archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Verenigde Vergadering 22 mei 2014
  BESLUIT CONFORM Tweede algemene consultatie Deltaprogramma 14537 kB BESLUIT CONFORM 10a Verkenning Zettingsvloeiing 403 kB BESLUIT CONFORM Externe Evaluatie Zettingsvloeiing 6137 kB BESLUIT CONFORM Uitwerkingsnotitie Verbonden Partijen 2447 kB BESLUIT CONFORM Aanvraag projectinvesteringskrediet voor Vervanging Server Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk B1400920 1145 kB BESLUIT CONFORM Verlenging aanstelling accountant Deloitte 2354 kB BESLUIT CONFORM Verordening Rekenkamercommissie en verlenen ontslag voorzitter Rekenkamercommissie 3538 kB BESLUIT CONFORM Ontwerpbegroting 2015 Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg 3343 kB Uitwerking Het Waterschapshuis 2 0 14669 kB BESLUIT CONFORM Sluitingspunten Sluiting Adviescommissies Bovenstaande stukkenzijn behandeld in de volgende adviescommissies Commissie Water van 5 mei 2014 Commissie WWV van 6 mei 2014 Commissie MBH van 7 mei 2014 Belangstelling De vergaderingen zijn openbaar Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune De agenda en de stukken van de vergaderingen liggen een half uur voorafgaand aan de vergadering ter inzage op de vergaderlocatie Spreekrecht Indien u uw mening over een van de onderwerpen die op de agenda staat wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten per agendapunt uitgetrokken U dient tenminste één dag vóór het begin van de vergadering een verzoek bij de dijkgraaf in te dienen onder vermelding van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/verenigde-vergadering-22-mei-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Verenigde Vergadering 27 maart 2014
  behoeve van het bestuur 362 kB k Brieven aan Provincie Zuid Holland en aan het AB Groenbeheer inzake GR Groenbeheer 4442 kB l Stand van zaken Aquon 237 kB Ter behandeling Agendapunt vervallen Evaluatie grondwaterbeheertaak 2009 2012 532 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Evaluatie wateroverlast oktober 2013 3330 kB bijlage pt 9 wateroverlast beantwoording vragen 136 kB BESLUIT volgt Vaststelling definitief Projectplan gemaal Putten 649 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Bestuurlijke reactie concept Deltabeslissingen 381 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Reactie op Conceptprogramma HWBP 2015 2020 12589 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Vaststelling definitief projectplan dijkversterking Spui Oost en vrijmaken krediet ten behoeve van realisatie 2108 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL inclusief motie Van der Linden 219 kB Vaststelling definitief projectplan Hoeksche Waard Zuid en vrijmaken krediet ten behoeve van realisatie 2738 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Kredietvoorstel versterking schutsluis Strijensas 1865 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Waterschapsverkiezingen 2015 571 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Vaststellen Reglement van orde commissies 2014 649 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL inclusief amendement Van Gameren 176 kB Zienswijze begrotingswijziging 1 2014 GR Het Waterschapshuis 1557 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Investeren in de toekomst deel II 1069 kB bijlage pt 19 memo beantwoording vragen 250 kB BESLUIT CONFORM VOORSTEL Sluitingspunten Sluiting Adviescommissies Bovenstaande stukken zijn behandeld in de volgende adviescommissies Commissie Water van 10 maart 2014 Verslag commissie Water 10 maart 2014 9720 kB Commissie WWV van 11 maart 2014 Verslag commissie WWV 11 maart 2014 5591 kB Commissie MBH van 12 maart 2014 Verslag commissie MBH 12 maart 2014 5197 kB Belangstelling De vergaderingen zijn openbaar Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune De agenda en de stukken van de vergaderingen liggen een half uur voorafgaand aan de vergadering ter inzage op de vergaderlocatie Spreekrecht Indien u uw mening over een van de onderwerpen die op de agenda staat wilt laten horen spreekrecht

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/verenigde-vergadering-27-maart-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Verenigde vergadering 30 januari 2014
  12 vervallen 13 Bestuurskracht Sturing en controle op doelrealisatie 2427 kB Conform 14 Delegatie en mandaatbesluit 2014 1304 kB Conform 15 Vaststellen Treasurystatuut 2014 642 kB Conform 16 Vervanging Data Opslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 206 kB Conform 17 Gezamenlijke AWB hoor en adviescommissie Kamer I voor waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland 325 kB Conform 18 Voordracht extern lid Rekenkamercommissie 1554 kB Conform 19 Motie Reglement van Orde Commissies Th A G Peeterman 40 kB Sluiting Motie aangenomen Adviescommissies Bovenstaande stukken zijn behandeld in de volgende adviescommissies commissie Water van 13 januari 2014 conceptverslag 534 kB commissie WWV van 14 januari 2014 conceptverslag 366 kB commissie MBH van 15 januari 2014 conceptverslag 982 kB Openbare bekendmaking Waterschapsblad 2014 nr 136 Belangstelling De vergaderingen zijn openbaar Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune De agenda en de stukken van de vergaderingen liggen een half uur voorafgaand aan de vergadering ter inzage op de vergaderlocatie Spreekrecht Indien u uw mening over een van de onderwerpen die op de agenda staat wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten per agendapunt uitgetrokken U dient tenminste één dag vóór het begin van de vergadering

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/verenigde-vergadering-30-januari-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Verenigde Vergadering 30 januari 2014 agendapunt 6 Ingekomen stukken en mededelingen
  ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen Lijst van ingekomen stukken De stukken zijn conform artikel 22 tweede lid Reglement van orde voor de Verenigde Vergadering ingedeeld in categorieën Rubriek A Voor kennisgeving aannemen 6 a Audit Baggervergoedingen Hoeksche Waard 2012 2013 449 kB 6 b Resultaten heroverweging KRW maatregelen De Eendragt 696 kB 6 c Uitvoering BRZO 532 kB 6 d Regeling Bugetbeheer 2014 483 kB 6 e Memo stand van zaken compenserende maatregelen Kierbesluit 2225 kB Rubriek B Behandelen bij het desbetreffende punt van de agenda geen stukken Rubriek C In handen stellen van het college voor uitbrengen van een voorstel geen stukken Rubriek D in handen stellen van het college ter afdoening geen stukken Schriftelijke mededelingen geen mededelingen Voorstel de genoemde stukken en mededelingen voor kennisgeving aan te nemen Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur College van dijkgraaf en

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/verenigde-vergadering-30-januari-2014-agendapunt-6-ingekomen-stukken-en-mededelingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving 11 juni 2014
  Ingekomen stukken en mededelingen VV a Reactie op het accountantsverslag jaarrekening 2013 1382 kB b Jaarverslag Streekarchief Voorne Putten 2013 976 kB c Uitvoering intern controleplan tweede tranche 2013 516 kB d Jaarstukken 2013 SVHW 4572 kB Kadernota 2015 5362 kB Jaarstukken 2013 2786 kB Burap 1 2014 9246 kB Zienswijze ontwerpbegroting 2015 gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 1957 kB Zienswijzen ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016 2019 gemeenschappelijke regeling SVHW 957 kB Zienswijze ontwerpbegroting 2015 Aquon 735 kB Overige punten Rondvang Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-middelen-bestuurlijke-zaken-en-handhaving-11-juni-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Gecombineerde vergadering Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (commissie Water) en Commissie Waterkeringen, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV) 10 juni 2014
  de vorige vergadering a Verslag commissie Water 5 mei 2014 2827 kB b Verslag commissie WWV 6 mei 2014 3594 kB Ingekomen stukken en mededelingen Ingekomen stukken en mededelingen commissie Te behandelen VV voorstellen Ingekomen stukken en mededelingen VVVV a Jaarstukken 2013 Aquon 1118 kB b Energieproject rwzi Spijkenisse 745 kB Jaarstukken 2013 2786 kB Burap 1 2014 9246 kB Kadernota 2015 5362 kB Ontwerp begroting 2015 en ontwerp begrotingswijziging 2014 van de GR slibverwerking 2009 3154 kB Zienswijzen ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2015 2019 gemeenschappelijke regeling Groenbeheer Hoeksche Waard 1438 kB Overige punten Rondvraag Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/gecombineerde-vergadering-commissie-waterhuishouding-en-waterzuivering-commissie-water-en-commissie-waterkeringen-vaarwegen-en-vergunningverlening-wwv-10-juni-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving 7 mei 2014
  a Jaarverslag Abw hoor en adviescommissie 4991 kB b Rapportage Lopende investeringen ten behoeve van bestuur 11812 kB Externe Evaluatie Zettingsvloeiing 6137 kB pdf Uitwerkingsnotitie Verbonden Partijen 2447 kB pdf Aanvraag projectinvesteringskrediet voor Vervanging Server Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk 4822 kB pdf Verlenging aanstelling accountant Deloitte 2354 kB pdf Verordening Rekenkamercommissie en verlenen ontslag voorzitter Rekenkamercommissie 3538 kB pdf Ontwerpbegroting 2015 Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg 3343 kB pdf Uitwerking Het Waterschapshuis 14669 kB Overige punten Rondvang Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Openbare bekendmaking in Het Waterschapsblad van 24 april 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-middelen-bestuurlijke-zaken-en-handhaving-7-mei-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Waterkeringen, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening 6 mei 2014
  Vaststellen agenda Vaststellen verslag vorige vergadering 11273 kB Ingekomen stukken en mededelingen commissie Ingekomen stukken en mededelingen commissie Te behandelen VV voorstellen Ingekomen stukken en mededelingen VV a Rapportage Lopende investeringen ten behoeve van bestuur 11812 kB pdf Tweede algemene consultatie Deltaprogramma 14537 kB Verkenning zettingsvloeiing 403 kB Overige punten Rondvraag Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Openbare bekendmaking in Het Waterschapsblad van 24 april 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-waterkeringen-vaarwegen-en-vergunningverlening-6-mei-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •