archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 5 tips voor een goede samenwerking met informele zorgverleners | Vilans
  5 tips voor een goede samenwerking met informele zorgverleners Zet in op een goede samenwerking tussen formele en informele zorgverleners zoals mantelzorgers en vrijwilligers Cliënten vinden het prettig als hun familie en mantelzorgers betrokken worden bij hun leven in het zorgcentrum Ook vrijwilligers spelen een belangrijke rol Net als familie vergroten zij het welzijn van cliënten Hoe zorgt u voor een goede samenwerking met deze informele zorgverleners 1 Zorg voor goede communicatie met familie Spreek familieleden aan als ze op bezoek komen en vertel over de cliënt Dat hoeven zeker geen medische zaken te zijn Vertel eens over de gezellige muziekavond of de heerlijke wandeling die de cliënt heeft gemaakt 2 Bepaal wat het oplevert Elke verandering vraagt een investering Wat is de investering voor informele zorg En zeker zo belangrijk wat levert het op Denk dan niet alleen aan geld maar zeker ook aan de winst voor de kwaliteit van zorg en leven van de cliënt 3 Ken de grenzen Welke handelingen mogen mantelzorgers verrichten bij hun naaste in het zorgcentrum Of vrijwilligers Het is belangrijk om te weten wat wettelijk is toegestaan Vilans zocht het uit lees de Notitie Grenzen verleggen 4 Sluit aan bij de kracht van vrijwilligers Elke vrijwilliger is anders De een vindt t prachtig om de tuin op te knappen terwijl de ander op zijn best is in een persoonlijk gesprek met een cliënt Of graag een activiteit onderneemt met cliënten Kan een vrijwilliger doen wat hij graag doet dan verloopt de samenwerking op zijn best 5 Ga de wijk in Mensen wonen steeds langer thuis met hulp en zorg uit hun omgeving Breng wijkbewoners en vrijwilligers bij elkaar bijvoorbeeld bij informele ontmoetingen of activiteiten Meer weten Zet met Vilans in op de zelf en samenredzaamheid van cliënten Versterk daarbij het samenspel tussen de

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Tips-5-tips-voor-een-goede-samenwerking-met-informele-zorgverleners.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • 5 tips voor de nieuwe zorgprofessional | Vilans
  bestuur Secretariaat Sluit Contact Zoeken Zoeken English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Kennis Informatie Tips 5 tips voor de nieuwe zorgprofessional 5 tips voor de nieuwe zorgprofessional Met deze tips van Vilans bereiden zorgmedewerkers zich voor op de veranderingen in de zorg De focus van de langdurende zorg verandert naar aandacht voor het leven van de cliënt het welzijn en de manier van wonen Dat vraagt nogal wat van verzorgenden Deze 5 tips bereiden u voor op deze veranderingen in de zorg van nu én in de toekomst 1 Ontwikkel uzelf Stilstand is achteruitgang gaat het gezegde Dit geldt ook in het werk Doe wat u leuk vindt en waar u goed in bent Wees trots op uw werk Durf ideeën in te brengen en benoem de dingen die beter kunnen U bent de expert 2 Meer ondersteunen en minder zorgen Heb oog voor de kracht van uw cliënt Kijk eerst naar de persoon dan naar het medisch dossier Iemand heeft meer mogelijkheden dan u denkt Ga meer relatiegericht dan taakgericht te werk 3 Werk oplossingsgericht Als het werken even niet zo lekker loopt of als er een concreet probleem is bespreek dit dan meteen met uw collega Bedenk samen een oplossing of verbeteringen 4 Werk mindful Concentreert u zich in de tijd die u met de cliënt doorbrengt helemaal op de cliënt Zorg dat u niet wordt gestoord zet bewust even andere dingen uit uw hoofd 5 Use it or lose it Help uw cliënt te blijven doen wat hij of zij zelf nog kan Vilans ondersteunt Het werk van de zorgprofessional verandert Hij wordt expert en coach de cliënt ervaringsdeskundige en regisseur Dit vraagt ook een andere rol van bestuur en management Vilans ondersteunt u bij deze transitie zodat u beschikt over een passende visie en

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Tips-5-tips-voor-de-nieuwe-zorgprofessional.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Langdurende zorg is in de overgang | Vilans
  de SVB de IGZ en nog een aantal andere afkortingen leveren hun welgemeende bijdrage En wat te denken van het werkveld zelf De aanbieders en hun werknemers met goed doortimmerde cao s en stevig onderbouwde veldnormen Schoffelen en snoeien Mijn vrees is dat nóg meer bloemen niet de échte transformatie brengen Voor de korte termijn is het een begaanbaar pad We zijn immers al zo druk met de transitie en willen de energie op iets positiefs zetten Maar voor de lange termijn de transformatie is meer nodig Ik vind dat we ons zorg en welzijnstuintje wezenlijk moeten herontwerpen en flink moeten schoffelen en snoeien Dan zal er heus wel eens een fraai plantje sneuvelen Maar om een wat platgeslagen cliché te gebruiken als we doen wat we deden krijgen we wat we kregen Emancipatoire doelen De elementen voor ons getransformeerde tuintje zijn wel duidelijk zelfredzaamheid eigen regie participatie meer voor elkaar zorgen kwaliteit van zorg kwaliteit van leven welbevinden betaalbaarheid en toegankelijkheid voor iedereen en voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn ondersteuning en passende zorg Het zijn in wezen emancipatoire en solidaire doelen Het zijn daarom ook doelen die niet passen bij paternalisme en betutteling Beleidsbetutteling Maar onze wetgeving en het gedrag van alle genoemde partijen doen het omgekeerde Ze introduceren méér paternalisme en méér beleidsbetutteling Dat doen ze via processen als risicobeheersing inkopen verantwoorden en vooral veel toezicht hierop Het vreemde is dat we vinden dat mensen die zorg en hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelf moeten doen Maar we vragen hen niet om zelf in te kopen op basis van wat zij belangrijk en goed vinden We vragen hen niet toe te zien op wat ze krijgen en zich te verantwoorden voor de collectieve middelen die ze krijgen Dat laten we aan systeempartijen over partijen die leven van paternalisme en beleidsbetutteling Handen op de rug Naar mijn mening moeten we terug naar de bedoeling van de wetgever en naar wat we als samenleving willen emancipatie en solidariteit Daar moeten we wel wat voor regelen Want zonder regels kunnen we niet Volgens mij en daarin sta ik zeker niet alleen draait het er om dat de toegang tot de zorg en het budget onafhankelijk worden vastgesteld dat zorgaanbieders een extern getoetste licence to operate hebben dat zij rechtstreeks verantwoorden aan de cliënt dat de cliënt maximale keuze en contracteervrijheid heeft op basis van een eigen oordeel dat de betaling voor de zorg de keuze van de cliënt volgt en dat die eenvoudig geregeld wordt En overheid en systeempartijen Met de handen op de rug om maar eens wat zorgjargon te gebruiken We moeten naar mijn idee het stelsel transformeren vanuit de functies die we nodig hebben niet de instituties Functies die voor mensen betekenisvol zijn en waar mogelijk moeten we ontdubbelen en ballast opruimen Spannend Dan zijn er nog steeds veel bloemen maar alles is wel gesnoeid geschoffeld en de perkjes aangeharkt We krijgen dan de bestaansgrond weer te zien Maar het pad van niet meer beleidsbetuttelen

  Original URL path: http://www.vilans.nl/weblog-langdurende-zorg-is-in-de-overgang.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Tot welke transformatie leidt de zorgtransitie? | Vilans
  centraal en er wordt vooral ziekenzorg geboden Daarna kregen we een egosysteem zeg maar marktwerking met een kaderscheppende overheid met toezicht en handhaving op afstand outputfinanciering prestatiebekostiging de kiezende patiënt cliënt centraal en met ruimte voor nieuwe toetreders En niet onbelangrijk een oriëntatie op gedrag en gezondheid Wat zich nu aftekent aldus de auteurs is een ecosysteem waarbij de overheid een verbindende rol heeft stijlflexibiliteit vertoont met outcome financiering waar partnerschap tussen hulpverlener cliënt en samenleving aan de orde is en die gericht is op functioneren en participeren van mensen ook al hebben ze ziekten of beperkingen Oude fundamenten en gebruikte materialen Het zijn natuurlijk ruwe schetsen van de trends maar toch wel herkenbaar Het probleem dat zich nu aandient is dat denken doen en systeemontwikkeling niet parallel lopen We weten al een tijdje dat we de verzorgingsstaat in de huidige vorm niet kunnen of willen handhaven maar we rekenen er nog wel op De marktwerking staat doelmatigheid en integraal werken in de weg maar we geloven er nog wel in In feite bouwen we systeem op systeem een gebouw met nieuwe functies op oude fundamenten en met gebruikte materialen Je hebt dan veel extra houtje touwtje constructies en pleisterwerk nodig wil het allemaal een beetje overeind blijven Echt stabiel wordt het niet Wil het goed komen dan moeten we de resten van het oude systeem uit elkaar halen en kritisch bekijken wat nog te gebruiken is Personaliseren In het ecosysteem gaan we personaliseren ieder naar de eigen maat We gaan de dialoog tussen hulpverlener en cliënt versterken wat betekent dat de laatste veel mondiger moet zijn en zorgvraagstukken niet alleen vanuit een zorgoptiek aanpakken maar ook vanuit een maatschappelijke optiek We zullen de kracht van de cliënt de mantelzorger en de burger gaan aanspreken Het zal gaan om vitaliteit veerkracht en welbevinden Dat geldt ook voor heel kwetsbare mensen bij hen naar de eigen maat Staatsbosbeheer Ronkende teksten hoor ik veel lezers denken Hoe ziet dat er concreet uit Daar hebben we geen blauwdruk voor dat moeten we gaan uitzoeken of beter uitvinden We komen in een ecosysteem waarin alles met alles samenhangt Grenzen tussen systemen organisaties hulpverleners en cliënten patiënten gaan vervagen Oude eenduidige structuren die uitgaan van eendimensionale visies op ziekte en gezondheid op sturing van boven naar beneden en op verantwoording van aanbieder naar systeempartijen staan dit in de weg Die moeten we eruit halen De overheid wordt meer een soort Staatsbosbeheer Programma van eisen Het zijn algemene noties die ik hier schets Maar als je iets nieuws wil ontwerpen moet je heel goed weten wat je programma van eisen is moet je van grof naar fijn ontwerpen luisteren naar je gebruikers en zorgen dat je oude niet bruikbare elementen verwijdert Ik ga daar op het congres Transitie is nog lang geen transformatie meer over zeggen De richting voor 2017 en verder is niet alleen iets van systeemkenners die heb je op enig moment natuurlijk wel nodig maar het wordt vooral een zaak van mensen in

  Original URL path: http://www.vilans.nl/weblog-tot-welke-transformatie-leidt-de-zorgtransitie.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Hoe werkt uw wijkteam samen met specialisten? | Vilans
  die vragen te beantwoorden Vaak kan een teamlid terugvallen op zijn oude netwerk toen hij nog als specialist bij een zorg organisatie werkte Maar als generalist in een wijkteam krijgt hij nu ook veel vragen waar hij niet direct een passend antwoord op heeft Hoe gaat een medewerker van een wijkteam om met nieuwe en vaak complexe vragen Signaleert hij snel genoeg dat hij een lacune in zijn expertise heeft en wie kan hij dan raadplegen voor advies Wat zijn de afspraken met zorgorganisaties De specialisten om een sociaal wijkteam heen Aan de andere kant maken specialisten zoals een casemanager dementie een praktijkondersteuner GGZ een begeleider die werkt met mensen met een licht verstandelijke beperking of een CVA verpleegkundige zich zorgen of zij wel tijdig worden ingeschakeld door het wijkteam Zij vragen zich verontrust af of de wijkteams wel de juiste expertise hebben om problemen goed in te schatten Weet het wijkteam de juiste specialist te vinden Hoe is de specialist voldoende zichtbaar voor het wijkteam Een nieuw samenspel Deze nieuwe werkelijkheid vraagt om een nieuwe samenwerking waarmee de generalist in het wijkteam en de specialisten eromheen elkaar vinden Dit vraagt om een goed netwerk van specialisten met verschillende deskundigheden dat het wijkteam snel en effectief vindt en bereikt De rol van de specialist is divers Hij geeft het wijkteam telefonisch advies hij voert samen met hem en de inwoner een keukentafel gesprek of overlegt over een plan op maat met zorg en ondersteuning die past bij de behoefte van de inwoner Een nieuw samenspel ontstaat De juiste professional op het juiste moment Vilans heeft in een oriënterende studie in 2014 de 3 meest voorkomende samenwerkingsvormen tussen specialisten en sociale wijkteams in gemeenten op een rij gezet Dit zijn het expertteam de expertpool en de triagemedewerker die als intermediair functioneert tussen het wijkteam en het expertteam of de expertpool De keuze van een gemeente voor het type samenwerking is veelal gebaseerd op aannamen en voorlopige afspraken met zorgaanbieders Belangrijke vraag op dit moment is of de samenwerking zoals die bedacht is ook echt werkt Verlopen de processtappen effectief en snel Wat merkt de inwoner van de gekozen werkwijze Welke verbeteringen zijn mogelijk en heeft dit misschien consequenties voor volume en samenstelling van het wijkteam Een werkplaats om wijkteams te verbeteren Om gemeenten te helpen bij het beantwoorden van deze vragen richt Vilans een werkplaats in Het doel van de werkplaats is om samenwerking tussen wijkteam en specialisten te verbeteren De werkplaats kijkt kritisch naar de samenwerking tussen generalisten en specialisten en maakt duidelijk welke stappen nodig zijn om de juiste professional op het juiste moment in te zetten Gemeenten delen met elkaar hun ervaringen en kennis rondom deze samenwerking en leren hoe en waarom andere wijkteams de samenwerking hebben ingericht zie kennissessie van 30 juni 2015 De werkplaats biedt handvatten om als team effectiever te functioneren en de dienstverlening naar de inwoners toe helder en gecoördineerd te laten verlopen Verbeter het werkproces van uw wijkteam Bent u teamleider van een

  Original URL path: http://www.vilans.nl/weblog-hoe-werkt-uw-wijkteam-samen-met-specialisten.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Tegen welke prijs laten we ouderen vallen? | Vilans
  op termijn zijn Denk aan functieverlies en versnelde algehele conditie verlies Neem bijvoorbeeld het traplopen Wanneer traplopen een probleem wordt heb je traditioneel 3 prijzige oplossingen 1 Een traplift 2 Het verbouwen van uw huis en beneden gaan wonen of 3 Verhuizen Nu is er een 4e oplossing Easysteppers Easysteppers Easysteppers zijn stevige tussentreden op de trap waarmee de staphoogte wordt gehalveerd en de belasting op de spieren en gewrichten wordt verminderd Deze oplossing is voordeliger dan de traditionele oplossingen Bovendien blijven we traplopen functiebehoud en tegelijkertijd aan de conditie werken Trainen is belangrijk 3x per dag traplopen staat gelijk aan 1 uur fitness per week Daarnaast worden met traplopen dezelfde spiergroepen getraind die men nodig heeft bij het opstaan uit een stoel bed bad of van het toilet Door te blijven traplopen kunt u eventuele verbouwingen in huis voorkómen Voor wie Neem bijv mensen die moeite hebben met het optillen van de knieën Een kleinere staphoogte zorgt voor een minder extreme en belastende beweging van het kniegewricht U kunt zich tevens voorstellen dat kleine mensen hun gewrichten nog meer moeten buigen dan grote mensen Kleine mensen zouden daardoor eerder in aanmerking kunnen komen voor de Easysteppers Traplopen met Easysteppers is een symmetrische beweging het maakt dus niet uit aan welke zijde van de trap de Easysteppers liggen of aan welk been men meer klachten heeft Use it or lose it Met de Easysteppers maakt u minder extreme gewrichtsbewegingen en is het traplopen minder belastend voor de beenspieren In tegenstelling tot de traditionele oplossingen blijft men bij deze manier van traplopen de vitaliteit flexibiliteit kracht en coördinatie behouden Met Easysteppers kunt u langer in uw eigen huis blijven wonen Wil Peters schreef op 30 mei 2015 Overeenkomst tussen marathonlopen en traplopen De eerste marathonloper De boodschapper sprak na aankomst in Athene de woorden Verheug u wij hebben gewonnen en viel dood neer Was hij onvoldoende getraind Om een halve marathon te lopen moet je trainen Conditie techniek en loopritme staan centraal Bij bergopwaarts lopen probeert men het loopritme in stand te houden door kleinere stapjes te nemen omdat je tegen je grens aan loopt Traplopen daarentegen is voor gezonde mensen vanzelfsprekend Wat als traplopen een probleem wordt Oorzaken en gevolgen Indien je ouder wordt en beperkingen hebt is traplopen opeens niet meer vanzelfsprekend en wordt het een opgave De trap is de gevaarlijkste plaats in huis waar de meeste ongevallen plaatsvinden Eén op de 5 ouderen boven de 80 jaar die een heup breekt komt binnen 1 jaar te overlijden en vaak met een verschrikkelijk pijnlijke laatste periode Vallen gebeurt niet plotseling Achteraf signaleert men vaak in de geriatrierevalidatiecentra men was bang voor de trap of men meed de trap al een tijdje Oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld onzekerheid of pijn Trapmijdend gedrag Valpreventie Het mijden van de trap is vaak het begin en eerste signaal van de achteruitgang van spierkracht en vaardigheid om trap te lopen Al snel kan iemand dan in de gevarenzone terecht komen waarbij het valrisico toeneemt

  Original URL path: http://www.vilans.nl/weblog-tegen-welke-prijs-laten-we-ouderen-vallen.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Consumentenelektronica bedreigen klassieke domotica | Vilans
  van de thuiszorgwinkel is voorbij Je hoeft de bouwmarkt maar binnen te lopen en je wordt overspoeld met het aanbod aan domotica oplossingen Ook in de Apple Store kun je al veel slimme thuistechnologie kopen En dan hebben we het nog niet eens over alle hyper innovatieve producten die je via internet kunt vinden Ontworpen voor en door de eindgebruiker De gevestigde domotica industrie voelt de hete adem ongetwijfeld in de nek In vergelijking tot veel klassieke domotica is het overgrote deel van moderne consumententechnologie namelijk goed betaalbaar en ontworpen vanuit de eindgebruiker Bovendien is de technologie meestal gebaseerd op open standaarden waardoor er informatieoverdracht kan plaatsvinden en je zelfs de aansturing ervan via internet kunt configureren Zelf je ideale oplossing ontwerpen Als je niet kunt of wilt programmeren dan kun je gebruikmaken van programma s van anderen Want ook daar zijn weer diensten voor Via platforms als If This Then That IFTTT com en Zapier com kun je met een paar muisklikken of natuurlijk swipes op je smartphone koppelingen tot stand brengen en acties aanmaken Als je op zo een platform je slimme lamp toevoegt je smartphone en legio andere diensten en apparatuur koppelt kun je je eigen scenario s maken Zonder enige programmeerkennis dus Gaat dat werken in de praktijk Als we met al het aanbod aan slimme apparaatjes en de mogelijkheden van internettechnologie een oplossing voor mijn oma s situatie gaan ontwerpen wil ze dan wel technologie gebruiken Werkt het wel betrouwbaar genoeg Hoe betrouwbaar moet het eigenlijk zijn Wat vindt de thuiszorg hiervan Kan ik bijvoorbeeld zomaar een camera ophangen Bij Vilans zijn we een project gestart om samen met zorgverleners mantelzorgers ontwerpers techneuten en natuurlijk de eindgebruiker zelf met dit soort vragen over consumentenelektronica aan de slag te gaan Het doel is dat veel meer mensen laagdrempelige technologie gaan gebruiken die kan helpen om mensen langer en gelukkiger thuis te laten wonen Op basis van een aantal problemen waar cliënten daarbij tegenaan lopen gaan we kijken of er bestaande technologie voorhanden is die we als oplossing in kunnen zetten Ook om te zien of het in de praktijk echt werkt willen we die oplossingen in de praktijk bij zorgorganisaties gaan testen Werklab op locatie Om in korte tijd te komen tot één of meerdere oplossingen die echt werken in de praktijk willen we met teams van zorgverleners mantelzorgers ontwerpers techneuten en eindgebruikers in kleine werksessies ter plekke oplossingen ontwerpen bouwen en uitproberen We stellen gereedschapskisten samen uit het enorme aanbod aan consumentenelektronica en gaan daarmee samen aan de slag Vervolgens gaan we deze samen met zorgorganisaties in de praktijk uittesten Op deze wijze hopen we te bereiken dat veel meer mensen laagdrempelige technologie gaan gebruiken die kan helpen om mensen langer en gelukkiger thuis te laten wonen Help jij mee oplossingen te bedenken Werk jij bij een zorgorganisatie en lijkt het jou een mooie uitdaging om te kijken of en welke consumentenelektronica cliënten kunnen ondersteunen om langer zelfredzaam te zijn Of wil je daar als

  Original URL path: http://www.vilans.nl/weblog-consumentenelektronica-bedreigen-klassieke-domotica.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Samen alleen oud kan voorkomen worden | Vilans
  zo best was en de beginnende dementie van zijn vrouw Ze zagen samen veel specialisten maar thuis redden ze het nog wel vertelde hij Nog geen ondersteuning of thuiszorg nodig Ik mocht hem wel Af en aan toe ging het stel naar de supermarkt Wat aanvankelijk leek op wandelen en boodschappen doen leek nu toch ook wel eens een beetje op de weg kwijt zijn Bernard zei er ook wat vreemde dingen over Een beetje verontrustend misschien zelfs als je niet beter wist Hoorden we nu gestommel Vielen er kopjes Misschien viel er af en toe wel iets of iemand Het was moeilijk te zeggen in de geluidsdichte flat Zouden we toch niet eens langsgaan Dat zouden we doen Gewoon voor de gezelligheid en om een oogje in het zeil te houden Het voordeel van wonen op zo n flat Je kon elkaar een beetje in de gaten houden En als je zelf regelmatig verkondigt dat we het meer samen moeten doen en dat het netwerk van ouderen zo belangrijk is dan moet je daar aan bijdragen toch Situatie bleek erger te zijn We maakten geen haast met afspreken Bernard zat vorige week ook nog gewoon sigaren te roken op de galerij In zijn morsige zeg maar gerust vieze oude badjas en pyjama en met een chique Burberry das om zijn nek om en een bijpassende pet op zijn hoofd Alles bon Marjan liep er ook best prima bij Wijs brilletje op haar neus en haar in de plooi Bovendien was er nog steeds geen thuiszorg nodig toch Dat hadden die specialisten vast ook wel goed in de smiezen Dit weekend bleek het even allemaal anders De buurman en de buurvrouw waren op stel en sprong vertrokken Allebei naar een ander verpleeghuis Het ging niet meer De situatie was veel schrijnender dan wij en veel anderen hadden kunnen denken Er kwam al jaren niemand bij ze achter de voordeur Alleen twee andere buurvrouwen en dan alleen als Bernard er niet was De thuiszorg was niet onnodig maar door Bernard weggestuurd Hetzelfde gold voor de familie van Marjan Bernard had het contact afgehouden Zijn eigen familie sprak Bernard al jaren niet meer Blijkbaar kon hij ook nog heel driftig worden en dan gooide hij met het servies In de meterkast stond een grote bak vol met scherven Marjan had hier en daar blauwe plekken die niet konden worden uitgelegd Verkeerde inschatting Ik loop nu elke dag langs hun huis met het idee dat we er met open ogen in zijn gelopen Situatie totaal verkeerd ingeschat Gelukkig waren de 2 dames op de galerij een stuk alerter dan de rest van ons Zij hadden al maanden brief op brief geschreven naar de huisarts die in eerste instantie geen gehoor had gegeven In het lege huis naast mij zijn in een week meer mensen in en uit gegaan dan in de afgelopen jaren bij elkaar Wat mij raakt Het beeld van 2 eenzame mensen aan de andere kant van de muur terwijl wij

  Original URL path: http://www.vilans.nl/weblog-samen-alleen-oud-kan-voorkomen-worden-door-op-elkaar-te-letten.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive •