archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Oude kreken op Voorne-Putten in ere hersteld
  2015 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen Dokhaven coalitie waterschap Hollandse Delta Water in Rozenburg knapt op Visatlas Zuid Holland Blauwe Verbinding dichterbij Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Verenigde Vergadering 15 april 2015 Start verlenging fietspad Hoekseweg Strijen Collegebesluiten 14 april 2015 Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 Collegebesluiten 28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 April Oude kreken Voorne Putten in ere hersteld Oude kreken op Voorne Putten in ere hersteld 1 april 2015 Op 30 maart jl ondertekenden Waterschap Hollandse Delta en enkele particuliere grondeigenaren de eerste kavelruilovereenkomst in het kader van het project Kreken Kweken Kreken kweken gemeente Hellevoetsluis Het project Kreken Kweken is een samenwerkingsproject van de gemeenten op Voorne Putten waterschap Hollandse Delta en de voormalige Stadsregio Rotterdam met als doel het in ere herstellen van de oude kreken Met de verwerving van de gronden kan in totaal 2 5 kilometer ecologische zone van gemiddeld 15 meter breed worden aangelegd en 1 km laarzenpad Ook wordt er een zogenaamde stepping stone van 0 5 hectare aangelegd Dit is een klein natuurgebiedje dat door verschillende diersoorten gebruikt kan worden als tijdelijk leefgebied wanneer zij zich verspreiden van het ene naar het andere gebied De verworven gronden bevinden zich in de gemeenten Westvoorne Brielle Hellevoetsluis en Nissewaard Kavelruil Kreken Kweken is afhankelijk van de vrijwillige medewerking van agrariërs en andere grondeigenaren De zones worden door middel van vrijwillige kavelruil en aankoop verworven Hollandse Delta wordt eigenaar van de natuurvriendelijke oevers Herstel In de afgelopen eeuwen zijn kreken vrijwel geheel verdwenen door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop Door steile oevers te verflauwen ontstaat een meer natuurlijke begroeiing en worden de kreken weer herkenbaar in het landschap Hiervan profiteren dieren en

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/oude-kreken-voorne-putten-in-ere-hersteld.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Kreupeleweg Strijen tot half mei dicht
  maart 2015 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen Dokhaven coalitie waterschap Hollandse Delta Water in Rozenburg knapt op Visatlas Zuid Holland Blauwe Verbinding dichterbij Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Verenigde Vergadering 15 april 2015 Start verlenging fietspad Hoekseweg Strijen Collegebesluiten 14 april 2015 Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 Collegebesluiten 28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 April Kreupeleweg Strijen dicht Kreupeleweg Strijen tot half mei dicht 3 april 2015 Het waterschap sluit de Kreupeleweg in Strijen af om de beschoeiingen langs de weg te herstellen De afsluiting duurt naar verwachting tot medio mei Kreupeleweg Strijen Hollandse Delta Dick Poldervaart De Kreupeleweg voldoet niet meer aan de veiligheidseisen die het waterschap aan wegen stelt Dat komt onder andere doordat de beschoeiingen zijn beschadigd Het waterschap gaat de beschoeiingen langs de weg herstellen Een goede beschoeiing is ook nodig voor een goede aan en afvoer van water in de sloten Natura 2000 Het waterschap begint pas na 1 mei met de uitvoering van de werkzaamheden vanwege de overwinteringsperiode van ganzen Daarna begint het broedseizoen Het betekent dat het waterschap controleert of er broedende vogels aanwezig zijn

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/kreupeleweg-strijen-dicht-tot-half-mei.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen op Dokhaven
  Juni Mei April Zomerpeil Samen voor de Aal Waterkwaliteit Stadspolders onderzocht Oude kreken Voorne Putten in ere hersteld Kreupeleweg Strijen dicht Collegebesluiten 31 maart 2015 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen Dokhaven coalitie waterschap Hollandse Delta Water in Rozenburg knapt op Visatlas Zuid Holland Blauwe Verbinding dichterbij Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Verenigde Vergadering 15 april 2015 Start verlenging fietspad Hoekseweg Strijen Collegebesluiten 14 april 2015 Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 Collegebesluiten 28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 April 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen Dokhaven 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen op Dokhaven 22 april 2015 Op de rioolwaterzuivering rwzi Dokhaven wordt het afvalwater van ongeveer een half miljoen Rotterdammers schoongemaakt Hiervoor is veel elektrische energie nodig Nieuwe transformatoren staan klaar Oude schakelkasten Transformatoren 2 en 4 Daarom komt er 10 000 Volt binnen bij rwzi Dokhaven Een huishouden krijgt 230 Volt binnen Het is nu tijd om de 10kV hoogspanningsverdeler te vervangen Door het waterschap worden daarom uitvoerige maatregelen genomen om dit werk veilig uit te voeren Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moet de elektriciteit worden omgeleid Een deel van de installatie wordt tijdelijk uitgezet door de transformatoren uit te zetten zodat dit deel spanningsloos wordt Door de stroom via andere transformatoren om te leiden kan het deel van de installatie dat tijdelijk buiten werking gezet was in etappes weer aangezet worden Daarna kunnen de 10kV hoogspanningsverdelers vervangen worden Als de 10kV hoogspanningsverdelers vervangen zijn moet dezelfde procedure omgedraaid weer worden uitgevoerd voor het inschakelen De werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl het zuiveren van het afvalwater gewoon doorgaat De rwzi zuivert het afvalwater van Rotterdam west zuid en een deel van het centrum De inwoners en bedrijven in het gebied zullen geen hinder ondervinden

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/10-kv-hoogspanningsverdeling-vervangen-op-dokhaven.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Brede meerderheid vormt coalitie waterschap Hollandse Delta
  coalitie waterschap Hollandse Delta Water in Rozenburg knapt op Visatlas Zuid Holland Blauwe Verbinding dichterbij Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Verenigde Vergadering 15 april 2015 Start verlenging fietspad Hoekseweg Strijen Collegebesluiten 14 april 2015 Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 Collegebesluiten 28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 April coalitie waterschap Hollandse Delta Brede meerderheid vormt coalitie waterschap Hollandse Delta 3 april 2015 Waterschap Hollandse Delta heeft een nieuwe coalitie die bestaat uit de fracties CDA ChristenUnie Hollandse Delta Natuurlijk PvdA SGP VVD Water Natuurlijk Ongebouwd en Bedrijfsgebouwd Waterschapsvlag Hollandse Delta Hollandse Delta Met 21 van de 30 zetels verdeeld over negen partijen vormt de coalitie een brede maatschappelijke afspiegeling De coalitie heeft het vertrouwen dat hiermee een stabiel constructief en bestuurskrachtig bestuur ontstaat Uit de coalitie wordt een nieuw college benoemd Vanwege de brede coalitie zal aan de provincie Zuid Holland instemming worden gevraagd om de vijf reglementaire heemraadposten in te laten vullen door zes collegeleden De beoogd heemraden zijn de heer van Gelder CDA de heer Robijn ChristenUnie de heer Sas PvdA de heer Van Oorschot VVD de heer Struik Ongebouwd en de heer Van Eekhout Bedrijfsgebouwd allen in deeltijd De zorg voor veilige dijken en wegen en voldoende schoon water blijft onverminderd de aandacht houden Europese en landelijke wet en regelgeving vormen hierbij de kaders Een efficiënte uitvoering van het Bestuursakkoord Water door onder andere het versterken van de samenwerking in de waterketen en een effectieve implementatie van de Deltabeslissingen zijn hierin essentieel Een daadkrachtige uitvoering van de Kader Richtlijn Water door middel van de gemeentelijke waterplannen houdt bovendien de aandacht Het zuiveren van afvalwater is een belangrijke kerntaak Daarnaast krijgt oppervlaktewater een steeds prominentere positie in de ruimtelijke ordening

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/brede-meerderheid-vormt-coalitie-waterschap-hollandse-delta.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Water in Rozenburg knapt op
  November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Zomerpeil Samen voor de Aal Waterkwaliteit Stadspolders onderzocht Oude kreken Voorne Putten in ere hersteld Kreupeleweg Strijen dicht Collegebesluiten 31 maart 2015 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen Dokhaven coalitie waterschap Hollandse Delta Water in Rozenburg knapt op Visatlas Zuid Holland Blauwe Verbinding dichterbij Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Verenigde Vergadering 15 april 2015 Start verlenging fietspad Hoekseweg Strijen Collegebesluiten 14 april 2015 Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 Collegebesluiten 28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 April Water in Rozenburg knapt op Water in Rozenburg knapt op 7 april 2015 Gemeente Rotterdam en waterschap Hollandse Delta hebben het watersysteem in Rozenburg aangepakt Duiker Hollandse Delta Er werd in opdracht van het waterschap een grotere duiker aangelegd ter hoogte van de Koninginnelaan Hierdoor kan regenwater beter afvloeien en wordt wateroverlast bij hevige neerslag voorkomen Ook verbetert door de vervanging van de oude duiker de waterkwaliteit in de singels in Rozenburg De gemeente Rotterdam heeft in de omgeving van Koninginnelaan en Schanslaan in Rozenburg de riolering vernieuwd Dit voorjaar waren de werkzaamheden gereed Deel deze pagina Over ons

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/water-in-rozenburg-knapt-op.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - De vissen van Zuid-Holland
  2015 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Zomerpeil Samen voor de Aal Waterkwaliteit Stadspolders onderzocht Oude kreken Voorne Putten in ere hersteld Kreupeleweg Strijen dicht Collegebesluiten 31 maart 2015 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen Dokhaven coalitie waterschap Hollandse Delta Water in Rozenburg knapt op Visatlas Zuid Holland Blauwe Verbinding dichterbij Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Verenigde Vergadering 15 april 2015 Start verlenging fietspad Hoekseweg Strijen Collegebesluiten 14 april 2015 Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 Collegebesluiten 28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 April Visatlas Zuid Holland De vissen van Zuid Holland 9 april 2015 Onlangs verscheen de visatlas De vissen van Zuid Holland In de atlas worden de 54 soorten beschreven die aanwezig zijn in de Zuid Hollandse sloten en singels Jarenlang is er geteld en gemonitord om dit overzicht te maken Vele vrijwilligers hebben dit gedaan door het vangen van vissen in fuiken visvallen en kruisnetten en vervolgens weer vrijlaten Soms is gebruik gemaakt van zaklampen en is er zelfs snorkelend gekeken naar de vissen De atlas geeft o a een beschrijving van het uiterlijk van de vis hoe de vis leeft en eventuele bedreigingen Daarnaast is er aandacht voor de historie van de visserij de aanwezige watertypen en het actuele natuurbeheer en beleid Het waterschap werkt aan schoon water in sloten en singels Het aantal en type vissen wat er in leeft is een graadmeter voor de waterkwaliteit De visatlas is een belangrijk naslagwerk voor waterbeheerders zoals het waterschap maar ook voor hengelsportliefhebbers en vrijwilligers De visatlas levert meer kennis over het onderwaterleven in de regio De visatlas is een initiatief van stichting Ravon www ravon nl met medewerking van diverse waterschappen Deel deze pagina Over ons Vacatures

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/de-vissen-van-zuid-holland.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Blauwe Verbinding weer stapje dichterbij
  maart 2015 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen Dokhaven coalitie waterschap Hollandse Delta Water in Rozenburg knapt op Visatlas Zuid Holland Blauwe Verbinding dichterbij Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Verenigde Vergadering 15 april 2015 Start verlenging fietspad Hoekseweg Strijen Collegebesluiten 14 april 2015 Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 Collegebesluiten 28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 April Blauwe Verbinding dichterbij Blauwe Verbinding weer stapje dichterbij 13 april 2015 Eind mei staat de oplevering van de eerste fase het recreatiegebied in de Zuidpolder in Barendrecht op de agenda Ook zijn de werkzaamheden in het Zuidelijk Randpark naar verwachting eind april begin mei 2015 klaar Daarmee komt de Blauwe Verbinding weer een stapje dichterbij Zuidelijk randpark De Blauwe Verbinding loopt van het Zuiderpark in Rotterdam tot de Zuidpolder in Barendrecht Het doel is het om schoon zoet water uit de Oude Maas naar de gebieden langs de Blauwe Verbinding en het Zuiderpark te laten stromen Daarnaast biedt deze verbinding een ruim 14 kilometer lange recreatieve route met prima mogelijkheden om op te kanoën en te varen met elektrische bootjes De Blauwe Verbinding verbindt ook de verschillende

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/blauwe-verbinding-weer-stapje-dichterbij.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen
  28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 2015 December November Oktober September Augustus Juli Juni Mei April Zomerpeil Samen voor de Aal Waterkwaliteit Stadspolders onderzocht Oude kreken Voorne Putten in ere hersteld Kreupeleweg Strijen dicht Collegebesluiten 31 maart 2015 10 kV hoogspanningsverdeling vervangen Dokhaven coalitie waterschap Hollandse Delta Water in Rozenburg knapt op Visatlas Zuid Holland Blauwe Verbinding dichterbij Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Verenigde Vergadering 15 april 2015 Start verlenging fietspad Hoekseweg Strijen Collegebesluiten 14 april 2015 Dagelijks bestuur waterschap Hollandse Delta benoemd Schuddebeursedijk afgesloten voor bouw watergemaal Start werkzaamheden Dijkversterking Spui West Minister Bussemaker geeft startsein Girlsday 2015 Collegebesluiten 28 april 2015 Maart Februari Januari 2014 2013 Home 2015 April Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen Werkzaamheden Wellestrijpsedijk Herkingen 13 april 2015 Vandaag wordt langs de Wellestrijpseweg in Herkingen bermverharding aangebracht Dit in de vorm van kunststofblokken die na aanleg gevuld worden met grond en ingezaaid met graszaad Wellestrijpsedijk Herkingen Zo krijgen deze kunststofblokken op termijn een groene uitstraling Hierdoor worden de bermen niet meer beschadigd en het wegdek niet meer vervuild Na anderhalve week zal ook de Zuurlandsedijk worden meegenomen De werkzaamheden zullen maximaal drie weken duren Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2015/04/werkzaamheden-wellestrijpsedijk-herkingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive