archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 25 september 2014
  de verbinding onder de A15 en de verbinding onder de Betuwelijn De VV heeft 850 000 beschikbaar gesteld voor de verbinding onder de A15 In 2015 zal het waterschapsbestuur een besluit nemen over het krediet voor de verbinding onder de Betuwelijn Krediet Renovatie Voornse Sluis De Voornse Sluis is een scheepvaartsluis die de vaarwegverbinding vormt tussen de Oude Maas en het Brielse Meer De sluis is gebouwd in de zestiger jaren van de vorige eeuw en is door hetwaterschap in 1982 overgenomen van Rijkswaterstaat In 2013 is begonnen met het eerste deel van de renovatie De VV heeft nu het resterende investeringskrediet van 1 6 miljoen beschikbaar gesteld zodat met de tweede fase van de renovatie gestart kan worden Het waterschap wil met de renovatie van de Voornse Sluis zekerheid bieden van een veilige doorgang voor de scheepsvaart middels een bedrijfszekere en betrouwbare sluis Calamiteitenplan WSHD 2014 De VV heeft het Calamiteitenplan WSHD 2014 vastgesteld Het betreft een herziening van het Calamiteitenplan 2007 op basis van gewijzigde wet en regelgeving opgetreden interne en externe ontwikkelingen evaluaties van gehouden opleidingen trainingen en oefeningen van de calamiteitenorganisatie evaluaties van daadwerkelijke bestrijding van calamiteiten door waterschap Hollandse Delta In het Calamiteitenplan 2014 zijn de zienswijzen van de besturen van veiligheidsregio s gemeenten provincie en waterbeheerders meegenomen Hiermee is een goede aansluiting van het calamiteitenplan op de regionale crisisplannen en rampbestrijdingsplannen van veiligheidsregio s en gemeenten op provinciale coördinatieplannen en op calamiteitenplannen en calamiteitenbestrijdingsplannen van waterbeheerders gewaarborgd Keur 2014 van waterschap Hollandse Delta De Keur of Politieverordening is een belangrijk instrument van een waterschap Dit instrumentgeeft regels verbods en gebodsbepalingen voor de instandhouding en het functioneren van de waterstaatswerken de waterkeringen de watersystemen en de vaar wegen Met enige regelmaat moet de Keur worden gemoderniseerd en worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op het terrein

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-verenigde-vergadering-25-september-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 26 juni 2014
  organisatie staat de zorg voor droge voeten en schoon water centraal om de Zuid Hollandse eilanden voor nu en in de toekomst voor alle inwoners en bedrijven veilig gezond en leefbaar te houden In de Kadernota worden de uitgangspunten en kaders voor het beleid van de komende jaren uiteengezet De behandeling van de onderwerpen in de kadernota vindt plaats op hoofdlijnen waarbij een beperkt aantal prioriteiten en belangrijke wijzigingen in het beleid worden aangeduid Een volledige financiële doorrekening van de meerjarige financiële begroting vindt plaats bij het vaststellen van de Programmabegroting 2015 2018 door de VV in november van dit jaar In de Kadernota 2014 heeft het bestuur de focus gelegd op de doelen die bereikt moeten worden De Kadernota 2015 is voornamelijk gericht op de maatregelen die uitgevoerd moeten worden om deze doelen te bereiken De VV heeft de Kadernota 2015 vastgesteld met als belangrijkste kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2015 2018 het instellen van een voorziening baggerwerken een kwaliteitsverbetering en inhaalslag stedelijk baggeren de ontwikkelingen van de Waterschapsbrede Controle Kamer nader uit te werken in een onderzoeksvoorstel het achterstallig onderhoud wegen terug te dringen tot 6 in 2023 en het opzetten van een trainee programma voor net afgestudeerde jongeren Vacature Rekenkamercommissie RKC In de VV vergadering van 22 mei jl is op eigen verzoek ontslag verleend aan de voorzitter van de RKC de heer Van Eck De datum van het ontslag gaat in als er op goede wijze in zijn opvolging is voorzien De VV heeft nu op voorstel van de leden van de Rekenkamercommissie besloten een selectiecommissie voor de vacature s van de RKC te vormen Deze commissie zal in eerste instantie de kandidaatstelling van de heer Verheij voor benoeming tot voorzitter beoordelen Bij een positief advies tot voordracht voor de benoeming van de heer

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-verenigde-vergadering-26-juni-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 22 mei 2014
  maatregelen die uitgevoerd moeten worden vanwege het Kierbesluit Zo is onder andere besloten tot de uitvoering van de compenserende maatregelen door het waterschap waarbij bovendien 2 78 miljoen beschikbaar is gesteld voor extra maatregelen voor een toekomstbestendig watersysteem op de eilanden Goeree Overflakkee en Voorne Putten Het project wordt samen met Evides Waterbedrijf en Rijkswaterstaat uitgevoerd Projectinvesteringskredieten Voor de volgende projecten zijn investeringskredieten vastgesteld verwerven gronden voor het verbeteren van het watersysteem en overname dijklichaam in Ambachts Heerlijkheid gemeente Cromstrijen vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk Deltabeslissingen De Deltabeslissingen zijn van groot belang voor de toekomstige taakuivoering van het waterschap De VV heeft kennis genomen van het rapport Samen verder werken aan de Delta 1782 kB en een bestuurlijke reactie op de tweede algemene consultatieronde voor de Deltabeslissingen vastgesteld U kunt hier alle voorstellen en besluiten van 22 mei 2014 bekijken Vanaf begin juni kunt u de bestuursvergadering hier via een audiobestand beluisteren Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-verenigde-vergadering-22-mei-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 27 maart 2014
  gemaal vervangt de bestaande gemalen De Biersum en De Volharding Daarnaast dient het gemaal vispasseerbaar te zijn De VV heeft het definitieve projectplan vastgesteld Na afronding van het waterplan is het watersysteem op Putten voor de komende decennia op orde Dijkversterkingen Spui Oost en Hoeksche Waard Zuid Waterkeringen moeten hoog en stevig genoeg zijn om water te keren Door onder andere een stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat zijn niet alle dijken en duinen sterk genoeg om ook in de toekomst het water tegen te houden Daarom versterkt Hollandse Delta onder andere delen van de dijken De VV heeft hiervoor de definitieve projectplannen dijkversterking Spui Oost 2108 kB en dijkversterking Hoeksche Waard Zuid 2738 kB vastgesteld met bijbehorende kredieten De projectplannen wordt ter goedkeuring toegezonden aan de provincie Zuid Holland Versterking schutsluis Strijensas In de dijkversterking voor de Hoeksche Waard Zuid ligt gelegen aan het Hollands Diep de schutsluis Strijensas Bij de versterking van dijkenvakken binnen het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid wordt ook de schutsluis versterkt De VV heeft besloten deze werkzaamheden te combineren met het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid Hierdoor wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt Waterschapsverkiezingen Op 18 maart 2015 vinden voor de waterschappen in Nederland de waterschapsverkiezingen plaats Het kabinet heeft besloten dat er op die datum gelijktijdige verkiezingen zullen plaatsvinden voor waterschappen en provinciale staten Dat betekent onder meer dat de waterschapsverkiezingen deze keer via stembusverkiezingen worden gehouden De VV heeft het projectplan en bijbehorend krediet vastgesteld In het projectplan zijn de verschillende activiteiten voor de waterschapsverkiezingen op 18 maart 2015 beschreven Meer over de verkiezingen U kunt hier alle voorstellen en besluiten van 27 maart 2014 bekijken Vanaf 10 april kunt u de bestuursvergadering hier via een audiobestand beluisteren Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-verenigde-vergadering-27-maart-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 30 januari 2014
  termijn Vaststelling definitief projectplan dijkversterking Spui West Het definitief projectplan is door de VV vastgesteld Dit besluit is onder andere noodzakelijk om van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland een goedkeuringsbesluit te kunnen krijgen voor het projectplan De VV heeft ook het bijbehorende projectinvesteringskrediet vastgesteld Realisatie van het project verbetert de bescherming tegen hoog water in Voorne Putten Het dijkontwerp gaat uit van een veilige dijk voor de komende 50 jaar bij versterking in grond en voor de komende 100 jaar bij de versterking middels damwanden Projectinvesteringskredieten Voor de volgende projecten zijn aanvullende investeringskredieten vastgesteld Uitbreiding rwzi en transportsysteem Numansdorp Fietspad Lindeweg F 426 Ook voor het project Vervanging Dataopslag Omgeving Centraal Rekencentrum Ridderkerk is een investeringskrediet beschikbaar gesteld Benoeming extern lid Rekenkamercommissie De heer drs F C den Eerzamen RO uit Oud Beijerland is door de VV benoemd tot extern lid van de Rekenkamercommissie Hollandse Delta De benoeming geldt voor een periode van 4 jaar Met de benoeming van de heer den Eerzamen is de Rekenkamercommissie van waterschap Hollandse Delta in de nieuwe samenstelling weer volledig operationeel U kunt hier alle voorstellen en besluiten van 30 januari 2014 bekijken Vanaf 10 februari kunt u de bestuursvergadering hier via een audiobestand

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten/besluiten-verenigde-vergadering-30-januari-2014.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Bestuursbesluiten 2013
  26 maart 2013 Besluiten college dijkgraaf en heemraden 12 maart 2013 Besluiten college dijkgraaf en heemraden 12 februari 2013 Besluiten college dijkgraaf en heemraden 2 januari 2013 Verenigde Vergadering Besluiten Verenigde Vergadering 28 november 2012 Besluiten Verenigde Vergadering 27 juni 2013 Besluiten Verenigde Vergadering 23 mei 2013 Besluiten Verenigde Vergadering 24 januari 2013 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/bestuursbesluiten2013/bestuursbesluiten-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Uitslag waterschapsverkiezingen
  van Leur ambassadeur waterschapsverkiezingen Jeugdwaterschapsbestuur on tour Leerlingen openen reizend waterlab Waterwonderen Live Geslaagd lijsttrekkersdebat Inloopbijeenkomst Peilbesluit Groot Voorne West Muskusratten Hoeksche Waard Inloopavond over reconstructie Blaaksedijk Kringloopverwerking fosfaten Samenwerking gemeente en waterschap Dijkversterking Goudswaard en Oud Beijerland Collegebesluiten 17 maart 2015 Waterwonderen gastsprekers in de klas Wandelen voor Water in Dordrecht Natuurvriendelijke oever Brielle Voorlopige uitslag waterschapsverkiezingen 98 van de stemmen verwerkt Kinderen halen 7 213 op voor leeftijdsgenootjes in Afrika Verenigde Vergadering 25 maart 2015 Verenigde Vergadering 26 maart 2015 Zitting Centraal Stembureau 23 maart 2015 Verkeersbesluiten traject Hekelingseweg Groene Kruisweg ter inzage Uitslag waterschapsverkiezingen Tijdelijke afsluiting Munnikensteeg Zwijndrecht Afsluiting fietspad Schuddebeursedijk Koninklijke onderscheiding voor Henny Korteweg De Jager Nieuw waterschapsbestuur geïnstalleerd Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Maart Uitslag waterschapsverkiezingen Uitslag waterschapsverkiezingen 23 maart 2015 De definitieve uitslag van de verkiezingen voor 21 zetels voor de categorie Ingezetenen voor het nieuwe bestuur van waterschap Hollandse Delta is bekend Tijdens een openbare zitting op maandag 23 maart 2015 heeft het centraal stembureau de zetelverdeling vastgesteld De volgende personen zijn gekozen door de inwoners van het gebied van waterschap Hollandse Delta Lijst 1 Waterschapspartij Hollandse Delta P J J Kome P J van Nes de Man W M Monshouwer L Overwater J H Kalle B M Frowijn Lijst 2 CDA L A van Gelder J M P Wink L B C Stehouwer Lijst 3 PvdA D A Kickert Schotting C Sas Lijst 4 Water Natuurlijk E J Slachter A Mollema Lijst 5 VVD J J M van Oorschot T A G Peeterman Lijst 6 SGP W de Jong J van Helden Lijst 7 Hollandse Delta Natuurlijk J J L Huber Lijst 8 ChristenUnie P Robijn Lijst 9 50PLUS J A Bruggeman Lijst 11 Inwonersbelang AWP P H M Blom Bijna 670 000 stemgerechtigden konden hun stem uitbrengen Het opkomstpercentage

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/03/nieuw-bestuur-waterschap-bekend.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Verkiezingen 2015
  4 namens bedrijven 4 namens agrariërs en overig ongebouwd 1 namens natuurterreinen Voor de categorie ingezetenen verlopen de verkiezingen via kieslijsten De overige negen zetels zijn momenteel ingevuld vanuit de Kamer van Koophandel de Land en Tuinbouworganisatie en het Bosschap Bij de verkiezingen kan iedereen die 18 jaar of ouder is en in het gebied van het waterschap woont zijn stem uitbrengen Door uw stem uit te brengen bepaalt u wie er straks in het bestuur van waterschap Hollandse Delta zitten Zo heeft u invloed op de keuzes die het bestuur maakt als het gaat om waterbeheer Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar Nieuwsbrief Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de verkiezingen Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief waterschapsverkiezingen 2015 U ontvangt dan regelmatig het laatste verkiezingsnieuws Nieuwsbrief nr 1 15 oktober 2014 Nieuwsbrief nr 2 19 december 2014 Nieuwsbrief nr 3 13 februari 2015 Loading the player Verkiezingsvideo s Achtergrondinformatie Informatiebijeenkomst Waterschapsverkiezingen 4 november PDF 1812 kB Brochure informatie waterschapsverkiezingen versie september PDF 351 kB Bezoldiging en onkostenvergoeding per 1 juli 2014 PDF 33 kB wshd informatiepagina oktober 2014 PDF 3007 kB Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/verkiezingen/meer-verkiezingsinformatie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •