archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  wordt bovendien de waterkwaliteit sterk verbeterd omdat met de bagger ook de vervuiling wordt meegenomen Is het mogelijk om het onderhoud van watergangen sloten en singels in eigen beheer te houden Hollandse Delta heeft de voorkeur om het onderhoud over te nemen van alle watergangen in stedelijk gebied die nu nog in onderhoud zijn bij particulieren of bedrijven Als u de watergang toch in eigen beheer wilt houden kunt u dit aangeven via de antwoordkaart bij de brief of door contact op te nemen met het waterschapsloket Het waterschap zal dan contact met u opnemen om te kijken wat er mogelijk is Is vrijkomende baggerspecie gevaarlijk Nee bagger is niet gevaarlijk Mochten er na analyse door een laboratorium verontreiniging aanwezig zijn in de bagger dan wordt de bagger op een veilige en gecertificeerde wijze afgevoerd Kan ik er op een later tijdstip nog voor kiezen om het onderhoud weer zelf uit te voeren Het onderhoud van de watergang sloot of singel blijft in de toekomst ook bij het waterschap Indien u op een later tijdstip toch de betreffende watergang weer zelf wilt onderhouden dan kunt u contact met ons opnemen Wij kijken dan wat de mogelijkheden zijn Vorige 1 2

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Baggeren?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  hoogte gesteld als er onderzoek of onderhoud wordt uitgevoerd en een medewerker zal zich melden Hij zij moet zich altijd kunnen identificeren als u daar om vraagt Tot welke diepte wordt er uitgebaggerd In principe wordt er tot op de vaste bodem gebaggerd Door tot op de bodem te baggeren is de winst voor plant en dier het grootst Waar blijft de bagger Indien mogelijk wordt de bagger of het maaisel op de kant verwerkt Als er obstakels zijn bijv gebouwen dichte begroeiing en tuinen wordt de bagger aan de andere kant van de watergang sloot of singel verwerkt of afgevoerd De kosten voor het afvoeren zijn voor het waterschap Mocht de bagger op de kant verwerkt kunnen worden dan moet de eigenaar van dat perceel zelf zorgen voor het verspreiden van de bagger als dit noodzakelijk is Bij grote hoeveelheden ontvangt de eigenaar van het perceel hiervoor een vergoeding Waarom neemt het waterschap het onderhoud over Waterschap Hollandse Delta heeft nieuw beleid vastgesteld De Verenigde Vergadering VV van waterschap Hollandse Delta heeft 26 januari 2012 besloten om het baggerwerk in de stedelijke gebieden van particulieren over te nemen Voor het maaiwerk is dit op 7 mei 2013 vastgesteld Dit besluit is te vinden in het meerjarenbaggerplan MJBP hoofdstuk 3 6 1 Voor het maaien is dit opgenomen in het Meerjarenonderhoudsplan maaien 2014 en verder In het beleid staat dat het waterschap watergangen sloten en singels in stedelijk of bebouwd gebied waarbij de onderhoudsplicht bij particulieren of bedrijven ligt zelf gaat baggeren en maaien Nu is het onderhoud versnipperd en kost de handhaving op de uitvoering van het onderhoud veel tijd en geld Door het onderhoud over te nemen wordt het onderhoud van watergangen uniformer goedkoper zijn er minder administratieve lasten en neemt de kwaliteit van het werk toe Het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Baggeren?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  van bagger Als u grote hoeveelheden bagger ontvangt krijgt u daarvoor een vergoeding Meer informatie over de vergoeding is te vinden in de folder meerjaren baggerplan Wanneer worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd In principe kan het baggerwerk het gehele jaar worden uitgevoerd maar bij voorkeur in de periode van september tot maart Wanneer wordt mijn sloot gebaggerd Dit is te zien op de kaart buitengewoon onderhoud Deze is te vinden op de website van WSHD http www wshd nl beheerstructuur watersysteem onderhoud van sloten Wat houdt de vergoedingenregeling voor het ontvangen van bovenmatige hoeveelheden baggerspecie in Voor het verspreiden van de baggerspecie die de normale hoeveelheden te boven gaat biedt het het waterschap een onkostenvergoeding aan De kosten die de agrariër moet maken voor het verspreiden van alleen de baggerspecie die de normale hoeveelheid specie te boven gaat worden vergoed Op de totale hoeveelheid vrijkomende baggerspecie wordt de normale hoeveelheid specie in m3 per strekkende meter watergang in minder gebracht Het verschil hiertussen wordt vergoed Zie ook WSHD 2013 baggeren op de schop 300 kB Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Baggeren?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  verwijderd worden door de eigenaar van het perceel voor 1 september van het jaar van uitvoering van het baggerwerk Het is van belang dat dit hout verwijderd is voor de uitvoering van het werk zodat de machines de watergang goed kunnen bereiken Wat te doen bij schade als gevolg van het baggeren Als er tijdens de uitvoering van het baggeren of maaien schade ontstaat aan uw eigendommen meld het dan direct bij de aannemer die de werkzaamheden uitvoert Komt u er niet uit met de aannemer neem dan contact op met het waterschapsloket Welke sloten en singels worden bemonsterd Alle verdachte locaties waar mogelijk verontreiniging verwacht wordt worden bemonsterd De verdachte locaties worden geïnventariseerd op basis van gebiedskennis van de medewerkers van Hollandse Delta bekende bronnen van verontreiniging en historische gegevens Welke watergangen sloten en singels neemt het waterschap over De watergangen in het stedelijk gebied bebouwde kom waarvan de onderhoudsplicht nu vaak bij particulieren of bedrijven ligt Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Baggeren?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  uit omdat administratieve kosten voor handhaving en toezicht grotendeels wegvallen Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Baggeren?pageNumber=6 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  cm boven de waterlijn De taluds van de watergangen schuine deel naar de sloot wordt dus niet gemaaid door het waterschap Het maaiwerk wordt zo uitgevoerd dat het talud niet beschadigd wordt en de vegetatie op de oever de gespaard blijft Verdere uitgangspunten en illustraties over het maaiwerk zijn te vinden in het meerjarenonderhoudsplan maaien paragraaf 6 2 Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het droge talud Het onderhoud van het droge talud de oever boven de waterlijn blijft bij de eigenaar gebruiker De eigenaar gebruiker kan het onderhoud hierdoor afstemmen op het onderhoud van het aanliggende perceel de eigen tuin Wie voert het maaiwerk uit in de toekomst Op 7 mei 2013 is beleid vastgesteld waarin staat dat Hollandse Delta vanaf 2014 ook het maaiwerk overneemt van particulieren in het stedelijke gebied De particuliere eigenaren worden hierover geïnformeerd per brief Tot en met 2013 blijft de aanliggende eigenaar verantwoordelijk voor het jaarlijkse maaiwerk Het waterschap controleert de uitvoering van het maaiwerk door middel van de schouw Vorige 1 2 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Maaien?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  beschreven van elke watergang in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta Wat is gewoon onderhoud aan watergangen Het gewoon onderhoud bestaat uit het verwijderen van alle voorwerpen en planten die de doorstroming van het water belemmeren Het gaat daarbij om onder meer riet begroeiing en grof vuil Wat zijn de kosten als het waterschap de sloot schoonmaakt Het is nog niet te voorspellen wat de kosten zullen zijn Dit is afhankelijk is van de locatie de aannemer die wordt ingeschakeld Op welke manier het onderhoud wordt uitgevoerd machinaal of handmatig Als het waterschap het onderhoud uitvoert komen er in ieder geval kosten voor toezicht bij wat altijd duurder is dan een reguliere aannemer Wordt de schouw nu nog uitgevoerd hoe vindt er controle plaats op het werk De toezichthouders van het waterschap controleren na uitvoering de kwaliteit van het werk van de aannemer Vorige 1 2 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/Schouw?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  een calamiteit kan het wel eens voorkomen dat er een tekort aan dijkwachten elders in het gebied is u wordt dan gevraagd of het mogelijk is dat u zich naar de betreffende dijkpost kunt begeven Als u wilt weten bij wie u bent ingedeeld kunt u de ledenlijst raadplegen Deze lijst kunt u inzien via de website met uw inloggegevens De inloggegevens ontvangt u via een brief nadat u zich aangemeld heeft Wat wordt er van mij als dijkwacht verwacht U als dijkwacht bent de oren en ogen van het waterschap U dient zich beschikbaar te stellen tijdens het stormseizoen ook wel het gesloten seizoen genoemd tussen 1 oktober en 1 april Na waarschuwing en alarmering wordt u verwacht op de dijkpost waar u ingedeeld bent U inspecteert en controleert de dijk naar aanleiding van gekregen instructie Omdat u zich als vrijwilliger beschikbaar stelt en het waterschap rekent op uw inzet vragen wij u zo veel als mogelijk aanwezig te zijn op de geplande bijeenkomsten en oefeningen zodat u altijd op de hoogte blijft van ontwikkelingen kennis en uw collega dijkwachten op u kunnen rekenen Vorige 1 2 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq/Rubriek/dijkbewaking?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive