archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Contactgegevens van waterschap Hollandse Delta
  tijdens kantooruren of stuur een mail Direct contact met medewerkers 088 9743000 Contactformulier Adressen en telefoonnummers van waterschap Hollandse Delta Routebeschrijving naar het waterschapshuis Servicenormen waterschap Hollandse Delta Uw melding is niet spoedeisend Graag ontvangen wij uw telefonische of mailmelding zo volledig mogelijk Zorg er voor dat u informatie over de plaats van het incident de vermoedelijke oorzaak omvang en andere bijzonderheden bij de hand heeft Na uw melding gaat het waterschap zo spoedig mogelijk op de aangegeven plaats kijken Als dat nodig blijkt neemt Hollandse Delta direct noodzakelijke maatregelen Veelgestelde vragen Vragen over vergunningen meldingen ontheffingen drinkwater dode vogels en vissen illegale lozingen gladheid te nat of te droog waterpeilen illegaal gestort afval technische storingen en nog veel meer watervragen kijk naar de links hieronder of bel het waterschapsloket Vragen over water Vergunningen meldingen en ontheffingen Veiligheidsregio s gemeentes en omgevingsdiensten Verwacht het waterschap extreem hoge waterstanden of dreigt er bijvoorbeeld door de afvoer van verontreinigd bluswater op sloten en kanalen een acuut gevaarlijke situatie voor de volksgezondheid of het milieu te ontstaan dan werkt het waterschap in de bestrijding van zo n of vergelijkbare calamiteit nauw samen met de gemeenten omgevingsdiensten en de veiligheidsregio s Gemeenten in het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/contact.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 1 december 2015
  onder meer het volgende besloten Ontwerp peilbesluiten De Volharding in de Hoeksche Waard en Pernis Rotterdam D H hebben het peilbesluit De Volharding in ontwerp vastgesteld Het bemalingsgebied is gelegen in de gemeenten Strijen en Binnenmaas Voor de effectuering van het peilbesluit moeten investeringen worden gedaan die zijn geraamd op 58 000 Het ontwerp peilbesluit is voor informele consultatie in concept voorgelegd aan diverse instanties en belangenorganisaties Hierop zijn geen informele inhoudelijke reacties binnengekomen D H hebben ook het ontwerp peilbesluit Pernis vastgesteld Geadviseerd wordt om het huidige peil ongewijzigd te handhaven Uitvoering van dit peilbesluit brengt geen kosten met zich mee Beide ontwerp peilbesluiten worden nu formeel voor een periode van zes weken ter inzage gelegd Besprekingen gestart overdracht diverse wegen De gemeente Korendijk is bezig met voorbereidingen om nieuwbouwwoningen te realiseren in een viertal uitbreidingswijken in haar gemeente Voor het realiseren van deze uitbreidingswijken is het verplaatsen van de bebouwde komgrens in de kernen Piershil Nieuw Beijerland Goudswaard en Zuid Beijerland noodzakelijk Om dit mogelijk te maken vraagt de gemeente Korendijk een overdracht van eigendom beheer en onderhoud van een aantal wegen D H hebben ingestemd met het starten van besprekingen over de gedeeltelijke overdracht aan de gemeente Korendijk van de Oud Piershilseweg te Piershil Dorpsweg Buitenom en Kreekkant te Nieuw Beijerland Vaartweg te Goudswaard en Noord Achterweg te Zuid Beijerland Uiteindelijke besluitvorming vindt plaats door de Verenigde Vergadering van het waterschap Dit geldt ook voor gedeeltelijke overdracht van de Lindeweg in Zwijndrecht Als gevolg van de aanleg van het fietspad langs de Lindeweg zijn vragen gesteld over het snelheidsregime op een gedeelte van de Lindeweg Om een eventuele wijziging hiervan mogelijk te maken starten besprekingen tussen de gemeente en het waterschap om het betreffende gedeelte binnen de bebouwde kom te brengen en daarmee over te dragen aan

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/12/collegebesluiten-1-december-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 26 november 2015
  op 26 November 2015 heeft genomen De heer F Kumas steunfractielid voor Waterschapspartij Hollandse Delta is in de Verenigde Vergadering van 24 september jl door de VV toegelaten en op 26 november formeel beëdigd Hollandse Delta Waterschapsbelasting voor inwoners stijgt maximaal 1 7 Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta heeft ingestemd met de programmabegroting 2016 2020 Dit betekent dat de waterschapsbelasting die de inwoners van waterschap Hollandse Delta moeten betalen in 2016 omhoog gaat met maximaal 1 7 Voor een huishouden betekent dat dat zij maximaal 5 meer gaan betalen dan in 2015 Via de waterschapsbelastingen betalen inwoners voor het zuiveren van het afvalwater voor schoon en voldoende water veilige dijken en waterschapswegen Bekijk hier de vastgestelde begroting voor 2016 met de belastingtarieven voor inwoners agrariërs bedrijven natuurterreinen en wegbeheerders KRW maatregelen Binnenbedijkte Maas De Binnenbedijkte Maas ook wel de Binnenmaas genoemd in de Hoeksche Waard is een zogenoemd Kader Richtlijn Water KRW waterlichaam Bovendien is het een zwemwater Om te voldoen aan de Europese doelstellingen van de KRW moeten een aantal maatregelen uitgevoerd worden om de waterkwaliteit verder te verbeteren Om dit te bereiken zijn in 2014 onderzoeken uitgevoerd en deze hebben geleidt tot het voorstel aan het algemeen bestuur Voorstel is o a om het water wat nu door Gemaal Sint Anthonypolder in de Binnenbedijkte Maas wordt gepompt gedeeltelijk af te koppen en om te leiden Hierdoor zal er minder voedsel in de Binnenbedijkte Maas komen waardoor blauwalgen minder kans hebben zich te ontwikkelen Het algemeen bestuur heeft hiermee ingestemd Peilbesluit Leenheerenpolder vastgesteld Het algemeen bestuur heeft het Peilbesluit Leenheerenpolder bij Goudswaard definitief vastgesteld Het peil in dit gebeid wordt vastgesteld op 1 20 m NAP winterpeil en 1 00 m NAP voor het zomerpeil met een beheermarge van 10 cm Dit besluit wordt gepubliceerd via www

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/11/besluiten-verenigde-vergadering-26-november-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Leerlingen Rehobothschool Barendrecht winnen landelijke waterschapsquiz
  bij Waaltje Collegebesluiten 17 november 2015 Op dijkinspectie langs de Oude Maas Bosschendijk is weer TOP Natuurvriendelijke oever op IJsselmonde Prijsuitreiking fotowedstrijd het bijzonderste toilet op de Dag van het toilet Hoe bewust ben u van water Dijken langs het Spui weer veilig Leerlingen Rehobothschool Barendrecht winnen landelijke waterschapsquiz Lager peil op Brielse Meer Besluiten Verenigde Vergadering 26 november 2015 Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 November Leerlingen Rehobothschool Barendrecht winnen landelijke waterschapsquiz Leerlingen Rehobothschool Barendrecht winnen landelijke waterschapsquiz 27 november 2015 William Kraaijeveld en Sandra Bosman uit groep 7a van de Rehobothschool uit Barendrecht zijn winnaars van de landelijke Droppie Water Quiz van de waterschappen Zij winnen voor hun groep een geheel verzorgde reis naar het Watermuseum in Arnhem Heemraad Leo van Gelder overhandigde de oorkondes aan de winnaars van de Droppie Water Quiz Heemraad Leo van Gelder feliciteert de winnaars Hollandse Delta Ria van Es Winnaars met klas 7A Rehobothschool Barendrecht Hollandse Delta Ria van Es William en Sandra weten het meest over water William en Sandra namen deel aan de waterquiz voor basisscholieren op de gezamenlijke jeugdwebsite van de waterschappen Zij scoorden met de quiz het afgelopen halfjaar in Nederland het hoogste aantal punten Schoolreis naar watermuseum Arnhem Op de website legt Droppie Water uit wat de Nederlandse waterschappen allemaal voor werk doen Ook zijn er kleurplaten voor de jongere kinderen en is er een waterbeheerspel voor de oudere jeugd Twee keer per jaar reikt Droppie Water een prijs uit aan de winnaar van de Droppie Water Quiz De winnaar mag op kosten van de gezamenlijke waterschappen met de hele klas naar het Watermuseum in Arnhem Het waterschap van het gebied waar de school staat reikt de prijs uit en verzorgt het schoolreisje Voor Barendrecht is dat waterschap Hollandse

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/11/leerlingen-rehobothschool-barendrecht-winnen-landelijke-waterschapsquiz.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Lager peil op Brielse Meer
  het bijzonderste toilet op de Dag van het toilet Hoe bewust ben u van water Dijken langs het Spui weer veilig Leerlingen Rehobothschool Barendrecht winnen landelijke waterschapsquiz Lager peil op Brielse Meer Besluiten Verenigde Vergadering 26 november 2015 Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 November Lager peil op Brielse Meer Lager peil op Brielse Meer 26 november 2015 De afgelopen 2 weken hebben wij als waterschap te maken gehad met een lage rivierafvoer van de Rijn en de Maas De combinatie van een lage rivierafvoer met de storm van 13 en 14 november hebben gezorgd voor zoutindringing via de Nieuwe Waterweg in de Zuidwestelijke Delta Het Haringvliet en het Spui werden hierdoor iets minder zoet dan normaal Voor het waterschap zijn deze gebeurtenissen het signaal dat we de chloridemetingen op onze inlaten extra monitoren De indringing van het iets zoutere water heeft voor een verhoogd chloridegehalte gezorgd bij ons inlaatpunt Bernisse Via dit inlaatpunt laten we water in voor het Brielse Meer Bij de inlaatpunten in het Haringvliet zijn de chloridegehaltes niet boven de norm gekomen Peil Brielse Meer lager Zodra het water voor het inlaatpunt van de Bernisse een hoger chloridegehalte had dan onze norm hebben wij op 13 november de inlaatsluis Bernisse gesloten Dit heeft ertoe geleid dat het waterpeil in het Brielse Meer is gezakt met ongeveer 20 cm Dit is binnen het vastgestelde peilbesluit Op dit moment houden we het waterpeil in het Brielse Meer constant op het 20 cm lagere peil Zodra de iets verhoogde cloridegehaltes weer onder de norm komen zullen we het Brielse Meer weer aanvullen tot normaal peil We verwachten dat dit zeer spoedig zal zijn Toekomst We moeten er rekening mee houden dat deze situatie van verlaagde rivierafvoer en indringend zeewater steeds vaker

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/11/lager-peil-op-brielse-meer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Dijken langs het Spui weer veilig
  26 november 2015 Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 November Dijken langs het Spui weer veilig Dijken langs het Spui weer veilig 24 november 2015 Hollandse Delta is klaar met de dijkversterking tussen Spijkenisse en Zuidland Het afgelopen jaar zijn delen van de Krommedijk de Schuddebeursdijk de Aaldijk en de Wolvendijk tussen Spijkenisse Zuidland verbeterd Alle dijken voldoen aan de huidige veiligheidsnormen Opening dijkversterking Spui West Hollandse Delta Arco van de Ree Opening dijkversterking Spui West Hollandse Delta Arco van de Ree Opening dijkversterking Spui West Hollandse Delta Arco van de Ree v l n r Leo van Gelder heemraad Hollandse Delta Jan Huijbers directeur Van den Herik Jan Willem Mijnans wethouder Nissewaard Hollandse Delta Arco van de Ree Opening dijkversterking Spui West Hollandse Delta Arco van de Ree Opening dijkversterking Spui West Hollandse Delta Arco van de Ree Opening dijkversterking Spui West Hollandse Delta Arco van de Ree Aannemer Van den Herik uit Sliedrecht heeft de werkzaamheden in opdracht van het waterschap uitgevoerd Op het merendeel van het werk is extra grond aangebracht aan de binnenkant van de dijken en zijn de sloten verlegd Daarnaast zijn langs de Schuddebeursdijk op een aantal plaatsen damwanden geplaatst Het gevolg van deze maatregelen is dat de weerstand van de dijk is toegenomen De dijk kan niet bezwijken door de druk van hoog rivierwater in het Spui Heemraad Leo van Gelder Niet veel mensen zullen het zich realiseren maar op 19 november 1421 kreeg Nederland te maken met een grote overstroming nu bekend als de Sint Elizabethsvloed Het is bijzonder dat we juist hier weer in de maand november staan Recreatie De dijkversterking kon worden gecombineerd met de aanleg van een fietspad langs het Spui Het is onderdeel van het Rondje Putten waar veel recreatieve

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/11/dijken-langs-het-spui-weer-veilig.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Nieuws
  11 2015 Nieuws William Kraaijeveld en Sandra Bosman uit groep 7a van de Rehobothschool uit Barendrecht zijn winnaars van de landelijke Droppie Water Quiz van de waterschappen Zij winnen voor hun groep een geheel verzorgde reis naar het Watermuseum in Arnhem Heemraad Lager peil op Brielse Meer gepubliceerd op 26 11 2015 Nieuws De afgelopen 2 weken hebben wij als waterschap te maken gehad met een lage rivierafvoer van de Rijn en de Maas De combinatie van een lage rivierafvoer met de storm van 13 en 14 november hebben gezorgd voor zoutindringing via de Nieuwe Waterweg in de Dijken langs het Spui weer veilig gepubliceerd op 24 11 2015 Nieuws Hollandse Delta is klaar met de dijkversterking tussen Spijkenisse en Zuidland Het afgelopen jaar zijn delen van de Krommedijk de Schuddebeursdijk de Aaldijk en de Wolvendijk tussen Spijkenisse Zuidland verbeterd Alle dijken voldoen aan de huidige Hoe bewust ben u van water gepubliceerd op 23 11 2015 Nieuws Prijsuitreiking fotowedstrijd het meest bijzondere toilet op de Dag van het toilet gepubliceerd op 19 11 2015 Nieuws Donderdag 19 november is de Dag van het toilet Het is een initiatief van de Verenigde Naties waarbij ieder jaar wordt stilgestaan bij het feit dat wereldwijd 2 5 miljard mensen geen normale sanitaire voorzieningen hebben Jaarlijks overlijden 800 000 Bosschendijk is weer TOP gepubliceerd op 19 11 2015 Nieuws Inwoners en bedrijven van Oud Beijerland en Heinenoord kunnen gerust zijn Na een flinke versterking voldoet de Bosschendijk langs de Oude Maas aan de huidige veiligheidsnormen Tegelijk met de openstelling van de versterkte dijk is bezoekerscentrum Klein Op dijkinspectie langs de Oude Maas gepubliceerd op 19 11 2015 Nieuws Kinderen met gele hesjes wandelden donderdagmiddag over het Zalmpad langs de Bosschendijk Ze controleerden de dijk tussen Oud Beijerland en Heinenoord als echte dijkwachten Natuurvriendelijke

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/newssearch (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Vergunningen
  Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Vergunning melding of ontheffing Grondwateronttrekkingen Lozen op oppervlaktewater Verkeersontheffingen Aanvragen en meldingen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Vergunningen vergunningen meldingen en ontheffingen Vergunningen meldingen en ontheffingen Wilt u een sloot dempen of een duiker aanleggen Een steiger of schuur bouwen Beplanting aanbrengen langs uw oever of een weg Een evenement op een weg houden Grondwater onttrekken of bent u van plan om afvalwater te lozen op oppervlaktewater Dan heeft u waarschijnlijk een vergunning of ontheffing nodig In sommige gevallen volstaat een melding Melden start werkzaamheden Heeft u al een vergunning of goedkeuring melding ontvangen meld dan tijdig de start van de uitvoering van de werkzaamheden U kunt dit doen met de door u ontvangen antwoordkaart telefonisch 0900 2005005 lokaal tarief of per e mail 2005005 wshd nl via ons waterschapsloket of via ons contactformulier Meer over Vergunning melding of ontheffing Grondwateronttrekkingen Lozen op oppervlaktewater Verkeersontheffingen Aanvragen en meldingen Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/vergunningen/vergunningen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive