archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 9 tips om te werken aan sociale netwerken | Vilans
  wegwijzer van Vilans die u wegwijs maakt in de meest bekende instrumenten en methoden Werken aan sociale netwerken kan op veel manieren De keuze aan instrumenten en methoden is groot Soms is het alleen niet helemaal duidelijk hoe u moet beginnen en wat het u en uw cliënt uiteindelijk oplevert Wij helpen u graag een eind op weg met deze 9 tips 9 handige tips 1 Begin met een open blik wie zijn belangrijk in het leven van de cliënt 2 Laat u leiden door de wensen en voorkeuren van de cliënt Wie wil hij in zijn netwerk betrekken 3 Kijk of het netwerk al eerder in kaart is gebracht voordat u het zelf gaat doen 4 Breng het netwerk in kaart als een startpunt niet als einddoel 5 Maak het netwerk tastbaar en zichtbaar en breng het regelmatig ter sprake 6 Verbeter de kwaliteit van contacten Dit is even belangrijk als het uitbreiden van het netwerk 7 Verbind mensen op basis van vergelijkbare interesses en levensstijl 8 Betrek ook buren en buurtbewoners waar mogelijk 9 Geef niet op Soms is tegenslag even nodig om tot een doorbraak te komen Meer weten Lees ook de publicatie Wegwijzer aan de slag met sociale netwerken Download de wegwijzer Werken aan sociale netwerken van cliënten Bekijk deze 7 condities voor het opbouwen van een sociaal netwerk Lees de weblog Het sociale netwerk een moetje Ondersteuning nodig Vilans ondersteunt organisaties die de samenwerking in ketens en netwerken willen optimaliseren met advies en begeleiding op maat Geïnteresseerd Neem contact op met onze adviseur Inge Redeker i redeker vilans nl of telefonisch via 06 29 97 00 46 Wij horen graag uw mening Laat uw reactie achter Wilt u een link invoegen in de tekst Zet deze tussen Voorbeeld www vilans nl Reactie We willen graag

  Original URL path: http://www.vilans.nl/kennis-en-informatie-tips-9-tips-voor-netwerkgericht-werken.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • 5 tips om NAH bij kinderen en jongeren te signaleren | Vilans
  niet aangeboren hersenletsel NAH bij kinderen en jongeren signaleren en verwijzen naar passende zorg 1 Gebruik de NAH in beeld kaart Op de voorzijde van deze kaart vindt u vragen die u kunt stellen aan ouders en andere betrokkenen voor het signaleren van niet aangeboren hersenletsel NAH Op de achterzijde zijn mogelijke oorzaken van hersenletsel bij kinderen en jongeren weergegeven 2 Neem een signaleringslijst af Als een ouder of andere betrokkene bevestigend antwoord geeft op de vragen van de NAH in beeld kaart neem dan de Signaleringslijst voor kinderen en jongeren met NAH af om mogelijke gevolgen van hersenletsel verder in kaart te brengen De uitkomsten op de vragenlijst helpen beslissen of doorverwijzing naar een specialist gewenst is zoals een revalidatiearts 3 Informeer bij het regionale hersenletselteam Indien u op basis van de NAH in beeld kaart of de signaleringslijst een vermoeden heeft van NAH en de problemen staan de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg verwijs dan naar een specialist in uw regio Voor advies over beschikbare zorg in de regio kunt u terecht bij het regionale hersenletselteam 4 Attendeer het gezin op mogelijkheden voor begeleiding De gevolgen van het NAH treffen niet alleen het kind zelf maar ook ouders broertjes en zusjes en andere familieleden Sommige gezinnen lukt het zelf een nieuw evenwicht te vinden andere gezinnen hebben begeleiding of behandeling nodig In het hele land is NAH specifieke gezinsbegeleiding beschikbaar waarbij een begeleider met kennis van NAH in de thuissituatie komt na de ziekenhuis en revalidatiefase 5 Attendeer begeleiders in het onderwijs op het NAH Onderwijsprotocol In het onderwijs is de handelingsverlegenheid rondom het begeleiden van leerlingen met NAH vaak groot In het NAH Onderwijsprotocol vinden begeleiders en docenten handelingsadviezen bij de diverse gevolgen van NAH hoe begeleiden zij een leerling die moeite

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Kennis-en-informatie-tips-5-tips-om-NAH-bij-kinderen-en-jongeren-te-signaleren.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 8 kernelementen voor het omgaan met onbegrepen (probleem)gedrag | Vilans
  In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben Trimbos en Vilans acht kernelementen uit bestaande richtlijnen samengesteld die van belang zijn voor het omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Deze elementen zijn voor zorgverleners een hulpmiddel bij de zorg voor mensen met dementie De inspectie wil specifiek gaan toetsen op deze kernelementen Acht kernelementen De 8 kernelementen geven de essentie weer van bestaande richtlijnen en methoden bij omgaan met onbegrepen gedrag Tijdig signaleren van onbegrepen gedrag zodat ingegrepen kan worden voordat escalatie plaatsvindt Een gedegen analyse maken van het gedrag met nagaan van oorzaken op lichamelijk psychisch en sociaal terrein Multidisciplinair werken in een team met in ieder geval verzorgende arts en psycholoog De oorzaak van het gedrag aanpakken en niet het gedrag zelf Eerst psychosociale interventies toepassen Psychofarmaca worden alleen toegepast wanneer kan worden aangetoond dat psychosociale interventies niet voldoende werkzaam zijn met uitzondering van een lichamelijke oorzaak of bij sprake van een delier of psychose Psychofarmaca volgens de richtlijn toepassen tenzij er belangrijke redenen zijn om hiervan af te wijken Familie en mantelzorg betrekken bij de analyse en aanpak van het probleem Behandeling evalueren met extra aandacht voor het mogelijk staken van behandeling met psychofarmaca Ruimte voor consultatie Wanneer deze aanpak geen succes heeft moet consultatie aangevraagd kunnen worden van gespecialiseerde gedragsdeskundigen binnen of buiten de instelling Dat betekent dus dat er voldoende financiële ruimte moet worden gecreëerd binnen een instelling om die experts in dienst te nemen dan wel in te roepen Rapport De acht kernelementen staan in het rapport Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie dat op het congres Omgaan met onbegrepen gedrag in de langdurige zorg 14 april verscheen Het rapport werd daar door Bernadette Willemse wetenschappelijk medewerker programma Ouderen Trimbos instituut en Margje Mahler tot juni 2014 senior adviseur Vilans overhandigd werd aan

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Kennis-en-informatie-tips-8-kernelementen-voor-het-omgaan-met-onbegrepen-%28probleem%29gedrag.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 5 tips voor samenhang in ketens en netwerken in de regio | Vilans
  aan tegen de beperkingen van ziekte specifieke ketens en netwerken Vragen over op en afschalen tussen generiek en specifiek aanbod worden breed herkend Hoe kunt u in een regio ketens en netwerken in samenhang organiseren 5 tips van Vilans 1 Zorg voor een leider met visie Een visionaire leider is van cruciaal belang voor het slagen van nieuwe plannen en interventies In de verkenning Toekomstbestendig organiseren van ketens en netwerken vindt u twee voorbeelden uit Utrecht Overvecht en Nijmegen die deze succesfactor illustreren 2 Sluit aan bij wat er al is Het lijkt soms makkelijker iets nieuws te introduceren dan oude activiteiten te saneren of te stoppen Toch is het op lange termijn van belang aan te sluiten bij bestaande structuren zoals een multidisciplinair zorgwijkteam en deze mogelijk uit te breiden naar welzijn 3 Benut de deskundigheid van de eerstelijn De huisartsenorganisaties hebben in de chronische zorg voor patiënten met onder meer diabetes COPD astma en CVRM al veel kennis en ervaring opgebouwd met ketenzorg Benut dus hun deskundigheid bij het omzetten van visies richtlijnen en zorgstandaarden naar concrete zorgprogramma s of geprotocolleerde activiteiten 4 Verleg de focus van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid In de gehele zorgsector verschuift de focus langzaam van ziekte en zorg problemen naar gezondheid en gedrag mogelijkheden Betekenisvol samenwerken rond mogelijkheden van een burger patiënt kan tot verrassende oplossingen leiden Samenwerken tussen informele en formele zorg ook in bestaande ketens en netwerken is waardevol 5 Werk met een doelgroeppanel Stel een panel samen met leden van de doelgroep en betrek hen bij belangrijke beslissingen en activiteiten van de keten of het netwerk Zij bewaken mede dat de doelgroep daadwerkelijk beter wordt van alle nieuwe activiteiten Dat stimuleert efficiëntie en effectiviteit Meer weten Lees het verslag van de Vilans verkenning Toekomstbestendig organiseren van ketens

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Kennis-en-informatie-tips-5-tips-voor-samenhang-in-ketens-en-netwerken-in-de-regio.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Zet Domotica slimmer in met deze 5 tips | Vilans
  Hoe kan het anders Vilans geeft u 5 tips 1 Onderzoek de nieuwe generatie toezichthoudende domotica Sinds kort is er een nieuwe generatie toezichthoudende domotica op de markt die veel beter is dan de domotica die nu gangbaar is Daarbij wordt gebruik gemaakt van slimme sensortechnologie Kaart het probleem daarom aan bij de ICT afdeling en of het Facilitair Management zij zijn degenen die dit probleem kunnen oppakken 2 Ontdek nieuwe functies van domoticasystemen Bekijk welke functies nieuwe domoticasystemen kunnen ondersteunen Een overzicht hiervan vind je in de Functiewijzer domotica en dementiezorg gratis te downloaden op Kenniscirkel Domotica Wonen Zorg 3 Creëer breed draagvlak Betrek de specialist ouderengeneeskunde ergotherapie en de cliëntenraad Alleen met een breed draagvlak kan de invoering van nieuwe domotica een succes worden 4 Houd rekening met nieuwe wetgeving Houd rekening met de nieuwe Wet Zorg en dwang Deze nieuwe technologie is door de inspectie bedoeld als lichter alternatief voor vrijheidsbeperkende maatregelen als bedhekken maar het blijft onvrijwillige zorg Dat betekent dat bij elke cliënt de juiste procedure moet worden gevolgd voordat de domotica ingezet mogen worden 5 Gratis demonstratie bij Zorgpalet Baarn Soest Ga eens kijken bij andere zorgorganisaties die al met de nieuwe techniek werken Kom bijvoorbeeld naar de demonstratie die Vilans en Zorgpalet Baarn Soest verzorgen op 25 juni Meer over deze gratis demonstratie Meer weten Wilt u meer weten over dit onderwerp Of ondersteuning en advies nodig bij de keuze van een domoticasysteem Bekijk het thema eHealth op deze website of neem contact op met Johan van der Leeuw Lees ook het artikel Slimme sensortechnologie voor verantwoorde nachtzorg Wij bieden ook veel praktijkgerichte informatie over domotica wonen en zorg op de website Domoticawonenzorg nl Binnenkort verschijnt in BoardRoom Zorg een artikel over de nieuwe generatie toezichthoudende zorg Wilt u deze ontvangen Stuur dan

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Kennis-en-informatie-tips-Zet-Domotica-slimmer-in-met-deze-5-tips_.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 5 tips om vrijheidsbeperkende maatregelen af te bouwen | Vilans
  1 Benader cliënten kalm en rustig Praat op een rustige toon wees niet overhaast Uw cliënt zal zich veel prettiger en meer op zijn of haar gemak voelen 2 Luister goed Gebruik LSD Luisteren Samenvatten en Doorvragen Als u u verdiept in de cliënt ligt de oplossing soms dichtbij Zoals de oud verloskundige die met haar kleren aan op de dekens wél rustig slaapt s avonds Dat was ze immers zo gewend 3 Gebruik beeldmateriaal Soms helpt het om beelden te gebruiken bij het ondersteunen van de communicatie beelden voorwerpen of een driedimensionale vorm als een inpuzzelsysteem kunnen verhelderend werken 4 Speel in op de positieve kanten Zorg dat u de positieve kanten van uw cliënt naar voren brengt zo voelt de cliënt zich begrepen en gewaardeerd Vraag bijvoorbeeld naar interesses hobby s of werk 5 Ontwikkel vertrouwen Reageer op een consistente manier zo bouwt u vertrouwen op Maak hierover ook afspraken met collega s en zorg ervoor dat zoveel mogelijk dezelfde medewerkers ingezet worden Meer informatie over vrijheidsbeperking Bekijk deze 7 dilemma s bij werken aan leven in vrijheid In 4 fasen medewerkers betrekken bij vergroten vrijheid cliënten Wij horen graag uw mening Laat uw reactie achter Wilt u een link invoegen in de tekst Zet deze tussen Voorbeeld www vilans nl Reactie We willen graag weten met wie we in gesprek gaan daarom vragen wij uw naam en e mail Uw e mailadres zal niet online geplaatst worden Naam E mailadres Plaats het getal 416 in onderstaand controle veld Controle Dit veld leeg laten Plaats reactie 4 reacties geplaatst Marjolein van Vliet schreef op 01 jul 2014 De tips zijn niet alleen bedoeld voor clienten met een somatische aandoening Ook bij clienten met verregaande dementie of een verstandelijke beperking kun je de non verbale reacties interpreteren of lezen

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Over-vilans-tips-5_tips_om_vrijheidsbeperkende_maatregelen_af_te_bouwen-.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 6 redenen waarom professionals in palliatieve en dementiezorg moeten samenwerken | Vilans
  die erop is gericht om iemand met een levensbedreigende ziekte en zijn naasten een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven Ook mensen met dementie Het kan langdurige zorg zijn soms jarenlang en is geen synoniem voor terminale zorg Geen genezing wél kwaliteit van leven Genezing van dementie is niet mogelijk Mensen sterven dus aan of zeker mét deze ziekte Het toepassen van elementen uit de palliatieve zorg zorgt voor betrokkenheid van de cliënt en zijn naasten bij de toekomstige zorg Dit draagt bij aan een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven Ondersteuner van de mantelzorger Als mantelzorger leven met iemand met dementie is zwaar Binnen de palliatieve zorg en dementiezorg is veel aandacht voor ondersteuning van de mantelzorger Daardoor voelt de mantelzorger zich gehoord en betrokken en houdt hij zijn rol langer vol Behoefte aan speciale vorm van palliatieve zorg Palliatieve zorg richt zich tot voor kort nog op mensen met kanker Mensen met dementie vragen echter om een andere benadering Zij kunnen hun wensen niet meer goed kenbaar maken en hebben behoefte aan een vertrouwde omgeving die houvast biedt Ook kampen zij vaak met onrustig gedrag en een gevoel van wantrouwen Dit vraagt om een aanpassing van bepaalde elementen uit de palliatieve zorg zoals deze nu is ingericht Bundeling van krachten en expertise verhoogt de kwaliteit van zorg In de praktijk werken de vele zorgprofessionals op het gebied van palliatieve zorg en dementiezorg nog maar mondjesmaat samen Terwijl zij de zorg en ondersteuning kunnen versterken als zij hun krachten en kennis bundelen Twee bereiken meer dan één Meer weten Lees meer tips voor het verbeteren van palliatieve zorg bij dementie in de handreiking Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie Bekijk deze 3 tips voor verbetering van palliatieve zorg bij dementie Bekijk de themapagina Dementie en Palliatieve

  Original URL path: http://www.vilans.nl/kennis-en-informatie-tips-waarom_professionals_in_palliatieve_en_dementiezorg_moeten_samenwerken.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • 5 tips voor vernieuwing van dagactiviteiten | Vilans
  flinke omslag Vilans geeft gemeenten en welzijn en zorgaanbieders deze 5 tips 1 Benut de experimenteer mogelijkheden die er zijn Leg AWBZ en Wmo budgetten bij elkaar om nu al vernieuwing te realiseren U hoeft niet te wachten tot 2015 Er zijn nu al genoeg succesvolle voorbeelden 2 Ga uit van eigen regie en de vraag van de cliënt Bepaal eerst of meedoen aan dagactiviteiten echt een antwoord is op de vraag van de cliënt Zo ja geef de cliënt het virtueel budget zodat die eigen keuzes kan maken 3 Zet meedoen en participeren echt voorop Maak waar mogelijk gebruik van reguliere accommodaties voor dagactiviteiten en mix waar mogelijk cliënten met mensen zonder hulpvragen 4 Benut de mogelijkheden om dagactiviteiten efficiënt en goedkoper te organiseren Werk samen met andere aanbieders of locaties in uw buurt wijk Zorg met elkaar voor variatie en voorkom overlap 5 Werk zoveel mogelijk wijkgericht Het organiseren van dagactiviteiten in de wijk is fijn voor cliënten en goedkoper Houd er niet strikt aan vast want het is niet voor iedere cliënt geschikt Meer weten Lees de Inspiratiewijzer Toekomstbestendige dagactiviteiten in groepsverband van Vilans MOVISIE MOgroep en ActiZ Deze wijzer biedt aanbieders van dagactiviteiten en gemeenten handvatten om dagactiviteiten in groepsverband te innoveren Innovaties die deze activiteiten Wmo proof maken Dat wil zeggen doeltreffende en doelmatige dagactiviteiten die aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van kwetsbare burgers Wij horen graag uw mening Laat uw reactie achter Wilt u een link invoegen in de tekst Zet deze tussen Voorbeeld www vilans nl Reactie We willen graag weten met wie we in gesprek gaan daarom vragen wij uw naam en e mail Uw e mailadres zal niet online geplaatst worden Naam E mailadres Plaats het getal 444 in onderstaand controle veld Controle Dit veld leeg laten Plaats reactie 1

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Kennis-en-informatie-tips-5-tips-voor-vernieuwing-van-dagactiviteiten.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive