archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (commissie Water) 5 mei 2014
  en mededelingen Ingekomen stukken en mededelingen commissie Te behandelen VV voorstellen Ingekomen stukken en mededelingen VV a Rapportage Lopende investeringen tbv bestuur 11812 kB Vrijmaken krediet grondverwerving ABH Cromstrijen 3743 kB pdf Verlenging herzieningstermijn peilbesluiten 4176 kB pdf Zoetwaterboezem Putten IJsselmonde West en IJsselmonde Midden Besluitvorming Uitvoering Compenserende Maatregelen Kierbesluit 4672 kB pdf CMK Tweede algemene consultatie Deltaprogramma 14537 kB pdf Overige punten Rondvraag Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Openbare bekendmaking in Het Waterschapsblad van 24 april 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-waterhuishouding-en-waterzuivering-commissie-water-5-mei-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving 12 maart 2014
  a Interne controlerapporten 2013 1ste tranche 455 kB b Managementletter 2013 1131 kB c Evaluatie communicatie activiteiten 2013 315 kB d Rekenkamercommissie Jaarverslag 2013 en Jaarplan 2014 348 kB e Evaluatie van de integratie van de afdeling Handhaving 744 kB f Rapportage lopende investeringen ten behoeve van het bestuur 362 kB Waterschapsverkiezingen 2015 499 kB Vaststellen Reglement van orde commissies 2014 649 kB Zienswijze begrotingswijziging 1 2014 GR Het Waterschapshuis 1557 kB Investeren in de toekomst deel II 1069 kB Overige punten Rondvang Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Openbare bekendmaking in Het Waterschapsblad van 28 februari 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-middelen-bestuurlijke-zaken-en-handhaving-12-maart-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Waterkeringen, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening 11 maart 2014
  en mededelingen VV a Rapportage lopende investeringen ten behoeve van het bestuur 362 kB b Brieven aan Provincie Zuid Holland en aan het AB Groenbeheer inzake GR Groenbeheer 4442 kB Vaststelling definitief projectplan dijkversterking Spui Oost en vrijmaken krediet ten behoeve van realisatie 2108 kB Vaststelling definitief projectplan Hoeksche Waard Zuid en vrijmaken krediet ten behoeve van realisatie 2738 kB Kredietvoorstel versterking schutsluis Strijensas 1865 kB Reactie op Conceptprogramma HWBP 2015 2020 12589 kB Overige punten Rondvraag Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Openbare bekendmaking in Het Waterschapsblad van 28 februari 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-waterkeringen-vaarwegen-en-vergunningverlening-11-maart-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (commissie Water) 10 maart 2014
  besluivorming uitvoering compenserende maatregelen Kierbesluit CMK 642 kB c Stand van zaken implementatie Bestuursakkoord Water 2239 kB d Verslag VV workshop 17 december 2013 1834 kB e Rapportage lopende investeringen ten behoeve van het bestuur 362 kB Duurzame energiehuishouding WSHD 443 kB Evaluatie Grondwaterbeheertaak 2009 2012 532 kB Evaluatie wateroverlast oktober 2013 3330 kB Vaststelling definitief Projectplan gemaal Putten 649 kB Bestuurlijke reactie Concept Deltabeslissingen 289 kB bijlage Definitieve bestuurlijke reactie Deltaprogramma 202 kB bijlage 2 Aanvullende informaite Bestuurlijke consultatie 740 kB Investeren in de toekomst deel II 1069 kB Overige punten Rondvraag Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Openbare bekendmaking in Het Waterschapsblad van 28 februari 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-waterhuishouding-en-waterzuivering-commissie-water-10-maart-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving 15 januari 2014
  Ingekomen stukken en mededelingen a Uitvoering BRZO 532 kB b Regeling budgetbeheer 483 kB 2014 vervallen Bestuurskracht Sturing en controle op doelrealisatie 2427 kB Delegatie en mandaatbesluit 2014 1304 kB Vaststellen Treasurystatuut 2014 642 kB Vervanging Data Opslag Omgeving Centraal Rekencentrum 206 kB Ridderkerk Gezamenlijke AWB hoor en adviescommissie 325 kB Kamer I voor waterschap Hollandse Delta en waterschap Rivierenland Voordracht extern lid Rekenkamercommissie wordt nagezonden Overige punten Rondvraag Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-middelen-bestuurlijke-zaken-en-handhaving-15-januari-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Waterkeringen, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening 14 januari 2014
  stukken en mededelingen t b v de commissie WWV TE BEHANDELEN VV VOORSTELLEN Ingekomen stukken en mededelingen t b v de VV Bestuurlijke consultatie Deltabeslissingen 3570 kB Aanvraag aanvullend projectinvesteringskrediet 216 kB voor fietspad Lindeweg F246 Vaststelling projectplan Spui West en vrijmaken krediet tbv realisatie 742 kB Maatregelen waterberging Volkerak Zoommeer 2505 kB Overige punten Rondvraag Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-waterkeringen-vaarwegen-en-vergunningverlening-14-januari-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering (commissie Water) 13 januari 2014
  en mededelingen t b v de commissie Water TE BEHANDELEN VV VOORSTELLEN 5 Ingekomen stukken en mededelingen VV a Audit Baggervergoedingen Hoeksche Waard 2012 2013 449 kB pdf b Resultaten heroverweging KRW maatregelen 696 kB pdf De Eendragt 6 Aanvraag aanvullend uitvoeringskrediet project uitbreiding rwzi en transportsysteem 243 kB pdf Numansdorp 7 Bestuurlijke consultatie 3570 kB pdf Deltabeslissingen Overige punten 8 Notitie inzake beleid WSHD met betrekking tot gebruik van het bestrijdingsmiddel roundup 277 kB pdf 9 Rondvraag 10 Sluiting Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur schriftelijk een verzoek bij het waterschap in te dienen onder vermelding van het onderwerp waarover u wenst in te spreken Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/commissie-waterhuishouding-en-waterzuivering-commissie-water-13-januari-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Bestuursvergaderingen 2013
  2013 u kunt contact opnemen met het waterschap als u deze stukken wilt inzien Verenigde Vergadering 23 mei 2013 agendapunt 6 Ingekomen stukken en mededelingen Verenigde vergadering 21 maart 2013 u kunt contact opnemen met het waterschap als u deze stukken wilt inzien Verenigde Vergadering 21 maart 2013 agendapunt 6 Ingekomen stukken en mededelingen Verenigde vergadering 24 januari 2013 Commissies Extra commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 23 oktober 2013 Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 11 september 2013 Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 12 juni 2013 Commissie Waterkeringen Vaar Wegen en Vergunningverlening 11 juni 2013 Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering commissie Water 10 juni 2013 Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 8 mei 2013 Commissie Waterkeringen Vaar Wegen en Vergunningverlening 7 mei 2013 Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering commissie Water 6 mei 2013 Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 6 maart 2013 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2013/bestuursvergaderingen-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive