archive-nl.com » NL » V » VILANS.NL

Total: 980

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vilans en BigMove ondersteunen eerstelijns zorgorganisaties, verzekeraars en gemeenten | Vilans
  voor gedrag en gezondheid Vilans en BigMove gaan samenwerken rond het thema gedrag en gezondheid Stannie Driessen van Vilans en Louis Overgoor van BigMove ondertekenden op 1 juli de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partijen BigMove is ontwikkelaar van de GG methodiek waarmee zorgorganisaties aandacht voor gedrag en gezondheid GG structureel kunnen inbedden in hun werkproces BigMove en Vilans ondersteunen samen eerstelijns zorgorganisaties verzekeraars en gemeenten die de GG methodiek willen implementeren in chronische zorgprogramma s of in de aanpak van een sociaal wijkteam De GG methodiek omvat een specifieke aanpak en e health toepassing app inclusief een registratiesysteem Gedrag en gezondheid in de eerstelijn Een mens is meer dan zijn chronische ziekte Daarom is niet alleen aandacht nodig voor ziekte en zorg maar ook voor gedrag en gezondheid Met de GG methodiek kunnen eerstelijns zorgorganisaties de chronische zorg verbeteren Patiënten krijgen meer aandacht als mens niet alleen als patiënt Zij nemen meer de regie over hun eigen gezondheid waardoor hun ervaren gezondheid en functioneren verbetert Zorgverleners ervaren zo dat ze echt van betekenis kunnen zijn Gedrag en gezondheid in het sociaal wijkteam De overheid stuurt op participatie en eigen regie van burgers Burgers meer regie geven over hun gezondheid en welzijn kan veel winst opleveren De burger ervaart zijn eigen kracht ervaart meer gezondheid en kan beter functioneren en participeren En de kosten dalen doordat de burger minder zorg en ondersteuning nodig heeft Burgers meer regie geven klinkt eenvoudig maar is het niet Zowel voor zorg en welzijnsprofessionals als voor burgers betekent dit een grote omslag in denken en doen Vilans en BigMove begeleiden professionals vanuit het sociaal wijkteam bij deze verandering Wat betekent het voor professionals als zij de regie werkelijk bij de burger leggen Hoe zorg je goed voor de burger met je handen op je rug Meer weten

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Over-Vilans-nieuwsoverzicht-Samenwerking-Vilans-en-BigMove-rond-gedrag-en-gezondheid.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive


 • 6 instrumenten voor het meten van zelfredzaamheid | Vilans
  Hoe weten we of iemand zelfredzaam is Vilans verzamelde 6 veelgebruikte instrumenten om zelfredzaamheid te meten Zelfredzaamheid lijkt het toverwoord van deze tijd Het is het nieuwe startpunt voor gemeenten bij het bieden van zorg en ondersteuning wat kunt u zelf en waar heeft u hulp bij nodig Gemeenten zorgverzekeraars en zorgorganisaties zoeken naar handvatten om zelfredzaamheid van cliënten in beeld te brengen te ondersteunen en te monitoren 6 veelgebruikte instrumenten Hoe weten we of iemand zelfredzaam is Inmiddels zijn er diverse instrumenten ontwikkeld om zelfredzaamheid te meten en te monitoren Vilans verzamelde 6 veelgebruikte instrumenten in de publicatie Zo zelfredzaam Zelfredzaamheidsmatrix Zelfredzaamheidsmonitor Zelfredzaamheidsradar Zelfredzaamheidsmeter Zelfstandigheidslijst Effecten Ster Dit overzicht biedt organisaties een houvast om beter te bepalen welk instrument voor hen bruikbaar is Download de publicatie Zo zelfredzaam pdf Nog volop in ontwikkeling Hoewel de instrumenten onderling verschillen in vorm en inhoud is er ook overlap Er wordt nog veel geëxperimenteerd en doorontwikkeld De auteurs Jennie Mast Evianne Wijenberg en Mirella Minkman van Vilans benadrukken dat het perspectief van de cliënt in de verdere ontwikkelingen meer centraal moet staan Jennie Mast Iedereen zoekt naar een goede vorm om zelfredzaamheid van cliënten in beeld te krijgen Elk instrument heeft zijn voor en nadelen en veel is nog in ontwikkeling Dit overzicht zet de verschillende instrumenten op een rij en is een eerste stap richting betrouwbare en passende instrumenten Helpt u mee om een praktijkgerichte aanpak te ontwikkelen Vilans zoekt een aantal pilot organisaties om met elkaar een praktijkgerichte aanpak te ontwikkelen In deze aanpak die Vilans samen met het Centrum voor Toegepast Onderzoek en Wetenschap CTOW ontwikkelt staan de cliënt en zijn mogelijkheden centraal Download de flyer Werken aan zelfredzaamheid pdf voor meer informatie over deze aanpak We streven naar deelnemers aan de pilots uit alle relevante sectoren en ook

  Original URL path: http://www.vilans.nl/over-vilans-nieuwsoverzicht-zelfredzaamheid-meten.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Hersenletselpatiënt centraal in nieuwe zorgstandaard | Vilans
  zorgorganisaties Ook Vilans leverde een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de zorgstandaard Adequate zorgverlening hard nodig De zorgstandaard is van belang omdat traumatisch hersenletsel niet altijd tijdig wordt herkend en erkend Patiënten krijgen daardoor niet altijd de zorg die zij nodig hebben Deze situatie is zeer onwenselijk omdat de gevolgen van het hersenletsel vaak groot zijn en de patiënt deze levenslang met zich meedraagt Adequate zorgverlening is ook moeilijk omdat er veel partijen bij betrokken zijn variërend van ziekenhuizen revalidatiecentra en huisartsen tot organisaties voor gezinsondersteuning Goede zorg moet in samenhang worden aangepakt door gestroomlijnde ketens te organiseren Vilans NAH Vilans levert al vele jaren een bijdrage aan betere zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel NAH Wilt u advies en ondersteuning op maat voor uw organisatie Kijk dan op onze website bij het thema NAH Gratis praktijkgerichte kennis praktische tools en best practices vindt u op het Kennisplein NAH een initiatief van Vilans van en voor het veld Quotes over de Zorgstandaard Jan de Vries directeur MEE Nederland De zorgstandaard spreekt ons zeer aan vanwege de uitgangspunten als eigen regie en integraal denken De standaard is gericht op alle aspecten van het leven We zijn zeer tevreden Jan Lavrijsen senior onderzoeker specialisme ouderengeneeskunde en programmaleider Complexe en Palliatieve Zorg bij Radboudumc We hebben met veel ogen over vakjes heen gekeken Dat geeft vleugels voor de implementatie van de zorgstandaard De zorgstandaard is geen harnas maar we gaan er wel voor knokken en vechten om het voor elkaar te krijgen We moeten het vuur brandend houden om oog te houden voor patiënten met hersenletsel Hans Waardenburg voorzitter Raad van Bestuur Zuidwester voorzitter stuurgroep zorgstandaard De zorgstandaard is geslaagd als straks goede zorg voor mensen met hersenletsel geen kwestie meer is van toeval of geluk Meer over de zorgstandaard Ga

  Original URL path: http://www.vilans.nl/nieuwsoverzicht-hersenletselpatint-centraal-in-nieuwe-zorgstandaard.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Eerste resultaten diseasemanagement chronisch zieken bekend | Vilans
  Vrijheidsbeperking Wijkgericht werken Zorgmedewerker in verandering Financiën Planning Control HRM Marketing Communicatie ICT Raad van bestuur Secretariaat Sluit Contact Zoeken Zoeken English Twitter Facebook LinkedIn Google E mail Home Over Vilans Nieuws Eerste resultaten diseasemanagement chronisch zieken bekend Eerste resultaten diseasemanagement chronisch zieken bekend ZonMW zet de bevindingen van het programma DMCZ op een rij Veel zorgprofessionals in Nederland werken hard aan een betere zorg voor mensen met chronische aandoeningen Het ZonMw programma Diseasemanagement Chronische Ziekten DMCZ onderzocht hoe deze zorg voor chronisch zieken beter kan Maar liefst 22 praktijkprojecten deden mee met dit programma DMCZ Zij streefden naar actieve patiënten met een leidende rol ondersteund door zorgaanbieders die hun zorg goed op elkaar afstemmen De belangrijke thema s binnen deze praktijken die werden ondersteund door Vilans waren zelfmanagement ICT en comorbiditeit Betere kwaliteit van zorg De eerste resultaten zijn positief zo blijkt uit een wetenschappelijke evaluatie van het instituut Beleid Management Gezondheidszorg iBMG De evaluatie van iBMG toont aan dat het gebruik van diseasemanagement programma s leidt tot betere kwaliteit van zorg volgens professionals en patiënten een gezondere leefstijl en een betere fysieke kwaliteit van leven Op het Kennisplein Chronische zorg leest u meer over de bevindingen van het DMCZ programma en vindt u de link naar het overzichtelijke eZine van ZonMW Aan de slag met zelfmanagement Zelfmanagement is één van de belangrijke thema s bij de praktijkprogramma s Wilt u binnen uw zorg organisatie ook toewerken naar een actieve rol voor de patiënt Dan is de training Zelfmanagement wellicht iets voor u Met deze training van Vilans weet u hoe u zelfmanagement in de praktijk kunt ondersteunen en integreren Wilt u liever advies en ondersteuning op maat Neem dan contact op onze expert Stannie Driessen Terug naar nieuwsoverzicht Nieuwsartikel 23 06 2014 Stannie Driessen s driessen vilans nl

  Original URL path: http://www.vilans.nl/over-vilans-nieuwsoverzicht-resultaten-diseasemanagement-chronisch-zieken.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Nieuwe impuls voor kwaliteit ouderenzorg | Vilans
  kwaliteitsverbetering Om dit te ondersteunen stelt hij 5 miljoen beschikbaar voor een inhaalslag Zo wil VWS de kwaliteit van de ouderenzorg de komende jaren op een hoger niveau brengen én houden Via het programma In Voor Zorg zal Vilans dit traject begeleiden Zorgvraag steeds complexer Over het algemeen hebben instellingen wel beleid ontwikkeld om de kwaliteit van zorg te verbeteren maar de toepassing ervan in de praktijk laat nogal eens te wensen over De inspectie signaleert dat bij meer dan de helft van de circa 2 000 verpleeg en verzorgingshuizen de kennis en vaardigheden van medewerkers niet voldoen aan de zorgbehoefte van de cliënten Dat verschil wordt bovendien steeds groter doordat de zorgvraag complexer wordt een punt dat ook Vilans onderkent Speerpunten De kwaliteitsverbetering is een proces van lange adem waarbij de staatssecretaris de volgende speerpunten definieert Optimale samenwerking tussen cliënt informele zorg en zorgverlener de sleutel naar kwaliteit van leven Basis op orde veilige zorg Meer ruimte voor en kwaliteit van professionals Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap Openheid en transparantie Aanpak Het programma dat de Staatssecretaris nu voorstelt gaat uit van een totaalaanpak van kwaliteit van zorg door het hele verpleeg of verzorgingshuis heen Tijdens de huidige periode van grote veranderingen is het zaak om extra alert te zijn op behoud en verbetering van kwaliteit Vilans heeft via het programma In Voor Zorg veel ervaring met de ondersteuning van organisatie brede veranderingen In voor Zorg werkt in nauwe samenspraak met VWS een verdere aanpak uit Aan de slag U kunt nu ook al aan de slag Veel van de knelpunten uit het rapport van de IGZ kent Vilans uit de praktijk We ondersteunen organisaties dagelijks op verschillende manieren om de kwaliteit van de langdurende zorg blijvend te verbeteren Kijk voor meer informatie bij de verschillende thema s

  Original URL path: http://www.vilans.nl/over-vilans-nieuwsoverzicht-Nieuwe-impuls-kwaliteit-ouderenzorg.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Subsidie voor implementatie tools voor vrijwilligers | Vilans
  mail Home Over Vilans Nieuws Subsidie voor implementatie tools voor vrijwilligers Subsidie voor implementatie tools voor vrijwilligers FondsNutsOhra subsidieert bij implementatie van kennis uit programma Zorg Beter met Vrijwilligers Wilt u kennis ervaringen en materialen uit het programma Zorg Beter met Vrijwilligers implementeren in uw eigen organisatie Dan kunt u nu een subsidieaanvraag indienen bij FondsNutsOhra Adviseurs van Movisie en Vilans u hierbij kosteloos ondersteunen Interesse Reageer snel want we hebben ruimte voor 30 organisaties In het programma Zorg Beter met Vrijwilligers hebben Vilans en Movisie samen met zorgorganisaties materialen ontwikkeld en voorbeelden verzameld Bijvoorbeeld over onderwerpen als beleid organisatie van vrijwilligerswerk vinden binden van diverse groepen vrijwilligers grenzen aan vrijwilligerswerk samenwerking tussen vrijwilligers en beroepskrachten nieuwe werkterreinen voor vrijwilligers Veel deelnemende zorgorganisaties hebben tijdens dit programma mooie resultaten behaald bij de optimale inzet van vrijwilligers Vijftien zorgorganisaties hebben hun ervaringen en materialen verzameld en gebundeld in een handige toolkit Hiermee kan ook úw zorg organisatie direct aan de slag Meer informatie Heeft u interesse of wilt u meer weten over de ondersteuning bij uw subsidieaanvraag Vul dan het belangstellingsformulier in Een adviseur vanuit Vilans of Movisie neemt vervolgens contact met u op Meer informatie en de voorwaarden voor deelname

  Original URL path: http://www.vilans.nl/over-vilans-nieuwsoverzicht-subsidie-implementatie-tools-voor-vrijwilligers.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • BringYourOwn; doorbraak voor eHealth? | Vilans
  Op uitnodiging van Nictiz en Vilans debatteerden verschillende experts op 6 juni over dit thema Het debat werd ingeleid door Martijn de Groot research director van het Quantified Self Institute en onderzoeker op de Hanzehogeschool Hij belichtte de wereldwijde community the Quantified Self en voorspelt dat er nog veel applicaties op komst zijn die geschikt zijn voor Bring Your Own Data In het debat kwamen vragen aan de orde zoals Zijn privacy en veiligheid voldoende te garanderen Wat te doen als patiënten en cliënten geen devices kunnen of willen betalen Is de techniek al zover Wat zijn de ervaringen met Bring Your Own Een impressie van het debat in 8 citaten Hefboom Charles Willems Hogeschool Zuyd BYO device kan een hefboom zijn om gebruik te bevorderen Financiering Martijn Hessels vergoedingen consultant bij Crefact consultants Partijen die bezig zijn met eHealth denken te laat na over structurele inbedding in de vergoedingenstructuur Zorg loopt achter Ronald Fokkink diabetes patiënt en gebruiker van de Continu Glucose Monitor Ik voorzie in mijn eigen device omdat de zorg op dit gebied achter de feiten aan loopt Faciliteren nodig Renske Visscher manager eHealth projecten bij Altrecht Heel veel van onze patiënten willen of kunnen niet Faciliteren is nodig Bring Your Own EPD André Koot consultant informatiebeveiliging identity management access control bij Strict consultancy Weg met het centrale cliëntendossier Bring Your Own EPD Simpeler veiliger meer privacy Bring Your Own Information Marinka de Jong programmamanager bij Nictiz Met een persoonlijk gezondheidsdossier kunnen patiënten daadwerkelijk partner worden in hun zorgproces en regie voeren over hun eigen gezondheidheid Bring Your Own Information Het is niet de zorg die de zorg gaat veranderen Martijn de Groot Quantified Self Institute Het is niet de zorg die de zorg gaat veranderen Ronald Fokkink is daarin een mooi voorbeeld Het was ook niet

  Original URL path: http://www.vilans.nl/ver-vilans-nieuwsoverzicht-BringYourOwn-doorbraak-voor-eHealth.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive

 • Aan de slag met leven in vrijheid | Vilans
  gang te brengen Gezamenlijk bepalen ze hoe dit het beste kan gebeuren op de verschillende niveaus in de organisatie De deelnemers ontmoeten elkaar ook in masterclasses om ervaringen te delen en te leren van elkaar De masterclass van 26 mei stond in het teken van kennismaken ambities bepalen en verdiepen van een aantal thema s Een onderwerp was de kracht van beelden en filmpjes en wat die voor een zorgorganisatie kunnen betekenen Twee korte films die speciaal voor het traject zijn gemaakt gaven een handvat om met mensen in de eigen organisatie het gesprek aan te gaan over dilemma s bij het werken aan Leven in vrijheid Resultaat zichtbaar voor sector Laten zien wat nodig is om cliëntgericht te werken met zoveel mogelijk ruimte voor vrijheid dát is de ambitie van het project Resultaten en goede voorbeelden worden breed toegankelijk gemaakt De genoemde filmpjes zijn binnenkort beschikbaar op kennisplein Zorg voor Beter ouderenzorg en kennisplein Gehandicaptensector Ook ervaringen en concrete opbrengsten worden tijdens het traject beschikbaar zoals een toolkit een stappenplan of een app Over In voor beter leven in vrijheid Het project In voor beter leven in vrijheid brengt een brede visie op vrijheid van de hele organisatie in de praktijk Deze visie moet congruent en consequent invulling krijgen in alle lagen van de organisatie van de raad van bestuur tot de receptionist van de vrijwilliger tot de behandelaar De deelnemende organisatie realiseert in 12 maanden een duurzame verandering waarin de behoeften en wensen van de cliënt rond het thema leven in vrijheid centraal staan Professionals krijgen inzicht in afwegingen dilemma s alternatieven en handelingsmogelijkheden om cliëntgerichte zorg op een vrijere manier vorm te geven Zij staan daarbij náást de cliënt en diens familie of netwerk en richten de zorg en ondersteuning in vanuit zijn perspectief en behoeften Het

  Original URL path: http://www.vilans.nl/Over-Vilans-Nieuwsoverzicht-aan-de-slag-met-Leven-in-vrijheid.html (2015-08-10)
  Open archived version from archive