archive-nl.com » NL » V » VOLKSBELANG-MADE.NL

Total: 107

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Bewonersblad Ons Wonen | Woningstichting Volksbelang
  partners Visitatie Woonwensenonderzoek Geschillen Advies Commissie Huurdersvereniging Bewonersblad Ons Wonen Twee keer per jaar brengen wij ons bewonersblad Ons Wonen uit Via Ons Wonen informeren wij onze huurders en belanghouder over diverse zaken Ook proberen we in iedere uitgave een interview te plaatsen met een huurder of vertegenwoordiger van een organisatie waar we mee samenwerken of een project hebben gerealiseerd Onderstaand vindt u de uitgaves vanaf 2012 Verberg Sitemap Nieuwsberichten

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=169 (2015-09-07)
  Open archived version from archive


 • Missie en kernwaarden | Woningstichting Volksbelang
  kernwaarden Als moderne maatschappelijke organisatie zullen we moeten anticiperen op het speelveld en de spelregels die de maatschappij de overheid ons toekent Dit vraagt om openheid een heldere missie en visie en duidelijke kernwaarden van de organisatie Missie Onze missie geeft in enkele korte krachtige zinnen aan waar we voor staan Volksbelang is actief in de gemeente Drimmelen We voelen ons er thuis kennen de lokale situatie en de mensen We willen invulling geven aan de woonwensen van inwoners en voelen ons mede verantwoordelijk voor de leefbaarheid van de dorpen Om dit te realiseren zijn we actief in het aangaan van verbindingen met inwoners en betrokken partijen op het gebied van wonen zorg en welzijn Kernwaarden In veel opzichten lijkt Volksbelang op andere corporaties In de combinatie van onze vier kernwaarden onderscheiden we ons echter van anderen Onze kernwaarden zijn Verbindend Betrokken Actief Duidelijk De verbindende rol die we willen vervullen komt duidelijk naar voren in onze missie Verbindend zijn kan niet zonder betrokkenheid Betrokkenheid bij onze huurders en woningzoekenden en betrokkenheid bij de leefbaarheid van dorpen en buurten We wachten niet af We gaan actief op zoek naar de behoeften van onze klanten de achtergronden van maatschappelijke of sociale problematiek en oplossingen om onze klanten te kunnen helpen We zijn duidelijk naar onze klanten en stakeholders over wat we wel en niet doen en de wijze waarop we dingen doen We komen onze afspraken na In alles wat we doen klinken deze kernwaarden door In onze externe communicatie laten we ons niet voorstaan op onze kernwaarden We praten er niet al te veel over maar we doen De kernwaarden vormen onze interne leidraad waaraan we onze inzet kunnen afmeten Ze vormen een toetsingskader voor bestuur management en medewerkers De kernwaarden geven richting aan ons beleid ons gedrag onze communicatie

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=164 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Samenwerking met partners | Woningstichting Volksbelang
  de recente ontwikkelingen zoals de Europese regelgeving voor de middeninkomens en tevens schetst de Woonvisie een toekomstbeeld voor Drimmelen in 2025 De gemeentelijke visie legt belangrijke accenten op het realiseren van de bouwproductie in de verschillende woonkernen en de huisvesting van starters en senioren Volksbelang kan zich vinden in de hoofdlijnen van de woonvisie en onze eigen doelstellingen zoals verwoord in ons Ondernemingsplan sluiten aan op de gemeentelijke ambities Wel plaatsen we vraagtekens bij de regiemogelijkheden die de gemeente heeft en de beperkte financiële bijdrage die men kan en wil leveren om haar beleid vorm te geven Aansluitend aan de Woonvisie is er in 2012 gewerkt aan nieuwe Prestatieafspraken tussen de gemeente en de corporaties waarin meer gedetailleerde afspraken worden vastgelegd met de Woonvisie als onderlegger In 2013 zijn de Prestatieafspraken afgerond en getekend Ook de samenwerking met onze collega corporatie Goed Wonen o a gezamenlijke woonruimteverdelingssysteem en WSG nieuwbouwplan Prinsenpolder is constructief In onze gemeente hebben we te maken met een sterke vergrijzing Daarop moeten wij samen met onze partners de gemeente en de zorginstellingen tijdig anticiperen Naast de bouw van woningen die geschikt zijn voor ouderen moet ook kritisch gekeken worden naar de voorzieningen in de kernen Kunnen deze blijven behouden moeten en kunnen ze worden uitgebreid of zijn er voldoende voorzieningen in de nabije omgeving die ook nog bereikbaar zijn Belangrijke vraagstukken die met de partners besproken worden Met diverse organisaties zoals De Wijngaerd Surplus Thebe en Prisma en de Stichting Welzijn en Ondersteuning werken we samen aan nieuwe plannen en dienstconcepten om de groeiende groep senioren en mensen met een beperking fijn te laten wonen en de leefbaarheid voor de inwoners van de dorpen te garanderen Op gemeentelijk niveau is er een Beleidsgroep Welzijn Ouderenproof Een groot aantal onderwerpen op het gebied van wonen welzijn en

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=163 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Visitatie | Woningstichting Volksbelang
  2010 betrokken bij deze visitatie De onafhankelijke visitatiecommissie heeft op basis van documenten eigen analyses gesprekken met en een enquête onder 19 van onze Belanghebbenden en door gesprekken met de Raad van Toezicht Bestuur management en medewerkers haar eindoordeel gevormd De methodiek is gebaseerd op de aangescherpte visitatiemethodiek 5 0 Algemene reactie recensie Visitatiecommissie De visitatiecommissie beoordeelt de feitelijke prestaties in de periode 2010 tot en met 2013 vanuit 5 prestatievelden te weten Presteren naar opgaven Ambities Presteren volgens belanghebbenden Presteren naar vermogen en Governance De visitatie wordt uiteindelijk in eindscores weergegeven We zijn content met de eindscores op de diverse onderdelen die variëren tussen de 7 0 en 7 4 Dit betekent in de definities van de methodiek dat de prestaties in de afgelopen jaren gelijk waren aan de opgaven dan wel deze overtreffen Het algemene beeld wat de commissie schetst is dat we een organisatie zijn die trots is op wat ze doet eigenzinnig vast heeft gehouden aan haar doelstellingen en zich verbonden voelt met de Drimmelense samenleving en de partijen die daarin samen met ons actief zijn De commissie signaleert dat we in de periode 2010 2013 stevige doelen hebben gesteld en deze ook hoofdzakelijk hebben bereikt Daarnaast hebben we tijdig ingegrepen vanwege de gewijzigde omstandigheden als gevolg van de verhuurdersheffingen en de economische en woningmarktontwikkelingen We herkennen de constatering dat in al onze geledingen de betrokkenheid en trots op wat we presteren aanwezig is en zullen waken daarin niet zelfgenoegzaam te worden De commissie concludeert dat we eigenzinnig vast hebben gehouden aan de koers van ons Ondernemingsplan en onze strategische opgaven en dat onze belanghebbenden de uitvoering daarvan als gedegen en voortvarend typeren Het interne toezicht de interne verantwoording het risicomanagement en het bij sturen op onze financiële positie zijn verder geprofessionaliseerd Belanghebbenden zijn content met

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=142 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Woonwensenonderzoek | Woningstichting Volksbelang
  een woonwensenonderzoek gehouden onder alle 55 plus huishoudens in de gemeente Drimmelen en onze woningzoekenden van 55 jaar en ouder Bijna 1 200 mensen hebben meegewerkt aan het onderzoek In het onderzoek zijn onder andere vragen gesteld over de huidige woonsituatie of er serieuze verhuisplannen zijn op welke termijn men zou willen verhuizen of de voorkeur uit gaat naar een koop of huurwoning welke woonwensen de mensen hebben en of er nog specifieke eisen aan de woonomgeving worden gesteld Bijvoorbeeld winkels of speciale voorzieningen in de buurt De belangrijkste uitkomsten van het onderzoek zijn de voorkeur qua woningtype gaat uit naar een grondgebonden seniorenwoning of appartement met lift daarnaast hecht men veel waarde aan een goede buitenruimte een tuintje of een ruim balkon ook de ligging van de woning is belangrijk graag binnen 15 minuten loopafstand van het centrum vooral in de kernen Made en Terheijden is er veel vraag naar seniorenwoningen maar ook in Wagenberg en Drimmelen is behoefte ruim drie kwart van de ouderen heeft de voorkeur voor huurwoning De uitkomsten van het onderzoek zullen een belangrijke rol spelen in de afwegingen en keuzes die wij gaan maken in de komende tijd Wanneer u meer wilt weten over

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=143 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Geschillen Advies Commissie | Woningstichting Volksbelang
  niet eens zijn met een besluit wat is genomen Of u bent niet tevreden over de manier waarop uw vraag is behandeld en afgehandeld Hieronder kunt u lezen welke stappen u dan kan ondernemen Geschillen Advies Commissie Eind 2005 is op initiatief van de Huurdersvereniging Woonbelang gestart met de vorming van een gezamenlijke Geschillen Advies Commissie GAC met Woningstichting Goed Wonen Er is een nieuw reglement opgesteld Ook is het aantal leden uitgebreid en een onafhankelijke secretaris toegevoegd aan de Commissie Dit laatste om de onafhankelijkheid van de GAC ten opzichte van beide corporaties te onderstrepen Wat betekent dit voor u Natuurlijk streven wij ernaar om al onze klanten optimaal correct en snel te helpen Maar het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een genomen besluit van ons Of dat u vindt dat u niet correct bent behandeld In eerste instantie proberen we daar in goed overleg een oplossing voor te vinden of u uit te leggen waarom een besluit is genomen Wanneer het geschil niet naar tevreden wordt of kan worden opgelost heeft u de mogelijkheid dit voor te leggen aan de Geschillen Advies Commissie De GAC kan u dan uitnodigen voor een hoorzitting U hebt dan de gelegenheid uw geschil persoonlijk toe te lichten Naar aanleiding van de hoorzitting brengt de GAC een advies uit aan de directie van de betreffende woningstichting Dit advies is niet bindend maar de directie kan alleen zeer goed gemotiveerd het advies naast zich neerleggen Wij zijn ervan overtuigd dat de nieuwe gezamenlijke Geschillen Advies Commissie haar werk professioneel en onafhankelijk zal uitvoeren Informatie Het reglement van de GAC kunt u hieronder dowloaden U vindt hier ook de formulieren die u kunt gebruiken wanneer u een geschil wil aanmelden bij de directie van Volksbelang of de Geschillen Advies Commissie Reglement

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=140 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Huurdersvereniging | Woningstichting Volksbelang
  van huurders en verhuurder intensief samengewerkt en overlegd over zeer uiteenlopende zaken met betrekking tot huren Een eigen bericht van de Huurderveniging Woonbelang Volledig nieuwe website Huurdersvereniging Woonbelang Het begin van het nieuwe jaar heeft HV Woonbelang aangepakt om een compleet nieuwe website te lanceren Na jaren van wat minder aandacht is de focus nu weer volledig gericht op de website een steeds belangrijker middel in de huidige digitale samenleving De website zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen omdat het het ideale middel is om de huurders snel en continue te informeren en beter van dienst te zijn Allereerst valt direct de compleet nieuwe moderne en frisse uitstraling op maar ook de navigatie is verbeterd en is nog gebruikersvriendelijker zodat u de weg niet kwijt kan raken en toch altijd het overzicht houdt van waar u zich bevindt Maar nog belangrijker is natuurlijk de inhoud De nieuwssectie bevat vele interessante artikelen en ook de frequentie van de berichtgeving is omhoog gegaan er is dus altijd een reden om terug te komen en zo het laatste nieuws te volgen Zeker in de huidige spannende tijden in huurderland zorgt de website er voor dat u altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen Daarnaast biedt de site ook de mogelijkheid om veel zaken direct via de website af te handelen met als voordeel dat dit de klok rond kan en ook in het weekend Dit werk natuurlijk sneller omdat er niet meer per brief of via de telefoonbeantwoorder gecommuniceerd hoeft te worden Via diverse formulieren op de website is het mogelijk om een lidmaatschap aan te vragen wijzigingen door te geven een klachtbemiddeling aan te vragen of om contact op te nemen Overigens is het natuurlijk nog wel zo dat de reguliere communicatie kanalen blijven bestaan voor diegene die daar

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/content.aspx?PageID=170 (2015-09-07)
  Open archived version from archive

 • Klantenportaal inloggen | Woningstichting Volksbelang
  Organisatieschema Privacy Governance en code s Integriteitscode Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht Jaarverslagen Ondernemingsplan Bewonersblad Ons Wonen Missie en kernwaarden Samenwerking met partners Visitatie Woonwensenonderzoek Geschillen Advies Commissie Huurdersvereniging printen Terug Inloggen Welkom bij Mijn Volksbelang Deze afgeschermde omgeving is alleen toegankelijk en te gebruiken door huurders van een woning van Volksbelang Wanneer u een account heeft aangemaakt komt u op uw persoonlijk en beveiligd gedeelte van onze website Hier kunt u verschillende zaken 24 uur per dag 7 dagen per week regelen en raadplegen Eenvoudig op maat en op een tijdstip dat het u uitkomt Zo kunt u op Mijn Volksbelang uw persoonlijke gegevens bekijken en eventueel wijzigen uw betalingen inzien en de woningwaardering van uw woning controleren En u kunt binnenkort ook uw reparatieverzoek melden via Mijn Volksbelang en de voortgang zien Hier wordt nog druk aan gewerkt maar houdt de website in de gaten Gebruikersnaam Wachtwoord Gegevens bewaren Inloggen Wachtwoord vergeten Als u problemen heeft met inloggen of activeren neem dan contact met ons op Indien u nog geen account heeft kunt u zich Inschrijven Klantenportaal Verberg Sitemap Huurder Huurbetaling Huurprijs Huurverhoging Huur opzeggen Brochures Woonkostenkrant Klussen in de woning Onderhoud Vocht en ventilatie Serviceabonnement Burenoverlast Klanttevredenheid Bewonersblad

  Original URL path: http://www.volksbelang-made.nl/templates/Klantenportaal/Inloggen.aspx?PageID=10001&ReturnUrl=%2ftemplates%2fKlantenportaal%2fMembers%2fPortaal.aspx%3fPageID%3d10000&PageID=10000 (2015-09-07)
  Open archived version from archive •