archive-nl.com » NL » W » WATERNET.NL

Total: 916

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waternet - Contact
  walaansluitpunten voor woonboten walaansluitpunten voor woonboten Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de zoek functionaliteit Kruimelpad Home projecten walaansluitpunten voor woonboten contact Overzicht Projectdetails Planning Wat merkt u ervan Contact U kunt voor meer informatie contact opnemen met projectleider Aschwin de Vente via 0900 93 94 gebruikelijke belkosten of per e mail Aschwin de vente waternet nl Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct regelen Vignet aanvragen Afmelden binnenhavengeld Adreswijziging doorgeven Binnenhavengeld beroepsvaart betalen Informatie voor Pleziervaart Beroepsvaart Passagiersvaart Beleid varen Amsterdamse grachten Bezwaar en beroep Naar alle onderwerpen Wandelen Ontdek prachtige natuur in de duinen en bij het water Amsterdamse waterleidingduinen Loenderveense Plas Naar alle onderwerpen Projecten Projecten Waternet voert verschillende projecten uit Wilt u weten wat er bij

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/walaansluitpunten-voor-woonboten/contact/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waternet - Projectdetails
  belangrijk biotoop voor de nauwe korfslak De grootste bedreiging voor de duindoornstruwelen vormt de woekerende Amerikaanse vogelkers 3 Vochtige duinvalleien Vochtige duinvalleien zijn een ideale biotoop voor een reusachtige variatie aan bijzondere soorten Om er een paar te noemen parnassia waterpunge bleekgele droogbloem strandduizendguldenkruid zeegroene zegge en slanke gentiaan Bij voldoende rust zijn het geschikte broedplaatsen voor kleine plevier vogel rugstreeppad en kleine watersalamander Vochtige duinvalleien hebben met name last van verdroging De aanpak Het plan is begroeiing en organisch bodemmateriaal te verwijderen en opvolgend herstelbeheer op te starten Afhankelijk van de locatie en de doel en uitgangssituatie verwijderen we struiken of bomen en een meer of minder dikke bovenlaag van de bodem We nemen ook maatregelen om de kans op terugkeer van invasieve soorten zoals de Amerikaanse vogelkers te verkleinen De maatregelen bestaan uit maaien van lage begroeiing en afvoeren van het organisch materiaal in duinvalleien plaggen en afvoeren van de organische bodemlaag in duinvalleien en duingraslanden opengraven van dichtgegroeide stuifkuilen rooien en afvoeren van struiken en bomen plaggen voormalig dicht prunusstruweel plus afvoeren grond herstel van poelen door verwijderen oeverbegroeiing poelen uitbaggeren en afvoeren van bagger We gaan werken met gepaste machines en apparatuur waarbij we kwetsbare terreinen beschermen zoals door het leggen van rijplaten Na de uitvoering van bovengenoemde maatregelen is een periode van nabeheer nodig die of aanvullend is op het reguliere beheer of een tijdelijke intensivering daarvan inhoudt Dit doen we met inzet van extra schapen voor begrazing In cijfers 98 ha verruigde en met prunus dichtgegroeide struwelen grijze duinen en duinvalleien maaien frezen en plaggen 35 ha verruigd duingrasland en verruigde duinvalleien maaien en het maaisel afvoeren 150 ha struiken en bomen inclusief Prunus serotina verwijderen hiervan 65 ha daarna plaggen 2 ha aan dichtgegroeide stuifkuilen opengraven 20 poelen uitbaggeren 100 m3 bagger afvoeren

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/projectdetails/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Planning
  de dichtheid van de prunus minder hoog is zo n 24 hectare zagen en rooien we ook Struwelen binnen een straal van 3 meter rond een prunusboom of struik worden ook gerooid inclusief de wortels om hergroei van prunus te voorkomen Ook spragelen we na het rooien Na het rooien is frezen en plaggen we verdeeld over het gebied 40 hectare We verwijderen de voedselrijke bovenlaag waardoor we straks afwisselend blond zand en donkere grond zullen zien Het gaat hier om overwegend vlak tot licht glooiend terrein In de rest van het gebied 54 hectare aan open duin staat de prunus verspreid en wordt hij alleen afgezaagd Daarnaast herstellen we ook 25 tot 35 poelen in totaal 0 75 hectare Dat doen we door eerst de houtige beplanting aan de oevers aan de zuidkant van de poelen te verwijderen tot 10 meter uit de oever Vervolgens maaien we tot 5 meter uit de waterkant en voeren de vegetatie af Tot slot worden de poelen gebaggerd tot aan de vaste bodem tot een diepte van ongeveer 50 100 centimeter We zorgen ervoor dat de aanwezige dieren en zaden kunnen terugvloeien in de poel door de bagger een dag op een deel van de oever te laten liggen Vervolgens is de bagger afgevoerd Omdat de poelen in of bij de prunushaarden lagen wordt ook een deel van de oevers geplagd en gefreesd Wat is er al gebeurd Werkzaamheden 2014 2015 Haasveld Hier hebben we dennenbos verwijderd de verruigde duingraslanden valleien en greppels hersteld en diverse poelen aangelegd De kwetsbare delen van dit gebied zijn ontzien Er is in totaal 4 hectare dennenbos gekapt De achterblijvende stobben zijn daarna met behulp van een rupskraan gerooid Het hout wordt verkocht Vervolgens is de strooisellaag verwijderd tot op het minerale zand Daarna is er op 1 5 hectare van deze oppervlakte gefreesd en geplagd Op enkele plekken is een aanzet gemaakt voor een stuifkuil door 25 centimeter diep te plaggen Bij elkaar is 0 1 hectare aan stuifkuilen gemaakt Het minerale zand dat hierbij vrijkwam is gebruikt om de brede greppel in het oostelijke deel van het dennenbos deze ging tot 30 centimeter onder het maaiveld te dempen Uit de kleinere greppels in het bos hebben we de bagger verwijderd tot op het minerale zand Verder zijn de gedeeltes met ruige begroeiing en een dunne humuslaag kort gesprageld dit is klepelen en tegelijk afzuigen bij elkaar 13 hectare De gedeeltes die verruigd waren oorspronkelijk graslanden zijn geplagd nadat eerst de vegetatie en de verrijkte bovenlaag was verwijderd bij elkaar 8 5 hectare Verder zijn diverse poelen aanleggen op potentieel waardevolle plekken Met het verwijderen van het dennenbos is plaatsgemaakt voor een stuk vochtige duinvallei Het bos is rond 1950 aangeplant om hout te oogsten Door de herstelde grondwaterstanden verdronk de afgelopen jaren een deel van het bos Met het spragelen en plaggen is het duingrasland weer teruggebracht net als enkele eeuwen geleden toen het gebied nog het Haechs Velt heette Nota Open Bos Brief Nota

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/planning/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Wat merkt u ervan?
  aan de slag met het terugdringen van prunus en het herstellen van de poelen Daarnaast pakken we de Schapenwei Oosterduinrel en het Vinkenveld aan Op de Schapenwei verwijderen we de verzuurde bovenlaag van de grond en maken ondiepe laagtes om kalkrijk water binnen te laten stromen en zuur regenwater naar buiten We gaan geleidelijke overgangen maken in de oevers van de Oosterduinrel en een paar plekken uitbaggeren Op het Vinkenveld verwijderen we bomen die er niet thuishoren en plaggen we stukken verruigd grasland We proberen u bij onze werkzaamheden zo weinig mogelijk overlast te verzorgen U gaat er echter wel iets van merken Er wordt regelmatig met zware grote transportmiddelen over de klinkerwegen gereden Als u wilt kunt u deze tijdens u wandeling vermijden en alsnog genieten van rust en ruimte We hopen op uw begrip De werkzaamheden vinden plaats van augustus 2015 t m maart 2016 Gekleurde paaltjes Voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden ziet u regelmatig gekleurde paaltjes staan Hiermee geven we aan de aannemer aan op welke plaatsen er bijvoorbeeld geplagd of gemaaid moet worden Ook zijn er paaltjes om een grond depot af te zetten We kunnen ons voorstellen dat sommige mensen de paaltjes geen fraai gezicht vinden Gelukkig kunnen we ze verwijderen zodra het werk is gedaan Hieronder een verklaring van de verschillende kleuren paaltjes Roze kwetsbare gebieden Blauw transport Oranje grondedepot Groen 5 cm diep plaggen Geel 10 cm diep plaggen Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie en door de provincie Noord Holland Meer informatie over LIFE Meer informatie over Natura 2000 Heeft u tips en ideeën Tip Idee Naam Emailadres Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/wat-merkt-u-ervan/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Naslag
  project Waterleidingduinen Life project Waterleidingduinen Direct naar de hoofdnavigatie Direct naar de zoek functionaliteit Kruimelpad Home projecten life project waterleidingduinen naslag Overzicht Projectdetails Planning Wat merkt u ervan Naslag Contact Nulmeting 2012 2014 pdf Projectplan Life in de Amsterdamse Waterleidingduinen pdf Projectplan Engelstalig pdf Rapport expertmeeting april 2013 pdf Heeft u tips en ideeën Tip Idee Naam Emailadres Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct regelen Vignet aanvragen Afmelden binnenhavengeld Adreswijziging doorgeven Binnenhavengeld beroepsvaart betalen Informatie voor Pleziervaart Beroepsvaart Passagiersvaart Beleid varen Amsterdamse grachten Bezwaar en beroep Naar alle onderwerpen Wandelen Ontdek prachtige natuur in de duinen en bij het water Amsterdamse waterleidingduinen Loenderveense Plas Naar alle onderwerpen Projecten Projecten Waternet voert verschillende projecten uit Wilt u weten wat er

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/naslag/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Contact
  over het project vertellen De excursies zijn op een woensdag en starten om 13 00 uur bij ingang Oase tegenover Vogelenzangseweg 21 Meer informatie en aanmelden kan via waternet nl awd of bezoekerscentrum De Oranjekom via 020 608 7595 Projectinformatie De leider van dit project is Jan Joris van Kampen Voor meer informatie kunt u terecht bij Luc Geelen via luc geelen waternet nl Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door LIFE financiering van de Europese Unie en door de provincie Noord Holland Meer informatie over LIFE Meer informatie over Natura 2000 Heeft u tips en ideeën Tip Idee Naam Emailadres Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct regelen Vignet aanvragen Afmelden binnenhavengeld Adreswijziging doorgeven Binnenhavengeld beroepsvaart betalen Informatie voor

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/contact/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Metamorfose Schapenwei
  polder Door tot op verschillende hoogtes te plaggen hebben we brede laagtes gecreëerd om kalkrijk kwelwater vanuit de westkant van het gebied oostwaarts te laten stromen Aan de oostkant hebben we ook laagtes gegraven om het zure regenwater wat er blijft hangen naar de polder af te voeren Daarnaast is de oever van de sloot aan de westzijde aangepast en hebben we een geleidelijk oplopende en vloeiende natuurvriendelijke oever aangelegd met een aantal brede stukken en een poel Verder is die sloot uitgebaggerd de rest van de watergangen uitgemaaid en het niet geplagde deel van de Schapenwei gemaaid In deze vorm biedt de Schapenwei weer een groeiplaats voor plantensoorten die van voedselarme en kalkrijke omstandigheden houden Maar ook voor de amfibieën zijn er veel nieuwe geschikte plekken ontstaan Meer informatie over Nieuwsoverzicht Heeft u tips en ideeën Tip Idee Naam Emailadres Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/projectdetails/nieuwsoverzicht/metamorfose-schapenwei/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waternet - Internationale duinexperts
  Internationale duinexperts Ruim honderd internationale en Nederlandse duinexperts zijn afgelopen week in Nationaal Park Zuid Kennemerland de Amsterdamse Waterleidingduinen en de duinen bij Oostvoorne op bezoek geweest Ze wisselden waardevolle kennis en ervaring uit op een internationaal duinsymposium georganiseerd door beheerders PWN Waternet en Natuurmonumenten Net als Waternet hebben de andere twee organisaties de afgelopen jaren dankzij een Europese LIFE subsidie een flinke impuls aan hun natuurgebied gegeven Kijk voor meer informatie over het symposium op www pwn nl dynamicdunes Meer informatie over Nieuwsoverzicht Heeft u tips en ideeën Tip Idee Naam Emailadres Hoofdmenu Home Klantenservice Klantenservice Via Klantenservice kunt u veel zaken direct zelf regelen Natuurlijk kunt u ons altijd e mailen of bellen Naar Klantenservice Informatie voor bedrijven Direct regelen Meterstand doorgeven Verhuizing doorgeven Automatische incasso aanvragen Aanslag per e mail ontvangen Vergunning aanvragen Meerdere aanslagen ontvangen Rekening inzien Rekening betalen Gegevens wijzigen Naar alle onderwerpen Meldingen en storingen U kunt meldingen en storingen 24 uur per dag doorgeven aan Waternet Naar meldingen en storingen Varen en wandelen Varen Vaarkaart op de grachtensite VaarWater app Scheepvaartberichten Eenrichtingsverkeer Direct regelen Vignet aanvragen Afmelden binnenhavengeld Adreswijziging doorgeven Binnenhavengeld beroepsvaart betalen Informatie voor Pleziervaart Beroepsvaart Passagiersvaart Beleid varen Amsterdamse grachten Bezwaar

  Original URL path: https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/projectdetails/nieuwsoverzicht/internationale-duinexperts/ (2015-12-02)
  Open archived version from archive •