archive-nl.com » NL » V » VERENIGINGHUURDERSBELANGEN.NL

Total: 454

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vereniging Huurdersbelangen: Rechter passeert huurcommissiebeleid glazenwassen en cv-onderhoud
  telescoopstok en vervaarlijke manoeuvres kan geschieden De beheerder van de woning moet de bij de huurder in rekening gebrachte servicekosten voor de glazenwasser terugbetalen De huurder was op advies en met steun van de Woonbond rechtstreeks naar de rechter gestapt Met zijn uitspraak maakt de rechter korte metten met het servicekostenbeleid van de huurcommissie dat zegt dat ook de kosten het uurloon van de glazenwasser voor het lappen van onbereikbare

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=148&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=7c27ffa56b (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Vereniging Huurdersbelangen: Woonbond en VHB blij: maximale huurverhoging 1,1 procent
  de introductie van meer marktwerking in de huursector tegen het vrijgeven aan de markt van 25 procent van de huurwoningen en tegen de plannen van ex minister Dekker om het huren over de hele linie duurder te maken De maximale huurverhoging van 1 1 procent geldt zowel voor zelfstandige woonruimte als voor studentenkamers Vorig jaar nog bedroeg de maximale huurverhoging 3 2 procent Op acht april demonstreerden zo n 5

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=124&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=32b5740d40 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Woonbond en VHB blij met inflatievolgend huurbeleid
  vrij te geven zijn definitief van de baan De huurtoeslagregeling wordt gerepareerd Deze maatregelen zorgen ervoor dat de huurlasten niet langer een alsmaar groter deel van het huishoudbudget opsouperen De Woonbond en VHB ijn ook blij met de plannen om substantieel meer te gaan investeren in energiebesparende maatregelen Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van huurders maar ook voor het milieu Dit alles is pure winst Jammer is dat de nieuwe coalitie de hypotheekrenteaftrek volledig ongemoeid laat Woonbonddirecteur Ronald Paping Doordat men de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat blijven koopsector en huursector strikt gescheiden markten en blijft de woningmarkt verstopt zitten Het nieuwe kabinet zegt niet te willen morrelen aan de hypotheekrenteaftrek De Woonbond hoopt toch dat het bereid is een discussie te entameren over de mogelijkheden van een meer sectorneutraal systeem van vraagondersteuning Een systeem dat een vangnet vormt voor zowel huurders als kopers die hun woonlasten niet kunnen opbrengen Komt die discussie er niet dan dreigt een dergelijk systeem weer voor lange tijd achter de horizon te verdwijnen Dat zou erg jammer zijn juist ook omdat op dit moment zowel Aedes de Vereniging Eigen Huis als de Nederlandse Woonbond aangeven zo n discussie over het verkleinen van de

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=115&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=38712e9d51 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Eenderde huurders betaalt te hoge energierekening
  lokale huurdersorganisaties aan aan de woningcorporaties en de politiek Uit zeven van de tien Nederlandse huizen lekt de warmte met tientallen euro s tegelijk weg Ruim 40 procent van de huurhuizen heeft bijvoorbeeld nog steeds geen spouwmuurisolatie Hoewel er al jarenlang over wordt gesproken heeft bijna een miljoen huishoudens met een huurwoning een onnodig hoge energierekening Isolatie leidt voor bewoners tot lagere kosten en verhoogt het wooncomfort Klachten over kou vocht tocht en lawaai worden duidelijk minder Een betere isolatie van woningen is ook van groot belang bij het tegengaan van de klimaatverandering In niet geïsoleerde huizen wordt onnodig veel gas verstookt Dit zorgt voor meer CO2 uitstoot dan nodig Als de Nederlandse woningvoorraad goed geïsoleerd wordt gaat het gasverbruik van alle huishoudens bij elkaar met 35 procent omlaag Dat komt overeen met ruim de helft van de binnenlandse Kyotodoelstelling Het is de taak van woningcorporaties om te zorgen voor goede isolatie of voor bijvoorbeeld een zuinige HR ketel Helaas doen ze dat te weinig Isoleren zou te duur zijn zeker als een woning op de nominatie staat om te worden gesloopt Isoleren hoeft echter niet duur te zijn en verdient zich bijna altijd snel terug Zo is gevelisolatie al

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=27&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=183d864d91 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Campagne tegen bezuiniging op huurtoeslag
  De start van de campagne Stop de korting op de huurtoeslag heeft plaats in Nieuwspoort Den Haag v d Poelzaal en begint om 11 00 uur Met Goed voorbeeld doet goed volgen laten de maatschappelijke organisaties minister Dekker zien hoe het moet in de hoop dat dit haar stimuleert de korting op de huurtoeslag ongedaan te maken Wij kunnen toch niet duidelijker zijn stelt Mária van Veen namens de in het actiecomité samenwerkende organisaties En lukt het niet om Dekker voor Prinsjesdag zover te krijgen dan houden we het erop dat een nieuw kabinet die slag maakt De campagne richt zich overigens vooral ook op de Tweede Kamer omdat die het kabinet natuurlijk een belangrijke vingerwijzing kan geven Huurders uit het hele land zullen de Haagse politici bestoken met kaarten waarop duidelijk Stop de korting op de huurtoeslag staat Huurtoeslagontvangers vullen die tekst aan met een beschrijving van de gevolgen die de korting voor hen persoonlijk heeft De kaarten worden namens het actiecomité uitgezet en verzameld door de Nederlandse Woonbond Vóór Prinsjesdag worden ze aangeboden aan de Tweede Kamer De persbijeenkomst op 30 juni wordt geopend door Mária van Veen voorzitter van het actiecomité Vervolgens worden enkele statements afgelegd en

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=9&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=88fac8b0ed (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Geen zoet in VROM-begroting 2007
  Daarnaast pleit hij voor een ander huurbeleid met lagere huurverhogingen De korting op de huurtoeslag loopt in 2007 verder op van 17 05 euro naar ongeveer 19 euro Mocht minister Dekker besluiten om de eigen bijdrage van huurtoeslagontvangers in de huur in 2007 te verhogen met het percentage van de gemiddelde huurverhoging in plaats van met de inkomensstijging dan gaan huurders met huurtoeslag er zelfs volle percenten in koopkracht op achteruit De VROM begroting 2007 laat zien dat de nettohuurquote het aandeel van het netto inkomen dat na aftrek van de huurtoeslag aan de huur wordt besteed van alle categorieën huurtoeslagontvangers verder oploopt De huren zullen in 2007 fors omhoog gaan Dat komt door de geplande invoering van de nieuwe huurwetgeving per 1 januari 2007 De wetsvoorstellen moeten overigens nog door de Tweede Kamer worden behandeld Volgend jaar kunnen de huren met 2 5 procentpunten boven op de inflatie omhoog Bij een inflatie van 1 5 procent betekent het dat veel huurders in 2007 een huurverhoging tot 4 procent tegemoet kunnen zien Huurders van woningen die op de nominatie staan om te worden geliberaliseerd kunnen zelfs een huurverhoging van 5 procent aan de broek krijgen Een dergelijke huurverhoging betekent een forse aanslag op de koopkracht Verhuurders moeten in 2007 637 miljoen euro gaan bijdragen aan de huurtoeslaguitgaven van het rijk Om deze huurheffing mogelijk te maken moet de Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen worden ingevoerd Deze wet is momenteel in behandeling in de Eerste Kamer Oorspronkelijk stonden de verhuurders in 2007 voor 483 miljoen aan de lat maar daar komt 154 miljoen euro bij vanwege het feit dat de Wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen veel later wordt ingevoerd dan gepland De Woonbond voorziet dat verhuurders deze enorme kostenstijging ongeveer 6 van de totale jaarlijkse huuropbrengsten aan de huurders zullen doorberekenen in de huurverhoging Daar

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=8&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=a4676ec174 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: CDA en VVD kiezen voor markthuren vanaf 2008
  DDR kennen Het CDA zegt echter bij voortduring dat er niet geliberaliseerd wordt als er niet voldoende betaalbare woningen zijn voor huurders die geen markthuur kunnen opbrengen Bovendien stelt men de lagere inkomens te willen ontzien In het CDA verkiezingsprogramma staat daarover dat huurtoeslagontvangers hoogstens 15 procent van hun inkomen mogen verhuren Dat percentage komt door het nieuwe huurbeleid echter op ruim 25 procent te liggen En de lagere middeninkomens krijgen het nog zwaarder te verduren Hun huurquote wordt maar liefst 35 7 procent Vooral ouderen zullen er in koopkracht sterk op achteruit gaan terwijl hun inkomen op zijn best gelijk blijft Ernstig is daarbij de grote onzekerheid voor het geval men zijn partner verliest Dat kan een behoorlijke inkomensdaling met zich meebrengen Toch mag men als huurder van een te liberaliseren huurwoning per 1 januari 2007 geen huurtoeslag meer aanvragen Degene die achterblijft en de huur niet meer kan betalen moet op zoek naar een goedkopere woning Hij is gedwongen te verhuizen De eventuele spaarcentjes zijn voor de verhuiskosten en inrichtingskosten En natuurlijk moet men dan nog het geluk hebben een betaalbare woning te vinden Tijdens het verkiezingsdebat op de radio 29 oktober stelde Jan Peter Balkenende als lijsttrekker van het CDA dat er eerst gebouwd moet worden voor de huren omhoog mogen Ook het CDA tweede kamerlid Van Bochove heeft steeds geroepen dat er voldoende betaalbare alternatieven moeten zijn voor huurders die een markthuur niet kunnen betalen Die betaalbare alternatieven zijn er echter niet en de Woonbond moet helaas vaststellen dat die er voorlopig ook niet komen In 2005 kwamen er bijvoorbeeld netto maar 2188 nieuwe huurwoningen bij Woningen die ook nog eens hoofdzakelijk in het dure segment vallen Nog in 2005 keerde het CDA zich tegen het vrijgeven van de huren in 2008 Dat zou pas in

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=7&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=0955d08ede (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Vereniging Huurdersbelangen: Kant en klare woonparagraaf voor verkiezingen
  heel belangrijk Tot de maatschappelijke organisaties behoren de Nederlandse Woonbond de FNV de ouderenorganisaties de cliëntenraden de landelijke studentenvakbond en vele anderen De door hen geformuleerde woonparagraaf bevat een korte analyse van de ontwikkelingen in de volkshuisvesting en zes voorstellen voor de periode van 2007 tot 2011 Uit de analyse blijkt dat de betaalbaarheid van het wonen onder druk is komen te staan dat het tekort aan betaalbare huurwoningen alsmaar groter wordt dat de liberalisatie van huurwoningen tot segregatie leidt en dat eigenaarbewoners en huurders ongelijk worden behandeld Het woonbeleid in de komende regeerperiode van 2007 tot 2011 1 Om te voorkomen dat de koopkracht van huurders verder wordt aangetast wordt een inflatievolgend huurbeleid ingezet 2 Zolang er sprake is van een huur woningtekort blijft de huurprijsbescherming intact en wordt er niet geliberaliseerd 3 De huurtoeslagregeling wordt op korte termijn verbeterd a De kortingen op de huurtoeslag worden terstond ongedaan gemaakt b De regeling wordt zodanig verbeterd dat de huurtoeslag zorgt voor aanvaardbare lagere en gemaximeerde nettohuurquoten c Het bereik van de regeling wordt uitgebreid naar huishoudens met een inkomen tot 33 000 4 Er zal veel meer worden gebouwd voor de bestaande behoefte Daarom moet driekwart van de totale

  Original URL path: http://www.vereniginghuurdersbelangen.nl/index.php?id=28&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=10&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=e95daf4b1a (2015-09-07)
  Open archived version from archive •