archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Opknappen deuren Voornse Sluis
  2013 2015 December November Oktober September Augustus Juli Juni Muskus en beverratten Tour de Delta fietstocht over Deltawerken Collegebesluiten 9 juni 2015 Zeedijkbewoners bezoeken Ammerstol Spetterende opening nieuw Aquarama Opknappen deuren Voornse Sluis Voldoende water voor beregening Waterkwaliteit verbetert door Blauwe Verbinding VV 25 juni 2015 Sloten en Veenweg Ooltgensplaat weer open Kinderen praten over waterbewustzijn Alert op blauwalg en drab in Oostvoornse Meer Wandelen varen of fietsen langs of op de Blauwe Verbinding Besluiten Verenigde Vergadering 25 juni 2015 Collegebesluiten 30 juni 2015 Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Juni Opknappen deuren Voornse Sluis Opknappen deuren Voornse Sluis 24 juni 2015 Hollandse Delta is bezig met een grootscheepse renovatie van de Voornse Sluis De komende maanden worden de vier sluisdeuren vervangen Dit heeft gevolgen voor de scheepvaart Gesloten deuren van de Voornse Sluis De renovatie is begonnen in 2013 Toen heeft het waterschap de betonnen sluisbak geïnspecteerd Vorig jaar is het remmingswerk vernieuwd Dit jaar zijn onder andere de sluisdeuren aan de beurt daarnaast krijgen de technische installaties pompen en gebouwen dit jaar ook een opknapbeurt Sluis dicht door werkzaamheden In de periode tussen juli en oktober vervangt Hollandse Delta telkens een set sluisdeuren Er is dan geen scheepvaartverkeer mogelijk door de Voornse sluis De eerste wisseling van sluisdeuren is dinsdag 28 juli 2015 De overige data publiceren wij zodra deze bekend zijn Waarom deze renovatie Door de renovatie aan Voornse Sluis kunnen we de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het sluiscomplex voor langere tijd garanderen Daarnaast voldoen we aan de huidige standaards op het gebied van onderhoud veiligheid gezondheid en milieu En is het sluiscomplex in de toekomst gereed voor bediening op afstand Gerelateerd Nieuwe data sluiting Voornse Sluis Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/opknappen-deuren-voornse-sluis.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Waterschap verwijdert steigers Voornse Sluis
  4 februari eerste landelijke controlebericht NL Alert Werkzaamheden Westvoorneweg N496 Dode vissen en watervogels Waterschap verwijdert steigers Voornse Sluis Collegebesluiten 12 februari 2013 Werkzaamheden Oostvoorne bijna klaar Nieuwe Dordtse Biesbosch stap dichterbij Boerderijbrand Strijen x Hollandse Delta verstuurt aanslagen waterschapsbelastingen Verbetering waterafvoer Oostvoorne Onderhoud Voornse sluis Collegebesluiten 26 februari 2013 Hollandse Delta verzilvert terreinbeheer Samenwerking afvalwaterketen in de Hoeksche Waard Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2013 Februari Waterschap verwijdert steigers Voornse Sluis Waterschap verwijdert steigers Voornse Sluis 8 februari 2013 Volgende week zal waterschap Hollandse Delta de houten aanlegsteigers aan beide kanten van de Voornse sluis verwijderen Dit is noodzakelijk omdat ze niet meer voldoen aan de veiligheidseisen De werkzaamheden duren circa twee weken De sluis blijft wel bereikbaar via een ponton aan de buitenkant zijde Oude Maas van de sluis De Voornse sluis verbindt de Oude Maas met het voedingskanaal en het Brielse Meer De werkzaamheden maken onderdeel uit van de totale renovatie van de Voornse sluis die in 2014 wordt uitgevoerd Zie ook Bedieningstijden Voornse Sluis en Zoetwaterkanaalbrug Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/02/waterschap-verwijdert-steigers-voornse-sluis.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Regels voor beregenen
  per uur wordt onttrokken aan de watergang Onttrekking van minder dan 20 m3 h 0 33 m3 min hiervoor is geen meldplicht of vergunning noodzakelijk Onttrekking van 20 tot 300 m3 h 0 33 5 m3 min verplicht melden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de onttrekking via het Waterschapsloket tel 0900 2005005 of e mail 2005005 wshd nl Wat moet u melden naam adres en teelfoonnummer van meldingsplichtige aannemer en of uitvoerder het adres of de locatie waar de activiteiten plaatsvinden aanvang einde en duur van de activiteiten omschrijving van de activiteiten en wijze van uitvoering een situatietekening op een goed leesbare schaal waarop duidelijk is aangegeven locatie constructie en afmetingen van de lozings onttrekkingsvoorziening legenda en noordpijl Onttrekking van meer dan 300 m3 h 5 m3 min hiervoor is een vergunning van het bestuur van het waterschap nodig De hierboven beschreven regels gelden voor de onttrekkingen die incidenteel zijn en plaatsvinden via een leidingwerk hieronder verstaan we beregeningen Er is geen sprake van ontwatering zoals dat gebeurt via drains of een drainagestelsel Wat is de reden voor deze regels Het waterschap streeft ernaar om de waterpeilen in sloten en singels op hoogte te houden daarom wil Hollandse Delta weten hoeveel water er onttrokken wordt Hierdoor kunnen tijdig maatregelen getroffen worden om er voor te zorgen dat er voldoende water beschikbaar is Voor hoofdwatergangen heeft het waterschap een zorgplicht Voor alle andere watergangen een inspanningsverplichting Met name in perioden van droogte kan er spanning ontstaan tussen de hoeveelheid water in sloten en de hoeveelheid water die onttrokken wordt voor het beregenen van gewassen Het waterschap streeft ernaar zo lang mogelijk water beschikbaar te hebben voor alle partijen die water vragen Wanneer de beschikbare hoeveelheid water dit niet meer toelaat kunnen beregeningsverboden worden ingesteld Als dit het geval is staat

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/agrariers/regels-voor-beregenen-en-het-onttrekken-van-water-uit-watergangen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen 2012
  algemene informatie te vinden over de opzet van het meetnet en de indeling van stoffen op basis van voorkomen en normoverschrijdingen De metingen worden uitgevoerd door AQUON Instituut voor wateronderzoek en advies Resultaten per locatie Op de kaart meetgegevens per locatie kunt u de meetgegevens raadplegen Alleen de binnen de sector aangetroffen stoffen worden weergegeven Meer informatie leest u in de totaallijst van de gemeten stoffen Resultaten per sector Het waterschap maakt per sector een overzicht van alle meetresultaten U leest daarin in welke periode de stoffen zijn aangetroffen en of er normoverschrijdingen zijn gemeten Ook zijn de minimale en maximale normoverschrijdingen aangegeven De resultaten per sector zijn Akkerbouw en Spruitkool 35 kB Fruitteelt 35 kB Glastuinbouw 35 kB Stedelijk gebied 35 kB Toelichting resultaten In 2012 zijn er in totaal een viertal probleemstoffen aangetroffen Lees de toelichting op de meetresultaten 2012 hier Informatie over het meetnet Meer informatie over het meetnet en handige links vindt u op de pagina informatie meetnet gewasbeschermingsmiddelen Contact Wilt u meer informatie of hebt u vragen Neem dan contact op met het waterschapsloket contactformulier en of telefoon 0900 2005005 10ct min Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/agrariers/meetnet-gewasbeschermingsmiddelen-2012.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Toelichting resultaten 2012
  worden veel onkruidbestrijdingsmiddelen aangetroffen bentazon glyfosaat AMPA en ethofumesaat Het in de fruitteelt veel toegepaste middel Captan is niet aangetroffen op de zeven meetpunten Het afbraakproduct van Captan tetrahydroftaalimide werd wel in meer dan de helft van de metingen aangetroffen echter ver onder de daarvoor geldende norm van 161 µg l Glastuinbouw De stoffen teflubenzuron Nomolt en carbendazim Topsin zijn probleemstoffen binnen de glastuinbouw Met name carbendazim wordt veel teruggevonden in het oppervlaktewater 23 van de 28 metingen bevatten carbendazim Naast de twee probleemstoffen zijn de stoffen abamectine en spinosad Tracer Conserve allebei eenmaal aangetroffen beide normoverschrijdend Ook binnen de glastuinbouw wordt met name het onkruidbestrijdingsmiddel Roundup glyfosaat AMPA veel aangetroffen Daarnaast valt op dat het insectenbestrijdingsmiddel pirimicarb Pirimor en het schimmelbestrijdingsmiddel propamocarb Infinito Previcur energy in meer dan de helft van de metingen wordt aangetroffen Stedelijk Binnen het stedelijk meetnet wordt om het jaar gerouleerd tussen respectievelijk meetpunten in Rozenburg en Spijkenisse en meetpunten in Barendrecht en Ridderkerk In 2012 zijn de metingen verricht in de laatste twee plaatsen Binnen het stedelijk meetnet zijn de afgelopen jaren geen stoffen als probleemstof aangemerkt In 2012 is alleen de stof dichloorvos Lurectron Nevelautomaat Roxasect Mottencassette bij één van de in totaal 56 metingen normoverschrijdend aangetroffen Verder worden ook binnen stedelijk gebied in veel gevallen onkruidbestrijdingsmiddelen aangetroffen in oppervlaktewater maar ook slakkenkorrels metaldehyde Probleemstoffen 2012 Probleemstoffen 2010 2012 Sector 2010 2011 2012 Akkerbouw ETU azoxystrobine carbendazim metribuzin abamectine carbendazim imidacloprid metribuzin imidacloprid carbendazim Fruitteelt cyprodinil imidacloprid pirimicarb flonicamid ETU ETU Glastuinbouw cyprodinil abamectine ETU teflubenzuron carbendazim Stedelijk Imidacloprid Het insecticide imidacloprid is een zogenaamde neonicotinoïde en is de afgelopen jaren regelmatig normoverschrijdend aangetroffen Imidacloprid is de werkzame stof in onder andere de middelen Admire en Gaucho Het middel is in diverse teelten toegelaten Dit jaar is imidacloprid als probleemstof aangetroffen binnen de sector akkerbouw In het verleden zijn er met name normoverschrijdingen gemeten binnen de glastuinbouwsector Het gebruik van imidacloprid is omstreden omdat het de afgelopen jaren in verband is gebracht met bijensterfte Daarnaast is er door de Tweede Kamer in 2011 een onderzoek ingesteld naar de gevolgen van de normoverschrijdingen in oppervlaktewater voor de volksgezondheid Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM heeft de conclusie getrokken dat er bij de gemeten concentraties in oppervlaktewater geen risico voor de mens is De gebruiksvoorschriften zijn het afgelopen jaar wel door het College voor de toetsing van gewasbeschermingsmiddelen en biociden Ctgb aangescherpt Carbendazim Het schimmelbestrijdingsmiddel carbendazim is al jaren een probleemstof Gebruik van de werkzame stof carbendazim is vanaf 2007 niet meer toegestaan maar als afbraakproduct van thiofanaat methyl wordt het nog wel veelvuldig aangetroffen Thiofanaat methyl is de werkzame stof in het middel Topsin M ultra Dit middel en heeft een toepassing bij de behandeling van o a pootaardappelen wintertarwe bloemisterijgewassen en dompelbehandeling van bloembollen Dit jaar werd binnen de sector glastuinbouw de stof bij 23 van de 28 metingen aangetroffen ETU ETU of Ethyleenthioureum Maneb Mancozeb is de afgelopen jaren telkens aangetroffen als probleemstof De werkzame stoffen zijn schimmelbestrijdingsmiddelen en worden binnen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/agrariers/toelichting-resultaten-2012.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Themabijeenkomst
  en na de pauze kijken we naar de toekomst Er worden twee bijeenkomsten georganiseerd Over Goeree Overflakkee op 15 mei De Grutterswei Willemstraat 14 3255 BS Oude Tonge Over Voorne Putten op 19 mei Carlton Oasis Curieweg 1 3208 KJ Spijkenisse Programma 18 30 19 00 uur Inloop met koffie thee 19 00 19 10 uur Welkom en uitleg programma door heemraad Bert Schelling 19 10 19 20 uur Terugkoppeling over LTO input in rapport evaluatie wateroverlast door Ad Vermeulen 19 20 20 00 uur Bespreken evaluatiepunten per gebied via de methode positiewissel 20 00 20 30 uur Pauze 20 30 21 30 uur Interactieve sessie over mogelijkheden en acties op basis van de KNMI alarm kleurcodes 21 30 22 00 uur Borrel Ter voorbereiding verwijzen wij u naar het evaluatierapport Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website www wshd nl Organisatie Organisatie en bestuur Bestuur College van dijkgraaf

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common-nlm/agrariers/themabijeenkomst.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - aanvraagformulier excursie
  vullen De excursies worden aangeboden op maandag dinsdag donderdag en vrijdagmorgen Let er op dat u zelf uw klas als hij uit meer dan 20 leerlingen bestaat opgeeft als twee groepen Uit veiligheidsoverwegingen worden er alleen groepen van 20 personen op de rwzi toegelaten De rondleidingen kunnen wel aansluitend gegeven worden Heeft u vragen over onze excursies bel dan naar 088 9743000 Plaats uw verzoek minimaal een maand van te voren De volgende gegevens heeft het waterschap van u nodig voor een vlotte afhandeling E mail Organisatie Naam contactpersoon Adres Postcode Plaats Telefoon Basisonderwijs groep 6 groep 7 groep 8 Voortgezet onderwijs klas Interessegebied waterschap algemeen techniek biologie scheikunde aardrijkskunde Anders nl Aantal personen Aantal personen voor de rondleiding max 20 Voorkeursdatum Alternatieve datum 1 Alternatieve datum 2 Voorkeurstijd Voorkeurstijd en een alternatief tijdstip Locatie Hieronder kunt u uw voorkeurslocatie en een alternatieve locatie opgegeven Regio Goeree Overflakkee Den Bommel rwzi Goedereede rwzi Middelharnis rwzi Ooltgensplaat rwzi Oude Tonge rwzi Regio Hoeksche Waard Oud Beijerland rwzi Strijen rwzi Regio IJsselmonde Barendrecht rwzi Ridderkerk rwzi Rotterdam Hoogvliet rwzi Zwijndrecht rwzi Regio Voorne Putten Hellevoetsluis rwzi Rozenburg rwzi Spijkenisse Allemanspolder rwzi Oostvoorne rwzi Controlevraag Hieronder is een Saptcha veld opgenomen om misbruik

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/leren/aanvraagformulier-excursie-basis--en-voortgezet-onderwijs.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Herdenking watersnoodramp 1953
  ontwikkeld om in de klas te gebruiken Lesbrief Watersnoodramp 1953 In de Lesbrief Watersnoodramp 1953 pdf 703 kB ligt de nadruk op het voorkomen van een watersnoodramp in de toekomst en de rol van het waterschap Bijvoorbeeld het versterken van de dijken in ons gebied De lesbrief kunt u digitaal gebruiken In 2013 was het 60 jaar geleden dat de Ramp plaatsvond Wij hebben toen een verhalenwedstrijd uitgeschreven Dit zijn de winnende inzendingen Floortje Wielhouwer 9 jaar Sommelsdijk pdf 300 kB Faritsa van den Ende 12 jaar Dordrecht pdf 72 kB Esther Timm Myrthe van Meppelen Scheppink 11 jaar Barendrecht pdf 64 kB Deze leerlingen hebben met hun groep het baggermuseum in Sliedrecht bezocht Dit jaar is er geen verhalenwedstrijd Videofilm Overleven met water Een videofilm met drie ooggetuigen uit ons gebied vormt een goede introductie op de les over de watersnoodramp van 1953 De film is deels opgenomen in een bestaande Noorse noodwoning en bevat onder andere authentieke beelden van de ramp Videofilm Overleven met water Duur 14 minuten Bouwplaat Noorse noodwoning In 1953 hebben de overstroomde gebieden internaionale hulp gekregen Uit Scandinavië kwamen houten noodwoningen Op verschillende plaatsen in ons werkgebied zijn deze houten huizen nog steeds bewoond Deze bouwplaat kunt u afdrukken op stevig papier Bouwplaat Noorse woning A3 formaat 1pdf 340 kB 60 jaar later In 2013 was het 60 jaar geleden dat de Ramp plaatsvond Alle herdenkingsactiviteiten waar Hollandse Delta in dat jaar bij betrokken was staan hier Informatiepagina van waterschap Hollandse Delta pdf 517 kB Ook het voltallige bestuur van het jeugdwaterschap bezocht toen ons werkgebied VIDEO werkbezoek jeugdwaterschapsbestuur op 1 februari 2013 Meer educatief materiaal van waterschap Hollandse Delta staat op de pagina Leren over Water Aanvullend les materiaal wshd lesbrief dijken opdrachten leerlingen PDF 406 kB herdenkingskrant watersnood 1953 hoeksche waard PDF

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/common/leren/herdenking-watersnoodramp-1953.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive