archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Verkiezingen
  de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de verkiezingen Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief Nieuwsbrief waterschapsverkiezingen 2015 Meer verkiezingsinformatie Weerman Ed Aldus start campagne waterschapsverkiezingen Ook Helga van Leur ambassadeur waterschapsverkiezingen Wat doet het bestuur Het algemeen bestuur Verenigde Vergadering van een waterschap is vergelijkbaar met de gemeenteraad bij een gemeente Dit algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast en controleert of het dagelijks bestuur college van dijkgraaf en heemraden dat beleid goed uitvoert Verenigde Vergadering Hulp bij stemmen Kieskompas lanceerde op 11 februari a s een stemhulp voor de waterschapsverkiezingen Deze online stemhulp helpt u om de juiste partij bij uw politieke voorkeur te vinden Kieskompas waterschapsverkiezingen Radiospotje met Helga van Leur Wat doet het waterschap Kandidaten In totaal doen er elf partijen mee aan de waterschapsverkiezingen Dat zijn de 8 zittende partijen Waterschapspartij Hollandse Delta CDA PvdA Water Natuurlijk VVD SGP Hollandse Delta Natuurlijk en ChristenUnie De partijen 50PLUS Trots op Nederland TROTS en Inwonersbelang AWP doen voor de eerste keer mee Informatie over partijen en kandidaten Kandidaten en lijstnummers waterschapsverkiezingen bekend Elf partijen voor waterschapsverkiezingen Informatie over kandidaatstelling Belangrijke data 23 maart openbare zitting centraal stembureau bekendmaking uitslag 25 maart afscheid zittend bestuur

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/verkiezingen/verkiezingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Colofon
  gehandeld Meld het ons alstublieft Dat kan door te bellen naar 0900 2005005 lokaal tarief ons te berichten via ons contactformulier een mail te sturen naar 2005005 wshd nl of een brief te sturen naar Waterschap Hollandse Delta Postbus 4103 2980 GC RIDDERKERK Privacy Alle informatie die u ons geeft wordt vertrouwelijk behandeld Persoons of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze ons heeft gegeven Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de Wet Bescherming Persoonsgegevens WBP Deze wet helpt uw privacy te beschermen Website Komt u iets tegen wat verouderd is of niet klopt Dan horen wij dat graag van u U kunt ons bereiken met behulp van de gegevens op onze contactpagina Binnen twee werkdagen zullen wij uw opmerking behandelen en krijgt u bericht van ons Doordat we waar mogelijk voldoen aan de Webrichtlijnen van de overheid is deze website goed toegankelijk Webrichtlijnen Een belangrijk instrument om toegankelijkheid te waarborgen is het Toepassingskader Webrichtlijnen Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid bouwkwaliteit en duurzaamheid van websites Er zijn enkele uitzonderingen waar door de content op de website niet geheel aan de webrichtlijnen voldoen Dit zijn onderandere de geografische kaarten die in een apart frame geopend moeten worden Dienstenrichtlijn Interne Markt Informatie systeem IMI Op 28 december 2009 is de Europese Dienstenrichtlijn in werking getreden Dat betekent dat het voor dienstverleners makkelijker moet zijn om in heel Europa te ondernemen Een van de onderdelen van deze richtlijn is de verplichting voor bevoegde instanties in Europa om samen te werken bij het toezicht op dienstverleners Deze administratieve samenwerking komt er in de praktijk op neer dat overheidsorganisaties uit de ene lidstaat bij overheidsorganisaties uit een andere lidstaat informatie over dienstverleners en hun dienstverrichtingen kunnen opvragen Bovendien kunnen zij hen verzoeken inspecties uit te voeren

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/contact/copyright-en-proclaimer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zoeken
  waterkwaliteitsspoor geldig vanaf 9 1 2009 regelgeving Aansluitverordening waterschap Hollandse Delta 2011 geldig vanaf 30 3 2011 regelgeving Reglement van Orde Commissies 2014 geldig vanaf 28 3 2014 regelgeving Archiefverordening waterschap Hollandse Delta 2013 geldig vanaf 7 12 2013 regelgeving Verordening verlening uitsluitend recht geldig vanaf 11 2 2010 regelgeving Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Volgende Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/search (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Peilbesluiten
  te stellen Een peilbesluit bestaat uit een overzicht met in te stellen waterpeilen een tekstuele toelichting en enkele kaarten Het beheersgebied van Hollandse Delta is opgedeeld in meerdere bemalingsgebieden Bemalingsgebieden kunnen uit meerdere peilgebieden bestaan Per peilgebied maakt het waterschap een zogenaamde peilafweging Afhankelijk van de gebruiksfuncties in een gebied en de eisen die het waterschap stelt aan een goed watersysteem wordt afgewogen welk waterpeil het beste compromis vormt Het bestuur van het waterschap bepaalt uiteindelijk welk waterpeil zal worden ingesteld Het peilbesluit geeft rechtszekerheid en duidelijkheid aan alle belanghebbenden in het desbetreffende gebied aangaande de te handhaven peilen in de watergangen Het waterschap heeft een inspanningsverplichting het peilbeheer volgens het peilbesluit uit te voeren De peilbesluiten zijn digitaal in pdf formaat beschikbaar op deze site te bekijken of te downloaden Kies hieronder een regio Eiland van Dordrecht Goeree Overflakkee Hoeksche Waard IJsselmonde Voorne Putten en Rozenburg Hoe komt een peilbesluit tot stand Informatieavond Bij het opstellen van een peilbesluit worden belanghebbenden en inwoners tijdens informatieavonden geïnformeerd en betrokken bij de plannen voor een nieuw peilbesluit Zij kunnen hun wensen en meningen dan kenbaar maken Deze informatie wordt meegenomen in het opstellen van een ontwerp peilbesluit Ontwerp peilbesluit Een ontwerp peilbesluit wordt vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden Een ontwerp peilbesluit wordt gedurende zes weken ter inzage gelegd en hierop kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen Het waterschap is verplicht hierop te reageren Peilbesluit Een peilbesluit het ontwerp peilbesluit inclusief de beantwoording van de zienswijzen wordt rechtsgeldig na vaststelling door de Verenigde Vergadering van het waterschap Dit besluit van de Verenigde Vergadering ligt 6 weken ter inzage Beroep hiertegen moet worden ingediend bij de Rechtbank maar alleen door personen en organisaties die al zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerp peilbesluit Actualiteit Periodiek toetst het waterschap of de peilbesluiten nog actueel

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/peilbesluiten/peilbesluiten-1.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Exoten
  afvalwaterketen Kaderrichtlijn Water Waterbeheer ISA Hoeksche Waard Rapportage waterwerken Waterveiligheid Wegen en vaarwegen Vergunningen Geoportaal Watertoets Partners Vrije tijd Home Watersysteem Exoten Exoten In sloten rivieren en plassen zie je steeds vaker dieren en planten die hier van nature niet voorkomen Deze planten verstoren niet alleen het natuurlijke evenwicht maar door hun snelle groei ook de waterhuishouding Dit soort planten noemen we exoten Het gaat bijvoorbeeld om planten als grote waternavel waterteunisbloem parelvederkruid watercrassula watersla waterhyacinth en waterwaaier Veel planten zijn afkomstig uit vijvers of aquaria Ze groeien vooral in voedselrijk water Het waterschap heeft er veel werk aan om deze planten uit het water te verwijderen Wanneer u uw oude vijver of aquariumplanten vervangt gooit u deze dan in de groencontainer Bij de aanschaf van nieuwe waterplanten voor uw vijver of aquarium kunt u ook kiezen voor inheemse soorten Bij het tuincentrum weten ze precies om welke soorten het gaat Op het informatieblad Exoten in de sloten staan foto s en beschrijvingen van deze uitheemse waterplanten U kunt het informatieblad aanvragen via het Waterschapsloket Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/exoten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Onderhoud van sloten en singels
  wateraan en afvoer onbelemmerd kan plaatsvinden heeft het waterschap in de legger vastgelegd hoe breed en diep de sloten moeten zijn Dit is ook belangrijk voor de waterkwaliteit in de sloten Om ze op breedte en diepte te houden moeten de sloten onderhouden worden Dit onderhoud moet voor 1 december van ieder jaar zijn uitgevoerd Jaarlijks moet de slootbodem en het onderwatertalud daarom gemaaid worden en eens in de zes zeven jaar gebaggerd Omdat het uitvoeren van onderhoud heel belangrijk is voor de waterhoeveelheid en waterkwaliteit van de sloten controleert het waterschap aan het einde van het jaar ook of het onderhoud is uitgevoerd Dit heet de schouw Waterschap RWS gemeenten overige organisaties zoals natuurorganisaties en agrariërs moeten hun eigen sloten onderhouden Dit is vastgelegd in de Keur In onderstaande tabel staat wie verantwoordelijk is voor welke sloot zowel maaien als baggeren Soort sloot singel Stedelijk gebied Landelijk gebied Hoofdwatergang waterschap waterschap Overige watergang in particulier eigendom waterschap eigenaar agrariër Overige watergang in eigendom van andere overheid of organisatie andere overheid organisatie andere overheid organisatie Voorzorgsmaatregelen Als eigenaar of gebruiker kunt u van tevoren een aantal maatregelen nemen die de uitvoering van het werk vlot laten verlopen Verwijder overhangende taken Verwijder of verplaats afrasteringen die voor belemmeringen zorgen Werk uitmondingen van drainages of hemelwaterafvoer weg in het talud of maak deze zichtbaar voor de aannemer Communicatie Hollandse Delta communiceert regelmatig over baggeren maaien en de schouw Volg daarom onze berichtgeving op deze website Agrarisch nieuws is gebundeld op de agrariërspagina Ook via twitter en de digitale nieuwsbrief blijft u op de hoogte Meer informatie nieuwsbrief agrariers augustus 2014 PDF 206 kB notitie schouw op de wateren 2013 2014 PDF 39 kB wshd folder watergangen PDF 224 kB meerjarenonderhoudsplan maaien 2014 en verder PDF 1272 kB baggeren landelijk gebied 2013 PDF

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/onderhoud-sloten-en-singels/onderhoud-sloten-en-singels.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Baggeren
  taluds slootkanten gebeurt alleen als dit voor de uitvoering van het baggerwerk noodzakelijk is Voorbereidingen Voordat er gebaggerd kan worden treft het waterschap een aantal voorbereidingen Een landmeter van het waterschap meet de hoeveelheid bagger in de sloot of singel Het waterschapslaboratorium Aquon voert metingen uit voor de bepaling van de baggerkwaliteit Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van struiken en bomen die over de sloten en singels hangen Dit overhangend hout moet voor 1 september van het jaar van de uitvoering van het baggerwerk te gebeuren De uitvoering van het baggerwerk start in het najaar Aannemers baggeren landelijk gebied 2015 Regio Aannemer Contact Telefoonnummer Eiland van Dordrecht Bagger en Groenservice BV info baggerengroenservice nl Goeree Overflakkee BMNED uit Terneuzen GSNED de heer M J J de Nijs 06 18 01 34 12 Hoeksche Waard Kuipers Infra Kantoor Strijen 078 67 42 187 IJsselmonde Bagger en Groenservice BV info baggerengroenservice nl Voorne Putten Zuurmond Groen B V Beesd ANS Baggermanagement B V Amsterdam 020 76 70 130 Het baggeren op Voorne Putten gaat anders dan in voorgaande jaren Waterschap Hollandse Delta heeft de uitvoering van deze werkzaamheden voor de jaren 2014 en 2015 met een geïntegreerd contract op de markt gezet Dit betekent dat de aannemer meer uitvoert dan alleen het uitbaggeren van sloten en het reinigen van duikers De aannemer neemt ook een aantal taken over van het waterschap zoals Het maken van afspraken met u over de verwerking van de baggers pecie Het informeren van u en de omgeving over de werkzaamheden Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden zoals de inmeting en het maken van uitvoeringstekeningen Het registreren en afhandelen van vragen en klachten Vanwege de voorbereidende werkzaamheden door de aannemer begint de uitvoering van baggeren niet direct nadat de opdracht is gegeven Zuurmond Groen B V gaat ervan uit dat de uitvoering van het verwijderen van de baggerspecie begint op 15 september 2014 Nieuwe aannemer Aannemer Eendracht Zeeland BV werd op 5 november failliet verklaard Het waterschap was contractueel verplicht om de curator te vragen of deze bereid is de werkzaamheden te laten voortzetten Hierop moest de curator binnen 8 dagen reageren In de tussentijd bereidde het waterschap vervolgstappen voor Pas na deze periode zullen vervolgstappen genomen kunnen worden Update 18 november De curator heeft om een week uitstel gevraagd Dit is gehonoreerd door het waterschap omdat hiermee de kans op snelle hervatting van de werkzaamheden groter wordt Update 27 november Vandaag is de akte van contractsoverneming ondertekend tussen het waterschap de curator en de nieuwe aannemer BMNED De nieuwe aannemer neemt het totale contract voor het baggeren van de sloten op Goeree Overflakkee in het landelijk gebied voor de jaren 2014 en 2015 over Update 2 december De bagger en maaiwerkzaamheden worden hervat De eerste prioriteit ligt bij de uitvoering van de verzoeken in het kader van de vijf dagenregeling Op deze pagina zal telkens de laatste informatie bekend gemaakt worden Vijfdagenregeling Deze regeling geldt voor maaien en baggeren De regeling is bedoeld voor agrariërs die

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/onderhoud-sloten-en-singels/baggeren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Maaien
  IJsselmonde P Vis B V Heenvliet 0181 661325 Kees Klok info pvisbv nl Berm en slootonderhoud WSHD IJsselmonde 2015 2016 pdf 1 27MB Hoeksche Waard Eiland van Dordrecht Mostert De Winter Hardinxveld Giessendam 0186 615663 06 15879493 b g g 0184 676840 B Reijerkerk slootonderhoud mostertdewinter nl Berm en slootonderhoud Mostert De Winter Goeree Overflakkee Zandee Kloetinge Kloetinge 06 30382774 Willem Zandee willem zandeekloetinge nl Nieuwsbericht Zandee Kloetinge pdf 106kB Voorne Putten Rozenburg oost J Tijssen V O F Sint Maartensdijk 06 54766724 Nico Tijssen tijssenvof hotmail com Voorne Putten Rozenburg west A K Barendregt B V Zwartewaal 06 53180332 Alexander Blok ageblok voornebv nl Soms worden maaiwerkzaamheden gezamenlijk uitgevoerd De aannemer werkt dan zowel voor de gemeente als voor het waterschap Gemeente Bedrijf Contactpersoon Telefoon Dordrecht De Heer Land en Water Polsbroek Karel de Kreij 0182 309372 Oud Beijerland Minekus zuidland B V Zuidland Piet vollaard 0181 451618 Waterschap en gemeenten halen waterplanten weg uit sloten en singels Riet en waterplanten zijn goed voor de kwaliteit van het water en een lust voor het oog Er kleeft ook een nadeel aan Op den duur groeien sloten en singels dicht Bij hevige regenval neemt de kans op wateroverlast toe Daarom haalt het waterschap een deel van de waterplanten en het riet weg als dat nodig is Dat werk gebeurt elk jaar in de periode van mei tot en met november Meestal rijdt een kraan langs de oever die de waterplanten en het riet uit het water haalt Soms vaart er een boot door het water met messen aan de onderkant Deze messen snijden de waterplanten onder water af net boven de bodem Het plantaardig materiaal wordt op de kant verzameld De gemeente bepaalt of het wordt afgevoerd Hier en daar blijft een deel van het riet in het water staan Het lijkt alsof daar sloridg is gewerkt Dat is niet zo Hollandse Delta laat op sommige plaatsen bewust riet en waterplanten staan Hoe meer verschillende soorten planten en dieren in het water leven hoe beter dat is voor de kwaliteit van het water Het is een verplichting van de EU in Brussel om aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen Het waterschap laat riet en waterplanten alleen staan op plekken waar het de doorstroming van het water niet hindert Waterplanten groeien niet alleen op het water Ook op de kant groeit riet Hollandse Delta zorgt voor een goed waterbeheer Dat betekent dat alleen het riet in het water wordt gemaaid Voor de instandhouding van de is het niet nodig om riet op het droge te maaien Vijfdagenregeling Deze regeling geldt voor maaien en baggeren De regeling is bedoeld voor agrariërs die willen zaaien poten maaien of hun percelen voor de winter nog opnieuw hebben ingezaaid met gewassen baggeren De regeling houdt in dat het maaien of baggeren dan binnen vijf werkdagen na de melding wordt uitgevoerd De vijfdagenregeling geldt alleen als u naast de aannemer ook het waterschapsloket op de hoogte stelt van het feit dat de sloot gemaaid en of

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/watersysteem/onderhoud-sloten-en-singels/maaien.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •