken tot 2008 bijna 170 000 woningen te bouwen In totaal is daarmee een bedrag gemoeid van 4 8 miljard Ondanks de bouwplannen blijven de reserves volgens het WSW op peil Op

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1104534000&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=69&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=918cc2a04e (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Het 25 jarig jubileum van de VHB
  Waarom deze maatschappelijke middelen niet gebruikt voor de verbetering van de keuze vrijheid en matiging van de huurprijzen Het volgende taboe dat door haar wordt aangesneden is de hypotheekrenteaftrek waarbij het niet gaat om mensen die in normale koopwoningen wonen met een normaal inkomen want het is niet de bedoeling vanGroen Links dat die even gepakt gaan worden nee het gaat om de dure koopwoningen van mensen met top inkomens Het is belachelijk dat de gemeenschap opdraait voor de enorme aftrek die deze mensen genieten voorhun hypotheekrente dat dan gelijk in het hoogste belastingtarief valt Tot slot haalt zij nog aan dat de verhuiskosten vergoeding voor mensen in herstructureringswijken nu eindelijk is vastgesteld op 5000 Zij wenst de VHB voor de komende 25 jaar veel weerbaarheid en sterkte in destrijd voor meer betaalbare huren en meer keuzevrijheid voor mensen met lage inkomens Mevr Booi neemt afscheid van Ineke van Gent met de woorden ik geloof dat je die maar beter niet in de kroeg kunt tegenkomen want ze breekt de tent helemaal af Heerlijke uurprijzen Hierna krijgt mevr Maria Veen het woord Zij is directeur van de Nederlandse Woonbond Na haar felicitaties te hebben overgebracht aan deVHB met al haar huurderscommissies begint zij met een anekdote van professor Priemus die zei naar aanleiding van de term Eerlijke huurprijzen Zeg maar gerust heerlijke uurprijzen voor corporatie directeuren Zij bouwde haarbetoog op via de volgende punten a Aedes campagne van eerlijke markthuren naar de grote beweging b de plannen van minister Dekker en degevolgen daarvan voor huurdersc HET ROER MOET OM Na een bericht van minister van de Kamp in het najaar van 2002 dat in de huursector 40 van de bewoners scheef huurt ziet Aedes z n kans schoon om te starten met de grote beweging om te komen tot huurverhogingen van inflatieplus 3 om op die wijze deze zogenaamde scheefgroei tegen te gaan Aedes ziet z n kans schoon en stelt dat zij op dat moment één miljard aan huurinkomsten laten liggen en wil zelf de huurverhogingen kunnen vaststellen waarbij een van de kreten luidt We gaan toch niet de derde vakantie van onze huurders betalen Aedes heeft zich nooit verdiept in devraag hoe de inkomensverdeling is bij de huurders van de corporaties enheeft ook nooit gekeken of de huurdersinmiddels al op 90 of meer van de maximaal redelijke huurprijs zitten en dus de prijs kwaliteitsverhouding al voldoende is gewaarborgd Is dit het geval en heeft een huurder dan een te lage huur quote dan moet je alleen maar stellen dat het inkomen van die bewoner te hoog is om in die woningte wonen maar moet je niet de huur gaan verhogen Van alle huurders van de corporaties heeft 75 een inkomen onder de ziekenfondsgrens en nog eens 10 van die bewoners heeft een inkomen tot anderhalf keer modaal Dit betekent dat van alle huurders in corporatieland 85 geen kans heeft op de koopmarkten dus afhankelijk is van de huursector De grote fout die door de overheid en de corporaties tot nu toe werd gemaakt om de doorstroming te bevorderen is dat er de afgelopen jaren veel te weinigen verkeerd is gebouwd en geen rekening is gehouden met keerpunten in de economie Er werden bijna uitsluitend dure koopwoningen gebouwd en de vraag gaat juist uit naar 1e goedkope huurwoningen 2e middeldure huurwoningen 3e dure huurwoningen 4e goedkope koopwoningen Het zal duidelijk zijn dat de ontstane krapte op de woningmarkt niet zijn oorzaak vindt in het huurbeleid maar in de bouwproductie Met de komst van het kabinet Balkenende II ziet Aedes z n kansschoon om een megadeal te sluiten met de minister en in een één tweetje willen zij het toekomstige huurbeleid via investeringsafspraken dus meer bouwen en afspraken over de toekomstige huurverhogingen voor Aedes de vrijheid creëren die deze laatste zo graag wil Hierbij kandan gelijk de mogelijkheid ontstaan omde Woonbond eens flink aan te pakken Zomer 2003 heeft er een besprekingplaats tussen de minister en Aedes waarbij door Aedes wordt gesteld Geef ons de mogelijkheid om die 1 miljard extra huur bij al die zogenaamde scheefwoners te halen dan betalen wij wel mee aan de huursubsidie Het belangrijkste onderdeel van het betoog van Maria Veen gaat over hetdoor minister Dekker voorgesteldebeleid ten aanzien van de toekomst van de huursector Zij is van plan om de verhuurders het recht te geven om huurcontracten van zittende huurders open te breken en zodanig te wijzigen dat van huurbescherming via de Huurcommissie geen sprake meer is en dat de woningen geliberaliseerd gaan worden Dit gaat volgens de minister gelden voor ca 600 000 huurwoningen Dat betekent een toekomstige huurver hoging die op gaat lopen van inflatieplus 3 naar inflatie plus 5 een slechtere dienstverlening en als een huurder het met de gang van zaken niet eens is kan hij uitsluitend nog terecht bij de Kantonrechter In het avondnieuws van 1 oktober op RTL4 wordt een en ander bevestigd als blijkt dat deze zender de hand heeft weten te leggen op het concept van de huurbrief van minister Dekker aan de Tweede Kamer Ten slotte roept zij alle aanwezigen op om aanwezig te zijn op de landelijke manifestatie op 27 november 2004 in Utrecht die door de Woonbond wordt georganiseerd over het thema HOUD HUREN BETAALBAAR Hierna is er even tijd voor een drankje waarna de forumdiscussie van start gaat Op het podium zitten alle sprekers van de middag plus dhr Koos Koolstra directeur van SCW Aan hem wordt de vraag voorgelegd hoe het nu na de fusie van SCW zit met het vaststellen van de huurprijs zoals die in Amersfoort geldt Wordt dat door de Alliantie of door SCW vastgesteld Volgens dhr Koolstra is dat een kwestie die in overleg met AAHA de huurders koepel waar ook de VHB deel van uitmaakt door de Alliantie wordt vastge steld maar heeft SCW wel de mogelijkheid om differentiatie in de huurprijzen toe te passen hoewel de afgelopen jaren alle werkmaatschappijen van de Alliantie zich wel hebben geconformeerd aan het door de Alliantie vastgestelde percentage van

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1096581600&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=57&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=f970852a78 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Woonbond luidt noodklok over huren
  met en zonder huursubsidie en huurders uit de sociale en particuliere huursector getroffen zijn door het huurbeleid Op tal van uitgaven wordt bezuinigd Van het aanschaffen van tweedehands kleding en het kopen van minder vers voedsel tot het niet meer kopen van cadeautjes voor de kleinkinderen Eén respondent schreef Ik zat toch al veel achter de geraniums maar zelfs die kan ik niet meer betalen De woonbond wijt de problemen

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1096581600&tx_ttnews[pL]=2681999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=58&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=e17b6c846d (2015-09-07)
  Open archived version from archive