archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 6 januari 2015
  duinen en het strand de regio tegen hoog water Het waterschap is verantwoordelijk voor de veiligheid van deze duinen Als er nabij de duinen werkzaamheden plaatsvinden of gebouwd is kan dit invloed hebben op deze veiligheid Daarom is het waterschap terughoudend in het verlenen van toestemming voor plaatsing van bijvoorbeeld strandpaviljoens strandhuisjes en strandposten Het college van D H heeft nu regels en voorwaarden opgesteld waar bebouwing tenminste aan moet voldoen Zo mogen bijvoorbeeld strandhuisjes alleen tussen 1 april en 1 oktober op het strand staan Deze regels en voorwaarden liggen binnenkort zes weken ter inzage Krediet duiker Dorpsstraat Heerjansdam De inlaatduiker wordt dit jaar vervangen waardoor de watergang weer kan doorlopen Hiermee moeten stankklachten tot het verleden gaan behoren D H hebben een bedrag van 130 000 beschikbaar gesteld om het project Duiker Dorpsstraat Heerjansdam te realiseren Algemene en beleidsregels keurkwartet 2014 van waterschap Hollandse Delta De Keur geeft regels voor de instandhouding en het functioneren van de waterstaatswerken en wegen Regelmatig wordt de Keur aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein van wetgeving en bestuur De in oktober vorig jaar in ontwerp vastgestelde aanpassingen van de Algemene regels voor het watersysteem en de wegen 2014 en de update van de Nota toetsingskaders en beleidsregels voor het watersysteem 2014 zijn een aanvulling op de Keur en hebben ter inzage gelegen D H hebben voornoemde aanpassingen nu definitief vastgesteld Ontwerp projectplan Compenserende Maatregelen Kierbesluit Voorne Putten Oost De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen Dit geldt ook voor het deelproject Compenserende Maatregelen Kierbesluit Voorne Putten Oost De werkzaamheden bestaan op dit tracé uit het aanbrengen van 2 hevelleidingen voor de aanvoer van zoetwater het graven van nieuwe watergangen verbreden van watergangen aanbrengen van dammen met duikers aanbrengen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/01/collegebesluiten-6-januari-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 21 mei 2015
  Peilbesluiten In een peilbesluit legt het waterschap de waterpeilen vast van een begrensd gebied vaak één of meerdere polders Het waterschap is wettelijk verplicht voor het oppervlaktewater een peilbesluit op te stellen En het heeft de inspanningsverplichting om dit peil te handhaven Bij het opstellen van een peilbesluit zijn de gebruiksfuncties van een gebied het uitgangspunt bijvoorbeeld landbouw natuur en bebouwing Deze gebruiksfuncties stellen verschillende eisen aan de hoogte van een waterpeil De Verenigde Vergadering heeft op 21 mei diverse peilbesluiten vastgesteld voor de Hoeksche Waard waaronder Binnenmaas het landelijk gebied van het Eiland van Dordrecht Kanaal door Voorne en IJsselmonde oost peilgebied 27A Akkerrandenregeling vanaf 2016 Akkerranden zijn bufferstroken met bloemen langs perceelsranden die onder andere emissie richting oppervlaktewater voorkomen De stroken worden niet bemest of met gewasbeschermingsmiddelen behandeld Akkerranden leveren voor een teler geen economische meerwaarde op subsidie is dus noodzakelijk om akkerranden aan te leggen en onderhouden De provincie Zuid Holland waterschap Hollandse Delta Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard SOHW gemeente Goeree Overflakkee en vertegenwoordigers van de natuurverenigingen Rietgors Hoeksche Waard en In goede Aarde Goeree Overflakkee hebben een nieuwe kostenverdeling opgesteld voor 2016 en verder Vooraf zijn door de overheden een aantal randvoorwaarden gesteld 1 De financiering van akkerranden wordt zoveel mogelijk vanuit de EU betaald 2 Cofinanciering vanuit de streek wordt verdeeld over zoveel mogelijk regionale partijen 3 De regeling moet gelden voor alle Zuid Hollandse eilanden 4 In het Natuurbeheerplan van de provincie zal de regeling vastgelegd worden 5 Het waterschap is geen uitvoerder meer van de regeling De Verenigde Vergadering heeft op 21 mei ingestemd met de voorgestelde kostenverdeling voor de nieuwe akkerrandenregeling onder de voorwaarde dat uiterlijk 31 augustus 2015 met de provincie een overeenkomst is afgesloten over de bijdrage van het waterschap Benoemingen en toelating De Verenigde Vergadering heeft op 21 mei uit

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/besluiten-verenigde-vergadering-21-mei-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Verenigde vergadering 29 januari 2015
  in Barendrecht Waterschap alert bij hoge waterstand 12 30 uur Waterberging Simonshaven Collegebesluiten 20 januari 2015 Versterking Oostmolendijk in Ridderkerk gereed Maarten van der Meer in finale verkiezing Jonge Ambtenaar Verenigde vergadering 29 januari 2015 muskusratten 2014 Zwemplassen profiteren van Blauwe Verbinding Besluiten Verenigde Vergadering 29 januari 2015 2014 2013 Home 2015 Januari Verenigde vergadering 29 januari 2015 Verenigde vergadering 29 januari 2015 23 januari 2015 De Verenigde Vergadering het algemeen bestuur komt donderdag 29 januari 2015 bijeen tijdens een openbare vergadering in zaal 1 van het waterschapshuis Handelsweg 100 in Ridderkerk De vergadering begint om 14 00 uur Verenigde vergadering De agenda met bijbehorende stukken staan op de website van het waterschap en liggen tevens ter inzage in het waterschapshuis De stukken liggen op de vergaderdatum vanaf 13 30 uur ook ter inzage in de vergaderzaal Indien u uw mening over één van de onderwerpen die op de agenda staan wilt laten horen kunt u dit tijdens de vergadering doen Hiervoor zijn per spreker 5 minuten per agendapunt uitgetrokken U kunt tot uiterlijk 28 januari 2015 16 00 uur een verzoek indienen bij de dijkgraaf onder vermelding van het agendapunt waarover u wilt inspreken Waterschapsverkiezingen Op 18 maart zijn er waterschapsverkiezingen voor het algemeen bestuur van het waterschap Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont zijn stem uitbrengen Door uw stem uit te brengen bepaalt u mee wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om waterbeheer Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de verkiezingen Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief waterschapsverkiezingen 2015 U

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/01/verenigde-vergadering-29-januari-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 16 december 2014
  Slim betaalbaar en robuust Bestrijding bruine rat Asfalt Rhoonse Baan verkiezing Jonge Ambtenaar van het Jaar Verenambachtseweg Ridderkerk tijdelijk dicht Hollandse Delta klaar voor de volgende strooironde November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2013 Home 2014 December Collegebesluiten 16 december 2014 Collegebesluiten 16 december 2014 16 december 2014 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering Gemaal Hooge Nesse D H hebben op 16 december 2014 onder meer het volgende besloten Voorbereiding bestuursvergaderingen januari 2015 Op 12 13 en 14 januari a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 29 januari 2015 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in januari 2015 gepland staan zijn onder meer Mededelingen en ingekomen stukken Ontwerp Waterbeheerprogramma 2016 2021 Zienswijze Notitie Reikwijdte en Detailniveau Verdieping Nieuwe Waterweg en Botllek Evaluatie communicatie 2014 GR Het Waterschapshuis 2e bestuursrapportage en 5e en 6e begrotingswijziging Rapportage lopende investeringen ten behoeve van bestuur Rapportage Visitatiecommissie Waterketen aan Minister I M Toekomstvisie Sluisjesdijk ALM studie Kredietaanvraag project Renoveren slibgistingstanks Sluisjesdijk Kredietaanvraag project Vervangen WKK installatie Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk Nota Duurzaamheid Wijziging Inspraakverordening WSHD 2013 IJkingsnota 2015 Verlenging aanwijzing accountant Deloitte De bestuursvergaderingen van 12 13 14 en 29 januari zijn openbaar U bent van harte welkom om deze vergaderingen als toehoorder bij te wonen De agenda s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf begin januari op de website van het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2014/12/collegebesluiten-16-december-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 2 december 2014
  2015 de doordeweekse dagen vrij te stellen van de ontheffingsplicht Voor het snelvaren in het weekend en op feestdagen blijft speciale ontheffing verplicht Het aantal snelvaarontheffingen is beperkt en er is een lange wachtlijst Daarom hebben D H een stop ingesteld voor nieuwe aanvragen tot 1 januari 2016 Vrijmaken investeringskrediet Aanleg persleiding Paddewei Om de waterkwaliteit in Barendrecht te verbeteren wordt de doorspoeling in de wijk Paddewei aangepakt Deze maatregel wordt in samenwerking met de gemeente Barendrecht uitgevoerd en is opgenomen in het uitwerkingsprogramma WaterBeheerPlan D H hebben voor de uitvoering hiervan 214 000 euro beschikbaar gesteld Vrijmaken investeringskredieten Aanleg Natuurvriendelijke Oevers D H hebben voor de projecten die nodig zijn voor maatregelen voor waterkwaliteitsverbetering vanuit de Kader Richtlijn Water KRW kredieten beschikbaar gesteld waterlichaam De Waalboezem in Ridderkerk voor een bedrag van 267 277 euro waterlichaam Oud en Nieuw Reyerwaard in Ridderkerk voor een bedrag van 207 000 euro waterlichaam Oudeland Strijen in Strijen voor een bedrag van 199 000 euro Vaststellen Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor WSHD In de Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta zijn de watergangen opgenomen waarop de Keur van toepassing is Ook zijn de onderhoudsverplichtingen en de onderhoudsplicht opgenomen De legger bestaat uit een algemene toelichting tekeningen en een administratief register van de wateren en kunstwerken D H hebben de Legger op 29 oktober 2013 in ontwerp vastgesteld en ter inzage gelegd Hierop zijn zienswijzen ontvangen Ook heeft met alle gemeenten overleg en afstemming plaatsgevonden D H hebben nu de Nota van beantwoording zienswijzen en de Legger van oppervlaktewaterlichamen en kunstwerken voor waterschap Hollandse Delta definitief vastgesteld Vaststellen Projectplan Lint van Nieuwenhoorn Betjesweg De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen Voor het programma Kreken Kweken legt het

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2014/12/collegebesluiten-2-december-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 18 november 2014
  2014 November Collegebesluiten 18 november 2014 Collegebesluiten 18 november 2014 18 november 2014 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 18 november 2014 onder meer het volgende besloten Herziening peilbesluiten Sluizen stuwen en gemalen regelen de waterhuishouding en houden het water in de sloten grachten en meren in de Hollandse Delta op peil Bij het op peil houden van het water houdt het waterschap rekening met de belangen van natuur landbouw recreatie bedrijfsleven en de inwoners in het gebied De waterpeilen worden vastgelegd in peilbesluiten Dat is een juridisch document waarin de waterpeilen voor een bepaald gebied zijn vastgelegd Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende gebied over de te handhaven peilen in de watergangen Het waterschap heeft een inspanningsverplichting het peilbeheer volgens het peilbesluit uit te voeren Het beheersgebied van Hollandse Delta is opgedeeld in meerdere peilgebieden Per peilgebied maakt het waterschap een zogenaamde peilafweging Afhankelijk van de voorkomende gebruiksfuncties alsmede de algemene ecologische functie van het water wordt afgewogen welk waterpeil het beste compromis vormt Het bestuur van het waterschap bepaalt uiteindelijk welk peil zal worden ingesteld D H hebben besluiten genomen over de herziening van diverse peilbesluiten De volgende peilbesluiten zijn in ontwerp vastgesteld en liggen binnenkort ter inzage In de Hoeksche Waard Hoogezandse polder Torensteepolder Kuipersveer Moerkerken Munnikenland St Anthonypolder Cromstrijen oost en west Op het Eiland van Dordrecht Prinsenheuvel Noordbovenpolder Johan Vis en Staring samen te voegen tot het nieuwe ontwerppeilbesluit Eiland van Dordrecht landelijk Op Voorne Putten Kanaal

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2014/11/collegebesluiten-18-november-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 4 november 2014
  vuilniswagen in de sloot gegleden Nieuwe aannemer baggeren op Goeree Overflakkee Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2013 Home 2014 November Collegebesluiten 4 november 2014 Collegebesluiten 4 november 2014 4 november 2014 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering Foto Sluisjesdijk D H hebben op 4 november 2014 onder meer het volgende besloten Uitvoeren noodzakelijk groot onderhoud aan de gasmotoren op Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk Groot onderhoud is nodig omdat de gasmotoren het aantal draaiuren hebben bereikt voor revisie onderhoud Door de uitvoering van de onderhoudwerkzaamheden blijft energieproductie voor de rioolwaterzuivering Dokhaven gegarandeerd D H hebben incidenteel 240 000 beschikbaar gesteld aan het onderhoudsbudget om de noodzakelijke werkzaamheden aan de gasmotoren op Slibverwekingsinstallatie Sluisjesdijk uit te kunnen voeren Crisiscommunicatieplan 2014 D H hebben het Crisiscommunicatieplan 2014 vastgesteld Het vorige plan dateert uit 2007 Het nieuwe plan is aangepast op basis van het in september van dit jaar door de VV vastgestelde Calamiteitenplan 2014 Ook zijn maatschappelijke ontwikkelingen als social media en vernieuwde afspraken over communicatie met de veiligheidsregio s verwerkt Communicatie is van essentieel belang bij de bestrijding van dreigende calamiteiten rampen en zware ongevallen Het nieuwe Crisiscommunicatie geeft het waterschap de mogelijkheid bij calamiteiten inwoners pers en media bestuurders de bij de bestrijding betrokken eigen medewerkers andere betrokken instellingen en organisaties adequaat te informeren volgens moderne inzichten en middelen Financiële bijdrage documentaire Water tekent de stad Stichting DE STAD Dordrecht zal in 2015 het thema WATER onder de aandacht brengen vaniedereen die iets met water in de stad heeft Een

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2014/11/collegebesluiten-4-november-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 21 oktober 2014
  geopend Test coupure Goudswaard Test coupure Middelharnis September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2013 Home 2014 Oktober Collegebesluiten 21 oktober 2014 Collegebesluiten 21 oktober 2014 21 oktober 2014 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering Bomenrij Hoeksche Waard D H hebben op 21 oktober 2014 onder meer het volgende besloten Voorbereiding bestuursvergaderingen november 2014 Op 10 11 en 12 november a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 27 november 2014 aan de orde komen Het college van D H heeft de bestuursvoorstellen voorbereid De onderwerpen die voor behandeling in november 2014 gepland staan zijn onder meer Bestuursrapportage Burap 2 2014 Programmabegroting 2015 2019 Vaststelling Belastingverordeningen 2015 Aanpassen krediet renovatie gemaal Hooge Nesse Vrijmaken krediet gebiedsplan Cromstrijen fase 1 Ingekomen stukken Mededelingen Deltaprogramma 2015 en tussentijdse wijziging Nationaal Waterplan Impuls ruimtelijke kwaliteit terugbrengen van kenmerkende bomenrijen in het landschap van de Hoeksche Waard project dijkversterking Hoeksche Waard Zuid Vergaderschema 2015 Wijziging gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis De bestuursvergaderingen van 10 11 12 en 27 november zijn openbaar U bent van harte welkom om deze vergaderingen als toehoorder bij te wonen De agenda s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf begin november op de website van het waterschap Ontwerp algemene en beleidsregels behorend bij het keurkwartet 2014 van waterschap Hollandse Delta D H stemmen in met de ontwerp aanpassingen van de Algemene regels voor het watersysteem en de wegen 2014 en de update van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2014/10/collegebesluiten-21-oktober-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive