archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Zicht op Evenwicht | Vilans
  van 70 jaar en ouder die bezorgd zijn om te vallen en daardoor activiteiten vermijden Om te kunnen deelnemen aan de cursus dient men zelfstandig te kunnen lopen eventueel met behulp van een loophulpmiddel De cursus is niet geschikt voor mensen met ernstige cognitieve beperkingen zoals dementie De interventie heeft de vorm van een groepscursus bestaande uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur plus een herhalingsbijeenkomst 2 maanden na de laatste bijeenkomst De cursusleiding bestaat uit een wijk verpleegkundige of een paramedicus met ervaring in het veld van valpreventie De groepen bestaan uit 8 á 10 cursisten Om de valgerelateerde eigen effectiviteit en het gevoel van controle over vallen te vergroten worden tijdens de cursus vier strategieën gebruikt De cursisten leren om niet helpende gedachten over vallen te herkennen en aan te passen waardoor het gevoel van controle over vallen en valangst wordt vergroot leren om realistische doelen te stellen over het bevorderen van hun activiteit lichamelijk sociaal en functioneel ontvangen informatie en concrete tips voor het verminderen van valrisico s in de eigen omgeving doen lichamelijke oefeningen en krijgen nadrukkelijk de stimulans om meer aan lichaamsbeweging te doen zodat de spierkracht en de balans verbeteren Er worden verschillende didactische technieken gebruikt cursisten krijgen voorlichting kijken een dvd houden groepsgesprekken lossen gezamenlijk problemen op doen eenvoudige lichamelijke oefeningen en trainen vaardigheden Na elke bijeenkomst ontvangen de cursisten een huiswerkopdracht en worden ze uitgenodigd om het geleerde thuis in praktijk te brengen De cursusleiders volgen een training van twee dagdelen alvorens ze de cursus gaan uitvoeren De volgende materialen zijn ontwikkeld en beschikbaar voor cursusleiders Een folder en website Een cursushandleiding en bijbehorende powerpoint dia s Werkboeken voor de cursisten De dvd Voor wie onbezorgd actief wil zijn Een Richtlijn voor Aanmeldingen Zicht op Evenwicht en een Richtlijn voor Intakegesprek Zicht op Evenwicht Deze worden voorafgaand aan de cursus gebruikt om geschiktheid voor deelname te beoordelen Het feit dat er zowel op valangst vermijding dagelijkse activiteit eigen effectiviteit en ervaren controle als op een aantal secundaire uitkomstmaten effecten worden aangetoond duidt er op dat de interventie inderdaad de cursisten ondersteunt om vanuit de negatieve spiraal angst vermijding afname spierkracht minder zelfvertrouwen etc in de positieve spiraal te komen Aangetoond is dat de interventie als geheel werkzaam is waarbij het mogelijk maar niet aantoonbaar is dat bepaalde elementen een sterkere werkzaamheid hebben gehad dan anderen De cursus Zicht op Evenwicht is oorspronkelijk ontwikkeld in de Verenigde Staten onder de naam A matter of Balance Uit een randomised controlled trial RCT bleek dat de cursus veelbelovende effecten had op o a angst om te vallen Zijlstra et al 2009 Omdat in Nederland geen interventie voor het verminderen van angst om te vallen en gerelateerd vermijdingsgedrag beschikbaar was werd besloten om een Nederlandse versie van de cursus te ontwikkelen Deze werd onder de naam Beter in Balans geïntroduceerd en op effectiviteit onder zocht door de Universiteit Maastricht De Universiteit Maastricht heeft in de periode 2002 t m 2006 een RCT uitgevoerd naar de effecten

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-zicht-op-evenwicht.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • Halt! U valt | Vilans
  nemen om het risico op een val te verkleinen Halt U valt richt zich op zelfstandig wonende kwetsbare ouderen Deze groep bestaat voor een groot deel uit ouderen van 75 jaar of ouder die al enige vorm van thuis zorg ontvangen Halt U valt is een multifactorieel valpreventieproject dat bestaat uit twee pijlers 1 Lokale activiteiten Halt U valt wordt opgezet en uitgevoerd door lokale organisaties zoals lokale overheid welzijnswerk voor ouderen GGD thuiszorg woningcorporaties en lokale gezondheidszorg o a artsen fysiotherapeuten ergotherapeuten apothekers Met behulp van het Halt U valt handboek zetten zij planmatig een valpreventieproject op dat aansluit bij de activiteiten en mogelijkheden van de organisatie Binnen Halt U valt wordt gewerkt in een vaste volgorde eerst aandacht voor bewustwording van het valrisico bij ouderen en in het verlengde daarvan het vergroten van kennis over valpreventieve maatregelen het stimuleren van en ondersteunen bij het nemen van valpreventieve maatregelen 2 Massamediale component Om te zorgen dat het onderwerp het voorkomen van een val beter op de agenda komt bij ouderen worden de lokale activiteiten van Halt U valt jaarlijks vanaf 2006 versterkt met een massamediale impuls vanuit Consument en Veiligheid Voor de lokale projecten is specifiek ondersteuningsmateriaal beschikbaar om binnen de lokale Halt U valt activiteiten ook aan te sluiten bij de massamediale uitingen Voor elk van de uitvoerende organisaties is een Halt U valt handboek opgesteld Het handboek ondersteund de lokale organisaties bij het nemen van een aantal stappen voor het opzetten van een lokaal valpreventiepro ject In het handboek zijn geheel uitgewerkte valpreventie activiteiten opgenomen passend bij de uitvoerende organisatie Ter ondersteuning van de preventieprojecten zijn er onder andere nieuwsbrieven diverse brochures checklists landelijke campagnematerialen promotiemateriaal voor lokale promotie Er zijn circa 400 organisaties die een Halt U valt handboek besteld hebben bij Consument en Veiligheid peildatum

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-halt-u-valt.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • In de put, uit de put | Vilans
  en ouder In 10 cursus 55 tot 12 cursus volwassenen bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst na 6 weken leren cursisten vaardigheden en technieken om hun depressieve klachten te verminderen Cursisten leren wat depressieve klachten zijn hoe deze ontstaan en hoe deze te beïnvloeden zijn Daarnaast is er aandacht voor ontspannen meer plezierige activiteiten ondernemen positief en constructief denken sociale vaardigheden en hoe depressieve klachten in de toekomst te voorkomen Tussen de bijeenkomsten door maken cursisten huiswerkopdrachten om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen De inhoud van de twee varianten volwassenen en 55 komt in grote lijnen overeen Binnen de cursus voor 55 zijn sommige onderwerpen iets uitgebreider of simpeler uitgelegd en een aantal opdrachten zijn ingekort Tevens zijn voorbeelden tips en ideeën aangepast aan de oudere doelgroep Handreiking voor coördinatoren en cursusbegeleiders met daarin het draaiboek voor de volwassenen cursus en het draaiboek voor de 55 cursus Cursusmap voor de volwassen cursus Cursusmap voor de 55 cursus Subklinische depressies gaan gepaard met aanzienlijke persoonlijke en maatschappelijke kosten Om depressieve klachten te verminderen of te verhelpen en daarmee de kans op het ontstaan van een depressie te verminderen leren oudere volwassenen binnen de cursus In de put uit de put verschillende vaardigheden zoals ontspannen plezierige activiteiten ondernemen positief constructief denken en sociale vaardigheden De technieken die hiervoor worden gebruikt zijn afkomstig uit verschillende bij depressie ve klachten effectief gebleken theorieën en methoden zoals de sociaal leren theorie cognitieve gedragstherapie en de probleemoplossende therapie Uit Nederlands onderzoek naar de groepsinterventie In de put uit de put 55 blijkt dat deelnemers na afloop van de interventie significant minder depressieve klachten ervaren in vergelijking met een controlegroep De effecten van deelname aan deze groepscursus waren vergelijkbaar met de effecten van de internetvariant Kleur je Leven Direct na de cursus behaalde effecten blijken

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-in-de-put-uit-de-put.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • In Balans | Vilans
  blijvende aandacht voor balanselementen bijvoorbeeld Meer Bewegen voor Ouderen MBvO of in nieuwe groepen T ai Chi en of Thuis Bewegen op basis van de oefeningen in het cursusboek Cursusmateriaal Het cursusmateriaal bestaat uit Cursusboek voor de deelnemende senioren inclusief oefeningen Docentenhandleiding met achtergrondinformatie over de thema s in het cursusboek Een video of DVD voor de docent met instructies bij de oefeningen Overige materialen Achtergrondinformatie van het scholingsmateriaal voor het opleidingsinstituut Leerplan en toetsingsregeling docentenscholing Valpreventie met In Balans Het cursusboek voor ouderen is te bestellen via de website van VeiligheidNL externe link Het geregeld vallen door ouderen wordt veroorzaakt door een combinatie van externe omgevingsveiligheid en interne factoren fysieke en mentale toestand De rol van interne factoren is daarbij steeds duidelijker geworden waarbij mobiliteit de belangrijkste interne factor vormt Bijna alle senioren krijgen vroeg of laat te maken met verminderde mobiliteit en bewegingsarmoede De afgenomen self efficacy en intrinsieke motivatie door toenemende lichamelijke beperkingen en angst voor letsel dragen hieraan bij Uitstel of tegengaan van de bewegingsarmoede door middel van voorlichting en gerichte bewegingsoefeningen met elementen van T ai Chi zoals in In Balans blijken in belangrijke mate bij te dragen aan de vermindering van het valrisico van T ai Chi principes en andere oefeningen zoals wandelen Yan 1998 T ai Chi verlaagt de spanning angst depressie en cortisolgehalte en daarmee indirect de stress en bloeddruk Nederlands effectonderzoek Een intern oriënterend onderzoek in verband met de voorbereiding op het ontwerp van In Balans door NISB leverde positieve uitkomsten op voor wat betreft de individuele bevindingen van deelnemers op het terrein van lopen opstaan uit een stoel trap op en aflopen angst om te vallen en zich lekker voelen Duijvestijn 2000 In Balans is in 6 gemeenten onderzocht in een monitor en evaluatie op het proces door TNO Deze

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-in-balans.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Willy Calis | Vilans
  Heb geduld het bouwen aan een sociaal netwerk kost tijd De ervaringen en meningen van mensen met beperkingen doen ertoe Dit vind ik een belangrijke boodschap voor zorgverleners beleidsmakers en andere betrokkenen Maar ook voor de beeldvorming in de maatschappij Ik wil dat steeds meer mensen zich deze boodschap realiseren Zodat zij die ervaringen en meningen ten goede kunnen gebruiken voor de juiste ondersteuning Professionals inspireren Vanuit diezelfde boodschap werk ik aan projecten die daadwerkelijk voeding geven aan professionals in de zorg Ik probeer hen te inspireren zodat hun werk effect heeft op de kwaliteit van leven van mensen met een beperking En hun ondersteuning meer betekenis krijgt Nog veel leren In een ver verleden deed ik als begeleider mijn eerste ervaringen in de zorg op Ik raakte er toen van overtuigd dat ik en ook anderen nog veel kunnen leren Zoals over de individuele wensen en behoeften van mensen met verstandelijke beperkingen Als orthopedagoog heb ik veel wensenonderzoeken gedaan en persoonlijke toekomstplannen gemaakt Wapenfeiten Platform Sociale netwerken sinds 2000 Brede kennis van de gehandicaptensector in het bijzonder van volwassenen én kinderen met een verstandelijke handicap en hun sociale netwerken Projecten rond mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden en eerstelijnszorg en projecten

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Onze-mensen-Willy-Calis.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Waarom dit traject | Vilans
  mensen Alle experts Betaalbare zorg en kwaliteit eHealth In voor zorg Informele zorg Innovatie onderzoek Kennispleinen Ketens en netwerken Kwetsbare ouderen en dementie Niet aangeboren hersenletsel Persoonsgerichte zorg Vilans KICK protocollen Vrijheidsbeperking Wijkgericht werken Zorgmedewerker in verandering Financiën Planning Control HRM Marketing Communicatie ICT Raad van bestuur Secretariaat Sluit Contact Zoeken Zoeken English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Kennis Informatie Erkenningstraject interventies Waarom dit traject Waarom dit traject In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden of te vergelijken In de gehandicaptenzorg en ouderenzorg zijn veel goede interventies ontwikkeld Toch zijn ze voor andere professionals vaak moeilijk te vinden of te vergelijken Dat maakt het lastig de kwaliteit te overzien en de voorwaarden voor uitvoering te achterhalen Met een erkenningstraject voor interventies in de langdurige zorg willen we inzicht geven in goed onderbouwde en of effectieve interventies We maken deze interventies online toegankelijk voor professionals Daarmee bieden we overzicht in het aanbod én inzicht in de kwaliteit Terug naar de interventies Op de hoogte blijven Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Vilans Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Wekelijks inspiratie en

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-waarom-dit-traject.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Hoe werkt het | Vilans
  dementie Niet aangeboren hersenletsel Persoonsgerichte zorg Vilans KICK protocollen Vrijheidsbeperking Wijkgericht werken Zorgmedewerker in verandering Financiën Planning Control HRM Marketing Communicatie ICT Raad van bestuur Secretariaat Sluit Contact Zoeken Zoeken English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Kennis Informatie Erkenningstraject interventies Hoe werkt het Hoe werkt het Een commissie van onafhankelijke experts hoogleraren en ervaren mensen uit praktijk en beleid beoordeelt de interventies Een commissie van onafhankelijke experts hoogleraren en ervaren mensen uit praktijk en beleid beoordeelt de interventies Er is een commissie voor de ouderenzorg en een voor de gehandicaptenzorg De commissie beoordeelt de interventie op kwaliteit en de beschrijving van uitvoeringsvoorwaarden De commissie kan een interventie erkennen als goed onderbouwd of effectief Goed onderbouwd Een interventie is goed onderbouwd als aannemelijk is gemaakt dat met de interventie het gestelde doel kan worden bereikt Effectief Een interventie is effectief als de interventie werkt op basis van theorie én in de praktijk Drie niveaus worden hierbij onderscheiden eerste aanwijzingen voor effectiviteit goede aanwijzingen sterke aanwijzingen Interventies kunnen niet rechtstreeks aan de erkenningscommissie worden voorgelegd Wij kunnen je ondersteunen je interventie goed te beschrijven en je beschrijving door te leiden naar de erkenningscommissie Terug naar de interventies Op de hoogte

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-hoe-werkt-het.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Wat is een interventie | Vilans
  Over Vilans Over Vilans Agenda Dit is Vilans Klanten vertellen Nieuws Vilans nieuwsbrief Werken bij Vilans Zo werken wij Jaarverslag Onze organisatie Sluit Onze mensen Alle experts Betaalbare zorg en kwaliteit eHealth In voor zorg Informele zorg Innovatie onderzoek Kennispleinen Ketens en netwerken Kwetsbare ouderen en dementie Niet aangeboren hersenletsel Persoonsgerichte zorg Vilans KICK protocollen Vrijheidsbeperking Wijkgericht werken Zorgmedewerker in verandering Financiën Planning Control HRM Marketing Communicatie ICT Raad van bestuur Secretariaat Sluit Contact Zoeken Zoeken English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Kennis Informatie Erkenningstraject interventies Wat is een interventie Wat is een interventie Een interventie is een doelgerichte en systematische werkwijze voor professionals in de langdurende zorg praktisch en theoretisch onderbouwd Een interventie is een doelgerichte en systematische werkwijze voor professionals in de langdurige zorg praktisch en theoretisch onderbouwd Een aanpak methode programma ondersteunings begeleidings of behandelvorm voor ouderen of mensen met een beperking Terug naar de interventies Op de hoogte blijven Abonneer u op de gratis nieuwsbrief van Vilans Inschrijven nieuwsbrief Inschrijven nieuwsbrief Schrijf u in voor onze nieuwsbrief Wekelijks inspiratie en actuele kennis in uw inbox Nieuwsbrief Vul uw e mailadres in Vilans op sociale media Volg ons op Vilans 2015 Cookiepolicy Disclaimer Privacybeleid Leveringsvoorwaarden

  Original URL path: http://www.vilans.nl/erkenningstraject-interventies-wat-is-een-interventie.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive •