archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Overzicht | Vilans
  Sluit Onze mensen Alle experts Betaalbare zorg en kwaliteit eHealth In voor zorg Informele zorg Innovatie onderzoek Kennispleinen Ketens en netwerken Kwetsbare ouderen en dementie Niet aangeboren hersenletsel Persoonsgerichte zorg Vilans KICK protocollen Vrijheidsbeperking Wijkgericht werken Zorgmedewerker in verandering Financiën Planning Control HRM Marketing Communicatie ICT Raad van bestuur Secretariaat Sluit Contact Zoeken Zoeken English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Over Vilans Overzicht Overzicht Publicaties over het thema ketens en netwerken 2015 Loslaten is belangrijker dan sturen bij zorgtransitie 04 08 2015 Toezichthouder moet oog hebben voor bedoeling 14 07 2015 Interviewserie governance tussen organisaties 08 07 2015 Meerderheid dementienetwerken tevreden over zorgprogramma dementie 16 06 2015 Digitale zelfevaluatietool voor dementienetwerken 20 04 2015 2014 Strategisch model voor samenwerken 11 12 2014 9 tips om te werken aan sociale netwerken 13 10 2014 Verkenning toekomstbestendig organiseren ketens netwerken 06 05 2014 Rapportage onderzoek lokale samenwerkingsvormen 21 02 2014 Beperkte samenwerking brengt lokale zorg voor burgers in gevaar 21 02 2014 Een inloopfunctie in de wijk opzetten 18 02 2014 2012 Gericht verbeteren met het Ontwikkelingsmodel voor Ketenzorg 28 02 2012 2009 Kwetsbaarheid van mensen meten 01 04 2009 Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Wekelijks inspiratie en actuele

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Over-vilans-Overzicht.html?thema=Ketens%20en%20netwerken&themaid=601051 (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Dementiezorg | Vilans
  English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Thema s Kwetsbare ouderen en dementie Dementiezorg Verbetertraject Dementiezorg In de Zorgstandaard Dementie staat waaruit goede dementiezorg bestaat Hoe geeft u daar vorm aan en hoe meet u de resultaten Samen maken we een verbeterplan en we begeleiden de implementatie Aanpak Resultaat Klant vertelt Details contact Wat we gaan doen Vilans begeleidt zorgorganisaties ketens netwerken gemeenten en zorgverzekeraars bij het verbeteren van dementiezorg Samen met u stellen we een verbeterplan op waarbij uitkomstindicatoren de basis vormen Metingen bij de start en aan het einde van het traject maken de verbeteringen zichtbaar Waarom Vilans Vilans heeft jarenlange ervaring op het gebied van dementiezorg en veranderkunde In 2013 ontwikkelden we met Alzheimer Nederland en 29 organisaties de Zorgstandaard Dementie We zijn betrokken bij het Deltaplan Dementie Onze experts zijn uitstekende procesbegeleiders In de klantevaluatie beoordeelde Achmea Vilans met een 9 voor dit traject Wat het traject oplevert U werkt structureel aan betere kwaliteit van leven van dementiecliënten Een nieuwe werkwijze die aantoonbaar leidt tot betere dementiezorg En tot een verbeterde kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers Na afloop van dit traject is uw organisatie in staat zelf de kwaliteit te meten en verder te verbeteren Achmea over ons Met de ontwikkelde indicatoren kunnen netwerken dementie nu kwaliteit van leven meten Lees het verhaal Wilt u optimale zorg verlenen aan mensen met dementie We maken graag een voorstel op maat voor u Met wie Management bestuurders en netwerkcoördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van dementiezorg Zorgprofessionals die via hun werkwijze en interventies de kwaliteit van leven van patiënten kunnen beïnvloeden Financiers van dementiezorg zoals verzekeraars en gemeenten Interessant voor Zorgorganisaties ketens en netwerken dementie zorgverzekeraars en gemeenten die de kwaliteit van dementiezorg willen meten en verbeteren Doorlooptijd Minimaal 1 jaar

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Thema-Kwetsbare-ouderen-en-dementie-Verbetertraject-dementiezorg.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • HELP-programma | Vilans
  Facebook LinkedIn Google E mail Home Thema s Kwetsbare ouderen en dementie HELP programma Advies HELP programma HELP is een speciaal behandelprogramma voor oudere patiënten in het ziekenhuis en heeft als doel acute verwardheid te voorkomen Aanpak Resultaat Klant vertelt Details contact Wat we gaan doen Wij begeleiden het ziekenhuis bij de implementatie van het HELP programma advies op maat training van vrijwilligers en benodigde materialen HELP staat voor Hospital Elder Life Program Het is een speciaal behandelprogramma voor oudere patiënten in het ziekenhuis Vroege signalering van kwetsbare ouderen en extra aandacht van goed getrainde vrijwilligers moeten voorkomen dat oudere patiënten last krijgen van acute verwardheid Het HELP programma bestaat uit vier onderdelen 1 Protocollen richtlijnen gericht op de risicofactoren van een delier 2 Een multidisciplinair team ouderenzorg in het ziekenhuis 3 Geschoolde vrijwilligers 4 Een individueel interventieplan Wij helpen u bij de implementatie van het programma de randvoorwaarden werving van vrijwilligers en de training Bekijk ook de factsheet met meer uitleg over HELP Waarom Vilans Wij kennen het veld van de kwetsbare ouderenzorg van binnen en buiten en hebben veel ervaring in het begeleiden van ontwikkel en implementatietrajecten We bieden ziekenhuizen een compleet advies en implementatiepakket aan Wat het traject oplevert Een geïmplementeerd HELP programma op maat voor uw organisatie De voordelen van het HELP programma zijn het voorkomen van lichamelijke achteruitgang wat kan leiden tot delier het verbeteren van kwaliteit van zorg voor oudere patiënten in het ziekenhuis en het vergroten van de patiënttevredenheid over de zorg St Antonius Ziekenhuis over ons We zijn pas recentelijk gestart maar de eerste tekenen zijn veelbelovend Lees het verhaal Wilt u aan de slag met het HELP programma We geven u graag advies op maat Met wie Hoofdverpleegkundigen Interessant voor Ziekenhuizen Doorlooptijd Maximaal 3 to 6 maanden voor de start van

  Original URL path: http://www.vilans.nl/thema-kwetsbare-ouderen-en-dementie-advies-help-programma.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Transmurale ouderenzorg | Vilans
  Details contact Wat gaan we doen Wij helpen met zorg voor kwetsbare ouderen beter en slimmer te organiseren door transmurale samenwerking Een voorwaarde voor goede transmurale zorg is samenwerking en afstemming tussen organisaties buiten de grenzen van zorg en welzijnsorganisaties De kern van de aanpak is dat organisaties om de tafel gaan zitten en samen een plan van aanpak maken Wij adviseren en begeleiden u bij dit proces en kunnen optreden als projectleider Onze aanpak bestaat uit In kaart brengen van de huidige situatie vanuit het perspectief van patiënten zorgverleners en organisaties Komen tot een gezamenlijke visie en maken van samenwerkingsafspraken Helpen realiseren van persoonsgerichte zorg en individuele transparante zorgplanning voor ouderen Uitproberen ervan leren en bijstellen Scholen van professionals Bekijk ook ons project Transmurale ouderenzorg Hierbij implementeren we transmurale ouderenzorg bij 3 succesvolle ouderenzorgprojecten Waarom Vilans Wij hebben onafhankelijke deskundige adviseurs met diepgewortelde kennis van de zorg kwetsbare groepen en landelijke ontwikkelingen Door jarenlange ervaring weten we wat eerste en tweedelijnszorgorganisaties nodig hebben om te innoveren en verbeteren Daarnaast zijn we overtuigd van de waarde van transmurale samenwerking Wat levert het traject op U besteedt aandacht aan samenwerking buiten de grenzen van zorg en welzijnsorganisaties Dit zorgt ervoor dat Zorgverleners naar de patiënt in zijn geheel kijken Eigen regie over gezondheid een structurele plaats krijgt in uw zorgproces doordat de patiënt bij het proces betrokken wordt Zorgverleners van verschillende organisaties meer samenwerken Wanneer transmurale zorg goed wordt georganiseerd leidt dit tot verbetering van de kwaliteit van zorg vergroting van de patiënttevredenheid en verbetering van doelmatigheid kostenefficiënt Stichting Ketenzorg Midden en Noord Zeeland over ons Het helpt enorm als een onafhankelijke partij met veel kennis van het veld processen en financieringsmogelijkheden structuur geeft aan het proces Lees het verhaal Wilt u aan de slag met transmurale ouderenzorg We geven u

  Original URL path: http://www.vilans.nl/thema-kwetsbare-ouderen-en-dementie-advies-transmurale-ouderenzorg.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Van Zorgstandaard Dementie naar zorgprogramma | Vilans
  Home Thema s Kwetsbare ouderen en dementie Van Zorgstandaard Dementie naar zorgprogramma Advies Van Zorgstandaard Dementie naar zorgprogramma In de Zorgstandaard Dementie van Alzheimer Nederland en Vilans staan de normen voor kwalitatief goede dementiezorg Vilans vertaalt samen met u de Zorgstandaard naar een zorgprogramma op maat Aanpak Resultaat Klant vertelt Details contact Wat we gaan doen Vilans vertaalt de Zorgstandaard Dementie naar een zorgprogramma op maat voor uw netwerk of regio Vilans voert een scan uit waarbij we de huidige dementiezorg in kaart brengen We formuleren ambities en doelen en stellen met de regionale projectleider of netwerkcoördinator een activiteitenplan op De uitkomsten leggen we vast in een zorgprogramma en stemmen we af met financiers Zo ontstaat een regionaal zorgprogramma dat voldoet aan de norm in de Zorgstandaard Dementie Waarom Vilans Alzheimer Nederland en Vilans publiceerden de Zorgstandaard Dementie in 2013 Vilans is als expert betrokken bij het Deltaplan Dementie Bij 8 netwerken dementie ondersteunden we in 2013 de vertaling van de zorgstandaard naar een regionaal zorgprogramma Wat het traject oplevert U beschikt over een zorgprogramma op maat voor uw organisatie netwerk of regio Een vertaling van de Zorgstandaard Dementie naar een regionaal zorgprogramma Een leidraad met heldere afspraken voor optimale dementiezorg en samenwerking in uw keten netwerk of regio En dat is nodig want dementiezorg is complex en er zijn veel zorgprofessionals en vrijwillige zorgverleners bij betrokken Keten Dementie de Liemers over ons Dit traject is een mooie manier om onze dementiezorg op het niveau van de Zorgstandaard Dementie te krijgen Lees het verhaal Wilt u een zorgprogramma op maat We maken graag een voorstel op maat voor u Met wie Netwerken dementie of regionale samenwerkingsverbanden bestuurders van organisaties in de regio en financiers van dementiezorg en ondersteuning Interessant voor Netwerken en ketens dementie zorgorganisaties financiers gemeenten en zorgverzekeraars Doorlooptijd

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Thema-Kwetsbare-ouderen-en-dementie-Advies-Van-zorgstandaard-naar-regionaal-zorgprogramma.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Corine van Maar | Vilans
  Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Onze Mensen Corine van Maar Corine van Maar Expert Leefwereld van de cliënt centraal zetten Ouderenzorg in het bijzonder zorg voor kwetsbare ouderen houdt mij al jarenlang bezig Als professional adviseur beleidsmaker zorginkoper en als dochter Ik heb gewerkt vanuit de inhoud en vanuit de organisatorische kant en wat gebeurt er veel in de wet en regelgeving Hoe gaan alle partijen op het gebied van ouderenzorg daar vorm aan geven Hoe blijft de zorg voor ouderen goed toegankelijk en betaalbaar Hoe kan je de leefwereld van de cliënt daarin centraal zetten Samenwerken Ik streef in mijn werk vooral naar samen aan de slag Want door samenwerking in de ouderenzorg wordt 1 1 ineens 3 Toch zal dat in de praktijk nog een flinke uitdaging zijn Naast zorg en welzijn zijn er namelijk zoveel andere organisaties betrokken De gemeente de zorgverzekeraar en ook de informele zorg Maar samenwerken is wel echt nodig Geen enkele organisatie kan complexe vraagstukken alleen oplossen Leer elkaar kennen en zet elkaar in ieders kracht Mijn ambitie is om hierin een verbindende rol te spelen Luisteren naar elkaar Samenwerken begint met luisteren naar elkaar en uiteraard naar de vraag van de klant Dat kan nog veel meer gedaan worden Bij het project Transmurale Ouderenzorg Zeeland zijn we daar al mee bezig Ouderen zitten in de stuur en werkgroepen We kijken naar hun patient journey van thuis naar opname in het ziekenhuis en hopelijk weer snel naar huis Wapenfeiten Is expert op het thema Kwetsbare ouderen en dementie en heeft 15 jaar ervaring op het gebied van ouderenzorg Is coördinator van het Landelijk Netwerk Dementie LND Is secretaris Hervorming Langdurige Zorg in de regio Noordoost Brabant Was stuurgroeplid van het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen een van de netwerken van het

  Original URL path: http://www.vilans.nl/onze-mensen-corine-van-maar.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Stel uw vraag | Vilans
  werken Zorgmedewerker in verandering Financiën Planning Control HRM Marketing Communicatie ICT Raad van bestuur Secretariaat Sluit Contact Zoeken Zoeken English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Stel uw vraag Stel uw vraag Onze expert beantwoordt uw vraag per mail of belt u terug Stel uw vraag aan Corine van Maar Naam E mailadres Telefoonnummer Vraag Dit veld niet invullen Verstuur Corine van Maar Expert Kwetsbare ouderen en Dementie c

  Original URL path: http://www.vilans.nl/stel-uw-vraag.html?expert=29764&thema=28333&naam=Maar_Corine (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Op weg naar goede zorg voor kwetsbare ouderen | Vilans
  s Ruth Pel Littel Joke Koers Jaar 2014 Vorm Pdf bestand Download pdf bestand Wij horen graag uw mening Laat uw reactie achter Wilt u een link invoegen in de tekst Zet deze tussen Voorbeeld www vilans nl Reactie We willen graag weten met wie we in gesprek gaan daarom vragen wij uw naam en e mail Uw e mailadres zal niet online geplaatst worden Naam E mailadres Plaats het getal 936 in onderstaand controle veld Controle Dit veld leeg laten Plaats reactie 2 reacties geplaatst Ruth Pel schreef op 05 dec 2014 Bij ouderen in een kwetsbare positie is het zeker belangrijk dat het gesprek wordt gevoerd over wat iemand nog belangrijk vindt en hoe men zin geeft aan het leven Goed om te lezen dat ook vanuit de geestelijke verzorging er aandacht is voor thuiswonende kwetsbare ouderen Jonne Meij schreef op 03 dec 2014 Pleidooi voor aandacht voor de existentiële mens Ik lees de publicaties over zorg verbetering voor kwetsbare ouden met veel belangstelling en ben verheugd over zoveel goede zin kennis en inzet in deze branche Met zoveel betrokken mensen op beleidsniveau en bij de mensen thuis kunnen we veel goede zorg realiseren Persoonlijke aandacht van de wijkverpleegkundige voor het medisch sociaal en psychisch welzijn van ouderen korte lijnen met huisarts fysio ergotherapeut mantelzorgers etc Goed Maar in al deze werkwijzen mis ik de aandacht voor het existentiële spirituele aspect van de cliënt Ik doel op aandacht voor het proces van zingeving Met andere woorden aandacht voor wat het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de toekomst belemmerd en waardoor dat vertrouwen weer kan worden versterkt Juist in deze tijd waarin de draagkracht van mensen ten volle moet worden benut is dat aspect onmisbaar mensen die zich zorgen maken over de toekomst die zich niet opgewassen voelen tegen

  Original URL path: http://www.vilans.nl/kennis-informatie-publicaties-op-weg-naar-goede-zorg-voor-kwetsbare-ouderen.html?thema=Kwetsbare%20ouderen%20en%20Dementie&themaid=601049 (2015-08-10)
  Open archived version from archive