archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Alles over het werk van het waterschap
  voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen Feiten en cijfers Gemeenten in het werkgebied Filmpjes over het werk van het waterschap Calamiteitenzorg Dijkbewaking Organisatie en bestuur Naar leren over water Veilige dijken Op de Zuid Hollandse eilanden beheert waterschap Hollandse Delta zo n 800 kilometer aan dijken duinen en kades waarvan maar liefst 350 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Waterschap Hollandse Delta zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zuid Holland zuid Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Hollandse Delta streeft ernaar dat alle sloten en singels een goede waterkwaliteit hebben Daarnaast zorgen we voor het op peil houden van de waterstand in sloten en singels Schoon en voldoende water Veilige wegen Hollandse Delta zorgt met deskundige mensen voor veilige wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom In totaal zo n 1 600 kilometer meestal door polders en over dijken Veilige wegen en vaarwegen Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/over-het-waterschap.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Vacatures
  Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur College van dijkgraaf en heemraden Verenigde Vergadering Bestuursvergaderingen Bestuursbesluiten Verkiezingen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/vacature.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Bekendmakingen
  aanleggen van een glasvezelkabel ter hoogte van de Houtkopersstraat 5 te Zwijndrecht publicatiedatum 1 12 2015 bekendmaking Het verwijderen van een gasleiding nabij De Gorzen 1 in Abbenbroek publicatiedatum 1 12 2015 bekendmaking Het realiseren van picknickplekken informatiepunten en recreatieve aanleg en overstappunten voor elektrische sloepen en kano s te Stellendam en Goedereede publicatiedatum 1 12 2015 bekendmaking Het verwijderen en aanleggen van een dam met duiker en de bijbehorende uitrit aan de Molenweg ter hoogte van de begraafplaats te Sommelsdijk publicatiedatum 1 12 2015 bekendmaking Ontwerp Projectplan Compenserende Maatregelen Kierbesluit Goeree Overflakkee West publicatiedatum 27 11 2015 bekendmaking Het slopen van twee woningen het verwijderen van een zwembad beplanting en sierbestrating aan de Rijksstraatweg 314 en 316 te Ridderkerk publicatiedatum 27 11 2015 bekendmaking Het plaatsen van twee waterbakken inclusief leidingen en pompen langs fietspad 252 in de gemeente Nissewaard publicatiedatum 27 11 2015 bekendmaking Het leggen van een telecommunicatiekabel ter hoogte van Schenkeldijk 50 te Zuid Beijerland gemeente Korendijk publicatiedatum 27 11 2015 bekendmaking Het legaliseren van een schuur en het bouwen van een garage aan de Zinkweg 215 in Oud Beijerland publicatiedatum 27 11 2015 bekendmaking Het bouwen van een zorgwoning aan de Oostmolendijk 42 te Ridderkerk

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/gvop (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Producten
  T Teeltvrije zone met een talud breder dan 2 meter Toepassing tabel afvalwatercoëfficiënten aanvraag V Vergunning of melding Verkeersbesluit verzoek tot nemen Verkeersontheffing Verkeersontheffing Slotsedijk Rhoon Verkeersontheffing Spuidijk Nieuw Beijerland en Oud Beijerland Verontreinigingsheffing W Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen ingebrekestelling Wet openbaarheid bestuur verzoek Z Zuiveringsheffing bedrijfsruimten Zuiveringsheffing woonruimten Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/prodoverviewalfabet (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veelgestelde vragen
  watergang sloot of singel wordt gemaaid tot aan 30 cm boven de waterlijn De taluds van de watergangen schuine deel naar de sloot wordt dus niet gemaaid door het waterschap Het maaiwerk wordt zo uitgevoerd dat het talud niet beschadigd wordt en de vegetatie op de oever de gespaard blijft Verdere uitgangspunten en illustraties over het maaiwerk zijn te vinden in het meerjarenonderhoudsplan maaien paragraaf 6 2 Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het droge talud Het onderhoud van het droge talud de oever boven de waterlijn blijft bij de eigenaar gebruiker De eigenaar gebruiker kan het onderhoud hierdoor afstemmen op het onderhoud van het aanliggende perceel de eigen tuin Wie voert het maaiwerk uit in de toekomst Op 7 mei 2013 is beleid vastgesteld waarin staat dat Hollandse Delta vanaf 2014 ook het maaiwerk overneemt van particulieren in het stedelijke gebied De particuliere eigenaren worden hierover geïnformeerd per brief Tot en met 2013 blijft de aanliggende eigenaar verantwoordelijk voor het jaarlijkse maaiwerk Het waterschap controleert de uitvoering van het maaiwerk door middel van de schouw Schouw Ik krijg een brief terwijl ik mijn sloot wel heb schoongemaakt wat is er niet goed Er zijn drie mogelijke redenen dat u een brief heeft gekregen De sloot is schoongemaakt tussen de datum van schouwen 1 december 2011 en het verzenden van de brief januari 2012 U denkt dat uw sloot schoon is maar na schouwen is gebleken dat de werkzaamheden niet voldoende of juist zijn uitgevoerd Er is een verkeerd perceel aangeschreven Kadastrale gegevens zijn niet altijd actueel Het kan voorkomen dat er door bijvoorbeeld verhuizing of verandering van eigenaar een verkeerd adres wordt aangeschreven We verzoeken u hierover contact op te nemen met het waterschap Ik wist niet dat ik de sloot moest schoonmaken Het onderhoud van dijk weg en spoor sloten ligt bij de beheerders Dat zijn meestal de gemeente de provincie het Rijk de spoorwegbeheerder of het waterschap zelf Het onderhoud van de overige watergangen is een taak van de aanliggende perceeleigenaren of pachters of gebruikers Een perceeleigenaar moet de tussen sloten scheidingsloten en droge sloten onderhouden Ieder voor de halve breedte van de sloot en voor zover ieders eigendom langs de sloot ligt De juiste maten staan in de legger De legger kunt u online raadplegen via deze website Wat gebeurt er als mijn sloot niet in het schouwvak 2014 valt maar later Hollandse Delta neemt vanaf 2014 het onderhoud over van sloten en singels binnen de bebouwde komt die in het bezit zijn van particulieren en bedrijven Het waterschap informeert u tijdig Wat houdt de vergoedingenregeling voor het ontvangen van bovenmatige hoeveelheden baggerspecie in Voor het verspreiden van de baggerspecie die de normale hoeveelheden te boven gaat biedt het het waterschap een onkostenvergoeding aan De kosten die de agrariër moet maken voor het verspreiden van alleen de baggerspecie die de normale hoeveelheid specie te boven gaat worden vergoed Op de totale hoeveelheid vrijkomende baggerspecie wordt de normale hoeveelheid specie in m3 per strekkende meter watergang in minder gebracht Het verschil hiertussen wordt vergoed Zie ook WSHD 2013 baggeren op de schop 300 kB Wat is SVHW SVHW is de afkorting van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling In opdracht van het waterschap regelt SVHW de heffing en inning van de waterschapsaanslagen Het SVHW is een zelfstandige overheidsorganisatie een zg gemeenschappelijke regeling en voert als centraal belastingkantoor de volgende werkzaamheden uit de heffing en invordering van lokale belastingen de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken WOZ de administratie van vastgoedgegevens het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden de uitvoering van de BAG Basisregistratie Adressen en Gebouwen en de WKPB Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Het SVHW is gehuisvest aan de Rijksstraatweg 3b te Klaaswaal Het postadres is Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal Wat is buitengewoon onderhoud aan watergangen Het buitengewoon onderhoud bestaat uit het op de juiste diepte en breedte houden van de watergang Dit gebeurt door de watergang te baggeren In de legger staan de juiste maten beschreven van elke watergang in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta Wat is gewoon onderhoud aan watergangen Het gewoon onderhoud bestaat uit het verwijderen van alle voorwerpen en planten die de doorstroming van het water belemmeren Het gaat daarbij om onder meer riet begroeiing en grof vuil Wat zijn de kosten als het waterschap de sloot schoonmaakt Het is nog niet te voorspellen wat de kosten zullen zijn Dit is afhankelijk is van de locatie de aannemer die wordt ingeschakeld Op welke manier het onderhoud wordt uitgevoerd machinaal of handmatig Als het waterschap het onderhoud uitvoert komen er in ieder geval kosten voor toezicht bij wat altijd duurder is dan een reguliere aannemer Wordt de schouw nu nog uitgevoerd hoe vindt er controle plaats op het werk De toezichthouders van het waterschap controleren na uitvoering de kwaliteit van het werk van de aannemer Meldingen en klachten Ik heb een muskus rat gezien waar kan ik dat melden Hollandse Delta bestrijdt samen met de gemeenten bruine ratten Deze dieren graven holen in en bij dijken en oeverkanten Daarmee tasten zij de veiligheid van de dijken aan en beschadigen zij de oevers Muskus en beverratten De dienst Muskusrattenbeheer van de samenwerkende waterschappen pakt de muskusrat en de beverrat aan Het waterschap zet zich in om de bruine rat te bestrijden Bruine ratten Goeree Overflakkee Bruine ratten kunt u melden bij het waterschapsloket via 0900 2005 005 of via het contactformulier Hoeksche Waard Bruine ratten kunt u melden bij de Regionale Afvalstoffendienst RAD telefoon 0186 572586 Voor rattenmeldingen in de overige delen van het gebied kunt u terecht bij uw eigen gemeente Regels voor de bestrijding van bruine ratten Het waterschap bestrijdt namens de gemeente Goeree Overflakkee bruine ratten bij particulieren en bedrijven op het eiland In principe is alleen bestrijding in gebouwen toegestaan In bijzondere omstandigheden kan bestrijding in de buitenruimte plaatsvinden Dan moet eerst aan een aantal regels worden voldaan Deze regels zijn uitgewerkt in een landelijk protocol en gelden voor particulieren en bedrijven De eigenaar gebruiker moet

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/faqoverview (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Werken bij het waterschap
  Taalman Kip Sr Beleidsmedewerker Planvorming Jeroen van Alphen Administratief medewerker Anita Kievit Veldoperator Benno Luiten Werken bij waterschap Hollandse Delta Hollandse Delta heeft vele mogelijkheden voor nieuwe medewerkers stagiaires en trainees Arbeidsvoorwaarden Traineepool waterschappen Filmpjes over werken bij het waterschap Alles over het werk van het waterschap Medewerkers aan het woord Werken bij waterschap Hollandse Delta betekent werken voor een dynamische organisatie Hollandse Delta is een van de grotere waterschappen in ons land Hier is ruimte om dingen te ontdekken Soms moet je elkaar tegemoet komen Graag met cijfers bezig Het werk van het waterschap is veelzijdig Schoon water is voor mens en natuur Vacatures Ben je toe aan een nieuwe stap in je carrière Kijk tussen onze vacatures voor mogelijkheden om te werken bij Hollandse Delta Vacatures Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur College van dijkgraaf en heemraden Verenigde

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/werken-bij.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Veilige dijken, duinen en kades
  en kades U staat er vast niet dagelijks bij stil maar u leeft waarschijnlijk enkele meters onder de zeespiegel Zonder dijken staat een groot deel van Nederland onder water Dijken zijn dus heel belangrijk voor Nederland Op de Zuid Hollandse eilanden beheren we zo n 800 kilometer aan dijken duinen en kades waarvan maar liefst 350 kilometer het water van de grote rivieren en binnenmeren tegen houdt Deze dijken moeten stevig genoeg zijn om extreem hoge waterstanden te keren Bijvoorbeeld als gevolg van klimaatveranderingen Om het gebied te beschermen toetsen we elke zes jaar de dijken op hun veiligheid Aan de hand van deze resultaten worden dijken versterkt Zo versterken we momenteel zo n 60 kilometer dijk Daarnaast onderhouden we alle dijken om problemen te voorkomen en inspecteren we bij hoog water in de herfst en winter de dijken met onze dijkwachtorganisatie die grotendeels bestaat uit vrijwilligers Meer dan 500 Deze organisatie maakt deel uit van de calamiteitenorganisatie van het waterschap die iedere dag paraat staat en uitstekend voorbereid is op calamiteiten 100 veiligheid kunnen we nooit garanderen maar we doen er alles aan om u te beschermen tegen hoog water Zelf kunt u ook bijdragen aan de veiligheid van dijken Zo kunt u bijvoorbeeld rekening houden met de regels die gelden voor het bouwen rondom dijken Bouwwerken net als bijvoorbeeld bomen kunnen een dijk verzwakken Ook kunt u schade aan dijken melden aan het waterschap via 0900 2005 005 En in de dijkwachtorganisatie is altijd plek voor nieuwe vrijwilligers Zo zorgen we samen voor veilige dijken duinen en kades Dijkversterkingsprogramma Actuele dijkversterkingen Dijkbewaking Gerelateerd Rapportage taken en doelen van Hollandse Delta Deel deze pagina Lees meer over dijken dijkbewaking dijkversterking Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/waterveiligheid/veilige-dijken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zuiveren van afvalwater
  afvalwater Zuiveren van afvalwater Overal om ons heen is water Het regent het zit in de bodem en in sloten plassen kanalen en rivieren Water is belangrijk voor nu en later Voor onszelf en voor de natuur Het water wat wij thuis door de wc de gootsteen de wasbak en het doucheputje spoelen gaat naar de riolering Maar dan waar blijft dat afvalwater en wat wordt hier mee gedaan Eén persoon gebruikt 120 liter water per dag Dat is bijvoorbeeld water om de wc mee door te spoelen water om te wassen en te douchen water voor de vaatwasser en de wasmachine We gebruiken hier drinkwater voor Dit water is na gebruik verontreinigd met onder meer schoonmaakmiddelen voedselresten en zeepresten Al dit vieze water gaat naar de riolering Maar dan waar blijft dat afvalwater en wat wordt hier mee gedaan In Zuid Holland Zuid gaat dit rioolwater naar één van de 20 rioolwaterzuiveringen rwzi van waterschap Hollandse Delta Het waterschap zorgt er vervolgens voor voor dat het afvalwater van burgers en bedrijven schoongemaakt wordt Dit doen we dagelijks 24 uur per dag Het schoongemaakte water gaat weer terug de rivier in Gezuiverd afvalwater is geen drinkwater Gezuiverd afvalwater is geen drinkwater Er zitten nog stoffen in die de bacteriën en andere micro organismen er niet uit halen en die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid Ook ziekteverwekkende organismen die binnenkomen op een installatie worden niet allemaal verwijderd Maar deze gaan meestal vrij snel dood als zij met het gezuiverde water in oppervlaktewater komen Wanneer gezuiverd afvalwater direct terechtkomt in zwemwater behandelen wij dit met chloorbleekloog of met UV stralen om de mogelijke ziekteverwekkers te vernietigen Deel deze pagina Lees meer over zuiveren Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/zuiveren/zuiveren-afvalwater.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •