archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Forfaitaire heffing bedrijven, aanvraag
  de hoeveelheid en de soort stoffen die per jaar op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater worden geloosd Bedrijven met een vervuilingswaarde onder 5 vervuilingseenheden worden forfaitair aangeslagen voor 3 vervuilingseenheden Wanneer uw bedrijf dusdanig weinig vervuilde stoffen afvoert dat de vervuilingswaarde gelijk is aan of lager ligt dan 1 kunt u in aanmerking komen voor een forfait van 1 vervuilingseenheid U moet dit wel kunnen aantonen U komt dan mogelijk in aanmerking voor een forfaitaire heffing van 1 vervuilingseenheid per jaar Voorwaarden U komt in aanmerking voor forfaitaire heffing voor bedrijven als U kunt aantonen dat de vervuilingswaarde gelijk of lager ligt dan 1 vervuilingseenheid Aanpak U moet het verzoek tot toepassing van forfaitaire heffing voor bedrijven indienen bij het Samenwerkingsverband Vastgoedheffing Waardebepaling SVHW Regelgeving Waterwet Waterschapswet Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur College van dijkgraaf en heemraden

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/forfaitaire-heffing-bedrijven-aanvraag.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Gedraging van bestuursorgaan, klacht
  bestuursorgaan in kwestie Het bestuursorgaan is niet verplicht de klacht te behandelen als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuursorgaan op uw klacht kunt u daarover opnieuw een klacht indienen bij de Nationale ombudsman De Nationale ombudsman behandelt klachten over verschillende overheidsinstanties waaronder een groot aantal gemeenten Een klacht over een gedraging van waterschapspersoneel wordt dus gezien als een klacht over een gedraging van het bestuursorgaan Voorwaarden U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een ambtenaar of een bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid tegen u of een ander heeft gedragen Een schriftelijke klacht moet aan een aantal eisen voldoen op het moment van indiening van de klacht is er nog geen jaar verstreken na de gedraging u moet uw naam en adres vermelden de gedraging voldoende omschrijven aangeven tegen wie de klacht wordt ingediend en of de reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedraging het belang van de klager of het gewicht van de gedraging mag niet kennelijk onvoldoende zijn er stond voor de klager niet een andere mogelijkheid open om zijn klacht naar voren te brengen via een klachtprocedure bijv bij een klachtencommissie via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure Aanpak U kunt klachten over de wijze waarop een bestuursorgaan of een medewerker zich jegens u of een ander heeft gedragen zowel mondeling als schriftelijk indienen bij het bestuursorgaan waarop de klacht betrekking heeft c q het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de gedraging van de medewerker Een schriftelijke klacht wordt eerst behandeld door een onafhankelijke externe klachtadviescommissie Deze commissie brengt advies uit aan het bestuursorgaan Uiteindelijk neemt het bestuursorgaan een beslissing op de klacht Als u

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/gedraging-van-bestuursorgaan-klacht.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Geoportaal
  tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur College van dijkgraaf en heemraden Verenigde Vergadering Bestuursvergaderingen Bestuursbesluiten Verkiezingen Contact Vragen meldingen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/geoportaal.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Grondwateronttrekkingen
  voor onttrekkingen ten behoeve van een bouwput of sleufbemaling proefbronnering grond water sanering brandblusvoorziening beregening bevloeiing veedrenking en industriële onttrekkingen kleiner dan 150 000 m3 per jaar Voor industriële onttrekkingen meer dan 150 000 m3 per jaar openbare drinkwater voorzieningen en bodemenergiesystemen is de provincie Zuid Holland bevoegd gezag Melding of vergunning Voor een aantal grondwateronttrekkingen is een melding in het kader van de algemene regels voor het onttrekken van grondwater voldoende In de tabel melding of vergunningplicht kunt u zien in welke categorie ën uw onttrekking is ingedeeld en of hier een melding of vergunningplicht geldt Lozing Het onttrekken van grondwater gaat veelal in combinatie met het lozen van grondwater Houdt u er rekening mee dat voor het lozen van grondwater ook een meldingplicht geldt Watervergunning aanvragen of melding doen U kunt een melding doen en of een vergunning aanvragen via het omgevingsloket Vragen Bel naar de afdeling Vergunningverlening via 0900 2005005 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/grondwateronttrekkingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Keur van waterschap Hollandse Delta
  het waterschap mogelijk maken het onderhoud uit te voeren De keur geeft daarom aan wat wel en niet mag Direct naar de Keur van waterschap Hollandse Delta Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/keur-van-waterschap-hollandse-delta.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Kwijtschelding van belasting
  verschillende beoordelingsmaatstaven Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor volledige of gedeeltelijke kwijtschelding van belasting moet u ten minste aan de onderstaande voorwaarden voldoen U hebt geen middelen om uw belastingaanslag geheel of gedeeltelijk te betalen U hebt geen vermogen waaronder ook begrepen de overwaarde op een onroerende zaak waarvan u eigenaar bent De bedragen die u aan andere schuldeisers betaalt zijn lager dan het maximum dat de Belastingdienst hiervoor aanhoudt Zie ook Verordening kwijtschelding Hollandse Delta 2013 Aanpak Uw aanvraag tot kwijtschelding van een bepaalde belasting moet worden gericht aan de overheidsorganisatie die de aanslag heeft opgelegd De overheidsorganisaties hebben hier speciale formulieren voor Kwijtschelding van rijksbelastingen vraagt u bijvoorbeeld aan bij de Belastingdienst Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen vraagt u aan bij uw gemeente Kwijtschelding van waterschapsbelasting vraagt u aan bij SVHW Raadpleeg voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding de website van SVHW SVHW Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling SVHW voert voor Hollandse Delta de heffing en invordering van belastingen uit en verzorgt de administratie en de verstrekking van vastgoedgegevens Raadpleeg voor meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding de website van SVHW Regelgeving Invorderingswet 1990 Waterschapswet Zie ook SVHW belastingkantoor Deel deze pagina Over ons

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/kwijtschelding-van-belasting.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Legger van waterschap Hollandse Delta
  de legger van waterschap Hollandse Delta Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/legger.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Lozen bij sanering of bronnering
  oppervlaktewater worden geloosd kunnen zij negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit Voor het lozen van grondwater geldt een voorkeursvolgorde Grondwater wordt bij voorkeur teruggebracht in de bodem Is dit niet mogelijk dan kan bepaald worden dat het grondwater in oppervlaktewater mag worden geloosd Als dit niet mogelijk is kan het grondwater misschien op de riolering worden gebracht Het uitgangspunt bij het lozen van grondwater op het oppervlaktewater is dat door de lozing de kwaliteit van het oppervlaktewater niet mag verslechteren Let op In ons beheergebied bevat het grondwater vaak te hoge concentraties nutriënten en is het ijzer en het choridegehalte het zoutgehalte vaak te hoog om het grondwater zonder zuiveringstechnische voorziening op het oppervlaktewater te lozen Het lozen van grondwater is altijd in combinatie met het onttrekken van grondwater Daarom is er één formulier opgesteld voor zowel de lozing op oppervlaktewater als de onttrekking U kunt beide activiteiten melden via het meldingsformulier grondwater Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/lozen-bij-sanering-of-bronnering.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive