archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Organisatie
  Publicaties Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Wonen Werken Leren Contact Over het waterschap Organisatie en bestuur Organisatie van Hollandse Delta Organogram Bestuur waterschap Hollandse Delta College van dijkgraaf en heemraden Dijkgraaf Jan Geluk Verenigde Vergadering Adviescommissies Rekenkamercommissie Missie strategie en beleid Inkoop en aanbesteden Kunst en historische collectie Legger Peilbesluiten Waterbeheerprogramma Rapportage taken en doelen Vastgoedbeleid 2013 Keur Publicaties Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Organisatie en bestuur Organisatie van Hollandse Delta Organisatie van Hollandse Delta Waterschap Hollandse Delta heeft de waterstaatkundige zorg op de Zuid Hollandse eilanden Hollandse Delta heeft ruim 550 medewerkers en de begroting bedraagt circa 157 5 miljoen euro De hoofdvestiging vindt u in Ridderkerk Download waterschaphollandsedelta corporatebrochure herdruk 2007 PDF 730 kB Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/organisatie-en-bestuur/organisatie-van-waterschap-hollandse-delta.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Organogram
  Publicaties Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Wonen Werken Leren Contact Over het waterschap Organisatie en bestuur Organisatie van Hollandse Delta Organogram Bestuur waterschap Hollandse Delta College van dijkgraaf en heemraden Dijkgraaf Jan Geluk Verenigde Vergadering Adviescommissies Rekenkamercommissie Missie strategie en beleid Inkoop en aanbesteden Kunst en historische collectie Legger Peilbesluiten Waterbeheerprogramma Rapportage taken en doelen Vastgoedbeleid 2013 Keur Publicaties Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Organisatie en bestuur Organogram Organogram In het organogram wordt de organisatiestructuur van Hollandse Delta weergegeven Organogram waterschap Hollandse Delta per 1 05 2015 Bekijk de vergroting van het organogram van waterschap Hollandse Delta pdf 35 kB Download het organogram organogram WSHD 05 2015 PDF 34 kB organogram WSHD 05 2015 Afbeelding 96 kB Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/organisatie-en-bestuur/organogram.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Missie, strategie en beleid
  strategie en beleid Inkoop en aanbesteden Kunst en historische collectie Legger Peilbesluiten Waterbeheerprogramma Rapportage taken en doelen Vastgoedbeleid 2013 Keur Publicaties Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Organisatie en bestuur Missie strategie en beleid Missie strategie en beleid Met behulp van onderstaande missie strategie en beleid geeft waterschap Hollandse Delta richting aan zijn activiteiten Missie De missie voor waterschap Hollandse Delta is als volgt geformuleerd Bepalend hierbij is het gebied de taken het kwaliteitsniveau en de relatie met anderen zowel inwoners als mede overheden en de medewerkers Waterschap Hollandse Delta beschermt de Zuid Hollandse Eilanden tegen wateroverlast beheert het oppervlaktewater zuivert het afvalwater beheert de vaar wegen en levert een actieve bijdrage aan de ruimtelijke invulling van zijn gebied Het richt zich daarbij samen met anderen op veilig en duurzaam wonen werken en recreëren voor burgers bedrijven en andere gebruikers Hollandse Delta is vooruitstrevend open en transparant in de uitvoering van zijn taken streeft naar de beste verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten stelt zich ten dienste van zijn omgeving en is een goed en aantrekkelijk werkgever Strategie en beleid De strategie en het beleid van waterschap Hollandse Delta is gericht op het bieden van veiligheid tegen wateroverlast veilige vaar wegen voldoende en schoon oppervlaktewater Daarnaast werkt het waterschap ook actief aan de ruimtelijke inbedding van water met oog voor de ecologie en het landschap en dat water mee bepalend wordt voor de gewenste ruimtelijk economische ontwikkelingen Hierbij werkt het waterschap nauw samen met anderen zowel met mede overheden als met belangenorganisaties en andere gebruikers van ruimte Door een actieve instelling en open houding kunnen belangen tegen elkaar worden afgewogen en kunnen keuzes worden gemaakt die mogen rekenen op voldoende steun en draagvlak Deel deze pagina

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/organisatie-en-bestuur/missie-strategie-en-beleid.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Inkoop en aanbesteden
  Rekenkamercommissie Missie strategie en beleid Inkoop en aanbesteden Kunst en historische collectie Legger Peilbesluiten Waterbeheerprogramma Rapportage taken en doelen Vastgoedbeleid 2013 Keur Publicaties Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Organisatie en bestuur Inkoop en aanbesteden Inkoop en aanbesteden Het inkoopbeleid van waterschap Hollandse Delta is gericht op openheid en transparantie en sluit het aan op de beginselen van het aanbestedingsrecht en de voor de overheid geldende beginselen van behoorlijk bestuur Waterschap Hollandse Delta is verplicht om opdrachten waarvan de waarde boven een bepaald normbedrag komt Europees aan te besteden De normbedragen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 zijn Leveringen en diensten 207 000 00 ex BTW Werken 5 186 000 ex BTW Klachten aanbestedingen In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het initiatief wordt genomen om in samenwerking met aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot een uniforme klachtenregeling die kan bijdragen aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten De standaard voor de klachtafhandeling door aanbestedende diensten en ondernemers is hiervan de uitwerking De klachtenregeling van waterschap Hollandse Delta pdf 94 kB is gebaseerd op deze standaard voor klachtafhandeling Aanbestedingen Zowel Europese als nationale aanbestedingen worden aangekondigd via de website http www tenderned nl Vragen Voor vragen kunt u contact opnemen met het team Inkoop en Subsidies via het Waterschapsloket of via e mail aanbesteding wshd nl Belangrijke inkoopdocumenten waterschap Hollandse Delta inkoopbeleid wshd definitief PDF 120 kB regeling behandeling aanbestedings klachten 2013 PDF 93 kB algemene voorwaarden wshd diensten PDF 60 kB algemene voorwaarden wshd leveringen PDF 60 kB awvodi 2012 diensten PDF 83 kB awiv 2012 leveringen PDF 74 kB awivi 2012 ict PDF 119 kB Deel deze pagina Over ons

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/organisatie-en-bestuur/inkoop-en-aanbesteden.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Kunst- en historische collectie
  Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Organisatie en bestuur Kunst en historische collectie Kunst en historische collectie Waterschap Hollandse Delta bezit een rijke en gevarieerde verzameling kunst en cultuurhistorische voorwerpen van specifiek waterschapsgerelateerde voorwerpen als historische glazen stembussen landmeetinstrumenten peilstokken en seintoestellen tot kunstvoorwerpen en meubilair Door de eeuwen heen heeft Hollandse Delta een mooie historische glascollectie opgebouwd Dit glas ontworpen door Siem van der Marel is de laatste aanwinst Dijkgraaf Jan Geluk voegde het toe aan de collectie ter gelegenheid van de opening van het waterschapshuis in Ridderkerk Voorzitterhamer Een groot deel van deze collectie is op aanvraag publiek toegankelijk in het kantoor in Ridderkerk en verschillende streekmusea Hollandse Delta heeft van de gehele collectie een website gemaakt Deze website omvat álle objecten uit de verzameling U vindt op deze website foto s en informatie zoals de titel het jaar van vervaardiging het materiaal de afmetingen en een beschrijving Het is op verschillende manieren mogelijk om de objecten te bekijken u kunt vrij bladeren door de collectie gerichter zoeken op rubriek het soort object op herkomst of op trefwoord met zelf te kiezen zoektermen Wilt u meer informatie

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/organisatie-en-bestuur/kunst--en-historische-collectie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Bestuur waterschap Hollandse Delta
  collectie Legger Peilbesluiten Waterbeheerprogramma Rapportage taken en doelen Vastgoedbeleid 2013 Keur Publicaties Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Organisatie en bestuur Bestuur waterschap Hollandse Delta Bestuur waterschap Hollandse Delta Waterschappen zijn net als gemeenten en provincies overheden met een algemeen en een dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur wordt het College van Dijkgraaf en Heemraden genoemd Het algemeen bestuur draagt de naam Verenigde Vergadering Dijkgraaf en Heemraden De voorzitter van zowel de Verenigde Vergadering als het college van Dijkgraaf en Heemraden is de dijkgraaf De Kroon benoemt de dijkgraaf voor een periode van zes jaar De heemraden worden door en uit de Verenigde Vergadering gekozen De leden van de Verenigde Vergadering worden elke vier jaar gekozen door inwoners uit het verzorgingsgebied Het huidige bestuursperiode loopt van 2009 tot en met maart 2015 Op 18 maart 2015 vinden nieuwe verkiezingen plaats Adviescommissies De leden van de Verenigde Vergadering zijn verdeeld in drie adviescommissies met elk een eigen portefeuille Hollandse Delta heeft de commissie Water de commissie Waterkering vaar Wegen en Vergunningverlening en de commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving Wanneer er over een onderwerp een beslissing moet worden genomen wordt deze vaak eerst voorbesproken in de betreffende adviescommissie De commissie geeft dan over het onderwerp advies aan de Verenigde Vergadering Coalitieprogramma op hoofdlijnen 2015 2019 Bekijk hier het coalitieprogramma pdf 2 4 Mb voor de huidige bestuursperiode Reglementen Reglement van Bestuur van waterschap Hollandse Delta te raadplegen via deze link naar Overheid nl Downloads Gedragscode bestuurlijke integriteit PDF 537 kB 2015 05 20 overzicht nevenfuncties leden VV PDF 227 kB reglement van orde verenigde vergadering waterschap hollandse delta 2013 PDF 137 kB toelichting rvo vv 2013 1 PDF 91 kB Reglement van orde commissies 2014 PDF 84 kB

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/organisatie-en-bestuur/bestuur-waterschap-hollandse-delta.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Bestuursvergaderingen 2014
  2014 Verenigde vergadering 30 januari 2014 Verenigde Vergadering 30 januari 2014 agendapunt 6 Ingekomen stukken en mededelingen Audioverslagen Van de Verenigde Vergaderingen zijn ook audioverslagen beschikbaar Commissies Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 11 juni 2014 Gecombineerde vergadering Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering commissie Water en Commissie Waterkeringen Vaar Wegen en Vergunningverlening WWV 10 juni 2014 Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 7 mei 2014 Commissie Waterkeringen Vaar Wegen en Vergunningverlening 6 mei 2014 Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering commissie Water 5 mei 2014 Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 12 maart 2014 Commissie Waterkeringen Vaar Wegen en Vergunningverlening 11 maart 2014 Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering commissie Water 10 maart 2014 Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving 15 januari 2014 Commissie Waterkeringen Vaar Wegen en Vergunningverlening 14 januari 2014 Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering commissie Water 13 januari 2014 Voor de vergaderstukken van 2013 kunt u hier vinden Voor eerdere jaren kunt u contact opnemen met het waterschapsloket Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursvergaderingen2014/bestuursvergaderingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Adviescommissies
  bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Organisatie en bestuur Adviescommissies Adviescommissies De leden van de Verenigde Vergadering zijn verdeeld in drie adviescommissies met elk een eigen portefeuille Moet er over een onderwerp een beslissing worden genomen dan wordt deze vaak eerst voorbesproken in de betreffende adviescommissie De commissie geeft dan over het onderwerp advies aan de gehele Verenigde Vergadering in de bestuursvergaderingen Vaste commissies uit de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta zijn Commissie Waterhuishouding en Waterzuivering commissie Water De commissie Water adviseert over beleid op het gebied van waterhuishouding en zuiveren van afvalwater en slibverwerking en afzet rekening houdend met veranderende milieueisen technische en technologische ontwikkelingen ontwikkelingen op het gebied van integraal waterbeheer en maatschappelijke ontwikkelingen Commissie Waterkering Vaar Wegen en Vergunningverlening commissie WWV De commissie WWV adviseert over algemeen beleid inzake het beheer van de waterkeringen en wegen en de daarbij behorende kunstwerken alsmede over de uitvoering van beheersplannen en over vergunningverlening Commissie Middelen Bestuurlijke Zaken en Handhaving commissie MBH De commissie MBH adviseert over zaken die betrekking hebben op onder andere algemene bestuurlijke en juridische zaken samenvoegingen verkiezingen communicatie alsmede over algemene beleidszaken op financieel gebied inclusief begroting en rekening handhaving en over het centraal laboratorium Vergaderingen De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het waterschapshuis te Ridderkerk De agenda en de bijbehorende stukken zijn vijf dagen voor de vergadering te bezien op de vergaderkalender Spreekrecht Indien u uw mening over een onderwerp op de agenda of over een onderwerp dat op het terrein van de commissie ligt wilt laten horen spreekrecht kunt u tijdens de vergadering inspreken Hiervoor zijn per spreker maximaal 5 minuten uitgetrokken maximaal zes sprekers per vergadering U dient tenminste één dag voor het begin van de vergadering bij voorkeur

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/organisatie-en-bestuur/adviescommissies.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •