archive-nl.com » NL » V » VULPESVULPES.NL

Total: 422

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Voedsel en jachtmethoden
  2500 gram per dag als de welpen in hun zesde week zijn Vossen eten zich niet vol en rusten dan de rest van de dag zoals een wolf dat doet Vossen eten een beetje rusten uit gemiddeld twee uur en gaan weer op jacht Zo hebben vossen meerdere eetmomenten per dag Gemiddeld is een vos per dag een zes uur kwijt aan jagen Als er welpen zijn dan stijgt dit tot acht uur per dag in de periode dat de welpen in hun eerste drie week zijn Na drie week gaat het vrouwtje ook op jacht en besteden ze beide tien uur per dag aan jagen Begraven van voedsel Vossen begraven vaak prooi om op een later tijdstip te consumeren Vossen die kolonies meeuwen bezoeken bijvoorbeeld nemen nogal wat eieren weg om ze te begraven Ook doen vossen dit bij weidevogels waarbij in een nacht vele eieren verdwijnen Bij een onderzoek uitgevoerd door Tinbergen werden 100 eieren van een kip begraven op een route die door vossen werd gebruikt Zo kon de factor herinnering worden uitgesloten De eieren werden om de 10 meter begraven en bedekt met 3 centimeter zand Ook werden er evenveel nep vindplaatsen gemaakt met daarin geen ei Twee vossen bezochten het gebied en vonden 8 eieren Geen van de nep vindplaatsen werd onderzocht door de vossen Tinbergen concludeerde dat de eieren door reuk waren gevonden en dat herinnering geen rol speelde Burrows de schrijver van Wild fox deed ook een onderzoek Hij begroef kippen in zijn tuin op verschillende dieptes Alle kippen werden opgegraven door vossen hoe diep ze ook zaten Reuk blijkt dus van belang te zijn voor het terugvinden van begraven prooi maar dat kan blijkbaar om succesvol te zijn ook niet zonder ook een herinnering Vossen en kattenvlees Een zo goed als niet uit te roeien gerucht is die van vossen die katten doden en opeten Nu moet je met vossen altijd een slag om de arm houden maar gerichte aanvallen van vossen op katten met het doel ze op te eten zijn er niet Althans niet met overtuigend bewijsmateriaal Er zijn vossen gezien met een dode kat hoogstwaarschijnlijk een verkeersslachtoffer maar kattenvlees is voor een vos beslist geen delicatesse In extreme situaties kan ik me voorstellen dat een vos een dode kat aanvreet maar daar blijft het wel bij Er zijn heel wat foto s en video s te vinden op het internet van katten die vossen verjagen en afschrikken maar geen enkele met een vos die een kat doodt Toch blijft het gerucht zeer hardnekkig Een van de vele misvattingen waar de vos onder gebukt gaat Surplus killing en koploze kippen Surplus killing is een natuurlijke reactie van de vos op een overvloedig aanbod van prooidieren veel roofdieren hebben deze reactie Steenmarters bijvoorbeeld Als een vos een kippenhok binnendringt en hij wordt geconfronteerd met meerdere prooidieren die niet weg kunnen dan zal de vos meerdere dieren doden Zo verzekerd hij zich van voedsel voor een langere tijd Zie het als het

  Original URL path: http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/template/jachtmethoden (2015-11-01)
  Open archived version from archive


 • Natuurlijke vijanden, ziekten en regulatie
  vos puur om de reden dat het gebied nu eenmaal geschikt is voor een vos Vossen zonder een territorium zijn gedoemd rond te zwerven met alle gevolgen van dien Deze vossen zijn onderhevig aan ondervoeding en uitputting doordat ze continue een overlevingsstrijd moeten leveren Het is niet verwonderlijk dat deze quest een aanslag heeft op hun mortaliteit Familiedier Vossen zijn behalve territoriumhouders ook familiedieren Vossen leven met een aantal soortgenoten in een territorium Meestal is dat een dominant vrouwtje met haar partner en een tot drie inwonende dochters uit vorige nesten Jonge mannetjes worden rond augustus september uit het territorium verdreven en moet zelf een gebied claimen Tegenover dochters uit een nest zijn de territoriumhouders een stuk coulanter en er zijn gevallen bekend waarin een dochter tot zeven jaar heeft ingewoond Harris 1996 Andere regulerende factoren Vossen in Nederland hebben behalve de zelfregulerende sociale structuur nog een aantal regulerende factoren Schurft is een ziekte die op een vossenpopulatie een behoorlijke impact kan hebben De ziekte kan razendsnel om zich heen slaan zoals in het Engelse Bristol in 2004 Schurft decimeerde de vossenpopulatie met 95 Ook in Denemarken woekerde de ziekte in 1980 om 70 van de populatie te doden Schurft bracht in Zweden in 1984 de populatie terug naar 18 van het oorspronkelijke aantal Nu in 2012 is de populatie weer op het nivo van voor 1984 De impact van schurft in Nederland is onbekend Maar schurft maakt ook hier dodelijke slachtoffers en is voor vossen een bedreiging Ook hebben vossen in Nederland te maken met de vossenlintworm Ook hier is onduidelijk wat de impact is op onze populatie Dit heeft te maken met de vaak lange incubatietijd van de ziekte Bij vossen kan het tot vier jaar duren voordat de ziekte zich openbaard Veel vossen halen deze leeftijd niet onder meer doordat jagers de Nederlandse populatie op een onnatuurlijke jonge leeftijd houden door het massale afschot Meer over de vossenlintworm hier Dan is er nog hondsdolheid of rabiës Een zeer dodelijke ziekte die in Nederland niet voorkomt ook al zijn er in het verleden enkele bedreigingen geweest Hondsdolheid is een infectieziekte die zonder meer dodelijk is indien geïnfecteerd Het is een woekerziekte die in een stabiele vossenpopulatie zeer snel om zich heen slaat en zichzelf in korte laat uitrazen Meer over rabiës hier Natuurlijke vijanden Het meest gebruikte argument om vossen door de mens te laten reguleren is het ontbreken van natuurlijke vijanden Roofdieren hebben wel degelijk natuurlijke vijanden maar die vijanden treden niet op als regulators Er is geen roofdier wat van vossen leeft Vossen hebben van andere roofdieren maar weinig te vrezen Roofdieren eten over het algemeen geen andere roofdieren In de meeste gevallen waarin andere grote roofdieren vossen doden wordt dit gedaan om een concurrent te verwijderen In landen als Polen en Rusland waar grote roofdieren voorkomen zijn wolf Canis lupus bruine beer Ursus arctos arctos steenarend Aquila chrysaetos en lynx Lynx lynx dieren die vossen kunnen doden Dit zijn natuurlijke vijanden van de vos alleen

  Original URL path: http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/template/regulatie (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Voortplanting: bejaagde en onbejaagde situaties
  aanwezigheid van accurate informatie over de omvang maar ook van de mortaliteit sterfte van een populatie Ook van belang is kennis over het draagvlak hoeveel kunnen er leven van een gebied en wat de aanwas is Zonder deze informatie kun je geen goed populatiebeheer doen Niemand in Nederland weet hoeveel vossen we hebben niemand die weet wat de mortaliteit is en niemand die weet wat voor negatief effect predatie heeft op doelsoorten inclusief het bejaagbare wild Toch worden er veel vossen geschoten in ons land Dit is geen beheren maar simpelweg vossen elimineren Men doet maar wat zonder een meetbaar effect Een vossenpopulatie behoeft niet door de mens gereguleerd te worden om op een voor de natuur aanvaardbaar en gezond nivo te komen Het zijn de menselijke belangen die de vossenjacht hebben verheven tot een verzonnen noodzakelijk ingrijpen In Nederland wordt er gejaagd op vossen waardoor we hebben te maken met een onstabiele vossenpopulatie met een zeer jonge leeftijdsopbouw Dit heeft effect op het voortplantingsproces van de vos Onbejaagde en stabiele situaties Zelfs vossenjagers zeggen het dood je een vos dan komen er tien op zijn begrafenis Harm Niesen Faunabescherming heeft woorden van gelijke strekking je schiet op vossen die er niet zouden zijn als je er niet op had geschoten Met andere woorden als je niet op vossen schiet heb je minder vossen Vossen die niet bejaagd worden hebben een ander reproductieproces dan vossen die wel bejaagd worden Vossen die in een stabiele lees onbejaagde situatie leven produceren welpen die in verhouding staan met het verlies door natuurlijke oorzaken Vossenjagers opperen nogal eens dat vossen geen natuurlijke vijanden hebben en dat ze daarom met het geweer de vossenstand moet reguleren In de praktijk ligt het anders Behalve dat de overlevingskans van vossen in een stabiele situatie sterk afhankelijk zijn van concurrentie door soortgenoten en het al of niet oplopen van een dodelijke ziekte als schurft zijn vossen in een stabiele situatie wel degelijk omringt door allerlei factoren die de mortaliteit bepalen Het is dus niet zo dat onbejaagde vossen altijd de maximum leeftijd behalen Verkeer bijvoorbeeld vraagt ieder jaar grote aantallen slachtoffers en ook de winter zeker een strenge zoals die van 2010 eisen veel slachtoffers Onbejaagde populaties zijn dus onderhevig aan verlies door natuurlijke oorzaken De vos stemt zijn reproductie daar op af Sterfte in een onbejaagde populatie is lager dan in een bejaagde populatie Soms kan een onbejaagde populatie gedecimeerd worden door een hevige uitbraak van schurft of hondsdolheid Het jaar daarop passen de vossen hun reproductie daarop aan er worden dan meer welpen geproduceerd om het verlies te compenseren Bejaagde en stabiele situaties Vossen in een onstabiele situatie lees bejaagd krijgen vanuit hun leefgebied signalen dat er veel vossen verdwijnen en dat er veel open plekken zijn voor vossen om te bezetten Vossen in die situatie passen hun worpgrote aan Niet alleen werpt het dominante vrouwtje in een territorium meer welpen inwonende dochters doen ook mee aan het reproductieproces Deze dochters worden ook in onbejaagde populaties

  Original URL path: http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/template/voortplanting (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • De vos, folklore en de mens
  bij de rabbijnen de vos niet alleen een sluw maar ook een onbeduidend creatuur was vergeleken bij de Koninklijke leeuw waar koning Herodes zich mee geassocieerd zag Zij zullen een prooi der vossen zijn zegt koning David in de Psalmen over zijn tegenstanders Vossen staan voor verderf en doen zich tegoed aan krengen Daar waar het verval inzet zijn zij te vinden als vossen in bouwvallen zijn uw profeten schalt Ezechiël zijn toehoorders toe en de berg Sion in de Klaagliederen 5 18 wordt in verwoeste staat bewoond door vossen die daarmee de terugval in barbarij chaos en anarchie symboliseren De oude grieken De oude Grieken hadden ook al niet veel op met vossen Via de Griekse dichter Aesopus is ons uit de zesde eeuw voor Christus de fabel van de vos en de raaf overgeleverd Dit is het bekende verhaal waarin de vos de ijdele raaf ertoe overhaalt een gezang aan te heffen zodat de vogel een stuk vlees uit de snavel laat vallen dat de vos zich vervolgens dankbaar toe eigent Vossen kunnen vleien en moeten daarom worden gewantrouwd Met name op dit soort eigenschappen van het dier had de filosoof Aristoteles het gemunt De vos was volgens hem een vijand van de wolf en een vriend van de slang ook geen dier dat een betrouwbare reputatie heeft In een van zijn werken bekend geworden als de Historia Animale schrijft Aristoteles dat dieren net als mensen bepaalde karaktertrekken vertonen die per diersoort verschillen De vos staat bij hem te boek als doortrapt boosaardig bedrieglijk en tot alles in staat Ook de Romeinse encyclopedist Plinius de Oudere die leefde in de eerste eeuw na Christus dichtte de vos eigenschappen als slimheid en doortraptheid toe Middeleeuwen In de Middeleeuwen krijgen diezelfde kwalificaties een nieuwe dimensie wanneer ze een rol gaan spelen in geloofskwesties Voor Isidorus van Sevilla die leefde in de zevende eeuw was de vos een draaivoet en de kerkvader Augustinus oordeelde dat de stinkende vossenholen even kronkelig waren als hun uitgekookte gedachtespinsels Zoals beide uitgangen van het vossenhol bewaakt moeten worden zo kon Jezus de farizeeërs klem redeneren schreef Augustinus Een Middeleeuwse wetenschapper uit de twaalfde eeuw Bartholumeus Anglicaus zag de stank die er heerste in vossenholen als symptomatisch voor de geestelijke gesteldheid van het dier Al redenerend kwamen middeleeuwers daarom tot de slotsom dat de vos ketters was en daarmee ook een werktuig van de duivel Bernard van Clairvaux de bekende stichter van de cisterciënzer kloosterorde was de eerste middeleeuwer die ketters vergelijkt met vossen die in het verborgene werken en mensen van het rechte pad afbrengen Bedrieglijke taal uitslaan was voor de middeleeuwer bij uitstek ketters en een specialiteit van de vos Daar kwam bij dat de vos in de Middeleeuwen hondsdolheid kon verspreiden een zeer ernstige ziekt waarop eenmaal besmet onherroepelijk de dood volgde Ook stal de vos vele kippen en dat zorgde soms voor een ware hongersdood Voor de geleerden in de Oudheid en de Middeleeuwen was het toekennen van een bepaalde geaardheid aan

  Original URL path: http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/template/de-vos-en-de-mens (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Het vossenhol: de centrale plek
  juli is het vossenhol de centrale plek in het territorium Daarbuiten verliest het vossenhol aan betekenis en wordt alleen gebruikt om in te schuilen Slapen doen de vossen dan bovengronds in de dekking Her vossenhol wordt ook wel burcht genoemd de gangen pijpen en de ruimtes onder grond ketels Vaak is het vossenhol een uitgebouwd konijnehol of natuurlijke ruimte Vossenholen kunnen op veel plekken voorkomen Onder een boom is een slootwand onder een gebouw stadsvossen zelfs onder een berg takken Er zijn vossenholen gevonden tussen een stapel autobanden Een vossenhol bestaat een of meerdere gangen ook wel pijpen genoemd en een of meerdere kamers de zogeheten ketels De gangen liggen meestal meerdere meters uit elkaar soms wel op een onderlinge afstand van 12 meter Dit is om meerder vluchtwegen te hebben als er gevaar dreigt Een aantal pijpen worden primair gebruikt als ingang en andere als uitgang De vos heeft een voorkeur voor glooiende hellingen om een hol in te graven Hierdoor hoeft de vos niet naar beneden te graven maar vooruit wat gemakkelijker gaat Spoorwegbermen of dijken lenen zich prima voor dit doel Vossenholen zijn vaak dusdanig gesitueerd dat de eerste zonnestralen het hol verwarmen De gemiddelde lengte van een pijp is drie meter en de maten van de ketel 70x50x30 Bekleden van de ketel doet de vos niet Er kunnen haren van een vos in voorkomen maar dit zijn haren die de vos kwijtraakt tijdens rui Bladeren komen ook voor in de ketel maar zijn het gevolgd van inloop Is er wel veel bekleding aanwezig dan is het hol waarschijnlijk in eerste instantie gebruikt door een das die wel zijn hol bekleed De vos is niet echt gebouwd om holen te graven Vaak maakt een vos gebruik van een bestaand hol van konijnen of dassen dieren die gespecialiseerd zijn in het graven van holen en gangen Ook worden natuurlijke holtes gebruikt ruimte onder een omgevallen boom of kunstmatig gegraven holen Op de foto binnenkant van een vossenhol Verlaten vossenholen Een vossenhol wat verlaten is is te herkennen aan de ingang waar bladeren in liggen Er kunnen ook takjes in liggen of zelf planten in groeien De directe omgeving is niet belopen Een duidelijk teken dat het hol niet meer wordt gebruikt Dit wil niet zeggen dat er geen vos in dat gebied voorkomt Zeker de vossenfamilie s die een territorium langere tijd bezetten hebben veel holen die ze wisselend gebruiken En vaak hebben ze een aantal holen die ze niet meer gebruiken Vossen verlaten holen omdat ze op de een of andere manier niet meer voldoen aan de eisen die er aan gesteld worden Het kan verstoort zijn door de mens het kan te nat zijn zodat in het hol water komt of het kan gedeeltelijk ingestort zijn Vossen maken graag een hol dusdanig gesitueerd dat de zon er een groot deel vande dag op schijnt Als de bomen rondom het hol groter worden en het bladerdak de zon niet meer doorlaat kan dat een reden zijn om

  Original URL path: http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/template/het-vossenhol (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Vos versus dassenburcht: de verschillen
  Video Documentaire s reportage s vos Documentaire s vossenjacht Nieuws items vos en kip Meer video vos Foto s Vossen wereldwijd Vossenholen Sporengallerij 1 Sporengallerij 2 Sporengallerij 3 Jachtslachtoffers Opmerkelijke foto s SPOOR Webcams Volg de Vos in de OVP Vossenburcht in London Volg de Oehoe in de Achterhoek Volg de bever in de Biesbosch Visarend in Schotland Vos weidevogels Vos pluimvee Wettelijke status Jacht op de vos Stadsvossen Lezing workshop Links Literatuur De vos Vos versus dassenburcht de verschillen 23 sept 2012 Geschreven door Albert Lees 4199 keer E mailadres Dassenburcht in Drenthe Foto Albert Hidding Een aantal keren per jaar krijg ik een mail of ik het verschil tussen vossen en een dassenhol kan uitleggen Op zich is dat niet zo moeilijk als je het eenmaal weet is het gemakkelijk maar de gecombineerde holen vos en das kunnen determinatiemoeilijkheden opleveren In dit artikel ga ik in op de verschillen tussen een vossenburcht en die van een das De dassenburcht Het eerste wat opvalt aan een dassenburcht zeker de wat oudere is de enorme hoeveelheid zand die naar buiten is gewerkt Vuistregel is dat een vos maar weinig zand naar buiten werkt terwijl een das daar een hobby van maakt Op de bovenstaande foto zie je een deel van een dassenburcht van minimaal acht jaar oud waar veel zand naar buiten is gewerkt Een vos zou zoiets nooit doen Wat een dassenburcht ook kenbaar maakt zijn de ingangen Die ingang is aangepast aan de lichaamsbouw van de das plat en breed Bij een dassenburcht is de ingang dus breder dan dat die hoog is Dassen zijn continue bezig met hun burcht Graven is een dagelijkse bezigheid Als er zoveel zand voor een ingang ligt dat ze er last van hebben dan graven ze er simpelweg een geul dwars door heen Ook zijn dassen verwoede verzamelaars van nestmateriaal wat vaak wordt gelucht en verschoond Ze verzamelen uit de directe omgeving gras mos en blad wat naar de burcht wordt gesleept Daarbij verliezen ze materiaal en dat kan een lang spoor achterlaten Dassen hebben een hoofdburcht en bijburchten waar meestal niet zoveel aan verspijkerd wordt Hier ligt dan meestal niet zoveel zand en nestmateriaal Deze bijburchten worden voor kortere periodes gebruikt vaak in de zomer als er op een plak makkelijker voedsel is te halen Zo hoeven ze minder ver te lopen Dassen eten niet in hun burcht ze bewaren er ook geen voedsel en hun ontlasting deponeren ze in kleine latrines die in de directe omgeving van de burcht zijn te vinden Een ander goed kenmerk is de aanwezigheid van pootafdrukken Die van de das zijn onmiskenbaar maar soms moeilijk te vinden Kenmerkend is de ronde vorm met de vier ronde kussentjes aan de voorzijde Vaak zie je de 3 centimeter lange nagels afgedrukt in het zand Op de foto kenmerkende platte ingang van een dassenburcht De vossenburcht Vossen zijn geen gravers Voor de ingang ligt dan meestal weinig zand wat in een waaiervorm is verspreid De ingang is hoger

  Original URL path: http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/template/vos-versus-dassenhol (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • De vos het jaar rond
  en vrij dichtbij komen doordat de mannetjes in een soort roes raken door de gevechten Ze hebben dan weinig oog meer voor hun omgeving Februari Deze maand is vrij rustig De meeste vossen hebben een territorium bezet en de vrouwtjes die aan de reproductie meedoen zijn gedekt In de loop van de maand wordt het nog rustiger als de vrouwtjes een keuze hebben gemaakt tussen de holen in hun gebied Hierin verblijven ze totdat de jongen worden geboren De aanwezige prooidieren in een vossenterritorium zijn nu in beperkte aantal aanwezig Hierdoor kunnen vossen steeds brutaler worden en de nederzettingen van de mens bezoeken Als er daar een pluimveeverblijf toegankelijk is dan zal een vos daar zijn slag slaan Ziet de vos geen kans het verblijf binnen te dringen dan wordt er net zo lang gezocht naar voedsel totdat er wat wordt gevonden Hierbij kunnen ze grote afstanden afleggen Maart Eind van deze maand worden de jonge vossen geboren Het vrouwtje blijft continue bij haar kroost en verdedigd deze tegen eventuele indringers De taak van het mannetje is het aandragen van voedsel voor het vrouwtje In deze maand zijn vossen overdag niet actief Hun activiteiten beperken zich tot het nachtelijke uur Dit is anders voor de gebieden waar niet op de vos wordt gejaagd Vossen die niet bejaagd worden zijn ook overdag actief April Volwassen dieren beginnen te ruien een deel is daar al in maart mee begonnen vooral als het een zachte winter is geweest jongen komen uit de nestplaats maar blijven in de directe omgeving Ze verkennen dan de directe omgeving van het hol onder het toeziend oog van moeders Later in de maand kijkt moeders steeds minder toe en laat de welpen zonder toezicht spelen Deze periode is ideaal om jonge vosjes te observeren Ze zijn nog niet bang voor mensen en kunnen tot zeer dichtbij komen Mei In deze maand gaat de moedervos ook op jacht en laat de jongen langere tijd alleen De jonge vossen spelen veel voor het hol en beginnen de omgeving steeds verder te verkennen Ze zijn nieuwsgierig en proberen van alles uit Tijdens het spelen maken ze een keur aan geluiden Het voedsel wat door de ouders wordt aangesleept wordt voor de jongen neergelegd en ze moeten grotendeels zelf uit vechten wie wat krijgt De jongen krijgen nog steeds melk van de moeder ook al wordt dat steeds minder Juni In deze maand verwijderen de jongen zich steeds vaker en steeds verder van het hol een deel van hun dagelijkse portie voedsel vergaren ze zelf In dit stadium zijn het vooral de grotere insecten die worden genuttigd Moedermelk krijgen ze niet meer hun dorst lessen ze bij poeltjes en plassen In deze periode kun je jonge vossen zien scharrelen langs paden die in de omgeving van het hol liggen Vooral de zeer vroege ochtend is een goede tijd om jonge vossen waar te nemen Het jong of de jongen die het meeste voordeel hebben kunnen behalen in het nest blijven nu meerdere

  Original URL path: http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/template/12-maanden-de-vos (2015-11-01)
  Open archived version from archive

 • Mediaberichten 2015
  Trekvogelgeluiden Video Documentaire s reportage s vos Documentaire s vossenjacht Nieuws items vos en kip Meer video vos Foto s Vossen wereldwijd Vossenholen Sporengallerij 1 Sporengallerij 2 Sporengallerij 3 Jachtslachtoffers Opmerkelijke foto s SPOOR Webcams Volg de Vos in de OVP Vossenburcht in London Volg de Oehoe in de Achterhoek Volg de bever in de Biesbosch Visarend in Schotland Vos weidevogels Vos pluimvee Wettelijke status Jacht op de vos Stadsvossen Lezing workshop Links Literatuur Uit de media Mediaberichten 2015 38 Subcategorieën Binnenland 21 Toon items Buitenland 17 Toon items joomla 3 Zeldzame Samsonvos in Geel en Maastricht dinsdag 05 mei 2015 Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek INBO onderzocht de afgelopen maanden twee nagenoeg kale vossen uit Geel en Maastricht Het bleken Samsonvossen vossen met een Meerdere updates per week op FaceBook zondag 03 mei 2015 Iedere week vermeld de media wel iets over de vos in binnen en buitenland Het overgrote deel van de berichten verschijnt op deze website Ik Jagers bij Paal schieten illegaal op vossen vrijdag 01 mei 2015 PAAL Bewoners van een boerderij bij Paal beschuldigen jagers ervan illegaal op hun grond te zijn geweest en daar vossen te hebben doodgeschoten Ze hebben Duitsland Drama um Baby Füchse im Finanzgarten zaterdag 11 april 2015 München Ein kleines Tierdrama hat sich in München nahe der Ludwigsstraße ereignet Spaziergänger hatten am Mittwoch die Feuerwehr verständigt weil die Mutter von vier Australië Foxes will be humanely culled in parts of Rowville zaterdag 11 april 2015 FOXES in Rowville will be targeted in a council cull after reports they are running rampant and killing wildlife Knox Council director of engineering and Australië Rowville mum at wits end after foxes kill rabbits zaterdag 11 april 2015 A MELBOURNE mum says her backyard is being invaded every night by up to 10

  Original URL path: http://www.vulpesvulpes.nl/index.php/typography/mediaberichten-2015 (2015-11-01)
  Open archived version from archive