archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Waterschap houdt mollenpopulatie onder controle
  aan dijken Collegebesluiten 12 mei 2015 Waterschappen starten controles vaarwegen Versterking Gorsdijk en Simonsdijkje Dijkversterkingen langs het Spui Werkzaamheden verlengde fietspad Hoekseweg afgerond Controle bij glastuinbouwbedrijven Waleweg Strijen overdag afgesloten Vissen en waterplanten op IJsselmonde Aanslagen waterschapsbelasting Studenten te gast bij dijkpost Albrandswaard Kanotocht op Tweede Pinksterdag Besluiten Verenigde Vergadering 21 mei 2015 Duikers vervangen in Barendrecht Lindeweg te Zwijndrecht tijdelijk afgesloten Collegebesluiten 26 mei 2015 Feestelijke opening vernieuwd Aquarama April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Mei Waterschap houdt mollenpopulatie onder controle Waterschap houdt mollenpopulatie onder controle 6 mei 2015 Het afgelopen half jaar heeft Hollandse Delta alle waterkerende dijken gecontroleerd op mollen De gemiddelde vangst was 9 mollen per kilometer dijk Waarschuwingsbord voor mollenvangst Hollandse Delta De gangenstelsels en holen van mollen konijnen en ratten tasten de veiligheid van de dijken aan Een mol kan gangen graven met een snelheid van 12 tot 15 meter per uur In een heel jaar kan een mol ruim 3000 kilo aarde omhoog drukken Het waterschap wil via de bestrijding van deze gravers hun populaties op een aanvaardbaar niveau houden Ook de kale plekken van molshopen kunnen de dijk verzwakken Daarom plaatsen deskundigen elk jaar speciale mollenklemmen in de gangenstelsels Dat

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/waterschap-houdt-mollenpopulatie-onder-controle.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Weinig winterschade aan dijken
  2015 Feestelijke opening vernieuwd Aquarama April Maart Februari Januari 2014 2013 2015 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei Zwemwater app Haal uw bootje tijdig weg Waterschap houdt mollenpopulatie onder controle Weinig winterschade aan dijken Collegebesluiten 12 mei 2015 Waterschappen starten controles vaarwegen Versterking Gorsdijk en Simonsdijkje Dijkversterkingen langs het Spui Werkzaamheden verlengde fietspad Hoekseweg afgerond Controle bij glastuinbouwbedrijven Waleweg Strijen overdag afgesloten Vissen en waterplanten op IJsselmonde Aanslagen waterschapsbelasting Studenten te gast bij dijkpost Albrandswaard Kanotocht op Tweede Pinksterdag Besluiten Verenigde Vergadering 21 mei 2015 Duikers vervangen in Barendrecht Lindeweg te Zwijndrecht tijdelijk afgesloten Collegebesluiten 26 mei 2015 Feestelijke opening vernieuwd Aquarama April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Mei Weinig winterschade aan dijken Weinig winterschade aan dijken 7 mei 2015 De dijken op de Zuid Hollandse eilanden hebben weinig schade geleden in de winter Dit blijkt uit de jaarlijkse inspectie van Hollandse Delta Inspectie van de dijk Hollandse Delta Inspectie van de dijk Hollandse Delta Medewerkers van het waterschap hebben de 350 kilometer waterkerende dijken geïnspecteerd Dit jaar zijn de stenen aan de vloedlijn van de dijken extra gecontroleerd Er is ook gekeken naar de staat van het asfalt de afrasteringen en de grasmat Alle uit te voeren reparaties noteren we op onze tablet zegt werkvoorbereider Henk van der Kaa De GPS coördinaten worden ook meteen vastgelegd We kunnen de reparaties dan efficiënter uitvoeren Het herstel gebeurt in de komende maanden waardoor de dijken voor de komende herfst en winter weer optimaal in orde zijn Bij de inspectie is gelet op onder andere gaten in de dijk steen bekleding die beschadigd is scheuren in het asfalt en kapotte afrasteringen Deze zaken kunnen een dijk namelijk minder veilig maken Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/weinig-winterschade-aan-dijken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 12 mei 2015
  van het waterschap de voorbereiding van alles wat aan de verenigde vergadering VV ter overweging en of besluitvorming wordt voorgelegd en de uitvoering van de besluiten van de verenigde vergadering D H hebben op 12 mei 2015 onder meer het volgende besloten Gemaal De Eendragt Korendijk Ontwerp peilbesluit De Eendragt gemeente Korendijk D H hebben het peilbesluit De Eendragt in ontwerp vastgesteld Het ontwerp peilbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen binnnenkort gedurende zes weken ter inzage In deze periode kunnen zienswijzen op het ontwerp peilbesluit aan het waterschap kenbaar worden gemaakt Vervolgens wordt het peilbesluit ter vaststelling aangeboden aan de VV het algemeen bestuur van het waterschap D H hebben ook besloten om een bedrag van 211 000 op te nemen in de programmabegroting 2016 2020 voor de effectuering van het peilbesluit Deze programmabegroting wordt behandeld in de VV van november van dit jaar Verlenging projectduur Kreken Kweken De gemeenten van Voorne Putten waterschap Hollandse Delta en de voormalige stadsregio Rotterdam nemen deel aan het project Kreken Kweken Doel van het project is voormalige kreken te herstellen op Voorne Putten Het waterschap heeft belang bij de samenwerking om kreekherstel te benutten voor het oplossen van een NBW opgave of een KRW opgave Voor het project is een subsidie beschikbaar gesteld door provincie Zuid Holland en Stadsregio Rotterdam De subsidiebeschikking van de Provincie Zuid Holland loopt echter eind 2016 af De provincie moet dan ook worden verzocht akkoord te gaan met een verlenging van de projectduur met twee jaar Dit kan alleen na bestuurlijke goedkeuring van de samenwerkingspartners waaronder het waterschap D H hebben besloten de gemeente Hellevoetsluis projectleiding en penvoering toestemming te verlenen de provincie te vezoeken de projectduur te verlengen tot eind 2018 Kreekherstel Zuidlandse Zoom en Vliegerwetering Beide deel projecten zijn onderdeel van bovengenoemd project Kreken Kweken Naast berging van water en natuurontwikkeling wordt gezocht naar mogelijkheden om dit herstel te combineren met de ontwikkeling van andere functies zoals recreatie en landelijk wonen Het waterschap realiseert met het project kreekherstel Zuidlandse Zoom op een voordelige wijze de NBW en KRW opgave op Voorne Putten omdat het project conform de afspraken binnen Kreken Kweken geheel gesubsidieerd wordt Beide deelprojecten geven deels ook invulling aan de opgave verbetering waterkwaliteit op Voorne Putten D H hebben voor de realisatie van het deel project Kreekherstel Zuidlandse Zoom en deel project Vliegerwetering respectievelijk 112 000 en 167 500 beschikbaar gesteld De werkelijk gemaakte kosten worden achteraf verrekend met het programma Kreken Kweken Verleggen effluentleiding Numansdorp In de Programmabegroting 2015 2019 is een projectinvestering opgenomen voor het verleggen van de effluentleiding Numansdorp Verlegging van de effluentleiding is deels noodzakelijk als gevolg van het dijkversterkingsproject Hoeksche Waard Zuid HWZ en deels omdat de levensduur van de leiding bereikt is In afwachting van het dijkversterkingsproject is eerder al een deel van de leiding vervangen Nu wordt gelijktijdig met de aanpassing van de leiding in het kader van de dijkversterking ook het resterende deel vervangen D H hebben hiervoor 290 000 beschikbaar gesteld Voorbereiding bestuursvergaderingen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/collegebesluiten-12-mei-2015.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Waterschappen starten controles vaarwegen
  waterschap Hollandse Delta vanaf dit weekend met het toezicht op het naleven van de vaarregels en veiligheid op onder andere de Korne de Linge Gekanaliseerde Linge Kanaal van Steenenhoek de Binnenbedijkte Maas het Waaltje en op de wateren in de Alblasserwaard Zo worden overlast en ongelukken op deze vaarwegen tot een minimum beperkt en kunnen recreanten onbezorgd genieten in op en bij het water In het vaarseizoen worden de genoemde wateren druk bezocht Daarom is het belangrijk dat watersporters en recreanten de eigen veiligheid en die van anderen in acht nemen Hiervoor zijn regels opgesteld waar waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland in nauwe samenwerking met politie gemeenten Rijkswaterstaat Inspectie Leefomgeving en Transport watersportverenigingen en jachthavens op toezien Wie veiligheid in het geding brengt en of overlast veroorzaakt riskeert een fikse boete Boete te hard varen Handhavers van de waterschappen treden onder andere op tegen te hard varen Dit jaar wordt hierbij voor het eerst gebruik gemaakt van laserapparatuur Te hard varen veroorzaakt veel golfslag Oevers kunnen hierdoor beschadigen Ook levert dit geluidsoverlast op voor omwonenden Brug springen verboden Dit jaar wordt ook weer extra gelet op brugspringers Hoewel van een brug in het water springen leuk en spannend kan zijn is dit niet zonder risico s voor zowel springers als andere waterrecreanten Van bruggen springen is daarom verboden Vergunningplicht vervallen Sinds 1 januari 2015 is de vergunningplicht voor het varen met een door een motor aangedreven vaartuig in de vaarwateren van de Alblasserwaard afgeschaft De verplichting om een vaarbewijs te hebben staat los van het afschaffen van de vergunningplicht Voor de daarvoor aangewezen vaartuigen blijft een vaarbewijs verplicht Varen met een door een motor aangedreven vaartuig op niet vaarwateren is daarin tegen sinds 1 januari 2015 specifiek verboden Vaarwegbeheer taak waterschappen Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland zijn vaarwegbeheerder

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/waterschappen-starten-controles-vaarwegen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Versterking Gorsdijk en Simonsdijkje van start
  Gorsdijk en het Simonsdijkje in de gemeente Binnenmaas De versterking is nodig omdat de dijken niet meer voldoen aan de veiligheidsnormen Eind mei start Ooms Construction bv in opdracht van het waterschap met de werkzaamheden Begin 2017 wordt de versterking afgerond Simonsdijkje Traject dijkversterking Simonsdijkje bij Puttershoek Langs de Gorsdijk worden deze zomer een gas en rioolpersleiding verlegd Vanaf oktober start de dijkversterking met het dempen van de dijksloten In het voorjaar van 2016 wordt verder gegaan met het binnendijks versterken van de dijk door het aanbrengen van een berm Verder wordt zowel binnendijks buitendijks en als op de kruin de dijkbekleding vervangen Op het traject Simonsdijkje wordt in het voorjaar van 2016 eerst de gasleiding verlegd waarna ook hier de dijkversterkingswerkzaamhede verder gaan Ook dit deel van de dijk wordt versterkt met een brede steunberm en nieuwe dijkbekleding Weinig overlast De aannemer en het waterschap proberen overlast voor omwonenden en inwoners van s Gravendeel en Puttershoek zoveel mogelijk te voorkomen Daarom zal de aanvoer van materiaal via het water gaan en niet door de dorpskernen van Puttershoek en s Gravendeel Omdat in 2016 de werkzaamheden aan de dijken zelf zullen plaats vinden zal in die periode wel een tijdelijke omleidingsroute worden ingesteld verkeer kan in deze periode gebruik maken van de Molendijk Hiermee wordt de veiligheid van de weggebruikers gegarandeerd en kan het werk voortgang houden Proefterp Om vooraf goed te kunnen zien wat de resultaten van de dijkversterking zullen zijn wordt eind mei 2015 een proefterp aangebracht bij de Gorsdijk De naam zegt het al een proefterp is een tijdelijke grondophoging die wordt aangebracht om inzicht te krijgen in de zetting van de ondergrond ten gevolge van de werkelijke versterking De proefterp geeft geen beperkingen voor het verkeer langs de Gorsdijk Tot eind 2015 fungeert de terp om

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/versterking-gorsdijk-en-simonsdijkje.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Controle bij glastuinbouwbedrijven
  Strijen overdag afgesloten Vissen en waterplanten op IJsselmonde Aanslagen waterschapsbelasting Studenten te gast bij dijkpost Albrandswaard Kanotocht op Tweede Pinksterdag Besluiten Verenigde Vergadering 21 mei 2015 Duikers vervangen in Barendrecht Lindeweg te Zwijndrecht tijdelijk afgesloten Collegebesluiten 26 mei 2015 Feestelijke opening vernieuwd Aquarama April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Mei Controle bij glastuinbouwbedrijven Controle bij glastuinbouwbedrijven 19 mei 2015 Waterschappen en omgevingsdiensten slaan handen ineen Glastuinbouw regio Rijnmond mag rekenen op efficiënte controles Al enkele jaren voeren omgevingsdienst DCMR Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit NVWA waterschap Hollandse Delta hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland samen en voor elkaar controles uit in de glastuinbouw Het toezicht op deze sector wordt slagvaardiger en efficiënter nu waterschappen en omgevingsdiensten ook op elkaars voorschriften gaan controleren Dit past ook in het landelijk streven om controle van glastuinbouwbedrijven door waterschappen en omgevingsdiensten integraal aan te pakken Uit onderzoek blijkt dat de meerderheid van de bedrijven geneigd is om de voorschriften na te leven Dit is een goede ontwikkeling en zou nog verder moeten groeien Wanneer het naleven van regels en voorschriften bij alle bedrijven de norm is kunnen de controles worden verminderd De betrokken handhavende overheden kunnen het toezicht dan beter afstemmen op het gedrag van de ondernemers In 2015 bezoeken wij via de integrale aanpak 154 bedrijven Bedrijven die niet in de selectie zitten kunnen uiteraard door de individuele controlerende instanties worden bezocht wanneer er een specifieke wetswijziging is doorgevoerd bijvoorbeeld Hier controleren we op Tijdens de controles onderzoeken we o a de technische apparatuur voldoet deze aan technische eisen en de lozingen van water op de riolering en sloot is dit toegestaan en vormen zij geen bedreiging voor de waterkwaliteit en de stookinstallaties De regels hiervoor staan in het Activiteitenbesluit Milieubeheer en de Waterwet Daarnaast kijken de handhavers

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/controle-bij-glastuinbouwbedrijven.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Waleweg Strijen overdag afgesloten
  afgesloten Collegebesluiten 26 mei 2015 Feestelijke opening vernieuwd Aquarama April Maart Februari Januari 2014 2013 2015 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei Zwemwater app Haal uw bootje tijdig weg Waterschap houdt mollenpopulatie onder controle Weinig winterschade aan dijken Collegebesluiten 12 mei 2015 Waterschappen starten controles vaarwegen Versterking Gorsdijk en Simonsdijkje Dijkversterkingen langs het Spui Werkzaamheden verlengde fietspad Hoekseweg afgerond Controle bij glastuinbouwbedrijven Waleweg Strijen overdag afgesloten Vissen en waterplanten op IJsselmonde Aanslagen waterschapsbelasting Studenten te gast bij dijkpost Albrandswaard Kanotocht op Tweede Pinksterdag Besluiten Verenigde Vergadering 21 mei 2015 Duikers vervangen in Barendrecht Lindeweg te Zwijndrecht tijdelijk afgesloten Collegebesluiten 26 mei 2015 Feestelijke opening vernieuwd Aquarama April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Mei Waleweg Strijen overdag afgesloten Waleweg Strijen overdag afgesloten 20 mei 2015 De Waleweg in Strijen is tot en met 10 juni overdag afgesloten voor alle verkeer op hulpdiensten na Waleweg Strijen Waterschap Hollandse Delta neemt deze maatregel vanwege het plaatsen van nieuwe beschoeiing om de wegberm te verstevigen De weg is op werkdagen van 07 00 tot 16 30 uur afgesloten Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/waleweg-strijen-op-werkdagen-overdag-afgesloten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Vissen en waterplanten doen het goed op IJsselmonde
  opening vernieuwd Aquarama April Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 Mei Vissen en waterplanten op IJsselmonde Vissen en waterplanten doen het goed op IJsselmonde 20 mei 2015 Op het eiland IJsselmonde is in 2014 de waterkwaliteit in verschillende wateren onderzocht Deze wateren vallen alle onder de Kader Richtlijn Water Zoetwaterspons in de Waal Hollandse Delta Hanneke Maandag Het om de Waal Hooge Nesse en Devel Oud en Nieuw Reijerwaard Koedood en Groote Duiker Deze wateren vallen alle onder de Kader Richtlijn Water In Europa zijn afspraken gemaakt om de waterkwaliteit te verbeteren Ze staan in die KRW Bijna overal goed De visstand in de Waal kan nog verbeteren door bijvoorbeeld meer riet en andere oeverplanten aan te planten langs de oevers Daarin vinden vissen beter schuil en paaiplaatsen waardoor ze zich verder kunnen ontwikkelen De waterplanten in de Koedood en Groote Duiker doen het goed zo blijkt uit het onderzoek van vorig jaar Dat komt omdat de waterplanten sinds enkele jaren minder vaak worden gemaaid en ook alleen nog maar in de middenstroken van het water Door deze rijkere en sterkere watervegetatie neemt de waterkwaliteit en visstand ook hier toe Hollandse Delta gaat dus door met deze nieuwe aanpak van het beheer van de watervegetatie Hooge Nesse en Devel scoren in het onderzoek naar de waterkwaliteit volgens de Europese afspraken KRW alle twee goed als het om de waterplanten gaat Dat geldt niet voor de Oud Nieuw Reijerwaard Daar kan nog een verbeterslag worden gemaakt door onder andere de aanleg van natuurvriendelijke oevers Daarvoor maakt het waterschap nu plannen Als rode draad uit het onderzoek in alle wateren op IJsselmonde blijkt dat de vegetatie en daarmee indirect de visstand in het water al bijna overal voldoet aan de Europese eisen van waterkwaliteit Overal op de Zuid Hollandse eilanden Hoeksche

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/05/vissen-en-planten-doen-het-goed-op-ijsselmonde.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive