archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college van dijkgraaf en heemraden 7 oktober 2014
  op gladde polderwegen Besluiten college van dijkgraaf en heemraden 7 oktober 2014 Waterschap kiest voor Kieskompas Dijkversterking op laag pitje Nieuwe brug Lageweg Spijkenisse Winterpeil Overstroom ik Collegebesluiten 21 oktober 2014 Weekendwerkzaamheden Rotterdamseweg Ridderkerk Hollandse Delta schaalt op vanwege hoogwater Rioolwaterzuivering Numansdorp Spetterende start Xperiences Waterwonderen live Rotonde Hekelingen officieel geopend Test coupure Goudswaard Test coupure Middelharnis September Augustus Juli Juni Mei April Maart Februari Januari 2013 Home 2014 Oktober Besluiten college van dijkgraaf en heemraden 7 oktober 2014 Besluiten college van dijkgraaf en heemraden 7 oktober 2014 7 oktober 2014 Het college van dijkgraaf en heemraden D H vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta D H zijn belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 7 oktober 2014 onder meer het volgende besloten Aankoop gronden dijkversterkingen Voor verschillende dijkversterkingsprojecten is grond nodig om de versterking uit te voeren Het college heeft toestemming gegeven om een deel van deze gronden nu aan te kopen Daarmee kunnen de versterkingen verder worden uitgevoerd De planning is om de dijkversterkingsprojecten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2014/10/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-7-oktober-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 16 september 2014
  aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen D H hebben het projectplan vastgesteld voor maatregelen om de waterkwaliteit in het Zuidelijk Randpark te verbeteren In het Zuidelijk Randpark liggen de zwemplassen Clarabosplas en de Vrijenburgplas deze zijn onderdeel van de Blauwe Verbinding Er worden verschillende maatregelen uitgevoerd die zorgen voor betere mogelijkheden om het water te verversen daardoor zal de waterkwaliteit van deze zwemplassen te verbeteren Het projectplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd en treedt vervolgens in werking na bekendmaking Harmonisering rechtspositie bestuurders Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de rechtspositieregelingen van politieke ambtsdragers geharmoniseerd en gemoderniseerd Dat heeft geresulteerd in een wijziging van het Waterschapsbesluit waarin de rechtspositie van de leden van het waterschapsbestuur is vastgelegd Per 1 juli 2014 is onder meer de ruimte voor vergoedingen van heemraden dagelijks bestuurders verhoogd Het college van D H heeft vandaag besloten in deze bestuursperiode geen voorstel doen aan de Verenigde Vergadering om deze ruimte in te zetten Op 18 maart 2015 vinden waterschapsverkiezingen plaats voor een nieuw waterschapsbestuur De volgende D H vergadering vindt plaats op 7 oktober 2014 Deel deze pagina Over

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-16-september-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 2 september 2014
  ontwerp Oostmolendijk vastgesteld De versterking van de Oostmolendijk bij Ridderkerk is bijna klaar Bij de afronding bleek echter dat er een verzakking was opgetreden Om te voorkomen dat dit weer gebeurt is er een nieuw ontwerp voor dat deel van de dijk gemaakt Er wordt een bredere berm aangelegd met een minder steil dijktalud Het college heeft dit ontwerp vastgesteld De werkzaamheden worden nog in september uitgevoerd Vaststellen projectplan NVO Rijksstraatweg Brielle De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen D H hebben in hun vergadering van 2 september 2014 het projectplan vastgesteld voor de aanleg van 400 meter natuurvriendelijke oever nabij de Rijksstraatweg in Brielle Het betreft een maatregel vanuit de Kaderrichtlijn Water De 400m zal opgedeeld worden in drie gelijke delen Van deel 1 zal achter de bestaande beschoeiing de oever over een breedte van ruim 2m verflauwd worden tot onder waterpeil De bestaande beschoeiing zal opgehoogd worden tot boven waterpeil Hierdoor ontstaat er een natte beschermde zone achter de beschoeiing De oever van het tweede deel wordt over een breedte van ruim 2m verflauwd De beschoeiing wordt hier verwijderd en een bitumen doorgroeimat aangebracht De oever wordt op deze manier beschermd en groen krijgt de kans zich te ontwikkelen Het derde deel zal bestaan uit een dubbele rij wilg populier beschoeiing in de watergang welke aangevuld zal worden met grond en rietstokken Hierdoor ontstaat er een bescherm en de rietkraag in de watergang Het projectplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd en treedt vervolgens in werking na bekendmaking De volgende D H vergadering vindt plaats op 16 september 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-2-september-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 19 augustus 2014
  projectplan moet vaststellen D H hebben in hun vergadering van 19 augustus 2014 de volgende projectplannen vastgesteld Plaatsen doorspoelpomp volkstuinvereniging Pastoriestraat te Pernis Plaatsen van een nieuwe stuw aan De Hoven Bildersteeg te Dordrecht onderdeel project Peilbeheer dmv stuwen Plaatsen van een nieuwe stuw aan de Oud Kraaijerdijk te Sommelsdijk onderdeel project Peilbeheer dmv stuwen Inrichting percelen Voorne Putten Bovengenoemde projectplannen worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd en treden vervolgens in werking na bekendmaking Voorbereiding bestuursvergaderingen september 2014 Op 8 9 en 10 september a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 25 september 2014 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor agendering in september 2014 gepland staan zijn onder meer Aanvraag uitvoeringskrediet project Renovatie Voornse Sluis tweede fase Actualisatie KRW maatregelenpakket en gegevens voor het tweede stroomgebiedbeheerplan Beheersovereenkomst Brielse Meer Voortgang acties Evaluatie Wateroverlast Krediet vrijmaken voor Verbinding Heulweg ten behoeve van de Blauwe Verbinding Jaarstukken 2013 Groenbeheer Hoeksche Waard Vastgestelde begroting 2015 en meerjarenraming 2015 2019 Groenbeheer Hoeksche Waard Delegatie en Mandaatbesluit 2014 2 Resultaten communicatie onderzoek 2014 Vaststelling Calamiteitenplan WSHD 2014 Vaststellen van de Keur 2014 van waterschap Hollandse Delta Verkiezing Waterschapsbestuur 2015 Beëindiging deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg Rapportage Lopende investeringen ten behoeve van bestuur Definitieve begroting SVHW 2015 Vaststellen controleprotocol en normenkader rechtmatigheid 2014 Buitenlandbeleid De bestuursvergaderingen op 8 9 10 en 25 september zijn openbaar U bent van harte welkom om deze vergadering als toehoorder bij te wonen De agenda s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf begin september op de website van het waterschap De volgende D H vergadering vindt plaats op 2 september 2014 Deel

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-heemraden-19-augustus.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 15 juli 2014
  alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 15 juli 2014 onder meer het volgende besloten Aanmelding projecten HWBP 2016 2021werk aan de dijk Het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP is een doorlopend programma dat jaarlijks geactualiseerd wordt op basis van nieuwe inzichten Deze nieuwe inzichten worden onder meer bepaald door periodieke veiligheidstoetsen Eind 2013 zijn de resultaten van de veiligheidstoetsing voor dijken vastgesteld Daarin werden enkele dijkvakken afgekeurd Voor een deel van deze dijkvakken wordt onderzocht of dit met beheer en onderhoudsmaatregelen van het waterschap opgelost kan worden De andere afgekeurde dijkvakken worden nu bij het landelijke HWBP aangemeld om te worden versterkt in de periode 2016 2021 D H hebben vandaag daartoe besloten De volgende D H vergadering vindt plaats op 5 augustus 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-15-juli-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 17 juni 2014
  laden zijn in 2011 al vernieuwd Nu worden de complexe delen van de installatie vervangen Met de uitvoering van dit project wordt voldoet de installatie weer aan alle veiligheidseisen en wordt de betrouwbaarheid van de installatie verder verbeterd Projectplan Vergroten duiker onder de Aveling in Rotterdam Aveling De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen Dit geldt ook voor het vergroten van de duiker onder de Aveling Met het vergroten van de duiker wordt het doorstroomprofiel vergroot Daardoor kan in geval van calamiteiten het water naar gemaal het Land van Poortugaal in plaats van naar gemaal Voorweg Dit verkleint het risico op wateroverlast Daarnaast lost de maatregel een prioritair knelpunt in het watersysteem slechte waterkwaliteit en stankoverlast op in het Bonairepark en Oudelandsepark D H hebben het projectplan vastgesteld Dit projectplan wordt voor een periode van zes weken ter inzage gelegd en treedt vervolgens in werking na bekendmaking Bijdrage aanleg Blauwe Verbinding Zuidelijk Randpark D H hebben 50 000 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de zwemwaterkwaliteit in het Zuidelijk Randpark een deeltrace van de Blauwe Verbinding Met de bijdrage van het waterschap worden er maatregelen genomen om de verversing van de zwemplassen te optimaliseren Door de aanleg van een pomp en een verlengde landtong kan de hoofdstroom van de Blauwe Verbinding worden verlegd in de richting van het strand van de zwemplas Vrijenburgerbos Ook het water van de zwemplas Clara Kinderbos wordt hierdoor beter ververst Voorbereiding bestuursvergaderingen juni 2014 Op 26 juni a s vergadert het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor Een van de onderwerpen die voor behandeling gepland staan is Vacature voorzitter Rekenkamercommissie De bestuursvergadering op 26 juni is openbaar U bent van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-17-juni-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 3 juni 2014
  en Aanleg hevel Goidschalxoord De Waterwet geeft aan dat het waterschap voor aanleg of wijzigen van een eigen waterstaatswerk een formeel projectplan moet vaststellen Fietspad F252 Dit geldt ook de aanleg van twee waterpoelen in het kader van de aanleg van het fietspad F252 dat vanuit de recreatieve hoofdstructuur is gepland in de gemeente Bernisse en Spijkenisse Het fietspad is net buitendijks naast de dijk langs het Spui geprojecteerd en komt in beheer en onderhoud van het waterschap Om het fietspad te kunnen realiseren is het noodzakelijk om twee waterpoelen te realiseren ter compensatie Ecologische Hoofd Structuur D H hebben nu het betreffende projectplan hiervoor vastgesteld Aanleg hevel Goidschalxoord De bestaande hevel Goidschalxoord moet als gevolg van de dijkversterking Hoeksche Waard Noord worden aangepast Tevens is gebleken dat deze hevel niet meer voldoet aan de vigerende regelgeving en onvoldoende functioneert Om deze redenen wordt de bestaande hevel verwijderd en een nieuwe hevel gerealiseerd De projectplannen worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd en treden vervolgens in werking na bekendmaking De volgende D H vergadering vindt plaats op 17 juni 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-3-juni-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten college dijkgraaf en heemraden 20 mei 2014
  besloten Voorbereiding bestuursvergaderingen juni 2014 Op 10 en 11 juni a s vergaderen de commissies Water WWV en MBH Deze commissies geven advies over de bestuursvoorstellen die in het algemeen bestuur de Verenigde Vergadering van 26 juni 2014 aan de orde komen Het college van D H bereidt de bestuursvoorstellen voor De onderwerpen die voor behandeling in juni 2014 gepland staan zijn onder meer Ontwerpbegroting 2015 GR Het Waterschapshuis Ontwerpbegroting 2015 en ontwerpbegrotingswijziging 2014 GR Slibverwerking 2009 Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2016 2019 GR SVHW Ontwerpbegroting 2015 GR Aquon Ontwerpbegroting 2015 en meerjarenraming 2015 2019 GR Groenbeheer Hoeksche Waard Uitvoering intern controleplan tweede tranche 2013 Ingekomen stukken en mededelingen Jaarverslag Streekarchief Voorne Putten Jaarstukken 2013 SVHW Kadernota 2015 Burap 1 2014 De bestuursvergaderingen op 10 11 en 26 juni zijn openbaar U bent van harte welkom om deze vergadering als toehoorder bij te wonen De agenda s en stukken voor deze vergaderingen staan vanaf 3 juni op de website van het waterschap Vervangen CV ketels RWZI Dokhaven D H hebben 125 000 euro beschikbaar gesteld voor de vervanging van een tweetal verwarmingsunits van het bedrijfsgebouw van de ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie RWZI De technische levensduur van de verwarmingsketels is verstreken In de nieuwe situatie worden de huidige ketels vervangen door één nieuwe installatie die voldoet aan de actuele techniek en de nieuwe normen van het gewijzigde bouwbesluit Het waterschap heeft met de investering rekening gehouden in de begroting van dit jaar RWZI Dokhaven is de enige ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie in Nederland en zuivert het afvalwater van bijna een half miljoen inwoners uit Rotterdam Zuid en een deel van het centrum De volgende D H vergadering vindt plaats op 3 juni 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-college-dijkgraaf-en-heemraden-20-mei-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •