archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Nieuws
  de Deltawerken Muskus en beverratten gepubliceerd op 02 06 2015 Nieuws Vier waterschappen werken samen in het wegvangen van de muskus en beverratten in hun werkgebieden Waterschap Rivierenland verzorgt de uitvoering Feestelijke opening vernieuwd Aquarama gepubliceerd op 29 05 2015 Nieuws Op woensdag 10 juni vindt bij Duurzaamheidscentrum Weizigt in Dordrecht de feestelijke opening van het compleet vernieuwde Aquarama plaats Tijdens de opening worden de bezoekers getrakteerd op een kijkje in het nieuwe Aquarama en een speciaal optreden Haal uw bootje tijdig weg gepubliceerd op 28 05 2015 Nieuws Het Waaltje wordt al een aantal jaar ontsierd door de verschillende wrak bootjes die in het water of op de kant wal liggen Gemeentes en waterschap gaan samen de wrakbootje verwijderen Dit is beter voor de waterkwaliteit en het verbetert het aanzicht Collegebesluiten 26 mei 2015 gepubliceerd op 26 05 2015 Nieuws Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging Nieuwe duikers in wijk Paddewei gepubliceerd op 26 05 2015 Nieuws In de zomervakantie vervangt waterschap Hollandse Delta in Barendrecht een deel van de duikers aan de Dorpsstraat en Albert Schweitzerstraat Duikers zijn betonnen buizen die twee sloten met elkaar verbinden Lindeweg te Zwijndrecht tijdelijk afgesloten gepubliceerd op 26 05 2015 Nieuws Vanaf maandag 1 juni 06 30 uur tot en met vrijdag 5 juni 23 00 uur zal de Lindeweg in Zwijndrecht tijdelijk afgesloten zijn voor doorgaand gemotoriseerd verkeer Besluiten Verenigde Vergadering 21 mei 2015 gepubliceerd op 22 05 2015 Nieuws Hieronder staat een toelichting op de besluiten die de Verenigde Vergadering het algemeen bestuur van het waterschap op 21 mei 2015 heeft genomen Kanotocht op Tweede Pinksterdag gepubliceerd

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/newssearch?pageNumber=9 (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Nieuws
  gepubliceerd op 20 05 2015 Nieuws Op het eiland IJsselmonde is in 2014 de waterkwaliteit in verschillende wateren onderzocht Deze wateren vallen alle onder de Kader Richtlijn Water Waterschap begint met dijkversterkingen langs het Spui gepubliceerd op 20 05 2015 Nieuws Hollandse Delta is klaar met het aanbrengen van stenen onder de dijken langs het Spui Nu kan het waterschap beginnen met het versterken van de dijken Zowel aan de kant van de Hoeksche Waard als aan de kant van Voorne Putten worden de dijken op sterkte Waleweg Strijen overdag afgesloten gepubliceerd op 20 05 2015 Nieuws De Waleweg in Strijen is tot en met 10 juni overdag afgesloten voor alle verkeer op hulpdiensten na Controle bij glastuinbouwbedrijven gepubliceerd op 19 05 2015 Nieuws Waterschappen en omgevingsdiensten slaan handen ineen Glastuinbouw regio Rijnmond mag rekenen op efficiënte controles Werkzaamheden verlengde fietspad Hoekseweg afgerond gepubliceerd op 19 05 2015 Nieuws Deze week zijn de werkzaamheden van het verlengde fietspad kruising Hoekseweg Oudendijk in Strijen afgerond De werkzaamheden zijn ondanks de zon en feestdagen in deze periode vlot en volgens planning verlopen Versterking Gorsdijk en Simonsdijkje van start gepubliceerd op 18 05 2015 Nieuws Waterschap Hollandse Delta is begonnen met de versterking van de Gorsdijk en het Simonsdijkje in de gemeente Binnenmaas De versterking is nodig omdat de dijken niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen Eind mei start Ooms Construction bv in opdracht Waterschappen starten controles vaarwegen gepubliceerd op 13 05 2015 Nieuws Vanwege het mooie weer starten Waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta vanaf dit weekend met het toezicht op het naleven van de vaarregels en veiligheid op onder andere de Korne de Linge Gekanaliseerde Linge Kanaal van Steenenhoek de Collegebesluiten 12 mei 2015 gepubliceerd op 12 05 2015 Nieuws Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/newssearch?pageNumber=10 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Nieuws
  800 officiele zwemlocaties veilig zijn Collegebesluiten 28 april 2015 gepubliceerd op 28 04 2015 Nieuws Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 gepubliceerd op 24 04 2015 Nieuws Op donderdag 23 april 2015 gaf minister van OCW Jet Bussemaker samen met 100 meisjes uit het basis en voortgezet onderwijs het startsein voor de landelijke Girlsday Op deze dag openden honderden bedrijven hun deuren voor meisjes van 10 15 jaar Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West gepubliceerd op 24 04 2015 Nieuws Deze week begint aannemer Van den Herik met het versterken van de dijken aan de westkant van het Spui De dijken worden op negen plaatsen versterkt in opdracht van waterschap Hollandse Delta Zo blijven de dijken ook in de toekomst veilig 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen op Dokhaven gepubliceerd op 22 04 2015 Nieuws Op de rioolwaterzuivering rwzi Dokhaven wordt het afvalwater van ongeveer een half miljoen Rotterdammers schoongemaakt Hiervoor is veel elektrische energie nodig Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal gepubliceerd op 21 04 2015 Nieuws Vanaf 6 mei is een deel van de Schuddebeursedijk in Hekelingen afgesloten voor doorgaand verkeer Deze wegafsluiting heeft te maken met de bouw van een nieuw gemaal aan de Schuddebeursedijk De afsluiting duurt tot medio juni Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd gepubliceerd op 16 04 2015 Nieuws Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft op 15 april 2015 een nieuw dagelijks bestuur benoemd dat bestaat uit 5 heemraden Dit zijn de heer L A van Gelder CDA de heer P Robijn ChristenUnie de heer J JM van Oorschot VVD de Collegebesluiten 14 april 2015 gepubliceerd

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/newssearch?pageNumber=11 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Nieuws
  in zaal 1 van het waterschapshuis Handelsweg 100 in Ridderkerk Blauwe Verbinding weer stapje dichterbij gepubliceerd op 13 04 2015 Nieuws Eind mei staat de oplevering van de eerste fase het recreatiegebied in de Zuidpolder in Barendrecht op de agenda Ook zijn de werkzaamheden in het Zuidelijk Randpark naar verwachting eind april begin mei 2015 klaar Daarmee komt de Blauwe Verbinding weer Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen gepubliceerd op 13 04 2015 Nieuws Vandaag wordt langs de Wellestrijpseweg in Herkingen bermverharding aangebracht Dit in de vorm van kunststofblokken die na aanleg gevuld worden met grond en ingezaaid met graszaad De vissen van Zuid Holland gepubliceerd op 09 04 2015 Nieuws Onlangs verscheen de visatlas De vissen van Zuid Holland In de atlas worden de 54 soorten beschreven die aanwezig zijn in de Zuid Hollandse sloten en singels Zomerpeil gepubliceerd op 09 04 2015 Nieuws In de komende weken worden de waterpeilen van de sloten in het landelijk gebied geleidelijk verhoogd naar het zomerniveau In de stedelijke gebieden geldt over het algemeen het hele jaar hetzelfde waterpeil Water in Rozenburg knapt op gepubliceerd op 07 04 2015 Nieuws Gemeente Rotterdam en waterschap Hollandse Delta hebben het watersysteem in Rozenburg aangepakt Brede meerderheid vormt coalitie waterschap Hollandse Delta gepubliceerd op 03 04 2015 Nieuws Waterschap Hollandse Delta heeft een nieuwe coalitie die bestaat uit de fracties CDA ChristenUnie Hollandse Delta Natuurlijk PvdA SGP VVD Water Natuurlijk Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd Kreupeleweg Strijen tot half mei dicht gepubliceerd op 03 04 2015 Nieuws Het waterschap sluit de Kreupeleweg in Strijen af om de beschoeiingen langs de weg te herstellen De afsluiting duurt naar verwachting tot medio mei Collegebesluiten 31 maart 2015 gepubliceerd op 02 04 2015 Nieuws Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/newssearch?pageNumber=12 (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Vergunning, melding of ontheffing?
  aanvraag kunt u vervolgens rechtstreeks indienen bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden Watervergunning aanvragen via Omgevingsloket U kunt voorlopig ook nog gebruik maken van ons aanvraagformulier Voor activiteiten die alleen plaatsvinden langs een weg is een wegenvergunning benodigd Hier is een apart aanvraagformulier voor beschikbaar Vinden de activiteiten naast de weg ook plaats bij een watergang of waterkering combineer dit met de aanvraag watervergunning Wegenvergunning aanvragen Als wegbeheerder regelt het waterschap voor wegen in zijn beheergebied wat er wel en niet mag In bijzondere situaties kan er een uitzondering worden gevraagd op die regels Voor wegen waar een bepaald verbod geldt kan ontheffing worden aangevraagd Ontheffing aanvragen Melden Volstaat een melding U moet dan minimaal afhankelijk van de soort activiteit drie of vier weken vóór de start van de werkzaamheden bij het waterschap melden wat u gaat doen en natuurlijk de voorschriften uit de algemene regel naleven Lees voor het invullen van de melding eerst de betreffende algemene regel pdf 4 9 Mb Melding doen Leges Aan een vergunning kunnen leges verbonden zijn Het waterschap heft geen leges voor kleinere werken Hieronder wordt verstaan werken geringer dan 1 000 m2 een geringere lengte hebben dan 1 000 m minder dan 10 000 m3 water lozen Afvalwater lozen Het waterschap controleert directe lozingen op oppervlaktewater en zuiveringsinstallaties en verbindt hier regels aan Voor groepen gelijksoortige bedrijven gelden meestal de landelijke algemene regels De formele vergunningplicht vervalt voor deze bedrijven of activiteiten Zij kunnen meestal volstaan met het doen van een melding De Waterwet kent geen vergunningplicht meer voor indirecte lozingen Dat zijn lozingen op bijvoorbeeld rioolstelsels vuilwaterriolen hemelwaterriolen en ontwateringstelsels Voor indirecte lozingen is waterschap Hollandse Delta adviseur voor de gemeente of milieudienst Meer over afvalwater lozen Grondwater Voor het onttrekken of infiltreren van grondwater geldt

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/vergunningen/vergunning-melding-of-ontheffing.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Grondwateronttrekkingen
  of vergunningplicht De meest voorkomende onttrekkingen zijn ten behoeve van bouwputbemaling sleufbemaling proefbronnering of grondsanering brandblusvoorzieningen grondwatersanering beregening bevloeiing en veedrenking industriële toepassing openbare drinkwatervoorzieningen onttrekking voor overige doeleinden Bevoegd gezag Het waterschap is het bevoegd gezag voor onttrekkingen ten behoeve van een bouwput of sleufbemaling proefbronnering grond water sanering brandblusvoorziening beregening bevloeiing veedrenking en industriële onttrekkingen kleiner dan 150 000 m3 per jaar Voor industriële onttrekkingen groter dan 150 000 m3 per jaar openbare drinkwater voorzieningen en bodemenergiesystemen is de provincie Zuid Holland bevoegd gezag Melding of vergunning Voor een aantal grondwateronttrekkingen is een melding in het kader van de algemene regels voor het onttrekken van grondwater voldoende In de tabel melding of vergunningplicht kunt u zien in welke categorie ën uw onttrekking is ingedeeld en of hier een melding of vergunningplicht geldt Lozing Het onttrekken van grondwater gaat veelal in combinatie met het lozen van grondwater Houdt u er rekening mee dat voor het lozen van grondwater ook een meldingplicht geldt Watervergunning aanvragen of melding doen U kunt een melding doen en of een vergunning aanvragen via het omgevingsloket Vragen Bel naar de afdeling Vergunningverlening via 0900 2005005 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/vergunningen/grondwateronttrekkingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Lozen op oppervlaktewater
  bij het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is dat door de lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater niet mag verslechteren Let op In ons beheergebied bevat het grondwater vaak hoge concentraties nutriënten en is het ijzer en het choridegehalte het zoutgehalte vaak te hoog om het grondwater zonder zuiverings voorziening op het oppervlaktewater te lozen Lozen van hemelwater Nieuwe lozingen van schoon hemelwater die niet afkomstig zijn van een bodembeschermende voorziening moeten op de bodem of het oppervlaktewater worden geloosd Zij mogen niet meer op de riolering worden gebracht Het lozen van schoon hemelwater is in de meeste gevallen vrijgesteld Wanneer het hemelwater vervuild is dan is voor het lozen wel een melding of een watervergunning nodig Vervuild hemelwater komt bijvoorbeeld voor bij daken die gemaakt zijn van uitlogend materiaal grote parkeerplaatsen bij op en overslag of door bedrijfsactiviteiten vervuild hemelwater Lozen van huishoudelijk afvalwater Als er geen riolering aanwezig is moet huishoudelijk afvalwater voordat het wordt geloosd op oppervlaktewater gezuiverd worden via een zuiveringsvoorziening Zo n zuiveringsvoorziening noemen we ook wel IBA IBA staat voor Individuele Behandeling van Afvalwater Het meest voorkomende voorbeeld van een IBA is een septictank met een inhoud van 6 m3 Woont u buiten de bebouwde kom En is de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk meer dan 40 meter Dan komt u in aanmerking voor een septictank De afstand van meer van 40 meter is gemeten vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt Melden lozing huishoudelijk afvalwater Lozingen door agrariërs In het Activiteitenbesluit staan maatregelen om de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater te verminderen Zowel voor het erf als de agrarische percelen Nieuwe bedrijven of wijzigingen in de bedrijfsvoering kunnen via de AIM Activiteiten Internet Module van het ministerie van Infrastructuur en Milieu worden gemeld U moet minimaal 4 weken voor aanvang van de lozing een melding te doen Via de website www activiteitenbesluitagrarisch nl kunt u op een eenvoudige en overzichtelijke wijze meer informatie krijgen over wat het Activiteitenbesluit voor uw bedrijf betekent Verkleinen teeltvrije zone bij gebruik driftarme spuitdoppen Bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen 14 meter langs het oppervlaktewater moeten driftarme spuitdoppen worden gebruikt Dit staat in het Activiteitenbesluit en de bij behorende regeling Om de teeltvrije spuitvrije zone langs het oppervlaktewater van intensief bespoten gewassen te mogen verkleinen dienen speciale driftarme spuit en kantdoppen te worden gebruikt De lijst met te gebruiken driftarme doppen kunt u vinden op de website van Helpdesk Water Het gebruik van de 90 driftarme doppen voor een smallere teeltvrije zone moet u aanvragen bij het waterschap Aanvragen gebruik 90 driftarme doppen Verkleinen teeltvrije zone bij een talud breder dan 2 meter Grenst uw perceel aan een oppervlaktewaterlichaam waarvan het talud breder is dan 2 meter Dan kunt u versmalling van de verplichte teeltvrije zone aanvragen Op het aanvraagformulier kunt u zien hoe u de breedte van het talud kunt opmeten Aanvragen versmalling teeltvrije zone Erfafspoeling Erfafspoeling bij veehouderijbedrijven zorgt voor verontreiniging van oppervlaktewater Dit komt

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/vergunningen/lozen-op-oppervlaktewater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Verkeersontheffingen
  een hardloopwedstrijd En u wilt daarvoor gebruik maken van de wegen van het waterschap Dan is een melding van het evenement vaak voldoende Doe deze melding minimaal drie weken voor aanvang van het evenement Melding evenement op wegen RVV ontheffing algemeen U wilt op een weg in beheer bij het waterschap rijden met een voertuig dat buiten de geldende beperkingen valt Dan heeft u ontheffing van het waterschap nodig Dit staat in het reglement verkeersregels en verkeerstekens RVV 1990 RVV ontheffing aanvragen Ontheffing Slotsedijk Rhoon Het Groenedijkviaduct Slotsedijk is op werkdagen van 06 00 09 30 uur en 16 00 19 00 uur gesloten voor motorvoertuigen Voldoet u aan een van de onderstaande criteria dan is het mogelijk ontheffing te verlenen Meer kunt u lezen in het Verkeersbesluit Particulieren U moet woonachtig zijn op de Rhoonsedijk buiten de bebouwde kom de Slotsedijk de Slotvalckensteinsedijk oostelijk van de aansluiting met Poortugaal Noord de Varleweg of de Poortugaalseweg Bewoners Rhoon Noord het gebied begrensd door de Zwaardijk Dorpsdijk en de Oud Rhoonsedijk en Poortugaal Noord het gebied ten noorden van de Metrobaan tussen de Hofweg de Slotvalckensteinsedijk en de Oud Rhoonsedijk moeten aan een extra voorwaarde voldoen Zij moeten werkzaam zijn op het Distripark Eemhaven en of het bedrijfsterrein aan de Seattleweg Ontheffing aanvragen particulieren Bedrijven Bedrijven moeten gevestigd zijn of eigendommen bezitten en of pachten aan de Rhoonsedijk buiten de bebouwde kom de Slotsedijk de Slotvalckensteinsedijk oostelijk van de aansluiting met Poortugaal Noord de Varleweg of de Poortugaalseweg Bedrijven moeten bij de aanvraag aantonen dat het voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is dat het bewuste voertuig tijdens spitsuren de afsluiting moet passeren Ook nooddiensten zoals huisartsen verloskundigen en dierenartsen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen Ontheffing aanvragen bedrijven Ontheffing Spuidijk Nieuw Beijerland en Oud Beijerland De Spuidijk is met een beweegbaar obstakel

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/vergunningen/verkeersontheffingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive