archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  gestort omdat op het land van mijn overbuurman geen ruimte is Heb ik recht op een vergoeding hiervoor Wanneer elke 6 jaar ontvangen moet worden ontvangt deze eigenaar bij grote hoeveelheden vrijkomende specie elke 6 jaar een vergoeding voor het spreiden hiervan Ga ik overlast hebben van het werk Ja u zult enige overlast hebben door het baggerwerk zoals bijvoorbeeld sporen of geluidsoverlast van de machines die gebruikt worden op uw perceel Het waterschap doet er alles aan de overlast zoveel mogelijk te voorkomen Geldt de overname van onderhoud ook voor de gemeentelijke watergangen sloten en singels De gemeente blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van deze watergangen Wel kan het zo zijn dat het waterschap in samenwerking met de gemeente het onderhoud uitvoert Geldt er ook een ontvangstplicht voor maaisel Ja de Waterwet zegt dat er een ontvangstplicht is voor bagger en maaisel Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq?pageNumber=2 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  zaden zorgen voor extra onkruid op de percelen Ik moet daardoor extra bestrijdingsmiddelen gebruiken Het waterschap maakt onderscheid in maaien van wegbermen voor de verkeersveiligheid en het gewone maaiwerk Het maaien voor de verkeersveiligheid gebeurt meerdere malen over een breedte van ongeveer 1 50 m vanaf de wegverharding Dit gebeurt alleen op door het waterschap geselecteerde wegen Het overige maaiwerk gebeurt twee keer per jaar dijktaluds en brede bermen langs wegen Wanneer er distels voorkomen worden deze gemaaid voordat ze in zaad schieten Bij hardnekkige groei zal ter plaatse van deze distelhaarden extra gemaaid worden Hoe bepaalt het waterschap de kwaliteit van het water en het slib Hollandse Delta schakelt het waterschapslaboratorium Aquon in voor bemonstering van de slibkwaliteit Hoe controleert het waterschap dat het talud niet instort Tijdens het baggeren eens in de 6 of 7 jaar maait het waterschap ook het hele talud Hoe handhaaft het waterschap dat de aannemer binnen 5 werkdagen komt Dat kan alleen als u ook via het waterschapsloket doorgeef over welke watergangen en percelen het gaat 2005005 wshd nl of bel 0900 2005005 0 10 p min Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq?pageNumber=3 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  calamiteit wordt u gewaarschuwd en dient u zich beschikbaar te houden Omdat een calamiteit nooit gelegen komt kan het voorkomen dat u gealarmeerd wordt U zult in overleg met uw werkgever moeten beslissen of dit mogelijk is De periode van oproepen en oefeningen zal tussen 1 oktober en 1 april zijn Hoe schoon is het zwemwater in Zuid Holland Van mei tot en met september controleert waterschap Hollandse Delta regelmatig de zwemwaterkwaliteit voor de provincie Zuid Holland Op de zwemwaterkaart van de provincie kunt u precies zien wat geschikte zwemlocaties zijn Voor actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater kunt u de zwemwatertelefoon bellen 070 441 7550 of kijken op www zuid holland nl service zwemwater Hoe vaak komt er iemand van het waterschap langs Voor de uitvoering van het baggerwerk 1 maal in de 6 of 7 jaar komt er één keer iemand langs voor het inmeten van de watergang sloot of singel en mogelijk één keer voor het nemen van slibmonsters Daarna circa een jaar later volgt de uitvoering van het baggerwerk door een aannemer Voor de uitvoering van het maaiwerk wat jaarlijks gebeurt is het niet noodzakelijk dat er voorbereidingen worden getroffen Hoe vaak moet er gebaggerd worden Elke 6 of 7 jaar op Voorne Putten worden de watergangen ingemeten en wordt naar de slibdikte gekeken of het nodig is om te baggeren Bij een geringe hoeveelheid slib in de watergang sloten of singels is het veelal niet nodig om baggerwerk uit te voeren In dat geval wordt het baggerwerk een 6 of 7 jarige cyclus later uitgevoerd Het maaiwerk in de watergang nat maaien vindt jaarlijks plaats en wordt dan ook uitgevoerd door het waterschap Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq?pageNumber=4 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  vaak wordt er gebaggerd Het waterschap baggert iedere sloot eens in de 6 7 jaar Hoe weten jullie of deze nieuwe manier van maaien werkt Met deze manier van maaien is al 25 jaar goede ervaring opgedaan in de Hoeksche Waard Hoe wordt het baggerwerk uitgevoerd De uitvoering van het baggerwerk is maatwerk per situatie wordt gekeken welk materieel wordt ingezet Dit kan een minikraan of een schuifboot zijn maar in sommige situaties kan ook op handwerk teruggevallen worden Uit efficiëntie overwegingen zal geprobeerd worden het werk zoveel mogelijk machinaal uit te voeren Hoe wordt het maaiwerk uitgevoerd Het maaiwerk wordt vanaf de kant uitgevoerd met een maaikorf Soms wordt het maaiwerk varend uitgevoerd afhankelijk van de situatie Indien de sloot niet bereikbaar is voor materieel wordt het maaiwerk handmatig uitgevoerd De voorkeur van het waterschap gaat uit naar het machinaal onderhoud vanaf de kant omdat dit de meest efficiënte vorm van onderhoud is Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq?pageNumber=5 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  stormseizoen wordt er twee keer per jaar geoefend Een keer betreft het een dijkpostbijeenkomst De dijkpostbijeenkomst vindt aan het begin van het stormseizoen plaats om nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen en met veiligheidsmaterialen te oefenen Als tweede wordt er een grootschalige oefening gehouden met de gehele dijkbewakingsorganisatie waarbij verbeterpunten beoefend worden Voor elke opkomst ontvangt u een onkostenvergoeding Ik heb een muskus rat gezien waar kan ik dat melden Hollandse Delta bestrijdt samen met de gemeenten bruine ratten Deze dieren graven holen in en bij dijken en oeverkanten Daarmee tasten zij de veiligheid van de dijken aan en beschadigen zij de oevers Muskus en beverratten De dienst Muskusrattenbeheer van de samenwerkende waterschappen pakt de muskusrat en de beverrat aan Het waterschap zet zich in om de bruine rat te bestrijden Bruine ratten Goeree Overflakkee Bruine ratten kunt u melden bij het waterschapsloket via 0900 2005 005 of via het contactformulier Hoeksche Waard Bruine ratten kunt u melden bij de Regionale Afvalstoffendienst RAD telefoon 0186 572586 Voor rattenmeldingen in de overige delen van het gebied kunt u terecht bij uw eigen gemeente Regels voor de bestrijding van bruine ratten Het waterschap bestrijdt namens de gemeente Goeree Overflakkee bruine ratten bij particulieren en bedrijven op het eiland In principe is alleen bestrijding in gebouwen toegestaan In bijzondere omstandigheden kan bestrijding in de buitenruimte plaatsvinden Dan moet eerst aan een aantal regels worden voldaan Deze regels zijn uitgewerkt in een landelijk protocol en gelden voor particulieren en bedrijven De eigenaar gebruiker moet de buitenlocatie dusdanig schoonmaken en schoonhouden dat de omgeving niet meer aantrekkelijk is voor ratten Dit houdt in dat er geen voedselbronnen en nestelgelegenheden aanwezig zijn Vervolgens moet de eigenaar gebruiker de bestrijding met klemmen uitvoeren Wanneer het buitenterrein schoon is en de bestrijding met klemmen niet toereikend is kan

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq?pageNumber=6 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  dieren of water planten Er mogelijkheid bestaat voor verspreiding Er een kans is dat bij langer wachten met de behandeling de verwachtte gevolgen groter worden Ik krijg een brief terwijl ik mijn sloot wel heb schoongemaakt wat is er niet goed Er zijn drie mogelijke redenen dat u een brief heeft gekregen De sloot is schoongemaakt tussen de datum van schouwen 1 december 2011 en het verzenden van de brief januari 2012 U denkt dat uw sloot schoon is maar na schouwen is gebleken dat de werkzaamheden niet voldoende of juist zijn uitgevoerd Er is een verkeerd perceel aangeschreven Kadastrale gegevens zijn niet altijd actueel Het kan voorkomen dat er door bijvoorbeeld verhuizing of verandering van eigenaar een verkeerd adres wordt aangeschreven We verzoeken u hierover contact op te nemen met het waterschap Ik moet organisch materiaal ontvangen maar wat moet ik doen met anorganisch materiaal De aannemer moet anorganische materiaal bijvoorbeeld plastic en ijzer opruimen en afvoeren Ik wist niet dat ik de sloot moest schoonmaken Het onderhoud van dijk weg en spoor sloten ligt bij de beheerders Dat zijn meestal de gemeente de provincie het Rijk de spoorwegbeheerder of het waterschap zelf Het onderhoud van de overige watergangen is een taak van de aanliggende perceeleigenaren of pachters of gebruikers Een perceeleigenaar moet de tussen sloten scheidingsloten en droge sloten onderhouden Ieder voor de halve breedte van de sloot en voor zover ieders eigendom langs de sloot ligt De juiste maten staan in de legger De legger kunt u online raadplegen via deze website In het verleden moest ik altijd betalen voor het afvoeren van bagger omdat ik het niet in mijn tuin kon ontvangen Blijft dit zo of is dit nu verleden tijd Voor hoofdwatergangen en overige watergangen in stedelijk gebied geldt dat het waterschap de watergangen baggert

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq?pageNumber=7 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  sloten en singels in eigen beheer te houden Hollandse Delta heeft de voorkeur om het onderhoud over te nemen van alle watergangen in stedelijk gebied die nu nog in onderhoud zijn bij particulieren of bedrijven Als u de watergang toch in eigen beheer wilt houden kunt u dit aangeven via de antwoordkaart bij de brief of door contact op te nemen met het waterschapsloket Het waterschap zal dan contact met u opnemen om te kijken wat er mogelijk is Is het waterschap ook verantwoordelijk voor drinkwater Nee de waterschappen zijn niet verantwoordelijk voor de productie van drinkwater Hiervoor zorgen de drikwaterbedrijven In het gebied van waterschap Hollandse Delta is Evides uw drinkwaterleverancier website Evides Is vrijkomende baggerspecie gevaarlijk Nee bagger is niet gevaarlijk Mochten er na analyse door een laboratorium verontreiniging aanwezig zijn in de bagger dan wordt de bagger op een veilige en gecertificeerde wijze afgevoerd Kan er geen prullenbak worden geplaatst bij de vogeluitkijkpost aan de Westdijk in Goudswaard Nee Het waterschap is zeer terughoudend met het plaatsen van extra afvalbakken langs wegen en fietspaden Vorige 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq?pageNumber=8 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  wat de mogelijkheden zijn Krijg je een vergoeding als je als overliggend perceel bagger ontvangt vanwege een fysiek obstakel Ja de regeling houdt ook in dat wanneer een overliggend perceel bagger ontvangt vanwege een fysiek obstakel een vergoeding ontvangen wordt voor de verspreiding van de bagger Loopt mijn talud of tuin geen schade op tijdens het baggeren In de keuze van het te gebruiken materieel houdt de aannemer rekening met de lokale omstandigheden Schade wordt zoveel mogelijk voorkomen en overlast tot een minimum beperkt Mocht er toch schade ontstaan tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden dan kunt u contact opnemen met het waterschap via het waterschapsloket Maait het waterschap de distels wel Voor het maaien van distel bestaat een distel verordening link naar maken Deze verordening betekent dat het waterschap op verzoek grotere concentraties dus niet een enkele distel zal maaien Maait het waterschap nog een tweede keer Hollandse Delta maait alleen een tweede keer als het nodig is Dat wil zeggen als de doorstroming van het water wordt belemmerd Vorige 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Volgende Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faq?pageNumber=9 (2015-12-02)
  Open archived version from archive •