archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Lozen op oppervlaktewater
  van de Wet milieubeheer en voor buiten inrichtingen voor zover het agrarische activiteiten of daarmee verband houdende activiteiten betreft het Besluit lozing afvalwater huishoudens voor particuliere huishoudens het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de overige lozingen Voor alle andere lozingen die dus niet onder bovengenoemde besluiten vallen moet u een vergunning worden aanvragen Dit staat in de Waterwet Een melding of vergunningaanvraag voor een lozing kunt u via het Omgevingsloket indienen De meest voorkomende lozingen op oppervlaktewater zijn lozen bij sanering of bronnering lozen grondwater lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater lozen door agrariërs driftarme spuitdoppen teeltvrije zone met een talud breder dan 2 meter erfafspoeling Zorgplicht lozingen Voor elke lozing geldt de zorgplicht Hiermee ligt een belangrijke verantwoordelijkheid bij de lozer Van hem wordt verwacht dat hij alles doet wat in redelijkheid van hem kan worden gevraagd om nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de lozing te voorkomen Meer informatie over de zorgplicht kunt u lezen op de website van Infomil Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/lozen-op-oppervlaktewater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater
  vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk meer dan 40 meter Dan komt u in aanmerking voor een septictank De afstand van meer van 40 meter is gemeten vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt Melden lozing huishoudelijk afvalwater Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/lozen-van-huishoudelijk-afvalwater-op-oppervlaktewater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse
  woonruimte zuiveringtechnisch werk of een riolering is De hoogte is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost U moet hiervoor dagelijks handelingen verrichten zoals het doen van metingen het nemen van monsters en het verrichten van analyses Op aanvraag kan dit een beperkt aantal dagen per jaar gebeuren U moet dan duidelijk maken dat met een beperkt aantal gegevens per jaar kan worden volstaan De exacte voorwaarden kunnen per waterschap verschillend zijn Voorwaarden U komt in aanmerking voor het verrichten van beperkte meethandelingen als aan de volgende voorwaarden voldaan is U heeft daartoe een aanvraag bij de kwaliteitsbeheerder waterschap gedaan U kunt aantonen dat voor de berekening van de vervuilingswaarde met gegevens over een beperkt aantal etmalen kan worden volstaan Aanpak U doet aanvraag tot het verrichten van beperkte meethandelingen bij uw waterschap Regelgeving Waterwet Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/lozing-afvalwater-plicht-tot-meting-bemonstering-analyse.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Lozingen door agrariërs
  een melding te doen Via de website www activiteitenbesluitagrarisch nl kunt u op een eenvoudige en overzichtelijke wijze meer informatie krijgen over wat het activiteitenbesluit voor uw bedrijf betekend Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/lozingen-door-agrariers.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Melden lozing grondwater
  zijn van uitlogend materiaal grote parkeerplaatsen bij op en overslag of door bedrijfsactiviteiten vervuild hemelwater Wanneer u er niet zeker van bent of het hemelwater dat u wilt gaan lozen vervuild is neem dan contact op met het Waterschapsloket Kosten Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/melden-lozing-grondwater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Milieu-informatie, aanvraag
  waterschap Voorwaarden Iedereen kan een verzoek om milieu informatie indienen Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop dat gebeurt Wel moet zo n verzoek voldoen aan bepaalde eisen en wordt het in een aantal gevallen niet gehonoreerd Bijvoorbeeld als openbaarmaking van informatie de privacy van personen of de veiligheid van de staat kan schaden zie Wet openbaarheid van bestuur Artikel 10 en 11 Aanpak U kunt uw verzoek om milieu informatie indienen bij het waterschap Bezwaar en beroep Niet in alle gevallen wordt een verzoek om milieu informatie toegekend U hoeft zich daar niet bij neer te leggen U kunt in eerste instantie bezwaar maken bij het waterschap In dat geval bekijken we het verzoek nogmaals en nemen op basis van het advies van de externe bezwarencommissie een nieuwe beslissing Als dat niet tot het gewenste resultaat leidt kunt u in beroep gaan bij de rechtbank In dat geval bekijkt de rechter of de redenen voor afwijzing volgens de wet terecht zijn Regelgeving Wet uitvoering Verdrag van Aarhus Wet openbaarheid van bestuur Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/milieu-informatie-aanvraag.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Nadeelcompensatie, aanvraag
  schade betreft een beperkte groep burgers andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden Heeft u al een andere vergoeding gekregen voor de schade bijvoorbeeld verzekering dan komt u niet in aanmerking voor nadeelcompensatie Aanpak U stuurt het waterschap een brief waarin u vraagt om nadeelcompensatie Regelgeving Waterschapswet Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/nadeelcompensatie-aanvraag.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Nationale ombudsman
  informatie telefonische bereikbaarheid van overheidsinstanties de lange behandelingsduur van klachten Op de website van de Nationale ombudsman vindt u uitgebreide informatie waarover u een klacht kunt indienen en over welke organisaties Daar leest u ook wat er met uw klacht gebeurt na indiening Niet bindend De Nationale ombudsman is een zogenoemd Hoog College van Staat Dat betekent dat de Nationale ombudsman onafhankelijk is van de regering De Nationale ombudsman wordt benoemd door de Tweede Kamer De uitspraken van de Nationale ombudsman zijn niet bindend de uitvoering ervan kan dus niet worden afgedwongen Voorwaarden De voorwaarden om een klacht in te dienen kunt u vinden op de website van de Nationale ombudsman Aanpak U dient de klacht in bij het bureau van de Nationale ombudsman Dat kan schriftelijk per brief online via de website van de Nationale ombudsman of via het uitgeprinte klachtenformulier Per post versturen is handiger als u kopieën van eerdere klachtbrieven of andere belangrijke documenten wilt meezenden Als u er niet zeker van bent of u met uw klacht bij de Nationale ombudsman terecht kunt neem dan eerst contact op met het bureau van de Nationale ombudsman Het bureau verwijst u naar de juiste instantie als u met

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/producten/nationale-ombudsman.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive