archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Waterkeren
  Watersysteem Wegen Zuiveren Kaderrichtlijn Water KRW Oppervlaktewateren en kunstwerken Grondwatergegevens Kaart chloridemetingen Watertoets Partners Vrije tijd Home Geoportaal Waterkeren Waterkeren Leggers Als beheerder van waterkeringen is het waterschap verplicht leggers te hebben Daarin zijn ligging vorm afmetingen en constructie van de keringen vastgelegd Momenteel is alleen de legger van de primaire waterkeringen via dit portaal te raadplegen De leggers van de regionale keringen kunnen worden ingezien op het waterschapshuis naar de leggers waterkeringen Locatie waterkeringen De ligging van de primaire en regionale waterkeringen Naast de keringen die in beheer zijn bij Hollandse Delta bevat deze kaartlaag de aangrenzende dijkringverbindende waterkeringen categorie B Deze zijn in beheer bij Rijkswaterstaat Download shapefile Download dxf Zoneringen Voor alle waterkeringen worden drie zones onderscheiden de waterkeringen kernzone de beschermingszones en de buitenbeschermingszones Op deze zones zijn de keurbepalingen van de Keur voor waterschap Hollandse Delta van toepassing De zones zijn afkomstig uit de verschillende leggers maar worden in dit bestand geïntegreerd aangeboden Download shapefile Download dxf Deel deze pagina Lees meer over dijken Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/waterkeren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Watersysteem
  Kaderrichtlijn Water KRW Oppervlaktewateren en kunstwerken Grondwatergegevens Kaart chloridemetingen Watertoets Partners Vrije tijd Home Geoportaal Watersysteem Watersysteem Op deze pagina vindt u datasets die betrekking hebben op het watersysteem Grondwatergegevens Kaderrichtlijn Water KRW Oppervlaktewateren en kunstwerken Peilbesluiten Kaart chloridemetingen Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/watersysteem.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Wegen
  Partners Vrije tijd Home Geoportaal Wegen Wegen wegen en fietspaden Deze dataset bevat de hartlijnen en de belangrijkste gegevens van de wegen en fietspaden die worden beheerd door het waterschap Download shapefile Download pdf Goeree Overflakkee Download pdf Hoeksche Waard Download pdf Voorne Putten en Rozenburg Download pdf IJsselmonde Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/wegen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zuiveren
  Partners Vrije tijd Home Geoportaal Zuiveren Zuiveren appendages Appendages zijn alle apparaten waarvan het gebruik onverbrekelijk verbonden is met een leiding Deze dataset bevat de typen afsluiter ATR debietmeter DTR inspectieput IPT koppelstuk KSK ontluchter OTR zakbaken ZKN kathodische beschermingen KBG mantelbuis MBS overkluizing OZG en overig OVG Download shapefile belangenstroken Activiteiten boven en aan weerszijden van persleidingen kunnen negatieve consequenties hebben voor de persleiding zelf Daarom krijgen activiteiten die in de zone van 5 meter aan weerszijden van de leidingen worden gepland extra aandacht in het kader van de watertoets Dit bestand bevat de belangenstroken langs persleidingen waarin nog te zuiveren influent of reeds gezuiverd effluent afvalwater wordt getransporteerd Daarnaast bevat dit bestand ook de stroken langs persleidingen waarin oppervlaktewater wordt getransporteerd Download shapefile persleidingen Een leiding is een stelsel van met elkaar verbonden leidingdelen voor afvalwaterstransport De persleidingen vormen de schakel tussen de rioolgemalen en de rwzi s Download shapefile rioolgemalen De rioolgemalen pompen het afvalwater via persleidingen naar een rwzi of naar andere rioleringsnetwerken Dit bestand bevat de rioolgemalen die in beheer zijn bij Hollandse Delta Download shapefile rwzi s In een rioolwaterzuiveringsinrichting rwzi wordt het aangevoerde afvalwater gezuiverd tot een niveau waarna het op het oppervlaktewater geloosd mag worden Download shapefile geurcontouren Geurcontouren van rwzi s spelen een rol bij het bepalen van bestemmingsplannen en het verlenen van vergunningen Als er gebouwd wordt in deze contour moet onderzoek uitgevoerd worden om toestemming te kunnen krijgen voor de gewenste aanpassing van het bestemmingsplan Dit bestand bevat per rwzi de 1 ge m3 98 percentiel geurcontour Voor een aantal rwzi s is ook de in de milieuvergunning vergunde geurcontour opgenomen in dit bestand Download shapefile Download dxf Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/zuiveren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Kaderrichtlijn Water (KRW)
  vaarwegen Vergunningen Geoportaal Algemeen Inspire Waterkeren Watersysteem Wegen Zuiveren Kaderrichtlijn Water KRW Oppervlaktewateren en kunstwerken Grondwatergegevens Kaart chloridemetingen Watertoets Partners Vrije tijd Home Geoportaal Kaderrichtlijn Water KRW Kaderrichtlijn Water KRW Op 22 december 2000 is de Kaderrichtlijn Water van kracht geworden De Kaderrichtlijn Water KRW is een Europese richtlijn die bedoeld is om de kwaliteit van het grond en oppervlaktewater in Europa op goed niveau te krijgen en te houden Voor het uitvoeren van de richtlijn is Europa opgedeeld in deel stroomgebieden van de belangrijkste rivieren Ook zijn oppervlaktewaterlichamen aangewezen waarover gerapporteerd moet worden aan de Europese Unie KRW portaal Het NCGI heeft om het KRW proces te faciliteren het KRW Portaal ontwikkeld Via dit portaal kunnen vrijwel alle belangrijke KRW gegevens worden geraadpleegd en gedownload Zie ook www waterkwaliteitsportaal nl Oppervlaktewaterlichamen In het beheersgebied van Hollandse Delta zijn 44 oppervlaktewaterlichamen Over deze wateren rapporteert het waterschap aan de Europese Unie of de waterkwaliteitsdoelen zijn behaald Download shapefile Download pdf Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/kaderrichtlijn-water-krw.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Oppervlaktewateren en kunstwerken
  Grondwatergegevens Kaart chloridemetingen Watertoets Partners Vrije tijd Home Geoportaal Oppervlaktewateren en kunstwerken Oppervlaktewateren en kunstwerken Baggervakken Deze dataset bevat de informatie waar wanneer en met welke cyclus het baggeren voorheen buitengewoon onderhoud genoemd plaatsvindt Op pag 14 van de toelichting bij de legger staat hiervan een afbeelding Download shapefile Kunstwerken beheerregister Een civieltechnisch werk of installatie in en rond het water of een waterkering wordt een kunstwerk genoemd Deze dataset bevat de belangrijkste gegevens van alle duikers gemalen stuwen etc Download shapefile Wateren beheerregister Deze dataset bevat de hartlijnen en de belangrijkste gegevens van de wateren die deel uitmaken van het watersysteem in het beheersgebied Vlakken polygonen zijn alleen beschikbaar van de vlakvormige waterpartijen Omdat hieraan geen administratieve gegevens zijn gekoppeld wordt die kaartlaag niet op dit portaal aangeboden Download shapefile Legger Het waterschap is verplicht een legger te hebben waarin maatvoeringen onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen Deze legger wordt vastgesteld door het bestuur van het waterschap In feite is de legger dus een momentopname van een deel uit het beheerregister Naar de legger Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/oppervlaktewateren-en-kunstwerken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Grondwatergegevens
  het waterschap Organisatie en bestuur Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Algemeen Inspire Waterkeren Watersysteem Wegen Zuiveren Kaderrichtlijn Water KRW Oppervlaktewateren en kunstwerken Grondwatergegevens Kaart chloridemetingen Watertoets Partners Vrije tijd Home Geoportaal Grondwatergegevens Grondwatergegevens De grondwatergegevens die het waterschap gebruikt zijn vaak afkomstig van andere partijen Onderstaand links naar websites waarop meer informatie te vinden is grondwatertrappen Alterra dat deel uitmaakt van Wageningen Universiteit en Researchcentrum is bronhouder van landsdekkende databestanden met informatie over bodem en grondwater Via hun site is het mogelijk gegevens te raadplegen en te bestellen o a van grondwatertrappen Zie http www bodemdata nl grondwaterstanden TNO ontsluit via het DINO Loket openbare geowetenschappelijke data en informatie van de nederlandse diepe en ondiepe ondergrond Via de site kunnen gegevens worden geraadpleegd o a van grondwaterstanden Zie http www dinoloket nl Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/grondwatergegevens.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Kaart chloridemetingen
  het waterschap Organisatie en bestuur Verkiezingen Werken bij Werk in uitvoering Agrariers Zuiveren Watersysteem Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Algemeen Inspire Waterkeren Watersysteem Wegen Zuiveren Kaderrichtlijn Water KRW Oppervlaktewateren en kunstwerken Grondwatergegevens Kaart chloridemetingen Watertoets Partners Vrije tijd Home Geoportaal Kaart chloridemetingen Kaart chloridemetingen Op deze pagina vindt u de actuele resultaten van chloridemetingen in het beheersgebied van het waterschap De metingen worden uitgevoerd door AQUON Instituut voor wateronderzoek en advies Het is belangrijk te weten wat de actuele chlorideconcentratie in het beheersgebied is Dit in verband met het tijdig doorspoelen met zoet water het beregenen van de gewassen nachtvorstbestrijding en in en uitlaten Snelle analyse en rapportage nadat het watermonster is genomen is belangrijk Daarom analyseert AQUON het watermonster binnen 24 uur Zo kan het waterschap waar nodig snel actie ondernemen Raadpleeg de kaart nieuw venster Deel deze pagina Lees meer over waterbeheer Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/geoportaal/kaart-chloridemetingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •