archive-nl.com » NL » W » WATERNET.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waternet - Procedure uitgifteronde 2014
  hoofdkantoor van Waternet Het is mogelijk om dit bij te wonen Tijdens de plaatsingsprocedure wordt onder toezicht van de notaris volgnummers toegewezen aan aanvragen in een segment Zowel de direct geplaatste aanvragen als de niet geplaatste aanvragen krijgen een volgnummer Dit gaat door totdat er evenveel direct geplaatste aanvragen zijn als er vergunningen te vergeven zijn Dan wordt de toekenning van volgnummers gestopt Na afloop legt de notaris legt de volgnummers vast in een proces verbaal Daarin staat vermeld welke aanvraag welk volgnummer in welk segment heeft verkregen Stap 5 1e Uitgifte en afwijzingen eind maart Na de plaatsingsprocedure door de notaris volgt eind maart een eerste ronde van uitgifte en afwijzing van exploitatievergunningen De uitgifte van de vergunningen voor toegelaten aanvragen vindt plaats op volgorde van volgnummer Toegelaten aanvragen met een volgnummer hoger dan het aantal beschikbare vergunningen komen op een wachtlijst Zij komen pas in aanmerking voor een vergunning als niet toegelaten aanvragen met een lager volgnummer definitief zijn afgewezen Aanvragen die niet geplaatst zijn worden afgewezen Zij ontvangen eind maart een afwijzing op basis van het volumebeleid Stap 6 Afronding uitgifteronde Zodra duidelijk is dat een eerder geplaatste aanvraag niet wordt toegekend vervalt dit volgnummer De eerstvolgende aanvraag op de wachtlijst krijgt dan een vergunning toegewezen als die aanvraag toegelaten was of als het bezwaarschrift van die aanvraag wél gegrond is verklaard Dat gaat door totdat het maximaal aantal te vergeven vergunningen in een segment is bereikt Als dat gebeurt krijgen de resterende aanvragen op de wachtlijst een afwijzing op basis van volumebeleid Dit omdat het volgnummer niet toereikend bleek Volgnummer besluit Direct geplaatst Mogelijk geplaatst Niet geplaatst Direct toegelaten Recht op vergunning Wachtlijst Afwijzing aanvraag Toegelaten obv reservebewijs Afwijzing Afwijzing Afwijzing aanvraag Bezwaar mogelijk Aanvraag komt in aanmerking voor vergunning als B W na bezwaar besluit aanvraag toe te laten Bezwaar mogelijk Aanvraag komt alsnog op wachtlijst o b v volgnummer als B W besluit aanvraag toe te laten Deze aanvragen zijn direct dan wel na besluit van B W op bezwaar toegelaten Het is echter onduidelijk of het toegekende volgnummer toereikend is om een vergunning te krijgen zolang er nog bezwaarprocedures lopen aanvragen met een lager volgnummer Bezwaarprocedure voor niet toegelaten aanvragen Aanvragen die op basis van het besluit niet zijn toegelaten tot de plaatsing hebben de mogelijkheid daartegen bezwaar in te dienen bij Dienst Juridisch Zaken van de gemeente Amsterdam DJZ Een bezwaarcommissie behandelt de bezwaren Zij adviseert de Burgemeesters en Wethouders B W van Amsterdam over het wel of niet gerond verklaren van de bezwaren én het herzien van het besluit Als B W na de bezwaarprocedure besluit het toelatingsbesluit van begin maart te herzien wordt de aanvraag alsnog toegelaten Afhankelijk van het volgnummer wordt de aanvraag dan alsnog toegekend of op de wachtlijst geplaatst Wanneer B W besluit de bezwaren ongegrond te verklaren dan ontvangt de aanvrager daarover bericht Het indienen van bezwaar heeft niet tot gevolg dat alsnog de vergunning kan worden verleend De duur van de behandeling van de bezwaarprocedure

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/uitgifteronde-2014/procedure/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waternet - Naslag
  altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/uitgifteronde-2014/naslag/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Achtergrondinfo
  vaartuigen kleiner of gelijk aan 14 x 3 75 meter Bemand open bemande open vaartuigen kleiner of gelijk aan 10 x 3 15 meter Onbemand onbemande open vaartuigen kleiner of gelijk aan5 50 x 2 00 meter Waterfietsen waterfietsen kleiner of gelijk aan3 85 x 1 55 meter Uit te geven exploitatievergunningen per gebied Vergunninggebied 1 Er zijn 10 Vergunningen Bemand gesloten voor Vergunningsgebied 1 beschikbaar welke per vergunning via de uitgifteprocedure worden uitgegeven Er zijn 15 Vergunningen Bemand open voor Vergunningsgebied 1 beschikbaar welke per vergunning via de uitgifteprocedure worden uitgegeven Er zijn 60 Vergunningen Onbemand voor Vergunningsgebied 1 beschikbaar welke per set van 10 stuks via de uitgifteprocedure worden uitgegeven Vergunninggebied 2 Er zijn 100 Vergunningen Waterfiets of Onbemand voor Vergunningsgebied 2 beschikbaar welke per set van 10 stuks via de uitgifteprocedure worden uitgegeven Er zijn 50 Vergunningen Bemand voor Vergunningsgebied 2 beschikbaar welke per vergunning via de uitgifteprocedure worden uitgegeven Overzicht van aantallen uit te geven vergunningen en aanvragen Vergunninggebied en segment Uit te geven vergunningen Aantal aanvragen Vergunninggebied 1 bemand gesloten 10 123 Vergunninggebied 1 onbemand 6 sets 53 Vergunninggebied 1 bemand open 15 253 Vergunninggebied 2 bemand 50 106 Vergunninggebied 2 onbemand waterfiets 10 sets 38 Totaal 91 573 een set bevat 10 vaartuigen Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct regelen Vignet aanvragen Afmelden

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/uitgifteronde-2014/achtergrondinfo/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Contact
  vraag Heeft u een vraag over de uitgifteronde 2014 dan kunt u contact opnemen met het team vergunningen via de Klantenservice Waternet 0900 93 94 20 cent per gesprek plus uw gebruikelijke belkosten Er is op werkdagen een telefonisch spreekuur tussen 09 00 11 00 uur Ook kunt u een terugbelverzoek via deze pagina achter laten of een mail sturen naar vergunningenophetwateramsterdam waternet nl Let op uw zienswijze of aanvullende informatie kunt u schriftelijk sturen naar Waternet Afd Planadvies Vergunningen team Vergunningen postbus 94370 1090 GJ Amsterdam Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct regelen Vignet aanvragen Afmelden binnenhavengeld Adreswijziging doorgeven Binnenhavengeld beroepsvaart betalen Informatie voor Pleziervaart Beroepsvaart Passagiersvaart Beleid varen Amsterdamse grachten Bezwaar en beroep Naar alle onderwerpen Wandelen

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/uitgifteronde-2014/contact/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Veel gestelde vragen
  prijs indien een kopie van het bezwaarschrift wordt gefaxt naar nummer 020 552 29 05 Het bezwaarschrift wordt gezonden naar Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam Bestuursdienst Directie Juridische Zaken Postbus 202 1000 AE Amsterdam Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit In spoedgevallen kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd maar alleen als er daarnaast ook al een bezwaarprocedure loopt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam Afdeling Publiekrecht teams Bestuursrecht Postbus 75850 1070 AW Amsterdam Een verzoek om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend Dat kan via http loket rechtspraak nl bestuursrecht Daarvoor dient beschikt te worden over een elektronische handtekening DigiD Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden Wanneer kan ik beroep aantekenen bij de rechter Op dit moment kunt u betreffende de uitgifteprocedure van nieuwe vergunningen alleen reageren met een zienswijze Een beroep aantekenen bij de rechter kan pas nadat ook de bezwaarprocedure is doorlopen Voor de uitgifteronde 2014 zal dat niet voor eind april 2014 zijn Een beroepschrift moet binnen zes weken na de dag waarop de Beslissing op Bezwaar aan u is toegezonden zijn ontvangen Bij verzending per post geldt dat het beroepschrift voor het einde van deze termijn bij de post moet zijn bezorgd U moet het beroepschrift ondertekenen en het bevat ten minste de naam en het adres van de indiener van het beroepschrift een dagtekening datum een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht inclusief het zogeheten casenummer een omschrijving van de Beslissing op Bezwaar waartegen het beroep is gericht de gronden motivering van het beroep U kunt beroep aantekenen indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar Vragen inhoudelijke eisen Moet ik bij de aanvraag aangeven dat het om een elektrische boot gaat Ja de eisen m b t de aandrijving zijn een voorwaarde om rechtstreeks toegelaten te worden tot de uitgifteronde en moeten dus bij de aanvraag worden aangeleverd Een omschrijving van de aandrijving voldoende Kan ik deelnemen aan de uitgifteronde 2014 met een vaartuig dat nog om gebouwd wordt Ja het maakt voor de behandeling van de aanvraag niet uit of het om een bestaand een nieuw of nog te bouwen vaartuig gaat Echter mag u pas varen als het vaartuig aan alle vereisten voldoet en u een vergunningsbewijs hebt ontvangen In de vergunning is een bepaling opgenomen dat de vergunning binnen één jaar in gebruik genomen moet worden Aan welke eisen moet mijn uittreksel van KvK voldoen Uittreksels moeten gewaarmerkt zijn en niet ouder dan 3 maanden Anders voldoen ze niet aan de eisen Een printscreen van de bedrijfsgegevens bij de KvK of een ouder uittreksel met een zelf gezet recent stempel voldoen niet Als degene die de aanvraag doet niet degene is die op het uittreksel KvK genoemd is moet de aanvrager op een andere manier via een machtiging aantonen dat hij gerechtigd is namens het bedrijf een aanvraag te doen Het nummer op het uittreksel KvK

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/uitgifteronde-2014/veel-gestelde-vragen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Veel belangstelling uitgifteronde 2014
  in te dienen Er zijn ruim 500 aanvragen voor deze uitgifteronde binnengekomen Waternet heeft voor alle segmenten meer aanvragen binnengekregen dan dat er uit te geven zijn Voor vergunningsgebied 1 Amsterdam inclusief centrum is de belangstelling tien keer zo groot als het aantal te vergeven vergunningen Dit houdt in dat bij alle segmenten plaatsing door een notaris nodig is Op 20 maart 2014 zal dit plaatsvinden Alle binnengekomen aanvragen worden momenteel door Waternet beoordeeld op volledigheid De huidige stand van zaken is dat ongeveer 40 van de aanvragen compleet is Bij de overige aanvragen mist informatie Alle aanvragers krijgen de mogelijkheid om aanvullende informatie aan te leveren Meer informatie over Actueel Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct regelen Vignet

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/uitgifteronde-2014/procedure/actueel/veel-belangstelling-uitgifteronde-exploitatievergunning-2014/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Actueel
  Uitgifteronde 2014 Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de zoek functionaliteit Kruimelpad Home projecten uitgifteronde 2014 procedure actueel De planning voor uw buurt zien Voer uw postcode in Overzicht Procedure Naslag Achtergrondinfo Contact Veel gestelde vragen 21 mrt Uitslag uitgifteronde exploitatievergunningen passagiersvaart Amsterdam Lees verder 03 feb Veel belangstelling uitgifteronde exploitatievergunning 2014 Lees verder Meer informatie over Actueel Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct regelen Vignet aanvragen Afmelden binnenhavengeld Adreswijziging doorgeven Binnenhavengeld beroepsvaart betalen Informatie voor Pleziervaart Beroepsvaart Passagiersvaart Beleid varen Amsterdamse grachten Bezwaar en beroep Naar alle onderwerpen Wandelen Ontdek prachtige natuur in de duinen en bij het water Amsterdamse waterleidingduinen Loenderveense Plas Naar alle onderwerpen Projecten Projecten Waternet voert verschillende projecten uit Wilt u weten wat er

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/uitgifteronde-2014/procedure/actueel/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Visie en plannen
  Beheervisie 2011 2020 De druk op natuur in ons kleine land is groot daarom koestert Waternet de Amsterdamse Waterleidingduinen zoveel mogelijk Elke tien jaar schrijven we een nieuwe beheervisie Hierin vertellen we over onze wensen voor de toekomst De functies waterwinning natuur en recreatie vormen een mooie organische eenheid We zoeken de komende jaren meer dan ooit de verbinding omdat je natuur en mens niet los van elkaar kunt zien Samen floreren ze het beste Lees meer Beheerplannen Wat moet je doen om je visie te realiseren In verschillende beheerplannen beschrijven we daarvoor onze werkzaamheden waar en wanneer gaan we maaien watergangen schoonmaken baggeren plaggen enz Begrazingsbeheerplan 2014 2016 Invasieve flora 2014 2016 Vegetatiebeheerplan 2011 2016 Prunusbeheerplan 2011 2013 Begrazingsbeheerplan 2011 2013 Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/awdnatuurbeheer/visie-en-plannen/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive