archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Doen bij Depressie | Vilans
  belangrijke rol De fase Opsporen bestaat uit de componenten Herkennen o a observatieschaal invullen door verzorging Screenen afname screeningsinstrument door psycholoog bij bewoner en of verzorgende en Diagnosticeren diagnostisch interview door psycholoog en indien van toepassing onderzoek arts om andere oorzaak van depressieve klachten uit te sluiten De fase Behandelen heeft een modulaire opbouw waarbij Module 1 basisinterventies wordt ingezet als sprake is van relevante depressie symptomen Module 2 psychotherapie wordt ingezet als er een depressiediagnose is gesteld beperkte depressie depressieve stoornis depressie bij dementie Module 3 het overwegen van medicatie door de arts is aan de orde bij een depressieve stoornis en wanneer eerdere behandelvormen onvoldoende effect hadden Handboek Multidisciplinair Zorgprogramma Doen bij Depressie Implementatiewijzer digitaal Onderwijsmodules digitaal voor verzorgenden Herkennen van depressie Behandelen van depressie Handleiding meetinstrumenten Doen bij Depressie Alle benodigde formulieren Protocollen stappenplan meetinstrumenten overdracht formulieren Training Zorgteam Training Psychologen Begeleiding Implementatie Inkoop van expertise basispakket maatwerk Er zijn verschillende factoren die maken dat depressie een probleem is in verpleeghuizen Depressie komt bij verpleeghuisbewoners relatief vaak voor bijvoorbeeld omdat ze verliezen op verschillende domeinen hebben moeten incasseren zoals hun gezondheid hun sociale contacten en hun vertrouwde omgeving Daarnaast worden depressies onvoldoende opgespoord in verpleeghuizen Tot slot worden depressies in verpleeghuizen onvoldoende behandeld Depressie ook depressie bij verpleeghuisbewoners is echter goed behandelbaar en een effectieve aanpak van depressies kan de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners verbeteren en hun zorggebruik verlagen De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van Doen bij Depressie zoals beschreven in Leontjevas et al 2013a 2013b tonen aan dat een structurele aanpak van depressie met Doen bij Depressie in verpleeghuizen tot minder depressie op somatische afdelingen leidt tot minder apathie op psychogeriatrische afdelingen en een verhoging van zelfgerapporteerde kwaliteit van leven van bewoners op zowel somatische als psychogeriatrische afdelingen De implementatie van

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-doen-bij-depressie.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Ontmoetingscentra | Vilans
  de persoon met dementie voor de mantelzorger en voor beiden Tijdens een maandelijks overleg met de persoon met dementie de mantelzorger en de professionals kunnen deelnemers hun ervaringen behoeften en wensen uiten Buurtbewoners kunnen vrijblijvend het centrum binnenlopen deelnemen aan de informatiebijeenkomsten en naar het spreekuur gaan Dröes Breebaart 1994 Amsterdamse Ontmoetingscentra Een nieuwe vorm van ondersteuning voor dementerende mensen en hun verzorgers Amsterdam Thesis Publishers Dröes R M Ganzewinkel J van 2005 Draaiboek Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers Amsterdam VU Medisch Centrum 2e herziende druk Helpdesk Ontmoetingscentra voor mensen met dementie en hun verzorgers VUMC Klik hier voor de helpdesk Cursus personeel Ontmoetingscentra zie cursusprogramma op website Ontmoetingscentra Dijk A M Dröes R M Hoek L van Meiland F J M Draaiboek Laagdrempelige Psychoge riatrische Dagbehandeling met Mantelzorgondersteuning VU medisch centrum Afdeling Psychiatrie Afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde Amsterdam 2014 Mensen met dementie hebben vaak een verstoord evenwicht Door toenemende beperkingen moeten zij zich steeds opnieuw aanpassen en worden zij gesteld voor adaptieve taken zoals omgaan met beperkingen en een onzekere toekomst handhaven van een positief zelfbeeld behouden van sociale relaties en omgaan met hulpverleners Ook mantelzorgers moeten emotioneel in evenwicht zien te blijven ondanks de verliezen waarmee ze te maken krijgen Ontmoetingscentra ondersteunen zowel mantelzorgers als mensen met dementie Omdat de gevolgen van dementie per individu kunnen verschillen en iedereen er anders mee omgaat maakt het Ontmoetingscentrum eerst een individuele psychosociale diagnose Het ondersteuningsprogramma is gebaseerd op het adaptatie copingmodel Dröes 1991 Dröes Breebaart 1994 waarin de copingtheorie van Lazarus en Folkman 1984 en het crisismodel van Moos en Tsu 1977 zijn gecombineerd zie ook Finnema e a 2000 Samson e a 2007 Bij de uitwerking van het ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers is gebruik gemaakt van het ondersteuningsmodel van Cuijpers 1993 en het model stadia van belasting

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-ontmoetingscentra.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) Jeugd | Vilans
  gedrag bij wie sprake is van pathogene zorg Eerdere interventies gericht op de dagelijkse begeleiding o a aandacht gedrags therapeutische aanpak en leefsituatie o a competentievergroting aanpassingen in de omgeving hadden geen gewenst effect Ouders en begeleiders worden bij de interventie betrokken ITGG is een psychotherapeutische behandeling die bestaat uit drie fasen De eerste fase van de behandeling is gericht op het opbouwen van een gehechtheidsrelatie en is opgebouwd uit drie subfasen bonding en contact maken symbiose en stimulatie tot individuatie De tweede fase is gedragstherapie en de derde fase bestaat uit generalisatie en afronding waarbij ouders en begeleiders betrokken worden De behandeling bestaat uit drie sessies van een uur per week in de dagelijkse leefomgeving van de cliënt De behandeling duurt ongeveer een jaar Behandelprotocol Sterkenburg P S Schuengel C 2008 Behandelprotocol integratieve therapie gehecht heid en gedrag In Braet C Bögels S Eds Protocollaire behandelingen voor kinderen met psychische klachten pp 409 424 Amsterdam Boom DVD Gehechtheid een psychotherapeutische behandeling ITGG heeft als uiteindelijk doel het voor het eerst of opnieuw opbouwen van een gehechtheidsrelatie en een klinisch relevante vermindering van gedragsproblemen bij kinderen met meervoudige problematiek Om dit te bewerkstelligen wordt nieuw gewenst gedrag aangeleerd De behandeling is gefaseerd waarbij de therapeut eerst de gehechtheidsproblematiek aanpakt vervolgens gedragsmodificatie toepast en dit tot slot generaliseert De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van ITGG zoals beschreven in Sterkenburg Schuengel 2010 2011 toonden aan dat de ITGG therapeut een veilige haven is in tijden van angst stress en vermoeidheid De cliënten toonden ten tijden van hoge sympathische en parasympathische arousal significant langere periodes van zeer actief nabijheid zoekend gedrag naar de experimentele therapeut dan naar de controletherapeut Schuengel Sterkenburg Jeczynski Janssen Jongbloed 2009 De ITGG therapeut bleek ook een veilige basis te zijn voor exploratie Cliënten vertoonden

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-integratieve-therapie-voor-gehechtheid-en-gedrag-itgg-jeugd.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Valanalyse 65+ | Vilans
  bedoeld voor eerstelijns zorgverleners In de eerste plaats voor praktijkondersteuners van huisartsen en medewerkers van een consultatiebureau voor ouderen Maar ook voor thuiszorgmedewerkers fysiotherapeuten ergotherapeuten en andere paramedici die ouderen zien De interventie bestaat uit drie onderdelen Valrisicotest Valanalyse Doorverwijzing Met de Valrisicotest stelt een eerstelijns zorgverlener binnen een minuut vast of de patiënt een verhoogd valrisico heeft Hiermee spelen we in op het probleem dat veel eerstelijnszorgverleners gebrek aan tijd hebben zo hoeven ze niet bij een grote patiënten populatie een uitgebreide screening te doen maar alleen voor het kleine aantal dat inderdaad een verhoogd valrisico blijkt te hebben Als er sprake is van een verhoogd valrisico maakt de zorgverlener vervolgens met de patiënt wel een uitgebreide valanalyse Deze analyse kan afhankelijk van de situatie tot maximaal een uur duren Hierbij worden de factoren die ten grondslag liggen aan het verhoogde valrisico vastgesteld De analyse bevat ook aanknopingspunten voor adviezen en doorverwijsmogelijkheden Het scoreformulier waarin de uitkomsten van het advies op maat worden geregistreerd kunnen worden op genomen in het patiëntendossier Daar waar de zorgverlener het relevant acht worden bepaalde aspecten nader onderzocht met aanvullende tests Ook deze uitkomsten worden ingevuld op het scoreformulier De interventie bevat ook een hulpmiddel waarmee het aanbod van valpreventie in de eigen regio inzichtelijk gemaakt wordt gekoppeld aan de 12 onderzochte risicofactoren De complete Valanalyse bevat de volgende materialen Boekje Valanalyse met daarin onder andere de Valrisicotest de Valanalyse een handleiding instructies voor het uitvoeren van de tests een scoreformulier voor verslaglegging van uitslagen van de tests doorverwijs uitklapvel voor de juiste doorverwijzing op het gebied van valpreventie Bureaukaart met daarop de Valrisicotest Om vallen bij ouderen te voorkomen worden 65 plussers tijdens een bezoek aan de eerstelijnszorg gescreend op een verhoogd valrisico met een Valrisicotest Als met deze test een verhoogd valrisico

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-valanalyse-65-plus.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Blijf Staan | Vilans
  een multifactoriële multidisciplinaire en planmatige interventie die zich richt op valpreventie voor bewoners in verpleeg en verzorgingshuizen Dit door het creëren van bewustzijn voor het hoge risico op vallen bij bewoners personeel en management door het geven van informatie over valpreventieve maatregelen en door het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van deze maatregelen Blijf Staan wordt op maat aangeboden gebaseerd op een inventarisatie voor de gehele instelling en bij individuele bewoners De interventie Blijf Staan bestaat uit 5 fasen Dit zijn Formatie verbeterteam In deze fase wordt een multidisciplinair team samengesteld dat verantwoordelijk is voor de implementatie van Blijf Staan in de instelling Inventarisatie In deze fase wordt geïnventariseerd welke valrisico s er in het verpleeg of verzorgingshuis bestaan Actieplan De informatie die verzameld is tijdens de inventarisatie vormt de basis voor het actieplan Hierdoor sluiten de geplande activiteiten aan bij het betreffende verpleeg of verzorgingshuis Evaluatie In deze fase worden de uitgevoerde activiteiten geëvalueerd evenals het verloop van Blijf Staan in de instelling Met behulp van het incidentenregistratiesysteem wordt nagegaan of het aantal valincidenten is verminderd Borging Het uiteindelijke doel van de interventie Blijf Staan is borging van valpreventie binnen het beleid van het verpleeg of verzorgingshuis zodat ook op de lange termijn gerichte maatregelen ter preventie van valincidenten worden ingezet en onderhouden Er is een handboek verkrijgbaar waarin per fase de methodiek is uitgewerkt en informatie methodieken en hulpmiddelen beschikbaar zijn Ook is een specifieke module ontwikkeld voor psychogeriatrische patiënten Daarnaast zijn er voor zowel personeel als bewoners diverse themabrochures beschikbaar Valincidenten in verpleeg en verzorgingshuizen komen zeer frequent voor met een grote kans op ernstig letsel en een vermindering van de gezondheid en kwaliteit van leven van de bewoners Blijf Staan is een multi factoriële multidisciplinaire en planmatige interventie die zich richt op valpreventie voor bewoners in verpleeg en verzorgingshuizen Dit door het creëren van bewustzijn voor het hoge risico op vallen bij bewoners personeel en management het laten inzien van het belang van valpreventieve maatregelen het geven van op maat adviezen over valpreventieve maatregelen en door het bieden van ondersteuning bij de uitvoering van deze maatregelen Het einddoel van Blijf Staan is een structurele inbedding van de valpreventieve methodiek in het verpleeg of verzorgingshuis Een Nederlandse RCT naar de methode van Blijf Staan toegepast op psychogeriatrische afdelingen van ver pleeghuizen laat zien dat er significant minder valincidenten hebben plaatsgevonden na toepassing van de interventie in vergelijking met de controlegroep die de gebruikelijke zorg kreeg aangeboden Neyens 2007 Een praktijkgericht onderzoek in Nederlandse instellingen voor langdurige zorg waarbij de interventie Blijf Staan is geïmplementeerd in het kader van het verbetertraject valpreventie van Zorg voor Beter laat op basis van eigen registraties van de instellingen een sterke daling zien van het aantal mensen dat is gevallen Vaal Neyens 2008 Procesevaluaties van de methodiek Blijf Staan laten zien dat de betrokkenen over het algemeen positief zijn over de methodiek en de aangeboden materialen Ook blijkt de methode praktisch toepasbaar en implementeerbaar te zijn Neyens 2007 Steeg van Marle

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-blijf-staan.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Samen Stevig Staan | Vilans
  Financiën Planning Control HRM Marketing Communicatie ICT Raad van bestuur Secretariaat Sluit Contact Zoeken Zoeken English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Kennis Informatie Erkenningstraject interventies Samen Stevig Staan Samen Stevig Staan Gedragsproblemen bij LVB jongeren verminderen door verbeteren opvoedingsvaardigheden van ouders en oplossend vermogen van jongeren Doel Doelgroep Aanpak Materiaal Onderbouwing Onderzoek Het doel van Samen Stevig Staan is het verminderen van gedragsproblemen van jeugdigen met een licht ver standelijke beperking door zowel de opvoedingsvaardigheden van ouders als de oplossingsvaardigheden van de jeugdigen in sociale situaties te verbeteren Jeugdigen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen in de leeftijd van negen tot zestien jaar en hun ouders Samen Stevig Staan bestaat uit twee kerncomponenten een oudertraining en een kindtraining die beide in groepsverband worden gegeven De oudertraining bestaat uit tien bijeenkomsten waarin ouders oefenen met het creëren van voorwaarden zodat een kind gaat luisteren complimenten geven belonen en grenzen stellen In de twaalf bijeenkomsten van de kindtraining wordt door middel van rollen spel geoefend met het leren kennen van gevoelens op een constructieve manier omgaan met boosheid en sociale problemen of lastige situaties In een draaiboek en in een werkboek zijn de opzet inhoud en activiteiten van de trainingsbijeenkomsten vastgelegd Samen Stevig Staan is een geprotocolleerde behandeling die is toegesneden op specifieke kenmerken van een LVB met betrekking tot cognitief en adaptief functioneren Er wordt gebruik gemaakt van twee bestaande behandelmethoden waarvan het effect werd aangetoond voor jeugdigen met een gemiddelde intelligentie training van de opvoedingsvaardigheden van ouders en training van de sociale vaardigheden en sociaal probleem oplossende vaardigheden van jeugdigen Er zijn geen studies voorhanden Contactgegevens Universiteit Utrecht Faculteit Sociale Wetenschappen Prof Dr B Orobio de Castro Postbus 80140 3508 TC Utrecht 030 2532021 B OrobioDeCastro uu nl Erkend Effectief volgens sterke aanwijzingen Effectief volgens goede aanwijzigingen

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-samen-stevig-staan.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Op verhaal komen | Vilans
  opzet Autobiografisch schrijven De deelnemers schrijven aan de hand van vragen over diverse periodes in hun leven Autobiografische reflectie De deelnemers proberen verhalen over moeilijke gebeurtenissen te herschrijven waardoor zij nieuwe positieve betekenis geven aan deze gebeurtenissen en waardoor zij zich minder slachtoffer voelen en meer mastery ervaren Specifieke positieve herinneringen De deelnemers beschrijven in detail een specifieke positieve herinnering Identiteitsherinneringen De deelnemers beschrijven een herinnering aan een gebeurtenis die grote indruk op hen heeft gemaakt Bijeenkomst 5 richt zich op doelen in het leven die het leven zin geven Bijeenkomst 6 richt zich op het loslaten van doelen die de deelnemers frustreren Bijeenkomst 7 richt zich op het versterken van de samenhang of coherentie van het eigen levensverhaal en het formuleren van toekomstperspectieven Er is een interventieboek ontwikkeld Op verhaal komen Je autobiografie als bron van wijsheid Dit boek is uitgegeven bij Uitgeverij Boom en verkrijgbaar bij alle boekhandels in Nederland Er is een train de trainers cursus ontworpen Er is voor deze training een draaiboek ontwikkeld waarin staat gespecificeerd wat de deelnemers van de train de trainers training aangeboden krijgen Informatie over de interventie en relevant onderzoek wordt vermeld op www psychologievandelevenskunst nl en www levensverhalenlab nl en wordt verspreid via de nieuwsflits van de vakgroep geestelijke gezondheidsbevordering van de Universiteit Twente De groepsinterventie Op verhaal komen is een op life review gebaseerde preventieve interventie voor mensen van 55 jaar en ouder met lichte tot matige psychische klachten De interventie heeft als doel om lichte tot matige depressie klachten en angstklachten te verminderen en om de positieve geestelijke gezondheid te bevorderen en daarmee een toename van klachten of het ontwikkelen van een klinische depressie te voorkomen Op verhaal komen wordt aangeboden bij GGZ instellingen Uit een gerandomiseerde gecontroleerde trial blijkt dat de groepsinterventie Op verhaal komen voor mensen

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-op-verhaal-komen.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Vallen Verleden Tijd | Vilans
  het programma specifiek voor mensen met osteoporose Secundaire doelen zijn het bewust worden van valgevaarlijke situaties het verminderen van valangst en verbeteren van activiteitenniveau mobiliteit en balans Het Vallen Verleden Tijd programma is ontwikkeld voor thuiswonende ouderen met verhoogd valrisico op basis van mobiliteitsproblemen valhistorie of valangst Zij dienen in staat te zijn om 15 minuten te kunnen lopen zonder loophulpmiddel Er is een aangepaste versie van het programma voor mensen met osteoporose Het Vallen Verleden Tijd programma is een groepstraining voor maximaal 10 personen en bevat de volgende onderdelen een hindernisbaan sport en spelvormen en valtraining Het totale programma bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1 5 uur en wordt twee maal per week aangeboden waardoor de totale duur 5 weken is Voor het aangepaste programma voor mensen met osteoporose wordt het originele programma als basis gebruikt Daarnaast zijn voorlichting over osteoporose veiligheid in en om huis functionele looptraining en botbelastende oefeningen toegevoegd Dit programma bestaat uit 11 bijeenkomsten 5 5 weken Voor personen die het Vallen Verleden Tijd programma op willen zetten in hun eigen setting wordt de cursus Valpreventie en Valtraining aangeboden door het Nederlands Paramedisch Instituut NPi In deze cursus wordt zowel de theoretische als praktische inhoud en achtergrond van het Vallen Verleden Tijd programma behandeld Door deelname aan het multimodale valpreventieprogramma Vallen Verleden Tijd worden het aantal valincidenten bij thuiswonende ouderen verminderd Het programma bestaat uit een functionele training en is uniek aangezien het naast valpreventieve maatregelen ook de training van valtechnieken bevat Een aangepaste versie van het programma is gemaakt voor mensen met osteoporose zodat ook in deze doelgroep valincidenten voorkomen kunnen worden In twee afzonderlijke RCT s is aangetoond dat zowel het originele Vallen Verleden Tijd programma als ook de aangepaste versie voor mensen met osteoporose effectief zijn in het verminderen van het aantal

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-vallen-verleden-tijd.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive