archive-nl.com » NL » V » VOLKSBELANG-MADE.NL

Total: 107

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Over ons | Woningstichting Volksbelang
  de afdeling Wonen Dit geldt zowel voor huurders woningzoekenden kopers als afnemers van diensten De afdeling Bedrijfvoering is met name gericht op de interne financiële vraagstukken en heeft o a contacten met leveranciers geldverstrekkers en toezichthouders als Centraal Fonds Volkshuisvesting en het ministerie van Wonen en Rijksdienst Daarnaast faciliteert zij de Directie en de afdelingen Wonen en Vastgoed om de bedrijfsdoelstellingen te halen tevens is de controle taak hier ondergebracht Woningstichting Volkbelang Wij zijn sinds 1919 werkzaam als toegelaten instelling Dit houdt in dat wij uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting Op dit moment beheren en verhuren wij ruim 2000 verhuureenheden in de gemeente Drimmelen Ons bezit bestaat uit woningen garages en commerciële ruimtes in de kernen Made Drimmelen Terheijden en Wagenberg Daarnaast vinden wij het belangrijk om actief bij te dragen aan het ontwikkelen en realiseren van woningen in ons werkgebied Onze speciale aandacht gaat uit naar de groepen starters senioren en mensen met een beperking Onder het kopje projecten vindt u per dorpskern actuele informatie over onze nieuwbouwprojecten en opgeleverde projecten Een goede woning is belangrijk maar niet genoeg Een huis moet een thuis zijn en dat wordt voor een groot deel bepaald door de woonomgeving buren en bereikbaarheid van voorzieningen Daarom zijn wij actief in Dorpsgericht Werken Samen met de bewoners gemeente politie en andere parijen spannen wij ons in voor de leefbaarheid in de dorpen Door de goede samenwerking en betrokkenheid van alle partijen worden hier goede resultaten in geboekt Website Een heldere en goede informatieverstrekking vinden wij belangrijk voor zowel onze klanten als onze belangenhouders en overige geinteresseerden Op onze webiste vindt u informatie over veel onderwerpen In de horizontale balk boven in het scherm kunt u navigeren op hoofdthema s Aan de linkerzijde van het scherm vindt meer gedetaileerde informatie over

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=5 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Contact | Woningstichting Volksbelang
  00 uur dag voor 1e kerstdag donderdag 31 december zijn wij gesloten vanaf 15 00 uur oudjaarsdag De routebeschrijving naar ons kantoor kunt u onderstaand vinden routebeschrijving Telefoonnummers Algemeen nummer 0162 67 98 00 E mailadres Algemeen e mailadres info volksbelang made nl Onderhoud en reparatieverzoek direct te bellen Kasto service CV storingen 0162 68 29 94 24 uurs service DUBO techniek 0418 597 450 voor huurders van De Secretaris en de Scriptor BurgemeesterSmitsplein BSI elektische boiler 076 56 56 525 Kone liftstoringen 0900 22 55 566 Bereikbaarheid buiten kantooruren Buiten kantoortijden kunt u voor spoedeisende reparatieverzoeken ook bij ons terecht Wanneer u ons algemene nummer belt wordt u via een keuzemenu doorverbonden naar het juiste bedrijf Buitensluiting Het kan altijd gebeuren u staat buiten en de deur waait dicht Of u hebt haast verlaat de woning en vergeet de sleutels Wanneer dit tijdens kantooruren gebeurt kunt u ons bellen Wij informeren u over de mogelijkheden en de kosten die hieraan verbonden zijn Wij rekenen altijd een minimum bedrag en afhankelijk van de werkzaamheden en de eventuele schade die ontstaat komen daar nog kosten bij Wanneer het buiten kantooruren gebeurt kunt u ons ook bellen U wordt via het keuzemenu doorverbonden met een aannemer De aannemer kan u helpen maar u dient zich wel te realiseren dat de kosten aan u worden doorberekend De kosten van arbeid buiten kantooruren avonden en weekenden zijn hoog Wij hebben twee verschillende bedragen aan voorrijkosten afgesproken met onze aannemer Voor buitensluitingen buiten kantooruren van maandag t m zaterdagavond 21 00 uur is dit 77 50 Voor buitensluitingen buiten kantooruren van zaterdagavond 21 00 uur t m maandagochtend 05 00 uur en algemeen erkende feestdagen is dit 104 00 Afhankelijk van de tijd die nodig is om uw woning open te krijgen en het benodigde

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=56 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Organisatie | Woningstichting Volksbelang
  Ondernemingsplan Bewonersblad Ons Wonen Missie en kernwaarden Samenwerking met partners Visitatie Woonwensenonderzoek Geschillen Advies Commissie Huurdersvereniging Organisatieschema Bij Woningstichting Volksbelang werken in totaal 16 mensen De organisatie bestaat uit de Directeur Bestuurder en drie afdelingen te weten Vastgoed Bedrijfsvoering en Wonen Daarnaast is er de Raad van Toezicht die uit vijf leden bestaat Organisatieschema Het schema Verberg Sitemap Nieuwsberichten Huurder Huurbetaling Huurprijs Huurverhoging Huur opzeggen Brochures Woonkostenkrant Klussen in de

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=139 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Privacy | Woningstichting Volksbelang
  Visitatie Woonwensenonderzoek Geschillen Advies Commissie Huurdersvereniging Privacy Volksbelang legt in het kader van haar dienstverlening aan woningzoekenden huurders VvE leden en bewoners persoonsgegevens vast Het is belangrijk dat persoonlijke gegevens van vertrokken huurders kopers overige bewoners en woningzoekenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd In het privacyreglement is vastgelegd hoe Woningstichting Volksbelang met persoonsgegevens omgaat Het volledige privacyreglement kunt u onderstaand downloaden Privacyreglement Verberg Sitemap Nieuwsberichten Huurder

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=168 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Governancecode | Woningstichting Volksbelang
  Begin juni 2006 is in opdracht van Aedes en de Vereniging Toezichthouders Woningcorporaties VTW een Governancecode Woningcorporaties opgesteld De code bevat normen voor goed bestuur en toezicht transparantie externe verantwoording en financiële beheersing bij woningcorporaties Woningstichting Volksbelang hecht grote waarde aan transparantie Op de pagina s behorende bij de Governancecode treft u een aantal documenten die intern zijn vastgesteld in het verlengde van de Governancecode Uitwerking Governancecode binnen Volksbelang Volksbelang is een moderne woningcorporatie die 90 jaar oud is Als maatschappelijke onderneming willen wij transparant klantgericht en zakelijk verantwoord werken aan onze maatschappelijke doelstellingen De organisatie bestaat uit 16 medewerkers onder leiding van een Directeur bestuurder De bevoegdheden van de Directeur bestuurder zijn vastgelegd in de statuten van de woningstichting en in het directiereglement De woningstichting heeft een toezichthoudend orgaan dat is de Raad van Toezicht Het extern toezicht op Volksbelang wordt uitgeoefend door het Ministerie voor Wonen Wijken en Integratie en het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting Voorts wordt Volksbelang gecontroleerd door een registeraccountant Vanuit de wens om zo transparant mogelijk te opereren hebben we in ons handelen de in de woningcorporatiesector opgestelde Aedescode en Governancecode als uitgangspunt Dit heeft er onder meer toe geleid dat in 2009 diverse stukken en reglementen Governanceproof zijn gemaakt Concreet zijn een Reglement voor de Raad van Toezicht en in bijlagen daarmee verband houdende relevante afspraken opnieuw vastgelegd Nadrukkelijk is ook de bestaande Integriteitscode geactualiseerd en is een Klokkenluidersregeling vastgesteld Tevens zijn de statuten aangepast en begin 2010 goedgekeurd door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en het Ministerie van WWI Tot slot is begin 2010 de maatschappelijke visitatie afgerond en zijn de bevindingen van de onafhankelijke visitatiecommissie verwoord in een Visitatierapport Al deze stukken uitgezonderd ons directiereglement treft u aan op onze website Documenten Op de deelpagina s behorende bij het onderwerp

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=112 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Raad van Toezicht | Woningstichting Volksbelang
  personen met lokale verankering in de regio een selectiecommissie te formeren Deze commissie had tot taak om minimaal drie maar eventueel vijf nieuwe leden voor te dragen aan de Raad van Toezicht Met een advertentie in de regionale dagbladen zijn kandidaten opgeroepen te solliciteren De basis voor deze selectie waren de vastgestelde profielschetsen voor de leden van de Raad van Toezicht De wervingsprocedure heeft geresulteerd in toetreding van vier nieuwe leden per 1 6 2010 De Raad van Toezicht bestond derhalve tijdelijk uit zes leden maar bestaat sinds medio 2011 conform het aftredingsrooster weer uit vijf leden waarvan twee zijn benoemd op voordracht van de Huurdersbelangenvereniging Hieronder vindt alle documenten die betrekking hebben op de Raad van Toezicht Statuten Regelment van de Raad van Toezicht Profielschetsen leden Raad van Toezicht Regeling tegenstrijdige belangen Raad van Toezicht Rooster van aftreden leden Raad van Toezicht Jaarplanning Raad van Toezicht Functioneren van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht RvT houdt toezicht op het beleid en de activiteiten en bewaakt de financiële continuïteit van Volksbelang en haar deelneming in de bouwcombinatie met Woningstichting WSG VOF Bouwcombinatie Prinsenpolder Leidraad vormt de Governancecode voor Woningcorporaties en wettelijke statutaire en andere voorschriften De leden van de RvT zijn lid van de Vereniging van Toezichthouders van Woningcorporaties VTW Samenstelling RvT Reeds in 2011 is het proces van vervanging van de volledige RvT afgerond en heeft de nieuwe RvT ook een rooster van aftreden vastgesteld Volgens de statuten van Volksbelang kunnen leden voor een termijn van 4 jaar worden benoemd en eenmaal voor een zelfde termijn worden herbenoemd Aangezien 4 leden in 2010 gelijktijdig zijn benoemd is ervoor gekozen de leden van Goch en Figge al na 3 jaar eventueel voor een periode van 4 jaren te herbenoemen Hun maximale benoemingstermijn is dus 7 jaar De RvT

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=113 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Actuele documenten en verslagen | Woningstichting Volksbelang
  Organisatieschema Privacy Governance en code s Raad van Toezicht Jaarverslagen Ondernemingsplan Bewonersblad Ons Wonen Missie en kernwaarden Samenwerking met partners Visitatie Woonwensenonderzoek Geschillen Advies Commissie Huurdersvereniging Home Over ons Jaarverslagen Over ons Contact Organisatieschema Privacy Governance en code s Integriteitscode Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht Jaarverslagen Ondernemingsplan Bewonersblad Ons Wonen Missie en kernwaarden Samenwerking met partners Visitatie Woonwensenonderzoek Geschillen Advies Commissie Huurdersvereniging Jaarverslagen Woningstichting Volksbelang maakt ieder jaar een jaarverslag van al haar activiteiten Jaarverslagen Ook in 2014 zijn wij weer actief geweest op tal van terreinen In het jaarverslag 2014 leggen wij verantwoording af over onze activiteiten en de inzet van middelen Met veel plezier presenteren wij ook op onze website het jaarverslag Wanneer u interesse heeft kunt u ons jaarverslag 2014 hieronder downloaden Wij wensen u veel leesplezier De verslagen van de voorgaande jaren zijn ook beschikbaar als download bestand Verberg Sitemap Nieuwsberichten Huurder Huurbetaling Huurprijs Huurverhoging Huur opzeggen Brochures Woonkostenkrant Klussen in de woning Onderhoud Vocht en ventilatie Serviceabonnement Burenoverlast Klanttevredenheid Bewonersblad Ons Wonen Huurdersvereniging Reparatieverzoek Buitensluiting Woning zoeken Huurwoningen Koopwoning bestaande bouw Koopwoning nieuwbouw Slimmer Kopen Starterlening gemeente Drimmelen Projecten Nieuwbouw Planmatig Onderhoud Leefbaarheid Duurzaamheid Over ons Contact Organisatieschema Privacy Governance en code 39 s Raad van

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=115 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Ondernemingsplan | Woningstichting Volksbelang
  Ons Wonen Missie en kernwaarden Samenwerking met partners Visitatie Woonwensenonderzoek Geschillen Advies Commissie Huurdersvereniging Ondernemingsplan Aansluitend op de maatschappelijke visitatie in 2010 hebben wij een nieuw ondernemingsplan geschreven Hierin staan onze missie ambities en visie beschreven Kortom ons ondernemingsplan vertelt wat we willen en hoe we denken dat te kunnen bereiken Thuis in Drimmelen Het motto van ons ondernemingsplan is Thuis in Drimmelen Hiermee brengen we tot uiting dat onze inzet zich richt op onze gemeente We willen een betrokken organisatie zijn voor onze huurders en de inwoners van de gemeente Drimmelen In dit ondernemingsplan geven we aan met welke activiteiten Drimmelen ook in de toekomst een aantrekkelijke woongemeente blijft Uit de bijeenkomsten met onze samenwerkingspartners en Huurdersvereniging bleek dat onze keuzes op draagvlak kunnen rekenen Voor onze relaties en andere geïnteresseerden hebben wij een populaire versie gemaakt waarin de belangrijkste zaken overzichtelijk op een rijtje zijn gezet Wilt u de verkorte versie lezen klik dan hieronder op de foto Wanneer u de uitgebreide versie van ons ondernemingsplan eens rustig door wilt lezen dan kunt u deze hieronder downloaden ondernemingsplan 2011 2015 Ondernemingsplan 2011 2015 Lees het hier Verberg Sitemap Nieuwsberichten Huurder Huurbetaling Huurprijs Huurverhoging Huur opzeggen Brochures Woonkostenkrant Klussen

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=141 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •