archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Goudhaantjes bij Woningcorporaties
  directies moeten transparant worden en op naam in het jaarverslag worden vermeld Wij willen weten wat wordt verdiend en of ze verdienen wat ze ontvangen Het PvdA kamerlid Depla zegt Er lijkt absoluut geen rem op te zitten Hij is voorstander van een basissalaris voor een directeur hetgeen op basis van het presteren van de Woningcorporatie met een bonus kan worden aangevuld Groen Links is het zo langzamerhand spuugzat dat

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1088632800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=51&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=e750e186a0 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Sociale huurder krijgt vaste minimale verhuisvergoeding
  al bijna drie jaar geleden dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en de koepelorganisatie van sociale verhuurders Aedes beloofden een handvest op te stellen voor bewonersparticipatie bij wijkvernieuwing en herstructurering Dat handvest zou ook klaarheid over de onkostenvergoeding moeten verschaffen Minister Dekkers voorganger Remkes heeft toen er maar niets uit kwam een voorstel gedaan op grond van ramingen die het NIBUD maakte van verhuis en inrichtingskosten Dat voorstel heeft Dekker nu weer van stal gehaald met één belangrijke toevoeging niet alleen voor de verhuizing en de inrichting van de woning en tuin wil ze een standaardvergoeding invoeren maar ook voor schilderen en behangen Wie verhuist gaat hoe dan ook schilderen en behangen hoe keurig de aangeboden vervangende woning ook moge zijn zo redeneert de minister Aedes heeft op Dekkers plan gereageerd met een hernieuwd pleidooi voor handhaving van de bestaande contractvrijheid tussen huurders en verhuurders De koepel hecht zeer aan de mogelijkheid om afhankelijk van de lokale situatie maatwerk overeen te komen over de inhoud van sociale plannen bij stedelijke vernieuwing Aedes voelt niets voor een landelijke normering te meer daar juist een vermindering van de regelgeving in het vooruitzicht was gesteld en de regeling zich alleen op corporaties

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1088632800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=52&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=8214be733a (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Lokale lasten stijgen de pan uit
  dat Staatssecretaris Wijn van Financiën onlangs openbaar heeft gemaakt De stijging in 2004 is maar een fractie kleiner dan in 2003 toen de lokale lasten met 7 8 omhooggingen De Onroerend Zaak Belasting OZB steeg met 8 2 de Waterschapslasten met 7 8 de Rioolrechten met 7 2 de Verontreinigingsheffing met 6 2 en de Afvalstoffenheffing met 6 1 Volgens Wijn is de stijging van de OZB niet te verklaren

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1088632800&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=53&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=22517b1ee0 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Géén gehoor aan maatschappelijke- en politieke roep om matiging van de huurprijzen
  de Alliantie zich aan deze formele opstelling houdt is vreemd te noemen omdat de overkoepelende organisatie van corporaties Aedes haar leden heeft opgeroepen om tot huurmatiging over te gaan Enkele corporaties in Nederland hebben gehoor gegeven aan deze oproep bijvoorbeeld Portaal die gemiddeld 2 9 hanteert De Alliantie doet hier niet aan mee Een zeer gemiste kans om binnen het huurbeleid ook de maatschappelijk sociale verantwoordelijkheid vorm te geven Inflatievolgend huurbeleid Al in 2001 spraken SCW en VHB conform de wet Vermeulen 1 een inflatievolgend huurbeleid af De huur verhoging van het gehele SCW bezit bedraagt dit jaar gemiddeld 3 4 procent Niet alle huurders krijgen echter te maken met een gelijk huurverhogingspercentage Woningen waarvan de huur op dit moment 74 of minder van de maximale huurprijs bedraagt worden verhoogd met 3 5 Woningen waarvan de huur al meer bedraagt dan 74 van de maximale huurprijs worden verhoogd met 3 procent Deze 3 geldt ook voor andere woonvormen zoals kamers groepswoningen en woonwagenstandplaatsen Voor elke woning geldt een maximale huurprijs Deze wordt bepaald door het aantal punten volgens het landelijke woning waarderingsstelsel Uiteraard blijven de huren van alle SCW woningen onder de maximale toegestane huurprijs Stijging van de kosten De belangrijkste reden voor de jaarlijkse huurverhoging is de stijging van de kos ten Het inflatiecijfer over 2003 is uitgekomen op 3 procent Onderhoud wordt steeds duurder en de stijging van de bouwkosten komt uit op 5 procent Resultaat van de gemiddelde huurverho ging van 3 4 procent is dat de huurinkomsten achterblijven bij de kosten Extra inspanningen staan echter op het programma om de kwaliteit van de woningen te verhogen zoals energetische maatregelen en het verhogen van het uitrustingsniveau van bepaalde woningen Om ondanks de dalende inkomsten te kunnen blijven investeren in onderhoud en nieuwbouw verkoopt SCW ook huurwoningen Huursubsidie ontvangers Tevens is door de Minister bepaald dat huursubsidieontvangers slechts 1 8 normhuur verhoging normhuur is de zelf te betalen huur zullen krijgen Dit percentage is gelijk aan het percentage waarmee de bijstand en de AOW dit jaar zijn verhoogd Hierdoor gaan huursubsidieontvangers er als gevolg van de huurverhoging niet meer op achteruit dan de 12 waarmee hun huursubsidie wordt gekort Wel geeft SCW gehoor aan het verzoek van de minister om iedere ontvanger van huursubsidie éénmalig 30 euro uit te keren De minister heeft de woningcorporaties opgeroepen tot het leveren van een vrijwillige financiële bijdrage om dit totale bedrag van 30 miljoen euro gezamenlijk op te brengen Aangezien deze maatregel bij uitstek gericht is op mensen met lage inkomens komt SCW aan deze wens tegemoet VHB en AAHA doen beroep op het sociale gezicht van de Alliantie De VHB is het met de Woonbond eens dat de uitkomsten van het overleg tussen de landelijke partijen erg mager is Er zijn één tweetjes gespeeld tussen VROM en Aedes waarbij nu al vaststaat dat vanaf 2005 de positie van de corporaties er rooskleurig uitziet als het gaat over de verdergaande ontwikkelingen in het bereiken van een landelijk marktconform huurbeleid De VHB

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1080770400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=36&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=ca1b644e81 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Huurdersvereniging Atrium sluit zich weer aan bij de huurderskoepel AAHA
  werkmaatschappij Atrium overleggen De poging van de directie van de Alliantie om in 2003 met een mediation de partijen te verenigen mislukte jammerlijk Doordat het bestuur van de HV Atrium deze geïsoleerde positie van hun vereniging onwenselijk vond is samen met AAHA gezocht naar openingen Na het voeren van diverse besprekingen is uiteindelijk een voor beide partijen bevredigende oplossing gevonden Tijdens een bijzondere Algemene Bestuursvergadering van AAHA hebben de vier voorzitters van de afzonderlijke huurdersorganisaties Palladion uit Amsterdam Vereniging HuurdersBelangen uit Amersfoort Huurdersbelangenvereniging Groene Stad Almere én Huurdersvereniging Atrium uit Hilversum de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd en ondertekend Met het heffen van het glas na afloop van deze vergadering komt een einde aan een zeer moeilijke en lastige situatie binnen de aangesloten huurdersorganisaties in AAHA Onderwerpen als huurbeleid meerjarenbegroting worden daardoor ook weer gezamenlijk met de Alliantie besproken Gezien de belangrijke keuzen die de komende jaren op volkshuisvestingsgebied gemaakt moeten worden is deze krachtenbundeling van huurdersorganisaties zeer welkom Koepel AAHA verenigt 60 000 huurders binnen de Nederlandse Woonbond De huurderskoepel van de Alliantie hart voor wonen heeft na overleg met de directie van de Alliantie én de Nederlandse Woonbond besloten om voor alle huurders van de Alliantie een collectief lidmaatschap

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1080770400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=37&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=9f03175a79 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Huurderscommissie Eemkwartier –
  zijn of worden er gebouwd Deze woningen bieden een grote verscheidenheid aan woonsferen en woningtypes Het Eemkwartier bestaat uit huur en koopwoningen variërend van eengezinswoningen stadswoningen appartementen maisonnettes trisonettes tot penthouses De eerste woningen zijn inmiddels gebouwd In opdracht van SCW zijn de huurderscomplexen Stadspunt en de Veste gebouwd De huurderscomplexen bevatten grondgebonden woningen over twee of drie bouwlagen met daarboven gestapelde woningen in verschillende types ondergrondse parkeerplaatsen en commerciële ruimtes Op 8 december 2003 is de ingebruikname van de huurderscomplexen Stadspunt aan de Amsterdamseweg en de Veste aan de Groningerstraat gevierd Mevrouw mr Drs A W H Bertram directeur generaal Wonen bij het Ministerie van VROM en de heren Van der Werff en Jonkman wethouders van de gemeente Amersfoort namen het officiële gedeelte voor hun rekening Sinds 20 januari 2004 is de oprichting van de huurderscommissie Eemkwartier een feit De vijfkoppige commissie bestaat naast de verplichte aanstelling van een voorzitter secretaris en penningmeester uit de portefeuillehouder externe betrekkingen en de coördinator De huurderscommissie Eemkwartier heeft zich als eerste doel gesteld bepaalde ongenoegens welke leven onder de bewoners kenbaar te maken bij SCW en vanuit een gezamenlijk belang te streven naar een oplossing Tijdens het periodieke spreekuur dat de huurderscommissie

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1080770400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=39&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=6a2d69cfda (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: JUBILEUM 25 JAAR VHB
  Wij zijn trots op onze vereniging die bestaat bij de gratie van alle huurderscommissies van woningen van SCW met heel veel vrijwilligers die ontzettend betrokken zijn bij het begrip goed en betaalbaar wonen Gezien de economische teruggang en met allemaal iets minder in de knip zullen wij dit jubileum sober vieren met als uitgangspunt Voor en door de huurderscommissies Wij vieren ons feest op VRIJDAG 1 OKTOBER 2004 noteer deze

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1080770400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=40&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=f23790bc55 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: COR IN GESPREK MET…
  af te zijn Maar helaas dit was slechts het begin van een lange lijdensweg die uiteindelijk tot eind 2003 heeft moeten duren voordat een en ander rigoureus door SCW werd aangepakt De bewoner heeft zich voor deze klachten gewend tot zowel de Huurcommissie als tot de GeschillenAdviesCommissie van SCW maar helaas hebben beide instanties de klachten niet afdoende kunnen laten oplossen De bewoners hebben tijden meegemaakt dat ze constant op de kinderen moesten letten zodat die niet op de gevaarlijke plekken van de vloer kwamen en zo moesten voorkomen dat ze er niet doorheengingen s Morgens vroeg zo om een uur of vijf werd de keukendeur opengezet om de vieze muffe lucht er uit te laten trekken Om een uur of zeven kon de deur dan weer dicht en de verwarming omhoog zodat het niet te koud zou zijn voor de kinderen En dan de dagelijkse routine om de slakken uit de woning verwijderen Dit zijn maar enkele problemen waarmee de bewoners te kampen hadden Toen ook het pleisterwerk van de muren naar beneden kwam en de vloer diverse malen was gerepareerd en nogmaals door een nieuwe vloer was vervangen heeft deze bewoner geheel op eigen initiatief en op eigen kosten in 2003 een bureau in de arm genomen om uit te laten zoeken wat er nu precies bij deze woningen aan de hand zou kunnen zijn Dit bureau kwam met de mededeling dat alle problemen werden veroorzaakt door de in de woningen aanwezige kelderzwam en dat hiervoor maar één oplossing was namelijk de houten vloeren verwijderen en daarvoor in de plaats een betonvloer én er dan ook nog voor zorgen dat er onder de vloer voldoende ventilatie aanwezig is Eindelijk neemt SCW adequate actie Toen deze bewoner met deze gegevens naar SCW stapte heeft deze laatste de kwestie eindelijk

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1080770400&tx_ttnews[pL]=2591999&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=41&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=e398ce1da6 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •