archive-nl.com » NL » W » WALVABOEK.NL

Total: 12

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Uitgeverij Walvaboek - Kerkstraat 32 - 7451 BM Holten - Tel 0548-367398 - Fax 0548-367431
  Your browser does not support frames You have not been updating your browser for several ages Please do it now

  Original URL path: http://www.walvaboek.nl/ (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • menu
  Catalogus Titel Catalogus WALVAKAARTEN Examenwoorden Grote kaarten In kaart gebracht Kleintje serie Telefoonkaarten ECONOMIE NEDERLANDS Grammatica Literatuur Spelling Woordverwerving MODERNE VREEMDE TALEN Duits Engels Frans Spaans GESCHIEDENIS STAATSINRICHTING NATUURKUNDE SCHEIKUNDE

  Original URL path: http://www.walvaboek.nl/menu.php?id=0 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • banner
  Walvaboek praktische en betaalbare onderwijsuitgaven Kerkstraat 32 7451 BM Holten K v K Deventer 08038879 tel 0548 367398 fax 0548 367431 Informatie info walvaboek nl Bestellingen bestelling walvaboek nl

  Original URL path: http://www.walvaboek.nl/banner.php?id=0 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Nieuw bij Walvaboek:
  Nieuw Recente uitgaven Klik op een afbeelding voor meer info

  Original URL path: http://www.walvaboek.nl/nieuws.html?id=0 (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • walvaboek
  voortgezet onderwijs beroepsonderwijs en basisonderwijs De kleinschalige organisatie maakt het mogelijk snel en adequaat in te spelen op nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs Catalogi De catalogi bevatten overzichten van leverbare titels en attributen in sorteringen op ISBN titel en vak Al onze uitgaven zijn verkrijgbaar bij de boekhandel Toetreden tot Walvaboek fondsen Is uw belangstelling als auteur gewekt Beschikt u over ideeën Reageer op onze advertentie Overige zaken Voor overige

  Original URL path: http://www.walvaboek.nl/walvaboek.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • browser tab navigeren tussen fondslijst en bestelformulier en net zo veel artikelen toevoegen als u wilt wanneer u na het bestellen en het invullen van de lijst klaar bent met bestellen drukt u op de knop Betaalinstructie u komt nu in een scherm met de complete gegevens van uw bestelling inclusief de portokosten en een instructie met het verzoek het totaalbedrag via uw eigen bank te betalen Uw bestelling met de bijbehorende betaalinstructie is intussen ook per e mail naar uzelf en Walvaboek gezonden zodra uw overmaking op onze rekening is bijgeschreven wordt uw bestelling uitgevoerd en u met de bijbehorende factuur binnen drie werkdagen toegezonden niet betaalde bestellingen worden niet uitgevoerd Docenten Docenten aan reguliere scholen en opleidingen voor vo en mbo bieden wij behalve de mogelijkheid van bestellen en direct betalen via de webshop ook de mogelijkheid om voor rekening te bestellen Voor rekening bestellen Voor rekening bestellen met levering op schooladres kan via bestelling Walvaboek nl per fax of per post Toezending geschiedt binnen twee tot drie werkdagen vergezeld van factuur te voldoen binnen 30 dagen Let u er s v p wel op dat u het schooladres als verzendadres opgeeft Bestellen van beoordelings gebruikersexemplaren Voor docenten

  Original URL path: http://www.walvaboek.nl/bestellen.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive


 • Taal Toerisme is een serie idioomboeken voor studenten aan mtro en toeristisch recreatieve opleidingen De serie bestaat uit delen voor Frans Engels en Duits Per onderwerp zijn alle relevante begrippen die in de recreatie en het toerisme een rol spelen gerangschikt De onderwerpen zijn kennismaking betalingen congres douane excursie gezondheid klachten reisbureau valuta reserve ren verzekeringen telecommunicatie en vervoer Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 405 8 4e dr 13 00 Inzage Errata Telephone Business Telephone Skills at Intermediate to Advanced Level A A van Campen H J Siebelink Telephone Business biedt intensieve en systematische training in vaardigheden op het gebied van het zakelijk telefoneren voor mbo hbo bedrijfscursussen en zelfstudie Het boek bevat een scala aan realistische en interactieve oefenvormen varierend van kennistoepassing tot negotiating skills cases Naast de taaluitingen die specifiek zijn voor nagenoeg elk telefoon gesprek wordt aandacht besteed aan de belangrijkste telefoonsituaties van zakelijke aard De bijbe horende Key en de dubbel cd maken deze uitgave ook bijzon der geschikt voor zelfstudie Derde druk In de nieuwe derde druk hebben de auteurs er voor gekozen om de lezer niet langer met het formele U aan te spreken In het vocabulaire is U wel blijven staan omdat de hier gebruikte uitdrukkingen vaak in situaties voorkomen waarin je met een onbekende spreekt Voor de Engelse uitdrukking maakt dit natuurlijk geen verschil Een aantal oefeningen is vervangen of toegevoegd en Useful phrases Vocabulary en Say it in English zijn aangepast en uitgebreid Er is een Case aan het elfde hoofdstuk toegevoegd The Conference die niet aan een bepaald hoofdstuk is gekoppeld maar bedoeld is als eerste kennismaking met de cases Ook de dubbel cd is vernieuwd Eén fragment is vervangen en bij het afspelen zijn nu de hoofdstukonderdelen in de display te zien Derde druk Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 349 5 128 pag 21 00 Key 978 90 6675 350 1 48 pag 11 25 Dubbel cd 978 90 6675 966 4 14 50 Inzage Errata TextTrainer Eugène van Leeuwen Peter Macaulay Practice for the Reading Exam TextTrainer voor 4 5 havo en 4 vwo is een nieuwe uitgave met illustraties en in vierkleurendruk die een uitgekiende voorbereiding op het onderdeel leesvaardigheid in het CSE biedt De inhoud tekstkeuze de onderwerpen de verschillende vormen van tekstbenadering de opdrachten en de aandacht voor de diverse vaardigheden vormen een prima voorbereiding op de bestaande eindexamenpraktijk De 32 gevarieerde teksten zijn voorzien van nuttige leestips waarmee leerlingen alle tools voor het behalen van een goed eindexamenresultaat tot hun beschikking hebben De leestips dekken zaken als scanning en skimming woordenboekgebruik cursory en close reading reading for gist educated guessing etc De tekstkeuze is zeer gevarieeerd Behalve Anglocentrisch georiënteerde artikelen ook veel internationale onderwerpen zeer recente teksten inclusief blogs e d met aandacht voor bijvoorbeeld ethnische en andere minderheden Interculturele aanpak Een aantal teksten heeft een duidelijk emancipatoir aspect Sommige teksten hebben een link met andere teksten binnen een unit over hetzelfde onderwerp Dat is zinvol i v m opdrachten over inhoud vergelijking van inhoud standpunt visie etc Veel aandacht voor de structuur van de tekst en de argumentatie van de schrijver Wat zegt de schrijver hoe weet je dat waarom is dat belangrijk wat voor effect heeft dat De opdrachten zijn gericht op de ontwikkeling van de belangrijkste Reading strategies and skills vooral de afleidvaardigheid het hoofdzaak bijzaak onderscheid het opsporen van ironie partijdigheid of poging tot manipulatie van de lezer logische structuur de tekstopbouw causale verbanden etc Er is veel aandacht voor de verschillende vormen van afleidvaardigheid en niet alleen van woordbetekenis maar ook van bijvoorbeeld de intentie van de auteur en de auteur lezer interactie TexTrainer bevat veel open vragen en gesloten vragen zoals multiple choice en True False Verder vragen over één woord of woordgroep maar ook vragen op zinsniveau alineaniveau What is the link between paragraphs 4 and 6 en tekstniveau De antwoorden van de opdrachten zijn in een aparte Key opgenomen Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 362 4 22 00 Key 978 90 6675 363 1 8 50 Inzage Errata The Language of Hospitality H A Phillips RSA TEFL drs R K M Marttin The Language of Hospitality is bedoeld voor het MBO en particuliere opleidingen voor het Hotel Restaurant en Horecawezen de Hospitality Industry Het niveau loopt van lower intermediate tot upper intermediate Aan bod komt een twintigtal basisthema s verdeeld over vijf hoofdstukken Hotel Out About Restaurant Hotel Departments Problems Complaints De thematische opzet maakt het mogelijk de units afzonderlijk en in willekeurige volgorde te behandelen al verschilt hier en daar de moeilijkheidsgraad De aanzienlijke hoeveelheid basis vocabulaire en voorbeeldzinnen zullen de cursist na de opleiding blijvend van pas komen Er van uitgaand dat de basiskennis van de Engelse grammatica hetzij aanwezig is hetzij aan de hand van een aparte grammatica behandeld wordt biedt deze uitgave in diverse units puur functionele onderwerpen aan nodig om een gesprek in algemene vaak voorkomende situaties te kunnen voeren The Language of hospitality bevat een behoorlijk aantal filling in matching Q A en vertaaloefeningen De nadruk ligt echter op het pair work het samen oefenen van allerlei gesprekken zoals die in de praktijk in allerhande situaties voorkomen Behalve het contrastief aanbieden van de woordenlijsten en de voorbeeldzinnen is er gekozen voor uitleg in het Nederlands Het boek sluit af met Practice tests en woordenlijsten Engels Nederlands en Nederlands Engels Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 205 4 144 pag 21 50 Key 978 90 6675 227 6 7 25 Inzage Errata Tools 4 Writing Grammatica en schrijfvaardigheid voor bovenbouw havo vwo Dr Piet van der Voort Tools 4 Writing biedt een gestructureerde voorbereiding op het schoolexamen schrijfvaardigheid in de bovenbouw havo vwo Er is rekening gehouden met de doelstellingen schrijfvaardigheid voor de Erk niveaus B1 en B2 Naast inhoud en opbouw zijn de volgende aspecten belangrijk om te komen tot een goede schrijfvaardigheid grammaticale correctheid spelling lay out en schrijfconventies Het boek richt zich hoofdzakelijk op deze tools omdat ze heel goed leerbaar zijn en tevens een belangrijke rol spelen bij de beoordeling Volgens de herziening van het examenprogramma mag grammatica weer apart getoetst worden op het schoolexamen Veel scholen blijken dit inderdaad te doen Ook voor de grammaticatoets biedt Tools 4 Writing een goede voorbereiding zodat het boek voor twee onderdelen van het schoolexamen gebruikt kan worden Tools 4 Writing bestaat uit een herhalingsgrammatica met oefeningen én aanwijzingen en opdrachten voor het schrijven van een formele en informele brief e mail sollicitatiebrief CV verslag samenvatting opstel betoog tekst voor sociale media De Key bevat de antwoorden van de gesloten oefeningen Van de open schrijfvaardigheidsoefeningen zijn geen modellen opgenomen omdat de praktijk leert dat het lastig is om een eenduidig antwoordmodel te geven Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 347 1 22 75 Key 978 90 6675 348 8 8 75 Inzage Errata Word for Word Practice Book for English Idiom at Intermediate Level Drs T Buitendijk Word for Word is een vocabulaire oefenboek bestemd voor de middenklassen van havo en vwo voor het onderwijs aan volwassenen en voor zelfstudie en omvat circa 1000 woorden welke in zinsverband worden aangeboden Het bevat een grote verscheidenheid aan oefenvormen en heeft als belangrijkste kenmerk dat het zelfstandig werken door de leerling bevordert en daarmee een goede voorbereiding vormt op de praktijk van het studiehuis Word for Word bestaat uit acht groepen van 5 bladzijden steeds worden op vier opeenvolgende pagina s in drie typen oefeningen de nieuwe woorden aangeboden Daarna volgt een bladzijde met drie revision oefeningen Aan het einde bevindt zich nog een drietal pagina s met diverse woordspelletjes zoals kruiswoordpuzzels etc In de bijbehorende Key worden de antwoorden op alle eenduidige oefeningen gegeven soms met een beknopte uitleg De moeilijkheidsgraad van de oefeningen neemt geleidelijk toe Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 685 4 9 25 Key 978 90 6675 686 1 8 25 Inzage Errata Wordhelp Engels examenidoom voor bovenbouw havo vwo Rob Marttin Wordhelp is bestemd voor de hoogste klassen havo en vwo De inhoud is voornamelijk ontleend aan de examens havo en vwo aangevuld met woorden die op grond van ervaring tot het examenidioom gerekend mogen worden De eerste kennismaking met een te leren woord vindt plaats in een situatieve zin Daarmee gaat het woord direct leven en zal het beter beklijven dan wanneer het alleen als los woord wordt geleerd Bij de samensteling van Wordhelp is uitgegaan van de volgende selectiecriteria de woorden komen regelmatig voor in genoemde examens hebben een zeker abstractieniveau zijn vanuit het Nederlands niet direct herkenbaar behoren niet tot het basisidioom van de eerste leerjaren Wie de inhoud van dit boek beheerst kan op het punt van idioomkennis het examen leesvaardigheid met vertrouwen tegemoetzien Hoe groter de woordenschat is hoe gemakkelijker het zal zijn om een tekst te lezen en te begrijpen Het mogen gebruiken van een woordenboek maakt het leren van idioom niet overbodig Immers de kandidaat heeft tijdens het examen leesvaardigheid eenvoudigweg niet de tijd een groot aantal woorden op te zoeken Bovendien leidt voortdurend opzoeken tot onrust spanning en ondermijning van het zelfvertrouwen Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 413 3 Inzage Errata You re welcome drs R K M Marttin Idioms for Hotel and Restaurant Dit handige idioomboekje is bestemd voor het middelbaar horeca onderwijs Het bevat de belangrijkste zinnen met vertaling die in de dagelijkse praktijk in een hotel of restaurant goed van pas kunnen komen De zinnen zijn thematisch geordend Dit vergemakkelijkt het opzoeken bij de voorbereiding van toetsen en tentamens Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 194 1 64 pag 10 75 Frans Inzage Errata Bellen met het buitenland FRANS 500 praktische zinnen drs D v d Brink drs W D Kruize Bellen met het buitenland Frans bevat de belangrijkste taalfuncties die bij het voeren van een telefoongesprek in het Frans van pas kunnen komen De uitgave kan dienst doen als leerboek en naslagwerk en is bestemd voor het middelbaar en hoger economisch beroepsonderwijs en het bedrijfsleven Met Bellen met het buitenland Frans naast uw toestel thuis of op de zaak wordt internationaal converseren stukken makkelijker Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 656 4 9 00 Inzage Errata Bon voyage Eenvoudig Frans voor iedereen Ben Dijkzeul Deze uitgave is zowel bedoeld voor cursusgebruik als voor zelfstudie Vooral beginners en zij die hun vroegere kennis willen ophalen zullen baat hebben bij de systematische en doelgerichte wijze wijze waarop wordt toegewerkt naar een uitbouw van de verschillende taalvaardigheden Elk hoofdstuk begint met een korte tekst of dialoog over een situatie waarin men bij verblijf in Frankrijk kan komen te verkeren De teksten en dialogen vormen het uitgangspunt voor de behandeling van idioom grammatica en spreekvaardigheid In de oefeningen kan de opgedane kennis in praktijk worden gebracht Bon voyage bevat naast een groot aantal nuttige aantekeningen ook een sleutel tot de oefeningen zodat de gebruiker in staat is zichzelf snel te controleren Op de CD zijn de dialogen van elk hoofdstuk ingesproken In de geheel herziene tweede druk zijn de teksten van de lessen 3 6 douane 7 franken wisselen en 24 girobetaalkaarten vervangen door teksten over wegrestaurant markt geldautomaat en andere postale handelingen Alle bedragen in franken zijn omgezet in euro s De telefoonnummers en verkeersborden zijn aangepast en veel nieuwe termen zoals wielklem apenstaart magnetron bankpas zijn toegevoegd terwijl ook verouderde foto s zijn vervangen Bij de tweede druk leveren we voorlopig nog de CD van de eerste druk Deze sluit niet helemaal aan de prijs is daarom met 40 verlaagd De meeste teksten zijn echter normaal bruikbaar Alleen de gesproken tekst van hoofdstuk 3 6 en 7 staat niet op deze CD Bovendien wordt soms nog gesproken over francs i p v euro s Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 049 4 32 00 CD 978 90 6675 241 2 11 00 Inzage Errata Encore Werkboek Franse grammatica Drs André Nuyens Een herhalingsgrammatica met oefeningen Besteedt aandacht aan de meest frequente verschijnselen van de Franse grammatica De theorie staat kort en helder op de linker pagina op de rechter de oefenzinnen met invulstrook Alle oefeningen kunnen eenvoudig zelf gecorrigeerd worden door de invulstrook om te vouwen en naast de sleutel op de volgende pagina te leggen Ideaal voor wie gericht wil werken aan de beheersing van de Franse basisgrammatica Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 344 0 8 75 Inzage Errata Hôtel et Gastronomie A A Canters Hôtel et Gastronomie A1 is bestemd voor het eerste leerjaar van de Middelbare Hotelschool De inhoud is zorgvuldig afgestemd op het Europese Raamwerk van de CEF normen Common European Framework of Reference for Languages In de geheel herziene vierde druk zijn vrij ingrijpende wijzigingen doorgevoerd Het instapniveau is verlaagd Omdat veel leerlingen niet of nauwelijks Frans hebben gehad wanneer ze aan hun opleiding beginnen wordt op een lager niveau begonnen en kent deel 1 ook een veel geleidelijker opbouw dan voorheen De inhoud is gebaseerd op de CEF normen De vijf vaardigheden lezen luisteren spreken gesprekken voeren en schrijven worden elk in een aparte module gepresenteerd Er is nog steeds een belangrijke plaats voor grammatica en idioom in de methode Die beide onderdelen vormen immers het geraamte de kapstok van de taal Wel is de module grammatica wat vereenvoudigd en zijn de werkwoordsafleidingen meer schematisch weergegeven Ook is het idioom in één module ondergebracht De docent kan zo van beide onderdelen zelf bepalen wat er in de les nodig is voor bepaalde oefeningen De alledaagse situaties zoals de weg wijzen en de data staan in een aparte module Zo zal de student de klok en de maanden moeten kennen om een afspraak te kunnen maken en bij het begroeten van gasten of het behandelen van een reservering het daarbij behorende idioom moeten beheersen Op het vlak van de luistervaardigheid is het bij niveau A1 voldoende losse taaluitingen te verstaan De docent kan de al dan niet vooraf bestudeerde zinnen met de deelnemers oefenen terwijl de boeken gesloten zijn Deel A1 is bedoeld voor niveau A1 Echter om van niveau A1 het hogere A2 te bereiken is véél meer tijd nodig dan om vanuit de basis van de beginner te komen tot niveau A1 Daarom is er ook leerstof opgenomen om een aanvang te maken met A2 omdat anders in het volgende leerjaar de tijd wellicht te krap is om dat niveau te bereiken Dit is aangegeven met een A2 indicatie bijvoorbeeld A2 Exercice 7 Deel A 2 van de methode beweegt zich op niveau A 2 en kent een vergelijkbare opzet als deel 1 Vierde druk Artikel ISBN Prijs Deel A 1 978 90 6675 351 8 4e druk 26 75 Uitwerkingen A 1 978 90 6675 352 5 9 75 Deel A 2 978 90 6675 353 2 4e druk 28 75 Uitwerkingen A 2 978 90 6675 354 9 9 75 Inzage Errata Kortom Franse grammatica Ben Dijkzeul Kortom Franse grammatica geeft kort en duidelijk de belangrijkste regels van de Franse grammatica met veel voorbeelden Uitgevoerd in een duidelijke stevige letter in tweekleurendruk Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 085 2 32 pag 8 50 Inzage Errata Les règles du jeu drs D Bernard Een uiterst praktische grammatica die het doen door de leerling op de voorgrond stelt Op de linkerbladzijden worden de basisstructuren van de eerste drie leerjaren overzichtelijk behandeld en voorbeelden gegeven tegen een in kader geplaatste lichtgroene achtergrond De rechterbladzijden bevatten een en tweetalige oefeningen waarmee de theorie meteen kan worden getoetst In combinatie met de Antwoorden is Les règles du jeu ook heel geschikt voor zelfstudie Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 192 7 80 pag 18 25 Antwoorden 978 90 6675 193 4 9 00 Inzage Errata Mots de passe drs M Tans W J Schulpen M S A Kiebert Melief Mots de passe is bedoeld om na het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs steun te bieden bij het verwerven herhalen en uitbreiden van de kennis van een elementaire woordenschat Het boek is zodanig van omvang dat het binnen één cursusjaar doorgewerkt kan worden De kernwoorden kunnen zowel Nederlands Frans als Frans Nederlands worden geleerd respectievelijk met behulp van het meegeleverde rode transparant en door de Nederlandse vertaling van de kernwoorden af te dekken De rood gedrukte kernwoorden in Mots de passe worden aangeboden in eenvoudige zinnen die vaak in de vorm van een korte dialoog zijn gerangschikt Elke pagina met nieuwe kernwoorden is op overzichtelijke wijze ingedeeld in twee groepen van circa tien zinnen Eenmaal geleerde kernwoorden komen terug als onderdeel van zinnen in latere lessen Na elke vijf lessen volgen gevarieerde herhalingsoefeningen Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 287 0 tweede druk 9 25 Inzage Errata Mots pour lire Frans idioom voor bovenbouw havo vwo Brigitte Richer Charly Duprat Eén boek voor bovenbouw havo én vwo 1800 woorden die van belang zijn op het examen Naast de meest voorkomende relevante examenwoorden van de laatste vijf jaar is een aantal woorden toegevoegd dat relevant is voor deze tijd Één thema bijvoorbeeld is gewijd aan computerjargon en een ander aan de specifieke woordenschat die jongeren tegenwoordig hanteren De woorden zijn per thema gerangschikt en in 60 hoofdstukken verdeeld Naast voor het thema relevante woorden staan er in elk thema een aantal eenvoudige basiswoorden die de leerling zich vaak nog niet eigen heeft gemaakt De contextzinnen zijn bewust kort en eenvoudig gehouden om het leren van het kernwoord zo soepel mogelijk te laten verlopen Eenmaal aangeboden woorden komen met regelmaat terug in latere hoofdstukken Hierdoor komen leerlingen steeds opnieuw met de woorden in aanraking en zullen ze gemakkelijker beklijven Elk hoofdstuk bevat per pagina twee onderdelen van 15 zinnen zodat leerlingen per keer 15 of 30 woorden kunnen leren Vlak voor het examen kan het boek goede diensten bewijzen bij een snelle herhaling van de woordenschat Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 269 6 80 pag 11 25 Inzage Errata Spreekhulp FRANS voor alle niveaus Heiko Anceaux Marc Rabbah Deze spreekhulp bevat de belangrijkste zinnen met vertaling op het vlak van de dagelijkse gespreksvaardigheid Ideaal als basisboek en als naslagwerkje Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 703 5 64 p 10 25 Dubbel CD 978 90 6675 284 9 20 00 Inzage Errata Spreekhulp FRANS opdrachten Heiko Anceaux Marc Rabbah Bij elk hoofdstuk in Spreekhulp Frans twee tot drie gevarieerde spreekopdrachten die zich er toe lenen om in tweetallen of in een gespreksgroepje geoefend te worden Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 302 0 64 pag 8 25 Inzage Errata Taal Toerisme FRANS G Edens Taal Toerisme is een serie idioomboeken voor studenten aan mtro en toeristisch recreatieve opleidingen De serie bestaat uit delen voor Frans Engels Duits en Spaans Per onderwerp zijn alle relevante begrippen die in de recreatie en het toerisme een rol spelen gerangschikt De onderwerpen zijn kennismaking betalingen congres douane excursie gezondheid klachten reisbureau valuta reserve ren verzekeringen telecommunicatie en vervoer Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 165 1 3e dr 13 00 Inzage Errata Tu dis Gespreksvaardigheid Frans drs M Bredius Hoogendam drs M J Koot Tu dis is bestemd voor klas 3 4 havo vwo en bevat vocabulaire idioomzinnen en spreekoefeningen Het kan worden gebruikt in alle onderwijssituaties waarin gespreksvaardigheid over alledaagse onderwerpen een doelstelling is en biedt een uitstekende voorbereiding op het schoolexamen gespreksvaardigheid Elk hoofdstuk begint met het op de linkerpagina aanbieden van de meest voorkomende woorden en zinswendingen die nodig zijn om over het desbetreffende onderwerp te kunnen praten Daarna volgen op de rechterpagina drie soorten oefeningen opdrachten waarin de zinswendingen worden geoefend oefeningen waarbij de leerling vaak zelf zinnen moet vormen naar aanleiding van Franse vragen de antwoorden kunnen per leerling verschillen een voorgestructureerd gesprek in de vorm van een rollenspel Zowel bij de idioomzinnen als bij de gesprekjes worden twee niveaus aangeboden basisniveau en gevorderden Hierdoor kan de docent differentiëren en kan de leerling het boek twee opeenvolgende jaren gebruiken Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 414 0 ca 72 pag verschijnt voorjaar 2016 Inzage Errata Vocabulaire Frans idioom voor leesvaardigheid drs M C S E Bredius Hoogendam Vocabulaire is bestemd voor leerlingen in klas 4 van havo en vwo De inhoud is samengesteld op basis van vergelijking van de examenteksten havo vwo van de laatste jaren De uitgave bevat woorden die leerlingen meestal niet beheersen en die voor een goed begrip van teksten van fundamenteel belang zijn Elk van de ca 60 thema s bevat twee blokken van 10 representatieve contextzinnen In de contextzin zelf staat het kernword vet met de vertaling in een aparte kolom naast de zinnen Zo kunnen de woorden in leerbare eenheden bestudeerd worden De uitgave is uitgevoerd op een handzaam formaat en vriendelijk geprijsd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 345 7 72 pag 9 25 Inzage Errata Zakelijke communicatie FRANS 800 praktische zinnen drs D v d Brink drs W D Kruize Zakelijke communicatie FRANS is bestemd voor het middelbaar en hoger economisch beroepsonderwijs en het bedrijfsleven Het bevat een systematische verzameling zinnen die de basis vormen van de zakelijke communicatie Het taalmateriaal is ontleend aan de praktijk en ook weer direct in die praktijk toepasbaar Het boek kan zowel als leerboek als als naslagwerk dienen De drie hoofdstukken waarin het boek is onderverdeeld vormen de neerslag van de praktijksituaties schriftelijk verkeer telefoon en persoonlijke contacten Elk hoofdstuk vormt min of meer een zelfstandige eenheid De tweede oplage is inhoudelijk geheel herzien en op een groter formaat uitgevoerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 289 4 9 00 Spaans Inzage Errata Het Spaanse werkwoord Rob Jansen Het juiste gebruik van de werkwoorden in het Spaans vormt het fundament van goed taalgebruik in die taal Op deze uitvouwbare kaart worden belangrijke regels en vervoegingen op overzichtelijke wijze behandeld Alles is in één oogopslag te overzien Wat er verandert in de vervoeging is met kleur aangegeven Zo zie je snel waar het om gaat Kenmerken Handig formaat ca 21 x 15 cm 8 pagina s uitklapbaar in kleur geplastificeerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 396 9 5 50 NATUURKUNDE SCHEIKUNDE BIOLOGIE Inzage Errata ScienceData G B Bannink Th M van Ruiten H M Leijdens ScienceData is een informatieboek voor het onderwijs in de natuurwetenschappen dat bestemd is voor gebruik in de hoogste leerjaren van havo en vwo en voor gebruik bij de centrale examens biologie natuurkunde en scheikunde havo vwo De inhoud is gebaseerd op de criteria die daarvoor door het College voor Toetsen en Examens CvTE voor deze vakken zijn opgesteld In de Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2017 en 2018 van 16 februari 2015 www examenblad nl is ScienceData opgenomen als toegestaan hulpmiddel vanaf de examens in 2017 op havo en 2018 op vwo bij de vakken biologie natuurkunde en scheikunde Dat betekent dat scholen het komende schooljaar al van start kunt gaan met ScienceData in de vierde klassen havo en vwo als hulpmiddel bij de vakken biologie natuurkunde en scheikunde Leerlingen die met ScienceData aan de slag gaan zijn dan vertrouwd met de inhoud en optimaal voorbereid wanneer ze examen doen ScienceData is de opvolger van BioData dat de afgelopen jaren op veel scholen bij het biologie onderwijs en de biologie examens havo en vwo als naslagwerk werd gebruikt Net als in BioData is bij het ontwikkelen van ScienceData de inhoud gebaseerd op de meest recente vakinhoudelijke ontwikkelingen en gerenommeerde bronnen en is dankbaar gebruik gemaakt van de kennis en voorstellen van diverse vakexperts Een belangrijk kenmerk van ScienceData is de paginanummering Hierdoor en met behulp van het uitgebreide register kan snel elk gewenst begrip worden opgezocht Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 393 8 400 pag 36 50 NEDERLANDS Grammatica Spelling Woordverwerving Grammatica Inzage Errata Grammaticaal 1 Zinsontleding Jan Heerze Werkschrift voor de zinsontleding Behandelt persoonsvorm onderwerp werkwoordelijk gezegde naamwoordelijk gezegde lijdend voorwerp bijwoordelijke bepaling en bijvoeglijke bepaling De theorie staat kort en helder op de linkerpagina s alle oefeningen kunnen eenvoudig zelf gecorrigeerd worden door de naastliggende invulstrook om te vouwen en naast de sleutel op de volgende pagina te leggen Ideaal voor wie gericht zelf wil werken aan beheersing van elementaire zinsontleding Grammaticaal 1 en Grammaticaal 2 bevatten de kern van zinsontleding en woordbenoeming als basis voor Nederlands en de moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs Artikel ISBN Prijs Eerste druk 978 90 6675 303 7 8 00 Inzage Errata Grammaticaal 2 Woordbenoeming Jan Heerze Werkschrift voor de woordbenoeming De theorie van de belangrijkste woordsoorten staat kort en helder op de linkerpagina s alle oefeningen kunnen eenvoudig zelf gecorrigeerd worden door de naastliggende invulstrook om te vouwen en naast de sleutel op de volgende pagina te leggen Ideaal voor wie gericht zelf wil werken aan beheersing van elementaire woordbenoeming Grammaticaal 1 en Grammaticaal 2 bevatten de kern van zinsontleding en woordbenoeming als basis voor Nederlands en de moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs Artikel ISBN Prijs Tweede druk 978 90 6675 304 4 8 00 Inzage Errata Kortom Nederlandse grammatica Jan Heerze Een compleet en praktisch overzicht van zinsontleding samengestelde zin en woordbenoeming Het behandelt beknopt maar duidelijk alle grammaticaregels aan de hand van veel voorbeelden Twijfelgevallen en struikelblokken worden helder belicht Waar nodig komen ook stilistische kwesties ter sprake Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 248 1 48 pag 9 25 Spelling Inzage Errata D T pas De belangrijkste regels over het gebruik van d s en t s op een handig plastic kaartje zo groot als een bankpas 8 9 x 5 6 Uitvoering in vierkleurendruk Ideaal om bij je te steken en snel even je geheugen op te frissen als je in onzekerheid verkeert Behandelt de regels van de tegenwoordige tijd de verleden tijd en het voltooid deelwoord met nuttige tips over de gebiedende wijs en het gebruik van de jij vorm Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 383 9 2 75 Inzage Errata D T schijf Jan Heerze Marius Rietgoor Bij de spelling van de werkwoordsvormen zijn vooral d en t kwesties een hardnekkig probleem Maar er is nu ook een oplossing de d t schijf Deze handige draaischijf met de vervoeging van 36 Nederlandse werkwoorden geeft niet alleen de regels voor het gebruik van d en t maar ook het voltooid deelwoord en de vormen in de tegenwoordige tijd en de verleden tijd De D woorden staan op de ene kant en de T woorden op de andere kant De 5 vensters aan elke zijde tonen de vervoeging van het gewenste werkwoord De D T schijf helpt alle problemen met d s en t s de wereld uit Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 357 0 3 50 Inzage Errata Kortom Nederlandse Spelling Jan Heerze Kortom Nederlandse Spelling geeft kort en duidelijk de belangrijkste regels van de spelling werkwoordspelling en overige spellingkwesties met veel voorbeelden Uitgevoerd in een duidelijke stevige letter in vierkleurendruk De tweede druk is geheel conform de jongste spellingherziening Artikel ISBN Prijs Tweede druk 978 90 6675 262 7 8 50 Inzage Errata Spelmodel 1 Spelling van de werkwoordsvormen Nel Korstanje e a Werkschrift voor de spelling voor havo vwo en mbo hbo Men kan alle oefeningen geheel zelf corrigeren Artikel ISBN Prijs Derde druk 978 90 6675 369 3 8 25 Inzage Errata Spelmodel 2 Nel Korstanje e a Werkschrift voor de spelling voor havo vwo en mbo hbo Men kan alle oefeningen geheel zelf corrigeren Overige spellingkwesties De jongste spellingwijzigingen zijn in dit deel nauwkeurig verwerkt Artikel ISBN Prijs Tweede druk 978 90 6675 370 9 8 25 Inzage Errata TipToets 1 Oefenblok werkwoordspelling Jan Heerze De veertig oefeningen bevatten een verborgen programma Wie dit werkblok van voor naar achteren doorwerkt komt alle problemen van de werkwoordsvormen tegen in een logische volgorde Zonder dat het opvalt wordt elk probleem vele malen herhaald De Sleutel toont leerlingen niet alleen hun fouten maar verwijst per fout ook naar één van de elf Tips achterin het boek Elke tip is als het ware een leraar die één probleem nog een keer uitlegt De inhoud van deze uitgave is geheel conform de jongste spellingherziening Artikel ISBN Prijs Tweede druk 978 90 6675 657 1 9 00 Sleutel 978 90 6675 662 5 3 75 Inzage Errata TipToets 2 Oefenblok overige spellingkwesties Jan Heerze De dertig oefeningen bevatten een verborgen programma Wie dit werkblok van voor naar achteren doorwerkt komt de problemen van de overige spellingkwesties tegen De Sleutel toont leerlingen niet alleen hun fouten maar verwijst per fout ook naar één van de Tips achterin het boek Elke tip is als het ware een leraar die één probleem nog een keer uitlegt De inhoud van deze uitgave is geheel conform de jongste spellingherziening Artikel ISBN Prijs Tweede druk 978 90 6675 265 8 8 75 Sleutel 978 90 6675 264 1 4 25 Woordverwerving Inzage Errata Met andere woorden Ruud Kraaijeveld Matthijs ten Brink Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben een groot gebrek aan woordkennis van zgn makkelijke moeilijke woorden Woorden als interest optie abstract polemiek in memoriam branche enz leveren de grootste problemen op datzelfde geldt voor veel uitdrukkingen en gezegdes Met andere woorden maakt het mogelijk om in korte tijd d m v gevarieerde oefeningen een groot aantal belangrijke woorden uitdrukkingen en gezegdes door te nemen Elk van de veertig thema s telt zes oefeningen De oefeningen zijn gesloten Correctie vergt weinig tijd Bestemd voor de eerste jaren van het voortgezet onderwijs Artikel ISBN Prijs Deel 1 978 90 6675 283 2 96 pag 11 75 Deel 1 Antwoorden 978 90 6675 288 7 6 25 Deel 2 978 90 6675 364 8 96 pag 11 75 Deel 2 Antwoorden 978 90 6675 365 5 6 25 WALVAKAARTEN Grote kaarten In kaart gebracht Kleintje serie Telefoonkaarten Grote kaarten Inzage Errata Het Engelse werkwoord Piet van der Voort Het juiste gebruik van de werkwoorden in het Engels vormt het fundament van goed taalgebruik in die taal Op deze uitvouwbare kaart worden alle belangrijke regels en vervoegingen op overzichtelijke wijze behandeld Alles is in één oogopslag te overzien Inhoud het werkwoord be alle tijden van het werkwoord de lijdende vorm onregelmatige werkwoorden kunnen mogen moeten wederkerende werkwoorden had better had rather want would like you to question tags spelling Kenmerken handig formaat ca 21 x 15 cm 8 pagina s uitklapbaar in kleur geplastificeerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 361 7 5 50 Inzage Errata Het Franse werkwoord drs M Bredius Hoogendam Het juiste gebruik van de werkwoorden in het Frans vormt het fundament van goed taalgebruik in die taal Op deze uitvouwbare kaart worden belangrijke regels en vervoegingen op overzichtelijke wijze behandeld Alles is in één oogopslag te overzien Wat er verandert in de vervoeging is met kleur aangegeven Zo zie je snel waar het om gaat Kenmerken handig formaat ca 21 x 15 cm 8 pagina s uitklapbaar in kleur geplastificeerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 386 0 5 50 Inzage Errata Het Spaanse werkwoord Rob Jansen Het juiste gebruik van de werkwoorden in het Spaans vormt het fundament van goed taalgebruik in die taal Op deze uitvouwbare kaart worden belangrijke regels en vervoegingen op overzichtelijke wijze behandeld Alles is in één oogopslag te overzien Wat er verandert in de vervoeging is met kleur aangegeven Zo zie je snel waar het om gaat Kenmerken Handig formaat ca 21 x 15 cm 8 pagina s uitklapbaar in kleur geplastificeerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 396 9 5 50 Inzage Errata Literatuurkaart Duits drs R J M Hartman drs H Pieper Handzaam en beknopt overzicht van de Duitse literatuurgeschiedenis Bevat de belangrijkste auteurs en een korte typering van hun meest in het oog springende werk Kenmerken handig formaat ca 21 x 15 cm 8 pagina s uitklapbaar in kleur geplastificeerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 403 4 5 50 Inzage Errata Literatuurkaart Frans drs André Nuyens Handzaam en beknopt overzicht van de Franse literatuurgeschiedenis Bevat de belangrijkste auteurs en een korte typering van hun meest in het oog springende werk Kenmerken handig formaat ca 21 x 15 cm 8 pagina s uitklapbaar in kleur geplastificeerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 398 3 5 50 Inzage Errata Literatuurkaart Nederlands drs C Gerritsma Handzaam en beknopt overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis Bevat de belangrijkste auteurs en een korte typering van hun meest in het oog springende werk Kenmerken handig formaat ca 21 x 15 cm 8 pagina s uitklapbaar in kleur geplastificeerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 402 7 5 50 Inzage Errata Oriëntatiekaart Geschiedenis Chronologisch overzicht en kern van 10 tijdvakken Liek Mulder De Oriëntatiekaart Geschiedenis is bedoeld voor leerlingen van vmbo t m havo vwo om zich tijdens hun hele middelbare schooltijd te kunnen oriënteren op de hoofdlijnen van de geschiedenis De kaart besteedt aandacht aan alle verplichte onderdelen van de tien tijdvakken en is een handig hulpmiddel door de leerjaren heen voor oriëntatiekennis Op deze kaart staan de hoofdzaken van wat leerlingen moeten weten over de tien tijdvakken overzichtelijk samengevat Belangrijke begrippen zijn in rood aangegeven en door markeringen valt snel te zien welke kenmerkende aspecten niet behoren tot de verplichte leerstof voor vmbo of onderbouw havo vwo De Oriëntatiekaart geschiedenis is een uitvouwbare kaart in vierkleurendruk in plastic hoes met 12 pagina s ca 15 5 x 24 5 cm De kaart kan goede diensten bewijzen bij het bewaken van de grote doorgaande lijn bij het snel op een rij te zetten van de hoofdzaken van reeds behandelde perioden of bij oriëntatie op nog te behandelen perioden Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 372 3 8 75 Inzage Errata Oriëntatiekaart NEDERLANDSE geschiedenis Chronologisch overzicht en kern van 10 tijdvakken Liek Mulder De Oriëntatiekaart NEDERLANDSE geschiedenis is bedoeld voor leerlingen van vmbo t m havo vwo om zich tijdens hun middelbare schooltijd te kunnen oriënteren op de hoofdlijnen van de Nederlandse geschiedenis De kaart besteedt aandacht aan de tien tijdvakken en de vensters in de canon van de nederlandse geschiedenis en is daardoor een handig hulpmiddel door de leerjaren heen voor oriëntatiekennis m b t de Nederlandse geschiedenis Op de kaart staan de hoofdzaken van de tien tijdvakken overzichtelijk samengevat Belangrijke begrippen zijn in rood aangegeven De Oriëntatiekaart NEDERLANDSE geschiedenis is verder een handig hulpmiddel voor iedereen die zich wil oriënteren m b t de belangrijkste ontwikkelingen van de Nederlandse geschiedenis De kaart bevat de basiskennis over het Nederlandse verleden waarover eigenlijk iedereen die in Nederland woont wel zou mogen beschikken Met de kaart is de grote lijn duidelijk en hebben de belangrijkste ontwikkelingen en personen in de Nederlandse geschiedenis hun plaats De Oriëntatiekaart geschiedenis is een uitvouwbare kaart in vierkleurendruk in plastic hoes met 12 pagina s ca 15 5 x 24 5 cm De kaart kan goede diensten bewijzen bij het bewaken van de grote doorgaande lijn bij het snel op een rij te zetten van de hoofdzaken van reeds behandelde perioden of bij oriëntatie op nog te behandelen perioden Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 412 6 8 75 Inzage Errata Spreekkaart Frans drs M Bredius drs M Koot De meest praktische gespreksvaardigheidszinnen direct bij de hand op een uitvouwbare geplastificeerde kaart Ideaal als eerste instap voor gespreksvaardigheid en bij een kort bezoekje aan Frrankrijk Zeven pagina s in totaal uitgevoerd in vierkleurendruk en op een handzaam formaat Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 316 7 5 50 Inzage Errata Staatsinrichting L Mulder De gehele Nederlandse staatsinrichting op een handzame uitvouwbare kaart van 8 pagina s in totaal Bruikbaar in alle vormen van onderwijs die aandacht besteden aan de theorie en praktijk van de hedendaagse staatsinrichting in Nederland De inhoud is conform de eindtermen in de examenomschrijving van het examen Geschiedenis en staatsinrichting vmbo gt Korte paragrafen helder en eenvoudig taalgebruik overzichtelijke presentatie Vierkleurendruk ca 1 á 2 illustraties per pagina Belangrijke begrippen zijn vet gedrukt nieuwe begrippen worden bij introductie meteen uitgelegd Kenmerken handig formaat ca 21 x 15 cm uitklapbaar in kleur geplastificeerd Artikel ISBN Prijs Leerboek 978 90 6675 395 2 5 50 Inzage Errata Woordkaart Duits Bob Duijvestijn Henk Mangnus De Woordkaart Duits bevat ongeveer 500 woorden die

  Original URL path: http://www.walvaboek.nl/fondslijst.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive

 • Walvaboek Downloads
  D S Selecteer de uitgave waarvoor u wilt downloaden Uitgave Maak uw keuze Das ABC Keywords Passwords PrimeWords Tremplin Word Process 1 Word Process 2 Aanhef Maak uw keuze Dhr Mw Naam Opleiding Plaats e Mail adres t b v

  Original URL path: http://www.walvaboek.nl/downloads.html (2016-02-17)
  Open archived version from archive •