archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Regels nodig voor gemengde huur/koopcomplexen
  Woonbondjurist Peter van der Veen gaf een aantal voorbeelden Meestal gaat het om grote bedragen en is er niet altijd een meerder heid in de vergadering te vin den om geld aan het noodzake lijk onderhoud uit te geven Zo lang de eigenaar verhuurder de meerderheid in de VvE heeft kan hij zijn positie gebruiken als beslissende stem over het beheer en onderhoud van het complex Maar verliest hij die meerderheid dan kunnen de achtergebleven huurders ge makkelijk de dupe worden De eigenaar verhuurder moet dan naar de rechter om het gewens te onderhoud af te dwingen Ook overlast kan extra proble men geven in gemengde com plexen Een huurder kan name lijk klachten over overlast niet neerleggen bij het bestuur van de VvE Hij moet daarvoor bij zijn verhuurder zijn Voor ser vicekosten geldt een soortgelijk verhaal Het is voor de huur ders vaak onduidelijk welke kosten voor zijn rekening ko men en welke voor rekening van de verhuurder Daarnaast kan de VvE zonder meerderheidsbelang van de eigenaar verhuurder eenzijdig het servi cepakket wijzigen zonder dat de huurders daar zicht of in vloed op hebben Een algeme ner probleem is de vaak gebrek kige communicatie tussen huurders en kopers hoewel ze allemaal belang hebben bij een schone veilige goed onder houden flat Fred Schuurs directeur van VvE Belang erkent de proble men en onderschrijft dat het een zeer onwenselijke situatie is dat huurders door eigenaren nogal eens als een soort twee derangs bewoners worden ge zien Maar hij vraagt ook be grip voor de positie van de ko pers zeker als de eigenaar ver huurder nog de meerderheid in de VvE heeft Convenanten Om te voorkomen dat uitpon den uitroken wordt moet de wet en regelgeving op een aan tal punten worden aange scherpt De eerste stap is dat

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1072911600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=34&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=1589b53ac5 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Steun voor huurmatiging groeit
  verwachte inflatie 1 5 vindt de ChristenUnie veel te groot Bij de stemmingen over de VROM begroting ziet het ernaar uit dat het amendement van Van Gent geen meerderheid haalt Voldoende steun voor de motie van Depla is echter onzeker Dit hangt af van de steun van CDA en of D66 Als u dit artikel leest is bekend of de honderden e mails aan Van Bochove en Van der Ham D66 effect hebben gesorteerd De stemmingen zijn op verzoek van Depla uitgesteld Aanleiding was de brief van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW over de koopkrachteffecten van een aantal kabinetsmaatregelen Uit die brief blijkt dat grote groepen minima er in 2004 tot wel 8 in koopkracht achteruit kunnen gaan als gevolg van stapeling van bezuinigingsmaatregelen De Geus stelt dat de huursubsidiekorting leidt tot een kopkrachtverlies van 0 5 voor meerpersonenhuishoudens en 1 voor alleenstaanden met een inkomen op het sociaal minimum Dit is echter te optimistisch want De Geus smeert het kortingsbedrag over heel 2004 uit Omdat de korting van 12 euro per maand pas op 1 juli 2004 ingaat lijden huursubsidieontvangers op dat moment een direct en structureel koopkrachtverlies van respectievelijk 1 en 2 Het gaat om ruim één miljoen huishoudens die huursubsidie ontvangen waarvan ruim 700 000 met een minimuminkomen Van alle kabinetsmaatregelen heeft de huursubsidiekorting voor de laagste inkomens het grootste negatieve koopkrachteffect Dezelfde groep huishoudens wordt tegelijkertijd getroffen door de verkleining van het ziekenfondspakket en hogere premies en eigen bijdragen in de zorg Wanneer Dekker voor 2004 vasthoudt aan het huidige huurbeleid zal de huurverhoging nog eens een extra koopkrachtverlies opleveren Huurverhogingen tot 4 9 zijn mogelijk terwijl de uitkeringen en ambtenarensalarissen worden bevroren Spoedoverleg over 2004 Op de talrijke suggesties vanuit de Kamer om met huurders en verhuurders aan tafel te gaan

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1072911600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=35&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=d96b104f68 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Betrek bewoners vanaf het begin bij wijkvernieuwing
  ondervraagde bewonersorganisaties geeft aan niet of nauwelijks invloed te hebben op de plannen en de uitvoering ervan Uit de enquête blijkt bovendien dat er een enorme kloof gaapt tussen wat professionals van gemeenten en corporaties van de bewo nersinvloed vinden en hoe be wonersorganisaties zelf hun betrokkenheid ervaren Op alle onderdelen is hun oordeel negatiever dan dat van gemeen ten en corporaties De deelnemers aan het symposium herkenden zich in de kritiek die uit het onderzoek naar voren kwam Behalve de nog steeds gebrekkige bewo nersinvloed richt de gram zich vooral op het geringe aantal so ciale huurwoningen in veel van de vernieuwingsplannen en het ontbreken van een goede verhuiskostenregeling in de socia le plannen Waterweg Wonen Gelukkig zijn er ook plaatsen waar het goed gaat en die kwamen tijdens het symposium uitgebreid over het voetlicht Allard Nieuwstraten procesmanager bij corporatie Water weg Wonen in Vlaardingen hield een enthousiast verhaal over de aanpak van de herstructurering in de wijk Holy Zuid oost Zijn boodschap knip de vernieuwing op door in te zoomen op buurtjes en gebouwen hou het contact met de bewo ners zeer laagdrempelig open een speciaal wijkkantoor probeer 1001 manieren uit om met de bewoners in contact te komen organiseer Indische buffetten en flatontbijten ondersteun bewonersorganisaties ruimhartig ook financieel verwaarloos tijdens de ontwikkeling nooit het beheer en laat fysieke ingrepen hand in hand gaan met sociale vernieuwing Het voorlopige resultaat van deze aanpak stemt tot tevredenheid Het kostte misschien wat tijd maar er is een enorme sprong gemaakt in het creëren van draagvlak en vertrouwen bij de bewoners Het enige knelpunt blijft volgens Nieuw straten de geringe betrokken heid van allochtonen Positieve ervaringen uit de Amsterdamse Bijlmermeer laten echter zien dat het wel degelijk mogelijk is allochtonen bij de ver nieuwing van hun buurt te betrekken Afscheidsrituelen Een

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1072911600&tx_ttnews[pL]=2678399&tx_ttnews[arc]=1&tx_ttnews[tt_news]=38&tx_ttnews[backPid]=44&cHash=0c5ca985d1 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Landelijke Huurdersdag 2015
  En dat wordt een mooi feest De Stem van Hurend Nederland Dat is hét thema Op 10 oktober staan de huurders in de spotlights en kunnen zij hun stem laten horen De dag wordt gezamenlijk gestart in het Beatrix Theater Verder zijn er veel activiteiten in de middag waaronder het internationale Huurderscafé de HO lounge een dialoog over Huurderszaken en het jaarlijkse huurcollege Ook zijn er leuke en leerzame workshops

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1441590620&tx_ttnews[tt_news]=407&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=6a12ba53d3 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Ruim 5000 huisuitzettingen in 2014 wegens huurachterstand
  2013 maar het aantal vonnissen steeg gestaag naar 23 500 In maar liefst zeven van de tien gevallen kon als nog huisuitzetting worden voorkomen Het aantal huurders dat in financiële problemen komt blijft stijgen Daardoor namen de betalingsachterstanden toe tot maar liefst 350 miljoen euro Corporaties sloten met 58 000 huurders een betalingsregeling om achterstallige huur in te lopen Daarbij doen ze veel preventie om het snel oplopen van huurschuld

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1441590620&tx_ttnews[tt_news]=406&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=c22b65d03b (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Kwaliteit woning belangrijker bij huurverhoging
  een inkomensafhankelijke huurverhoging Maar in het Woonakkoord van het kabinet en de oppositiepartijen D66 ChristenUnie en SGP stond al dat Blok die dit jaar moet vervangen door een ander systeem Blok heeft in zijn voorstel ideeën van de verhuurderskoepel Aedes en de huurdersorganisatie Woonbond verwerkt Die stelden begin deze maand dat de jaarlijkse huurverhoging moet worden beperkt en dat de huurprijs sterker moet afhangen van de kwaliteit van de woning

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1441590620&tx_ttnews[tt_news]=405&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=f55b48290f (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Presentatie raadsacademie:
  worden Contact Nieuws Presentatie raadsacademie Op 9 juni heeft onze secretaris Wil van Dasler namens de huurdersorganisaties van Amersfoort een presentatie gehouden over betaalbaarheid en leefbaarheid in Amersfoort Deze presentatie werd erg goed ontvangen door de raad en bracht ook

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1441590620&tx_ttnews[tt_news]=404&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=d11d880394 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: VAKANTIE BIJ DE VHB
  DE VHB Het kantoor van de Vereniging HuurdersBelangen is tijdens de zomervakantie gesloten van vrijdag 13 juli tot maandag 17 augustus 2015 Vanaf maandag 17 augustus zijn wij weer bereikbaar De VHB wenst u allen een plezierige zomervakantie toe waar

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[pS]=1441590620&tx_ttnews[tt_news]=226&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=a94052361e (2015-09-07)
  Open archived version from archive •