archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 26 maart 2013
  wordt onder meer gekeken naar type vissen en hoeveelheden Het onderzoek moet nu uitgevoerd worden om tijdig de juiste informatie beschikbaar te hebben zodat nauwkeurig de juiste maatregelen kunnen worden bepaald in het nieuwe Stroomgebiedbeheerplan 2016 2021 In dit Stroomgebiedbeheerplan worden de KRW maatregelen van Hollandse Delta opgenomen Samenwerken op Voorne Putten D H zijn akkoord met de intentieovereenkomst afvalwaterketen Voorne Putten In 2011 is besloten onderzoek te doen om te bepalen waar de kansen tot doelmatigheid liggen binnen de samenwerking Hierbij wordt tevens invulling gegeven aan het Bestuursakkoord Water Op 3 april wordt de intentieovereenkomst gezamenlijk ondertekend door de burgemeesters van de gemeenten op Voorne Putten en de dijkgraaf van het waterschap Voorbereiding bestuursvergaderingen mei 2013 Op 6 7 en 8 mei a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 23 mei 2013 aan de orde komen Het college van D H bereiden de bestuursvoorstellen voor Een van de onderwerpen die voor behandeling in mei 2013 gepland staan is Beleidsnota Inkoop en Aanbesteden De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergadering staan vanaf eind april op de website van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-26-maart-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 12 maart 2013
  Delta Paques en STOWA gezamenlijk met Europese subsidie aan een veelbelovende energiezuinige technologie die afvalwater en daarmee het oppervlaktewater straks nog schoner maakt Kernelementen uit het project zijn energiebesparing verlaging CO2 uitstoot samenwerking innovatie schoner milieu minder eutrofiëring en Europa LIFE Voorbereiding bestuursvergaderingen mei 2013 De eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van het waterschap vindt plaats op donderdag 21 maart a s Inmiddels zijn D H ook al gestart met de voorbereidingen van de openbare bestuursvergaderingen van mei Op 6 7 en 8 mei a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur van 23 mei 2013 aan de orde komen Het college van D H bereidt deze bestuursvoorstellen voor Eén van de onderwerpen die voor behandeling in mei 2013 gepland staan is Projectinvesteringskrediet voltooiing waterplan Putten De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergadering van mei staan vanaf eind april op de website van het waterschap Op deze site staan overigens ook de agenda en bijbehorende stukken voor de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 21 maart a s De volgende D H vergadering vindt plaats op 26 maart 2013 Deel

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-12-maart-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 12 februari 2013
  de rivier Het Spui Hiervoor moet er een open verbinding komen in de voorliggende waterkering die rond de Beningerwaard ligt Dit houdt in dat de primaire waterkering de Zuidlandse Zeedijk in direct contact komt met buitenwater Het college heeft besloten medewerking aan dit plan te verlenen mits aangetoond wordt dat de veiligheid van de primaire kering gewaarborgd blijft Overeenkomst Nieuwe Dordtse Biesbosch Waterschap Hollandse Delta de gemeente Dordrecht en de provincie Zuid Holland werken samen aan het project Nieuwe Dordtse Biesbosch NDB De NDB wordt een gevarieerd natuur en recreatiegebied van ongeveer 560 hectare Het gebied krijgt een Biesboschachtig landschap met een duurzaam robuust watersysteem als basis Om invulling te geven aan de samenwerking is een gezamenlijke overeenkomst opgesteld D H hebben ingestemd met deze overeenkomst Verbeteren vaarontheffingenbeleid Brielse Meer Op het Brielse meer bestaat de mogelijkheid om in aangewezen zones met een vaarontheffing sneller te varen dan 12 km u Voor de ontheffingen bestaat momenteel een wachtlijst bij het waterschap Het college heeft besloten om als pilot het aantal ontheffingen uit te breiden en de wachtlijst te verkleinen Het ontwerpbesluit wordt gedurende 6 weken terinzage gelegd Tegen het ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingebracht Voorbereiding bestuursvergaderingen maart Op 4 5 en 6 maart a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 21 maart 2013 aan de orde komen Het college van D H bereiden de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in maart 2013 gepland staan zijn onder meer Projectinvesteringkredieten Materieel Beheer en Onderhoud Waterschapsbrede controlekamer aanvullend krediet Vervanging informatiesysteem vergunningverlening en handhaving in samenwerking met Rijkswaterstaat Mededelingen samenwerking AWB hoor en adviescommissie Kamer 1 De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare bestuursvergadering staan vanaf eind februari op de website van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-12-februari-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 2 januari 2013
  volgende besloten Bijdrage aan innovatieproject Raingain Het waterschap is via het Waterplan 2 Rotterdam betrokken bij het innovatieproject Raingain Doel van het project is om de lokale neerslag beter in beeld te brengen met nieuwe technologieën en daarmee uiteindelijk de bedrijfsvoering te verbeteren Ook TU Delft hoogheemraadschappen van Delfland en Hollands Noorderkwartier en gemeente Rotterdam doen mee aan dit project Waterschap Hollandse Delta draagt aan het project een bedrag van 57 531 bij Voorbereiding bestuursvergaderingen januari Op 7 8 en 9 januari a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 24 januari 2013 aan de orde komen Het college van D H bereiden de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in januari 2013 gepland staan zijn onder meer Definitief projectplan dijkversterking Eiland van Dordrecht West en vrijmaken investeringskrediet Goedkeuring Kostentoedelingsverordening De formele agenda en vergaderstukken voor de openbare commissievergaderingen en de verenigde vergadering staan op de website van het waterschap De volgende D H vergadering vindt plaats op 15 januari 2013 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-2-januari-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 28 november 2013
  programmabegroting 2014 2018 definitief vastgesteld Daarmee zijn ook de waterschapstarieven voor 2014 bekend De totaal benodigde belastingopbrengst stijgt met 2 61 ten opzichte van 2013 Om veilig te kunnen wonen werken en recreëren betaalt bijvoorbeeld een gezin met een huurwoning in Zuid Holland zuid in 2014 252 in 2013 was dit 248 Bij de vaststelling van de programmabegroting is de motie Slachter 29 kB aangenomen Projectinvesteringskredieten Voor de volgende projecten zijn door het bestuur investeringskredieten vastgesteld Aanpak Rotterdamseweg traject Rijnsingel Ringdijk te Ridderkerk Inzet Brede Blik voor dijkversterking Hellevoetsluis Reconstructie Blaaksedijk te Binnenmaas Zo wordt bijvoorbeeld bij de Reconstructie Blaaksedijk onderhoud uitgevoerd en tegelijkertijd de inrichting van de weg aangepast Omdat de Blaaksedijk belangrijk is in het regionele fietsroutenetwerk zullen rode suggestiestroken worden aangebracht Meer over de besluiten van 28 november Op de website staan de alle voorstellen en besluiten van 28 november 2013 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-verenigde-vergadering-28-november-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 27 juni 2013
  blijft de cultuurhistorie gehandhaafd door het aanbrengen van een aan het zicht onttrokken damwand en het aanbrengen van twee kortsluitdijkjes Op de Zuiddijk wordt aan de binnenkant een steunberm aangebracht De uitvoering van het werk is gepland in 2014 Jaarstukken 2012 In de jaarstukken 2012 is te zien waar het waterschap het belastinggeld in het afgelopen jaar aan heeft besteed De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening Hollandse Delta sluit 2012 af met een positief resultaat van 3 7 miljoen euro Het bestuur heeft besloten dit bedrag te reserveren om toekomstige kostenverhogingen op te kunnen vangen Waterbeheerrapportage 2011 en 2012 De waterbeheerrapportage geeft een beeld van de toestand van het watersysteem Zo wordt er onder meer gerapporteerd over het gevoerde peilbeheer de kwalitatieve toestand en trends van het oppervlaktewater de kwaliteit van de waterbodem en het doelmatig zuiveren van afvalwater De uitkomst van de waterbeheerrapportage wordt gebruikt om zo nodig doelen en maatregelen van het waterbeheer bij te stellen De VV heeft de rapportage vastgesteld Kadernota 2014 De VV heeft de Kadernota 2014 vastgesteld De Kadernota geeft de strategie aan voor het beleid van het waterschap van de komende jaren Op hoofdlijnen zijn de beleidsmatige en financiële uitgangspunten en kaders aangegeven wordt een strategische blik geworpen op de middellange termijn Het waterschap streeft naar een structureel sluitende begroting Dat betekent dat structurele kosten moeten worden gedekt door structurele baten Voor de komende jaren wordt een gemachtigde groei van de benodigde belastingopbrengsten voorzien De VV heeft de Kadernota 2014 vastgesteld Op 28 november a s behandelt de VV jaar de begroting voor volgend jaar Dan worden ook de tarieven voor de waterschapsbelastngen voor 2014 vastgesteld Meer over de agenda voorstellen en besluiten van 27 juni 2013 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-verenigde-vergadering-27-juni-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 23 mei 2013
  realisatie van het project Zettingsvloeiing Spui Projectinvesteringskredieten De VV heeft een tevens een investeringkrediet beschikbaar gesteld voor de realisatie van het project Duurzaam Veilig inrichten traject Hekelingseweg Groene Kruisweg fase 3 Het betrokken traject vormt de gebiedsontsluiting voor de kernen Abbenbroek Zuidland en Simonshaven en ligt in de gemeenten Spijkenisse en Bernisse In overleg met deze gemeenten heeft het waterschap een plan ontworpen om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren zodanig dat dit past bij de functie en gebruik van de route Er wordt sinds 2006 gewerkt aan de uitvoering van waterplan Putten De laatste fase bestaat uit een nieuw gemaal Putten en bijbehorende watergang Na afronding van het waterplan is het watersysteem op Putten voor de komende decennia op orde De VV heeft voor de afronding een aanvullend krediet beschikbaar gesteld Verordening elektronisch bekendmaken van besluiten van waterschap Hollandse Delta Om ontwerpbesluiten uitsluitend elektronisch te kunnen bekendmaken is het nodig dat de VV een verordening hierover vaststeld Door deze verordening hoeft het waterschap de ontwerpbesluiten voortaan niet meer te publiceren in de kranten maar kan worden volstaan met publicatie op internet http www overheid nl Iedereen kan zich via de e mailservice van overheid nl kosteloos abonneren op het ontvangen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/besluiten-verenigde-vergadering-23-mei-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Waterschap op ponymarkt Puttershoek
  Deel deze pagina Vorig evenement Volgend evenement Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/evenementen/2015/05-mei/30-mei.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •