archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - De heer I.F. Klok (Ies)
  Petra De heer J J M van Oorschot Frank De heer D A den Otter Dirk De heer L A Overwater Leen De heer Th A G Peeterman Theo De heer P Robijn Piet De heer C Sas Cok Mevrouw E J Slachter Ellen De heer L B C Stehouwer Leo De heer E A Struik Lies De heer C G Trouw Kees Mevrouw B Vos Wallenburg Branka De heer J M P Wink Hans Verenigde vergadering De heer P H M Blom Piet De heer J A Bruggeman Arnold De heer J L van Driel Johan De heer A C M van Eekhout Arnold De heer B M Frowijn Brian De heer Th J van Gameren Hans De heer L A van Gelder Leo De heer J van Helden Sjaak De heer J J L Huber Johan De heer W de Jong Wim De heer J H Kalle Hans Mevrouw D A Kickert Schotting Dorien De heer I F Klok Ies De heer P J J Kome Piet Mevrouw M J van Maurik Marjo De heer A Mollema Anne De heer W M Monshouwer Willem Mevrouw P J van Nes de Man Petra De heer J J M van Oorschot Frank De heer D A den Otter Dirk De heer L A Overwater Leen De heer Th A G Peeterman Theo De heer P Robijn Piet De heer C Sas Cok Mevrouw E J Slachter Ellen De heer L B C Stehouwer Leo De heer E A Struik Lies De heer C G Trouw Kees Mevrouw B Vos Wallenburg Branka De heer J M P Wink Hans Home Verenigde vergadering De heer I F Klok Ies De heer I F Klok Ies Functie Lid verenigde vergadering namens Natuurterreinen fractievoorzitter Woonplaats Rockanje Telefoonnummer 06 53867375 E mailadres iesfklok online nl

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/personen/verenigde-vergadering/i.f.-klok.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 13 oktober 2015
  Oktober Collegebesluiten 13 oktober 2015 Collegebesluiten 13 oktober 2015 14 oktober 2015 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering Grofvuilrooster op een rioolwaterzuivering Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 13 oktober 2015 onder meer het volgende besloten Verlenging deelname RINEW onderzoek Waterschap Hollandse Delta werkt op diverse fronten mee aan onderzoeken naar innovatieve en duurzame concepten om afvalwater te zuiveren Zo ook in het project Rotterdam Innovative Nutrient Energy Water management RINEW De hoofddoelstelling van RINEW is het realiseren van een innovatieve en duurzame kringloopsluiting van afval water met waar mogelijk terugwinning van nutriënten en energie Het lokaal decentraal benutten van grondstoffen uit afvalwater en hergebruik van effluent circulaire economie wordt door RINEW in de praktijk gebracht Het onderzoek sluit aan bij de ontwikkeling van de Grondstoffenfabriek het Nutriëntenplatform en onderzoek op universiteiten Met het onderzoek kan worden vastgesteld of dit concept een doelmatig en duurzaam alternatief is voor de centrale verwerking van afvalwater zoals die op de rwzi s van de waterschappen plaatsvindt D H hebben besloten de deelname aan het innovatieproject RINEW door waterschap Hollandse Delta te verlengen tot en met het jaar 2017 Vastgoedbeleid 2016 D H hebben het Vastgoedbeleid waterschap Hollandse Delta 2016 vastgesteld Dit beleid treedt per 1 januari a s in werking en komt in de plaats van het Vastgoedbeleid WSHD 2013 Het Vastgoedbeleid 2016 geeft op heldere en eenvoudige wijze weer hoe het waterschap omgaat met zijn eigendommen het vestigen van zakelijke rechten en de verwerving van eigendommen Nieuwe inzichten en het Akkoord van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/10/collegebesluiten-13-oktober-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 18 augustus 2015
  de Verenigde Vergadering van 24 september 2015 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in september 2015 gepland staan zijn onder meer Ingekomen stukken mededelingen Planning herziening peilbesluiten Overdracht overname wegen Interne controleplan 2015 Waterwerken 2013 en 2014 Vaststellen peilbesluit De Eendragt in de Hoeksche Waard Vaststellen Kostentoedelingsverordening 2016 Communicatiebeleid 2015 2019 Vaststellen normenkader financiële rechtmatigheid 2015 Vaststellen vergaderschema 2016 De bestuursvergaderingen zijn openbaar U bent van harte welkom om deze vergaderingen als toehoorder bij te wonen De agenda s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf begin september op de website van het waterschap Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West Nederland D H hebben besloten in te stemmen met de Bestuursovereenkomst Zoetwaterregio West Nederland onder de voorwaarde dat de maatregel A1 Optimalisatie Watervoorziening Brielse Meer in 2016 in een samenwerkingsovereenkomst met de partners uit de Bernisse Commissie wordt uitgewerkt Vorig jaar heeft het kabinet het Deltaprogramma 2015 en het Deltafonds gepresenteerd Met het Deltaprogramma 2015 en de Deltabeslissing Zoetwater heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld in het Deltafonds om tot een robuustere en klimaatbestendige zoetwatervoorziening te komen Om aanspraak te kunnen maken op financiering uit het Deltafonds eist het Rijk dat de afspraken over te nemen zoetwatermaatregelen uit het Deltaprogramma in een bestuursovereenkomst moeten vastleggen Voortgang baggeren Het waterschap is hard aan de slag met het baggeren in het landelijk gebied en het voorbereiden van het baggeren in stedelijk gebied De werkzaamheden voor de bestekken Rozenburg 12 14 Nissewaard 14 Spijkenisse 13 en Zwijndrecht zijn in uitvoering In het landelijk gebied zijn de baggerwerkzaamheden voor Goeree Overflakkee Hoeksche Waard Voorne Putten en IJsselmonde reeds vorig jaar twee jarig gegund De volgende ronde gaat van start Het college verwacht mogelijke hogere kosten dan geraamd doordat er grotere hoeveelheden uit de watergangen komen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/08/collegebesluiten-18-augustus-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 30 juni 2015
  Wandelen varen of fietsen langs of op de Blauwe Verbinding Besluiten Verenigde Vergadering 25 juni 2015 Collegebesluiten 30 juni 2015 Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Juni Collegebesluiten 30 juni 2015 Collegebesluiten 30 juni 2015 30 juni 2015 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 30 juni 2015 onder meer het volgende besloten Natuurvriendelijke oevers De Keen Ontwerp peilbesluit Leenheerenpolder In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied vaak één of meerdere polders Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van een gebied het uitgangspunt bijvoorbeeld landbouw natuur en bebouwing Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van een waterpeil D H hebben het peilbesluit Leenheerenpolder in ontwerp vastgesteld Dit ontwerp wordt binnenkort ter inzage gelegd Het definitieve peilbesluit wordt in de loop van 2015 ter vaststelling aangeboden aan de verenigde vergadering Krediet De Keen in Strijen Door de aanleg van een natuurvriendelijke oever met vispaaiplaatsen verbetert de waterkwaliteit van het KRW waterlichaam De Keen Hiermee realiseert waterschap Hollandse Delta een KRW resultaat plichtige maatregel D H hebben hiervoor een bedrag van 232 000 beschikbaar gesteld Ontwerp Kostentoedelingsverordening 2016 De kostentoedelingsverordening regelt de verdeling van de belastingheffing over de verschillende groepen belastingbetalers Conform de Waterschapswet moet deze verordening elke vijf jaar opnieuw worden vastgesteld D H hebben de Kostentoedelingsverordening

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/collegebesluiten-30-juni-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 9 juni 2015
  Aquarama Opknappen deuren Voornse Sluis Voldoende water voor beregening Waterkwaliteit verbetert door Blauwe Verbinding VV 25 juni 2015 Sloten en Veenweg Ooltgensplaat weer open Kinderen praten over waterbewustzijn Alert op blauwalg en drab in Oostvoornse Meer Wandelen varen of fietsen langs of op de Blauwe Verbinding Besluiten Verenigde Vergadering 25 juni 2015 Collegebesluiten 30 juni 2015 Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Juni Collegebesluiten 9 juni 2015 Collegebesluiten 9 juni 2015 9 juni 2015 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 9 juni 2015 onder meer het volgende besloten Rioolwaterzuivering Numansdorp waterschap Hollandse Delta Projectplannen vastgesteld De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen Dit geldt ook voor Aanleg van de persleiding Paddewei in Barendrecht Door de duiker op twee locaties te vernieuwen ontstaat er een betere verbinding tussen het open water bij de Albert Schweitzerstraat en het open water ten zuiden van de Dorpsstraat De doorspoelbaarheid van het waterafvoersysteem wordt daardoor beter en dit levert een positieve bijdrage aan de waterkwaliteit D H hebben het projectplan vastgesteld Vervangen effluentleiding RWZI Numansdorp Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op het Hollands Diep via de effuentleiding Een deel van deze leiding wordt vervangen Aanleg natuurvriendelijke oever met vispaaiplaatsen aan de Waal te Ridderkerk waardoor de ecologische waterkwaliteit van het waterlichaam Waalboezem verbeterd wordt Het project maakt onderdeel uit van de KRW maatregelen De projectplannen worden binnenkort voor een periode van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/collegebesluiten-9-juni-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 31 maart 2015
  de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 31 maart 2015 onder meer het volgende besloten De nieuwe persleidingen liggen klaar Krediet schuif Scharloo Brielle Bovenop de historische vestingswal ligt een handbediende afsluiter de schuif Deze schuif is belangrijk bij hoog water en moet altijd afgesloten kunnen worden Het hout van de schuif is ernstig aangetast en er zit veel roest op het stalen frame Daarom moet deze vervangen worden Daarnaast komt er een nieuw hekwerk en of valbeveiliging en er worden inspectieluiken geplaatst D H hebben hiervoor een bedrag van 161 000 beschikbaar gesteld Krediet revisie afsluiters Wieldijk Heenvliet D H hebben 220 000 beschikbaar gesteld voor renovatie van de afsluiters aan de Wieldijk bij Heenvliet Deze afsluiters van het Kanaal van Voorne worden bij calamiteiten als nooduitlaat gebruikt De schuiven maken onderdeel uit van de regionale en boezemwaterkering Het ijzerwerk is verroest waardoor revisie noodzakelijk is geworden Na de renovatie wordt weer voldaan aan alle geldende voorschriften Tijdens de renovatie wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om bij slechte weersomstandigheden of calamiteiten direct noodmaatregelen te kunnen treffen Verwijdering buiten gebruik gestelde asbestcementleiding Westmaas In 2008 is een deel van de rioolwaterpersleiding in Westmaas vervangen en omgelegd en is besloten om het buiten gebruik gestelde leidingdeel op een later tijdstip te verwijderen Dit leidingdeel zo n 400 meter ligt voor een groot deel in particuliere percelen en bestaat onder andere uit het materiaal asbestcement D H hebben besloten om de buiten gebruik gestelde leiding in Westmaas te verwijderen Hiervoor wordt in de Programmabegroting 2015 2019 een bedrag van 250 000 opgenomen aan lasten en 65 000 aan baten in 2013

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/collegebesluiten-31-maart-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 17 februari 2015
  in Poortugaal Agrarische bijeenkomsten 2015 Nationaal Jeugdwaterschapsdebat Inloopavond dijkversterking Hoeksche Waard Zuid Kandidaten en lijstnummers waterschapsverkiezingen bekend Informatie over partijen en kandidaten CSG Dingstede uit Meppel wint Jeugdwaterschapsdebat Besparing RoSA Waterschapsbelasting op de mat 18 februari Aftrap campagne waterschapsverkiezingen Collegebesluiten 17 februari 2015 Weerman Ed Aldus start campagne waterschapsverkiezingen Implementatie Bestuursakkoord Water Vangactie muskusratten Wateraanvoer Middelharnis Inloopavond Spui West Bomenkap voor veilige sterke dijken in de Hoeksche Waard Thijs Blom leidt lijsttrekkersdebat op 5 maart Januari 2014 2013 Home 2015 Februari Collegebesluiten 17 februari 2015 Collegebesluiten 17 februari 2015 17 februari 2015 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 17 februari 2015 onder meer het volgende besloten Kanaal door Voorne Projectplannen vastgesteld De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen Dit geldt ook voor het project Effectuering peilbesluit De Bosschen 2 voor de aanleg van een hoofdwatergang voor de verbetering van de afwatering van een deel van het peilgebied Oud Beijerland Er wordt ook een duiker aangelegd het project Gebiedsplan Cromstrijen fase 1 voor herinrichting van het watersysteem polder Hoogezand D H hebben beide projectplannen vastgesteld De besluiten wordt binnenkort formeel bekend gemaakt via www overheid nl Krediet aanpak NBW opgave peilvak Voorne Putten D H hebben 480 000 beschikbaar gesteld voor maatregelen voor het invullen van de wateropgave in peilvak 03 05 op Voorne Putten Met de maatregelen wordt voldaan aan eisen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water NWB voor vasthouden bergen afvoeren van oppervlaktewater Hierdoor vermindert

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/02/collegebesluiten-17-februari-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 20 januari 2015
  met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 20 januari 2015 onder meer het volgende besloten Hekelingseweg Spijkenisse Projectplan Duurzaam veilig inrichten traject Hekelingseweg Groene Kruisweg Spijkenisse De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen Dit geldt ook voor het duurzaam veilig inrichten van het traject Hekelingseweg Groene Kruisweg in Spijkenisse Het beoogde aan te passen c q te reconstrueren en duurzaam veilig in te richten traject is 9 km lang De werkzaamheden bestaan o a uit het maken van linksaf vakken ter bevordering van een goede doorstroming en het voorkomen van kop staart botsingen De reconstructie van een rotonde en enkele kruispunten Het aanbrengen van duurzaam veilige belijning en wegmarkering Het maken van gefaseerde oversteekplaatsen voor brom fietsers en voetgangers voor de verkeersveiligheid het inpassen van bushaltes gedeeltelijk aanpassen van het bestaande fietspad en het plaatsen van verlichting Sociale en verkeersveiligheid D H hebben het projectplan vastgesteld Het besluit wordt binnenkort formeel bekend gemaakt via www overheid nl Renovatie rioolwaterzuivering rwzi Ooltgensplaat Het rioolgemaal Ooltgensplaat is in bedrijf vanaf 1984 Op basis van een uitgevoerde inspectie blijkt de technische levensduur van verschillende elektrische en mechanische onderdelen te zijn bereikt Het is dan ook noodzakelijk om deze onderdelen te vervangen Daarnaast is een optimalisatiestudie uitgevoerd waaruit is gebleken dat WSHD met de bestaande pompcapaciteit niet aan zijn afnameverplichting jegens de gemeente Goeree Overflakkee kan voldoen Het is dusnoodzakelijk om de pompcapaciteit van het gemaal te vergroten D H hebben voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een bedrag van 300 000 beschikbaar gesteld Daarnaast worden ook de schakelkasten en

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/01/collegebesluiten-20-januari-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive