archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Sloten en Veenweg in Ooltgensplaat weer open
  de waterdoorstroming weer herstelt Verdere maatregelen zijn niet nodig Ook de Veenweg is weer open 25 juni 2015 De resultaten van de bodemmonsters en de watermonsters van het hoofdwatersysteem zijn bekend De waterkwaliteit van deze sloten is in orde Dit betekent dat een aantal afdammingen verwijderd zijn en dat de stuw naar het natuurgebied weer op normaal niveau staat en de watervoorziening voor het gebied weer op orde is De grond en het water in de afgedamde wegsloot naast de Veenweg is vervuild Deze sloot blijft dus nog afgedamd Vervolgonderzoek moet duidelijkheid geven over de mate van verontreiniging en wijze van opruimen De gemeente gaat as vrijdag de grond naast de sloot schoonmaken Daarna kan het waterschap het water van de afgedamde wegsloot naast de Veenweg schoonmaken Dit wordt volgende week gedaan De Veenweg blijft voorlopig nog afgesloten Bericht 23 juni Opruimen XTC afval in Ooltgensplaat Oorzaak van de dode vissen was een illegale lozing van xtc afval de week ervoor Alhoewel het illegale afvalmateriaal direct is opgeruimd bleken de vaten gelekt te hebben en zijn er honderden liters van het afval geloosd op de grond Dit is de bodem ingestroomd Na de regen van dit weekend is het afval ook in de aangrenzende sloten gestroomd Veenweg afgesloten Het waterschap heeft de dode vissen maandagavond direct laten opruimen en de sloten afgedamd zodat het vuile water niet verder kan stromen Door het omhoog zetten van een stuw kan het vieze water ook niet het nabijgelegen natuurgebied bereiken Omdat het XTC afval dampen afgeeft die prikkelende luchtwegen kunnen veroorzaken is de Veenweg afgesloten De weg blijft deze hele week afgesloten voor verkeer Gezien de beregeningsvraag in het gebied is ook direct gekeken naar de mogelijke gevolgen voor de wateraanvoer Omdat het gaat om een wegsloot heeft het afdammen geen gevolgen voor

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/opruimen-xtc-afval-in-ooltgensplaat.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Kinderen praten over waterbewustzijn
  Oktober September Augustus Juli Juni Muskus en beverratten Tour de Delta fietstocht over Deltawerken Collegebesluiten 9 juni 2015 Zeedijkbewoners bezoeken Ammerstol Spetterende opening nieuw Aquarama Opknappen deuren Voornse Sluis Voldoende water voor beregening Waterkwaliteit verbetert door Blauwe Verbinding VV 25 juni 2015 Sloten en Veenweg Ooltgensplaat weer open Kinderen praten over waterbewustzijn Alert op blauwalg en drab in Oostvoornse Meer Wandelen varen of fietsen langs of op de Blauwe Verbinding Besluiten Verenigde Vergadering 25 juni 2015 Collegebesluiten 30 juni 2015 Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Juni Kinderen praten over waterbewustzijn Kinderen praten over waterbewustzijn Op maandag 22 juni bezochten 60 kinderen en prinses Laurentien van Oranje de Unie van Waterschappen in Den Haag De kinderen presenteerden ideeën om het waterbewustzijn van Nederlanders te vergroten Deelnemers van de dialoog over waterbewustzijn Kinderen Water is bijzonder niet alle landen hebben water Met water kun je spelen je kunt erop surfen maar water kan ook gevaarlijk zijn Door opwarming van de aarde smelt het ijs daardoor hebben we meer water en overstromingen De Unie van Waterschappen reageerde enthousiast op het idee van een digitaal verkeersbord met de positie onder NAP en op het idee om alle huishoudens in Nederland te voorzien van een pieper die afgaat bij hoogwater De Unie van Waterschappen gaat nu onderzoeken hoe de waterschappen met deze inspirerende plannen aan de slag kunnen zodat straks heel Nederland weet wat hoogwater in de eigen omgeving betekent en wat je moet doen als het zover komt De bijeenkomst is een initiatief van de Missing Chapter Foundation waarvan Laurentien van Oranje directeur is De Missing Chapter Foundation brengt besluitvormers kinderen jongeren en jonge professionals bij elkaar om ideeën uit te wisselen over maatschappelijke en sociaaleconomische onderwerpen Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/kinderen-praten-over-waterbewustzijn.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Alert op blauwalg en drab in Oostvoornse Meer
  In de zomer van 2014 spoelde er op de stranden van het Oostvoornse Meer een stinkende drab aan Deze drab bestond uit blauwalgen en rottende plantenresten Ook dit jaar lijkt er weer blauwalg op de bodem aanwezig te zijn Gemeente Westvoorne Recreatieschap Voorne Putten Rozenburg en waterschap Hollandse Delta staan klaar om acties te nemen om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken Steigers in Oostvoornse Meer Aan de blauwalgengroei op de bodem van het Oostvoornse Meer is op dit moment helaas niet veel te doen De gemeente het recreatieschap en het waterschap hebben afgesproken dat zij de komende maanden meerdere malen per week langs gaan bij het Oostvoornse Meer om de situatie in de gaten te houden Zodra op de stranden plantenresten met blauwalg en drab worden gevonden wordt dit opgeruimd Drab in het water wordt verwijderd via dezelfde methode als vorig jaar door het water op te zuigen en de drab er uit te filteren Hiermee proberen de organisaties de overlast zoveel mogelijk te beperken De coördinatie voor deze acties ligt bij het recreatieschap Kwaliteitsimpuls Afgelopen jaren is het water in het Oostvoornse Meer zouter gemaakt vanuit het project Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer Dit betekent dat planten en dieren in het meer zich geleidelijk aanpassen aan de nieuwe situatie Vorig jaar ontstond tegen de verwachting in op de bodem van het meer een overvloed aan blauwalgen Normaal gesproken groeit blauwalg niet in zouter water Uit onderzoek bleek echter dat het hier waarschijnlijk gaat om een soort die wel in zouter water kan leven en voortplanten Monitoring De drie partijen hebben afgesproken dat de natuur eerst een aantal jaren de kans krijgt om weer in balans te komen Dit betekent dat er voorlopig niet actief maatregelen genomen worden tegen de blauwalg Ondertussen gaat het waterschap de blauwalgbloei monitoren en onderzoek

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/alert-op-blauwalg-en-drab-in-oostvoornse-meer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Wandelen, varen of fietsen langs of op de Blauwe Verbinding
  juni 2015 Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Juni Wandelen varen of fietsen langs of op de Blauwe Verbinding Wandelen varen of fietsen langs of op de Blauwe Verbinding 25 juni 2015 Ga deze zomer eens op ontdekking langs of op de Blauwe Verbinding met wandel fiets en een kano route Varen langs Pendrechtse Molen in Rottedam Kort of lang De wandelingen in het Zuiderpark de Zuidpolder het Zuidelijk Randpark en langs de Koedood polder Buijtenland zijn tussen de 5 en 9 kilometer Elke route is in een gebied met zijn eigen karakter De één in een park aan de rand van de stad de ander in een struingebied langs een riviertje of door de polder De fietsroute over dijken langs water en weilanden en door groene stadsparken heeft een lengte van 37 kilometer De kanoroute over de Blauwe Verbinding zelf is nu nog opgesplitst in twee delen Als de Blauwe Verbinding klaar is is de totale bevaarbare route 15 kilometer lang Abellife route app De routes zijn opgenomen in de gratis te downloaden app via http www abellife nl nl Over Abel Voor de routes betaal je een klein bedrag Als je een route eenmaal gedownload hebt kun je de route off line gebruiken Tijdens het fietsen wandelen of kanoën krijg je een geluidssignaal als je links of rechts moet gaan Daarnaast krijg je tijdens de route informatie over tal van zaken die je onderweg tegenkomt Naast de routes van de Blauwe Verbinding verschijnen binnenkort nog zes routes op het eiland IJsselmonde Blauwe Verbinding De Blauwe Verbinding is een bijzondere waterverbinding tussen het Rotterdamse Zuiderpark en de Barendrechtse Zuidpolder Het gaat om een recreatief bevaarbare route die ook zorgt voor schoon zoet water vanuit de Oude Maas voor de gebieden

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/wandelenvaren-of-fietsen-langs-of-op-de-blauwe-verbinding.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten Verenigde Vergadering 25 juni 2015
  toelichting op de besluiten die de Verenigde Vergadering het algemeen bestuur van het waterschap op 25 juni 2015 heeft genomen Gemeenschappelijke regelingen GR Via gemeenschappelijke regelingen kunnen bepaalde taken en bevoegdheden centraal uitgevoerd worden Hollandse Delta maakt deel uit van verschillende GR s De ontwerpbegrotingen van deze GR s worden aan de deelnemers van de GR toegezonden om een eventuele zienswijzen kenbaar te maken In de Verenigde Vergadering van 25 juni zijn de ontwerpbegrotingen van de volgende GR s aan de orde geweest Slibwerverwerking 2009 Groenbeheer Hoeksche Waard Het Waterschapshuis Aquon Streekarchief Voorne Putten en Rozenburg Kaders Kostentoedelingsverordening 2016 Waterschap Hollandse Delta zorgt voor schoon en voldoende water en voor veilige dijken en wegen op de Zuid Hollandse eilanden De kosten die worden gemaakt voor de watersysteemtaak en de wegentaak worden via een kostentoedeling toegewezen aan verschillende categorieën In de Waterschapswet is vastgelegd dat deze kostentoedeling elke vijf jaar opnieuw moet worden vastgesteld De Verenigde Vergadering heeft de kaders voor de kostentoedeling 2016 vastgesteld Op basis van deze kaders zal het college van Dijkgraaf en Heemraden binnenkort de nieuwe Kostentoedelingsverordening 2016 in ontwerp vaststellen en ter inzage leggen Jaarstukken 2014 De Verenigde Vergadering heeft de jaarstukken over 2014 vastgesteld De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening In het jaarverslag wordt ingegaan op het gevoerde beleid de gerealiseerde doelstellingen en de geleverde prestaties in het verslagjaar Met de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde financieel beheer en de omvang van het vermogen Benoeming leden Awb hoor en adviescommissie Het waterschap kent een formele regeling om klachten te behandelen Op basis van deze regeling is een commissie ingesteld om beslissingen op ingebrachte bezwaren voor te bereiden Zo kan de commissie bijvoorbeeld belangstellenden horen en advies over de afhandeling van het bezwaar aan het bestuur uitbrengen Deze commissie is verdeeld

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/besluiten-verenigde-vergadering-25-juni-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum
  Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 2015 December November Oktober September Augustus Juli Juni Muskus en beverratten Tour de Delta fietstocht over Deltawerken Collegebesluiten 9 juni 2015 Zeedijkbewoners bezoeken Ammerstol Spetterende opening nieuw Aquarama Opknappen deuren Voornse Sluis Voldoende water voor beregening Waterkwaliteit verbetert door Blauwe Verbinding VV 25 juni 2015 Sloten en Veenweg Ooltgensplaat weer open Kinderen praten over waterbewustzijn Alert op blauwalg en drab in Oostvoornse Meer Wandelen varen of fietsen langs of op de Blauwe Verbinding Besluiten Verenigde Vergadering 25 juni 2015 Collegebesluiten 30 juni 2015 Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum Mei April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Juni Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum Middeleeuwse duiker in nieuw Biesbosch Museum 29 juni 2015 Na een intensieve verbouwing is het Biesbosch Museum in Werkendam weer open voor het publiek historische duiker In het volledig vernieuwde museum wordt naast aandacht voor het nieuwe waterbeheer in de Biesbosch ook het verhaal verteld van de geschiedenis van dit waterrijke gebied onder de rook van Dordrecht Zo is er een historische duiker te zien als voorbeeld van hoe in de late middeleeuwen het waterbeheer ook al alle aandacht van de bewoners vroeg om met droge voeten in dit gebied te kunnen leven en werken Ten zuiden van het Eiland van Dordrecht is de uitgeholde boomstam in de bodem gevonden De duiker deed volgens de archeologen dienst als waterverbinding tussen de rivier de Dubbel en een achter de rivierdijk liggende sloot De duiker is opgegraven tijdens een archeologisch onderzoek in 2006 2007 De gemeente Dordrecht en waterschap Hollandse Delta namen de restauratie voor hun rekening en nu is de duiker na bijna zes eeuwen te zien in het Biesbosch Museum Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/06/middeleeuwse-duiker-in-nieuw-biesbosch-museum.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Hollandse Delta tevreden over vangstresultaten muskusratten
  20 januari 2015 Versterking Oostmolendijk in Ridderkerk gereed Maarten van der Meer in finale verkiezing Jonge Ambtenaar Verenigde vergadering 29 januari 2015 muskusratten 2014 Zwemplassen profiteren van Blauwe Verbinding Besluiten Verenigde Vergadering 29 januari 2015 2014 2013 Home 2015 Januari muskusratten 2014 Hollandse Delta tevreden over vangstresultaten muskusratten 23 januari 2015 Het aantal gevangen muskusratten in het werkgebied van Hollandse Delta blijft stabiel Net als in 2013 schommelt het vangstcijfer rond de 1 000 De meeste vangsten zijn gedaan rond Hellevoetsluis Een korte gerichte actie leverde daar in een maand 134 vangsten op Muskusrattenbeheer In totaal heeft het samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer 13 757 muskusratten en 326 beverratten gevangen In 2013 was dit resp 11 198 en 115 In 2014 zijn in het gebied van waterschap Hollandse Delta 2 beverratten gevangen In 2013 waren geen beverratten gevangen De vangstcijfers hebben betrekking op het gebied van Muskusrattenbeheer Rivierenland een samenwerking tussen de waterschappen Hollandse Delta Rijn en IJssel Vallei en Veluwe en Rivierenland Instroom uit Duitsland De toename van het aantal vangsten komt voor een belangrijk deel door een hogere instroom vanuit Duitsland Dit levert extra risico op voor de veiligheid van de dijken in het grensgebied In Duitsland is de noodzaak om te bestrijden niet zo hoog als in Nederland De Duitsers bestrijden daarom op sommige plaatsen niet weinig of anders Dit geldt ook voor de beverrat Ook die wordt in Duitsland niet consequent bestreden Door toenemende overlast is men daar de bestrijding nu aan het professionaliseren De samenwerking met Duitsland krijgt steeds meer gestalte Ontpoldering Noordwaard De ontpoldering van de Noordwaard is nodig om bij hoge waterstanden meer rivierwater op een veilige manier af te voeren Door dijken gedeeltelijk af te graven ontstaan in en uitstroomopeningen Om ervoor te zorgen dat vanuit de Biesbosch niet meteen een grote populatie in de

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/01/hollandse-delta-tevreden-over-vangstresultaten-muskusratten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Haal uw bootje tijdig weg!
  Strijen overdag afgesloten Vissen en waterplanten op IJsselmonde Aanslagen waterschapsbelasting Studenten te gast bij dijkpost Albrandswaard Kanotocht op Tweede Pinksterdag Besluiten Verenigde Vergadering 21 mei 2015 Duikers vervangen in Barendrecht Lindeweg te Zwijndrecht tijdelijk afgesloten Collegebesluiten 26 mei 2015 Feestelijke opening vernieuwd Aquarama April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Mei Haal uw bootje tijdig weg Haal uw bootje tijdig weg 28 mei 2015 Het Waaltje wordt al een aantal jaar ontsierd door de verschillende wrak bootjes die in het water of op de kant wal liggen Gemeentes en waterschap gaan samen de wrakbootje verwijderen Dit is beter voor de waterkwaliteit en het verbetert het aanzicht van de openbare ruimte Gezonken boot in de Waal Hollandse Delta Bootjes in goede staat mogen in het Waaltje aangemeerd liggen als ze goed zijn afgedekt Op de kade van het Waaltje en in de zijtakken ervan mogen geen bootjes liggen Die ontsieren het aanzien van de Waal Bootjes op de kade beschadigen het gazon In de Waal Heeft u een bootje liggen in de Waal beoordeel dan de staat van uw bootje Gebruikt u het niet meer of kunt u het niet meer gebruiken haal uw bootje dan zo snel mogelijk weg Doe dit vóór maandag 6 juli Vanaf deze datum haalt het waterschap deze bootjes weg De kosten hiervan worden op de eigenaar verhaald Op de kade Heeft u een bootje liggen op de kade haal dat dan zo snel mogelijk weg De staat van uw bootje maakt in dit geval niet uit Tussen 6 10 juli verwijdert de gemeente de bootjes die op de kade liggen Ook hiervoor geldt dat de kosten hiervan op de eigenaar worden verhaald Uiteraard geldt bovenstaand alleen voor de gebieden die in eigendom zijn van de gemeente en het waterschap en niet als het gaat

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/haal-uw-bootje-tijdig-weg.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •