archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Energieconvenant Amersfoort van start
  Eemvallei ondertekenden de overeenkomst maar ook de Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht De verwachting is dat het initiatief veel navolging zal krijgen in andere gemengde complexen De portiekflats in Amersfoort staan aan de Surinamelaan Het zijn vijf naoorlogse blokken met elk 22 woningen die door de bewoners als koud vochtig en tochtig ervaren worden Het gaat om verschillende type woningen hoek tussen en beganegrondwoningen die allemaal het energielabel E F of G hebben gekregen De woningen zijn dus slecht geïsoleerd ook al zijn ze technisch nog in redelijke staat Het plan om de energielabel voor de woningen op te krikken naar label A levert een gemiddelde energiebesparing op van 60 tot 70 procent Bij label B is het een gemiddelde besparing van 40 tot 60 procent Het initiatief voor het convenant is afkomstig van Edgar van Groningen een van de eigenaar bewoners Hij vindt dat de betrokken partijen veel lef tonen Zij geven aan een risico te durven lopen Zij investeren in zaaigeld wat nodig is om te kunnen oogsten Ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst gaat echt een stap verder dan het vastleggen van goede voornemens Het is de concretisering van alle convenanten die overal worden gesloten Volgens Theo De

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=238&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=a8df5906e3 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Woonbond wil extra maatregelen voor koopkrachtbehoud minima
  en 2009 niet rooskleurig is De gemiddelde koopkracht daalt in 2008 licht en groeit in 2009 maar heel beperkt 0 25 Voor huishoudens met lagere inkomens ziet het koopkrachtbeeld er nog somberder uit Zowel voor 2008 als 2009 is er voor hen sprake van koopkrachtdaling Uit navraag bij het CPB is de Woonbond gebleken dat de koopkrachtdaling in 2009 voor minima en uitkeringsgerechtigden gemiddeld zelfs 1 bedraagt Het koopkrachtverlies in 2009 kan voor veel huishoudens worden voorkomen door een generieke maatregel namelijk het achterwege laten van de BTW verhoging van 19 naar 20 Bijkomend positief effect is dat de inflatoire druk op de economie niet verder wordt vergroot De Woonbond pleit echter ook voor gerichte maatregelen om de koopkracht van de huishoudens met lagere inkomens in ieder geval op peil te houden Ook bij het niet doorgaan van de BTW verhoging blijft een groot aantal minima er namelijk fors in koopkracht op achteruitgaan Het beste instrument hiervoor is volgens de Woonbond het verbeteren van de huurtoeslagregeling De afgelopen jaren zijn veel huurders met lage inkomens er door de stijgende huren en de bezuiniging op de huurtoeslag fors op achteruitgegaan Specifiek denkt de Woonbond aan het ongedaan maken van de korting

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=225&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=6b286000dc (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Woonbond zeer bezorgd over terugvordering huurtoeslag
  twee miljard in 2006 met 300 miljoen overschreden Hiervan blijkt bijna 200 miljoen terug te voeren op te hoog vastgestelde voorschotten Huurders mogen in geen geval de dupe worden van de steken die de Belastingdienst keer op keer laat vallen dit keer op een wel zeer schrijnende manier aldus Woonbonddirecteur Ronald Paping De Woonbond heeft de Belastingdienst in een brief om opheldering en maatregelen gevraagd zie voor de inhoud www woonbond nl De bond verlangt van de fiscus in ieder geval dat ze uit eigen beweging zeer soepele betalingsregelingen aanbiedt die rekening houden met de draagkracht van de gedupeerden In geen geval mag de Belastingdienst invorderingsrente in rekening brengen of het terug te vorderen bedrag verrekenen met de huidige of toekomstige huurtoeslag De Woonbond wil bovendien dat de fiscus wacht met het versturen van de definitieve beschikkingen totdat glashelder is hoe de betalingsregeling eruit gaat zien Ook moet de Belastingdienst een speciaal meldpunt instellen Sinds de Belastingdienst in 2006 de uitvoering van de huurtoeslagregeling overnam van het ministerie van VROM doen zich grote problemen voor De fiscus blijkt totaal niet berekend te zijn op deze extra taak Honderdduizenden huurders hebben tot op de dag van vandaag geen definitieve beschikking over

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=224&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=0de7c267a4 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Succes voor de VHB in Amersfoort
  voor de nieuwe aanpak trok hard aan de bel toen bleek dat nieuw verhuurde woningen bijna allemaal duurder werden De Alliantie erkende het probleem maar zag op korte termijn geen mogelijkheden om het op te lossen Met name vanwege de hoge kosten die een bijstelling van de gehanteerde tabellen met zich meebrengt De oplossing wordt nu gezocht in een goede monitoring bijvoorbeeld door iedere bewoner die verhuist te enquêteren over de gevolgen van die verhuizing Als het nodig blijkt kunnen dan later maatregelen worden genomen De VHB kan zich vinden in die aanpak Vooral ook omdat De Alliantie in een eerder stadium toezegde de buitengemeenten van Amersfoort in het experiment te zullen betrekken waardoor de woningen daar ook voor iedereen toegankelijk worden VHB voorzitter Theo de Man De Amersfoorter met een laag inkomen kan dus ook in onze buitengemeenten terecht voor een betaalbare huurwoning en hoeft daarvoor niet naar Almere te verhuizen Zoals een Amsterdammer met een laag inkomen Het experiment Huur op Maat leidde overigens ook tot een urenlange discussie in de Amersfoortse gemeenteraad 12 juni De CDA er Roland Offereins vond het onterecht dat huurders met een hoger inkomen niet meer in aanmerking zouden komen voor een goedkope huurwoning Op de website van het CDA schreef hij dat de variabele huurprijs grote nadelige gevolgen heeft Een gezin met een laag inkomen dat in de loop van de tijd iets meer gaat verdienen kan er op achteruit gaan Ook wanneer bijvoorbeeld één van beide ouders in een gezin één dag in de week meer gaat werken dan gaat in sommige gevallen meer dan 80 van het extra geld direct door naar de woningcorporaties Waarom zou je dan nog meer gaan werken Volgens hem werden alleen de corporaties beter van het nieuwe systeem Hij maakte vooral ook bezwaar tegen het

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=209&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=db80556d74 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Energierekening met 10 euro per maand omhoog
  Nuon en Eneco de prijs voor gas te verhogen De recordhoge olieprijs boven de 130 dollar per vat werkt door in de gasprijs door de koppeling van die prijs aan de prijs van olie Indirect werkt de prijsstijging ook door in de prijs van geproduceerde elektriciteit Bij de energiebedrijven Nuon Essent en Eneco gaat het variabele tarief voor gas 15 procent omhoog Bij Nuon gaat ook het elektriciteitstarief 3 procent

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=208&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=dc5dff6bcc (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Huren liberaliseren leidt tot een verdubbeling van de huren.
  het onderzoek dat als we ons systeem van huurbescherming afschaffen de huren gemiddeld verdubbelen D66 en VVD vinden dat dit kabinet de lasten van burgers teveel verzwaard Maar bij deze twee liberale partijen tellen huurders blijkbaar niet mee als volwaardige burgers Verdubbeling van de huren leidt tot een lastenverlaging van krap 14 miljard euro Voorstanders van de liberalisering zullen tegenwerpen dat de lagere inkomens gecompenseerd worden door de inkomenssubsidie huurtoeslag voor de lagere inkomens te verhogen Probleem is echter dat de belastingdienst nu al niet in staat is de huurtoeslag goed uit te voeren Zo kunnen ze nog steeds niet verklaren waarom de huurtoeslag 300 miljoen per jaar duurder uitvalt dan begroot Het lijkt me niet verstandig om nog meer huurders voor nog grotere bedragen afhankelijk te maken van de huurtoeslag Daar komt bij dat door de hogere huren de huurtoeslaguitgaven van het rijk fors zullen stijgen Op de rekenmachine kan je de stijgende huurinkomsten en de stijgende huurtoeslaguitgaven op en aftellen Maar in de echte wereld verdwijnen de hogere huren in de zakken van de verhuurders en draaien de belastingbetalers op voor de hogere huurtoeslag Woningcorporaties schreeuwen nu al moord en brand dat ze 500 miljoen euro vennootschapsbelasting moeten betalen Zouden ze wel bereid zijn die hogere huurtoeslag te betalen Een groot aantal corporaties willen dat terecht niet Zij voelen zich onderdeel van de sociale beweging Zij zullen helemaal niet hun huren gaan verdubbelen Zij zouden dan het slachtoffer worden van de geldingsdrang van de voorzitter v Leeuwen en hun collega s die zich gedragen als vastgoedboeren De onderzoekers van het centraal plan bureau zeggen het voordeel van ons huurbeleid bij de verkeerde mensen terecht komt Bij een volledig vrije markt zouden de woonlasten voor de huurders in Nederland 14 miljard hoger uitvallen De onderzoekers zeggen dat bijna 8

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=207&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=e6782f40e5 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Wat vindt de VHB van ‘Amersfoort vernieuwt’?
  bewoners met een laag inkomen centraal te stellen bij de ontwikkeling van de vier wijken De plannen hebben als doel iedere bewoner een kans op een stap vooruit een wooncarrière te bieden Wij vinden dat de Alliantie speciale aandacht moet hebben voor de wooncarrière van de lagere inkomens Voor een sociale verhuurder is dat de belangrijkste doelgroep Met Amersfoort vernieuwt moeten mensen met een smalle beurs een betaalbare en haalbare stap vooruit kunnen zetten De huurprijs én het aantal betaalbare woningen zijn daarom belangrijk De VHB doet daarom het voorstel om meer sociale huurwoningen terug te bouwen Ook vragen wij een extra marge aan te houden voor het minimaal noodzakelijk aantal betaalbare woningen de zogenaamde kernvoorraad Iedereen een stap vooruit Met Amersfoort vernieuwt willen gemeente en Alliantie niet alleen de bewoners uit de wijk een perspectief bieden Zij willen de vier wijken aantrekkelijk maken voor nieuwe bewoners met midden en hogere inkomens De VHB vindt dat de bewoners die graag in hun wijk willen blijven wonen daarvoor de kans moeten krijgen Als je kinderen in de buurt naar school gaan en je vrienden of familie in de wijk wonen heb je geen behoefte te verhuizen naar een andere wijk Wij vragen daarom de garantie dat een woning beschikbaar is voor bewoners die bij renovatie of sloop moeten verhuizen en een woning willen binnen hun wijk Wij vinden het positief dat Amersfoort vernieuwt eerst wil bouwen in de wijk en dan pas slopen Op deze manier kunnen bewoners verhuizen binnen de wijk Onze kritiek is wel dat in de wijkplannen niet concreet is gemaakt hoe dat concreet wordt gemaakt Er wordt nu hard gewerkt aan een planning zodat de projecten op elkaar aansluiten Niet alleen de stenen de bewoner centraal Wij vinden het positief dat er niet alleen plannen bestaan voor

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=197&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=4d78993347 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Bewonerscommissies en de Vereniging van Eigenaren
  appartement is de eigenaar tevens mede eigenaar en dus medeverantwoordelijk voor het hele gebouw Oprichting VvE Elke appartementseigenaar is verplicht om samen met de andere appartementseigenaren het gebouw te onderhouden Om te zorgen dat iedereen ook aan deze verplichting voldoet is in de wet de oprichting van een Vereniging van Eigenaren verplicht gesteld en elke appartementseigenaar is hier automatisch lid van Wanneer er een appartement wordt verkocht dan wordt er bij de notaris een splitsingsakte opgemaakt en zodra deze akte is getekend is er een VvE tot stand gekomen Splitsingsakte In deze splitsingsakte staat wat het lidmaatschap van een VvE betekent en vormt het juridisch fundament voor een VvE Het beschrijft de privégedeelten en het gemeenschappelijke gedeelte Daarnaast kan een VvE besluiten om een huishoudelijk reglement op te stellen Dit reglement omvat een aantal praktische regels over de dagelijkse gang van zaken Vergaderingen De VvE moet minstens eenmaal per jaar vergaderen In de splitsingsakte staat hoeveel eigenaren er minimaal aanwezig moeten zijn in een vergadering om besluiten te kunnen nemen Tijdens zo n vergadering kunnen er besluiten worden genomen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor alle eigenaren en huurders Een VvE kan namelijk besluiten nemen over de hoogte van de servicekosten en over het onderhoud van het gehele gebouw BC en VvE Het is dus van belang dat in een complex waar een VvE actief is het overleg tussen de Bewonerscommissie BC en de Alliantie Eemvallei AE optimaal functioneert De AE is in dat geval ook lid van de VvE en zal in de vergaderingen van de VvE de belangen van de huurders mee moeten nemen Gebeurt dit niet op een correcte manier dan staan de huurders buiten spel en beslist de VvE alleen wat er gaat gebeuren Om de invloed van de huurders nog te laten bestaan is het

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=194&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=2e27466095 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •