archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Ontwerp-projectplan versterking oevers Spui ter inzage
  in 2013 60 jaar geleden watersnood 1953 Publicatie verkeersbesluiten gewijzigd Molendijk te Oudenhoorn gedeeltelijk afgesloten Bestuursbesluiten 24 januari 2013 Graafwerk singels Keyenburg van start Fietsers opgelet Hoogwaterwandeling in dordrecht Ontwerp projectplan versterking oevers Spui ter inzage Besluiten D en H Opening tentoonstelling Watersnoodramp Watersnoodramp in 3D Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2013 Januari Ontwerp projectplan versterking oevers Spui ter inzage Ontwerp projectplan versterking oevers Spui ter inzage 1 februari 2013 Door de sterke stroming in het Spui tussen Voorne Putten en de Hoeksche Waard is er de afgelopen jaren onder water zand tussen de kleilagen uitgespoeld Hierdoor zijn de oevers onder water zo steil geworden dat de kans bestaat dat een deel van de dijk het water inglijdt Dit staat ook wel bekend als zettingsvloeiing of afschuiving Spui Oost Om dit te voorkomen brengt het waterschap op delen van het Spui op de oevers onder water steenbestorting aan Dit is verwoord in een ontwerp projectplan Het waterschap legt dit ontwerp projectplan tussen 1 februari 2013 en 15 maart 2013 zes weken ter inzage In deze periode kan iedereen schriftelijk en of mondeling zienswijzen over het ontwerp projectplan naar voren brengen De verwachting is

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/01/ontwerp-projectplan-versterking-oevers-spui-ter-inzage.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Besluiten D en H
  April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 Januari Bestuursbesluiten 2 januari 2013 Baggeren in Spijkenisse Waterschap klaar met schouw maaionderhoud Waterberging Volkerrak Zoommeer Inloopbijeenkomst dijkversterking Hoeksche Waard Zuid Waterschap op Intratech 2013 Bestuursbesluiten 15 januari 2013 Dijkbewaking start oefeningen in 2013 60 jaar geleden watersnood 1953 Publicatie verkeersbesluiten gewijzigd Molendijk te Oudenhoorn gedeeltelijk afgesloten Bestuursbesluiten 24 januari 2013 Graafwerk singels Keyenburg van start Fietsers opgelet Hoogwaterwandeling in dordrecht Ontwerp projectplan versterking oevers Spui ter inzage Besluiten D en H Opening tentoonstelling Watersnoodramp Watersnoodramp in 3D Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2013 Januari Besluiten D en H Besluiten D en H 30 januari 2013 Het voorkeursalternatief voor de dijkversterking Hellevoetsluis is nader uitgewerkt in het ontwerp projectplan en de projectnota MER Het college heeft het projectplan in ontwerp vastgesteld Zowel het ontwerp projectplan als de projectnota MER worden aan Gedeputeerde Staten van Zuid Holland aangeboden om deze ter inzage te leggen Tijdens de inspraakronde organiseert het waterschap een inloopavond voor belanghebbenden Collegebesluiten 29 januari 2013 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/01/collegebesluiten-29-januari-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Opening tentoonstelling Watersnoodramp
  gewijzigd Molendijk te Oudenhoorn gedeeltelijk afgesloten Bestuursbesluiten 24 januari 2013 Graafwerk singels Keyenburg van start Fietsers opgelet Hoogwaterwandeling in dordrecht Ontwerp projectplan versterking oevers Spui ter inzage Besluiten D en H Opening tentoonstelling Watersnoodramp Watersnoodramp in 3D Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2013 Januari Opening tentoonstelling Watersnoodramp Opening tentoonstelling Watersnoodramp 30 januari 2013 Het eiland IJsselmonde bleef een totale verwoesting bespaard Toch stroomden de toenmalige buitenpolders Westpunt Meeuwenplaat en Zalmplaat geheel onder Op de Zalmplaat kwamen zes mensen van de familie Verheij om het leven toen de arbeiderswoning tegenover de boerderij van Timmers instortte Op deze plek bevindt zich nu metrostation Zalmplaat De Heersdijk in Hoogvliet moest met zandzakken worden versterkt Als hier een doorbraak was ontstaan was het leed voor het achterliggende gebied de nieuwbouwwijken Nieuw Engeland Oliebuurt en Oudeland niet te overzien geweest Deltaprogramma De gemeten stijging van de zeespiegel de daling van de bodem en de stijging van de temperatuur dwingen ons net als vroeger ver vooruit te denken en te kijken en te anticiperen op ontwikkelingen in de verdere toekomst We willen een ramp vóór zijn Dat gebeurt met het Deltaprogramma De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden voorbereid en uitgewerkt in het Deltaprogramma Het Deltaprogramma is een nationaal programma waarin Rijksoverheid provincies gemeenten en waterschappen samen werken met maatschappelijke organisaties bedrijfsleven en kennisinstituten onder regie van de regeringscommissaris voor het Deltaprogramma de Deltacommissaris Waterschap Hollandse Delta levert zijn kennis en deskundigheid aan de invulling van het Deltaprogramma in ons gebied de Zuid Hollandse eilanden Ondertussen blijven wij vanzelfsprekend onze dijken duinen en kades versterken daar waar nodig Met onze maatregelen proberen we zoveel mogelijk voorbereid te zijn op de toekomst Door onze waterkeringen nu op orde te hebben kunnen we onmiddellijk aan de slag met de maatregelen die

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/01/opening-tentoonstelling-watersnoodramp.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Watersnoodramp in 3D
  Inloopbijeenkomst dijkversterking Hoeksche Waard Zuid Waterschap op Intratech 2013 Bestuursbesluiten 15 januari 2013 Dijkbewaking start oefeningen in 2013 60 jaar geleden watersnood 1953 Publicatie verkeersbesluiten gewijzigd Molendijk te Oudenhoorn gedeeltelijk afgesloten Bestuursbesluiten 24 januari 2013 Graafwerk singels Keyenburg van start Fietsers opgelet Hoogwaterwandeling in dordrecht Ontwerp projectplan versterking oevers Spui ter inzage Besluiten D en H Opening tentoonstelling Watersnoodramp Watersnoodramp in 3D Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2013 Januari Watersnoodramp in 3D Watersnoodramp in 3D 30 januari 2013 Op 1 februari 2013 is het 60 jaar geleden dat op meer dan 400 plaatsen in Zeeland en Zuid Holland de dijken doorbraken Hoe heeft die ramp eruit gezien Dat is nu in detail zichtbaar te maken door een virtueel 3D landschap van Nederland te combineren met overstromingsmodellen Op deze manier is het mogelijk om inzicht te krijgen in het grillige en vaak onverwachte verloop van overstromingen en daaruit lering te trekken hoe om te gaan met dit soort rampen Zijn evacuatieplannen wel reëel hoe zelfredzaam moeten mensen zijn in dit soort situaties Hollandse Delta is een van de Zuid Hollandse waterschappen die digitaal materiaal heeft aangeleverd voor deze virtuele tour Zie ook Science centre

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/01/watersnoodramp-in-3d.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Maandag 4 februari eerste landelijke controlebericht NL-Alert
  februari eerste landelijke controlebericht NL Alert Maandag 4 februari eerste landelijke controlebericht NL Alert 1 februari 2013 Maandag 4 februari rond 12 00 uur zendt de overheid het eerste NL Alert controlebericht uit in heel Nederland Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of zij hun mobiel goed hebben ingesteld om NL Alert te ontvangen In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat mensen niets hoeven te doen Dit jaar zendt de overheid in totaal drie controleberichten uit op 4 februari 6 mei en 4 november NL Alert NL Alert is een nieuw aanvullend alarmmiddel voor de mobiele telefoon Met NL Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren In het bericht staat specifiek wat er aan de hand is en wat mensen op dat moment het beste kunnen doen Zo kunnen meer mensen worden bereikt en worden zij ook beter geïnformeerd NL Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms berichten Daardoor werkt NL Alert óók als het netwerk overbelast is NL Alert is gratis en anoniem Op dit moment werkt NL Alert al op meer dan de helft van alle mobiele telefoons in Nederland Dit aantal loopt de komende tijd snel op Op www nl alert nl staat hoe mobiele telefoons moeten worden ingesteld en of de eigen mobiele telefoon al geschikt is om NL Alert te ontvangen Campagne Om in aanloop naar het uitzenden van het controlebericht zoveel mogelijk mensen bewust te maken van NL Alert start vandaag een publiekscampagne Via televisie en radiospotjes een online campagne en advertenties in kranten worden mensen gewezen op het controlebericht van 4 februari Tegelijkertijd worden zij opgeroepen om nu te controleren of hun eigen mobiele telefoon al geschikt is voor NL

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/02/maandag-4-februari-eerste-landelijke-controlebericht-nl-alert.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Muskus- en beverratten steeds beter onder controle
  Wereldwaterdag Bijna 12 000 euro voor schoon sanitair in Bangladesh Besluiten Verenigde Vergadering 21 maart 2013 Collegebesluiten 26 maart 2013 Waterschap op veiligheidsdag in Barendrecht Open dag op rioolwaterzuivering in Spijkenisse Meer capaciteit voor gemaal Aveling in Hoogvliet Officiële start CENIRELTA project Start dijkversterking Oostmolendijk April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2013 Maart Muskus en beverratten steeds beter onder controle Muskus en beverratten steeds beter onder controle 1 maart 2013 In grote delen van Nederland hebben de beheerorganisaties de populatie van muskus en beverratten steeds beter onder controle Daardoor is in 2012 het aantal gevangen muskusratten opnieuw afgenomen In totaal gaat het nog om zo n 114 000 muskusratten ruim 10 000 minder dan in 2011 Muskus en beverratten worden gevangen omdat ze schade toebrengen aan dijken kades en andere waterstaatswerken Muskusratten Het aantal gevangen muskusratten is in 2012 met bijna 9 gedaald Opvallend is de situatie in de provincie Groningen Daar zijn 40 584 muskusratten gevangen Dit is ruim 35 van de landelijke vangsten De beheerorganisaties blijven alert Gezien de enorme voortplantingssnelheid kan een populatie muskusratten snel groeien Beverratten Het aantal gevangen beverratten laat een geringe afname zien In totaal zijn 533 dieren gevangen Dat zijn er 25 minder dan vorig jaar De binnenlandse populatie beverratten is vrijwel verdwenen De beverratten worden vooral gevangen in het grensgebied met Duitsland De gekozen strategie om alle beverratten die instromen vanuit Duitsland vlak bij de grens te vangen werkt Bijvangsten gedaald Het aantal bijvangsten is in 2012 met 20 gedaald In totaal gaat het om 11 662 dieren Nu de populatie muskus en beverratten goed onder controle is hoeven er minder vangmiddelen te worden gebruikt Daardoor komen ook aanmerkelijk minder andere dieren in deze vangmiddelen Met de resultaten van het in 2011 afgeronde onderzoek naar bijvangsten wordt getracht

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/03/muskus--en-beverratten-steeds-beter-onder-controle.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Zwijndrechtse kinderen leren over water op de Watervlo
  tijdens crisis van levensbelang Verkiezingen waterschappen en Provinciale Staten op één dag Hollandse Delta voorziet laatste deel dijken van veiligheidsoordeel Nieuwe duikers Middelharnis Collegebesluiten 23 april 2013 Snelfietsroute F16 dichter bij oplevering Waterwoordvoerders Tweede Kamer bezoeken Hollandse Delta Veilig Verkeer Ik doe mee Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2013 April Zwijndrechtse kinderen leren over water op de Watervlo Zwijndrechtse kinderen leren over water op de Watervlo 3 april 2013 Vanmorgen openden heemraad Van Eekhout van waterschap Hollandse Delta en wethouder Henk Mirck van gemeente Zwijndrecht de waterlessen op het educatieschip De Watervlo Educatieschip De Watervlo Leer over water op educatieschip de Watervlo Van 28 maart tot en met 10 april 2013 meert het educatieschip de Watervlo aan in de Drechtsteden Schoolklassen uit de verschillende Drechtsteden volgen daar op doordeweekse dagen het lesprogramma De Waterwereld Op woensdagmiddagen is het schip toegankelijk voor iedereen De Watervlo ligt vandaag op woensdag 3 april in Zwijndrecht en op woensdag 10 april in Dordrecht Daar bent u van harte welkom om de wereld van het water te komen beleven Open dag Watervlo 3 april in Zwijndrecht De toegang tot het schip is vanmiddag vrij van 13 00 tot 16 00 uur Alle geïnteresseerden jong en oud kunnen dan aan boord Het schip heeft als doel mensen te leren over water in al zijn facetten Hiervoor is er aan boord van alles te vinden Via een speurroute komen bezoekers langs Neptunus koning van het water een laboratorium spetterende regenwolken en nemen zij letterlijk een kijkje onder water Een bezoek aan de Watervlo biedt voor elk wat wils Bezoekers kunnen actief deelnemen aan de vele doorlopende activiteiten maar ook gewoon even rondkijken Waterpartners De vaartocht door de Drechtsteden is mogelijk dankzij de financiële bijdrage van de waterpartners uit het regionale programma Watereducatie Drechtsteden

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/04/zwijndrechtse-kinderen-leren-over-water-op-de-watervlo.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Fietsbrug Dirksland geopend
  Spui Jaarstukken 2012 Juni Juli Augustus September Oktober November December 2015 2014 2013 Januari Februari Maart April Mei Fietsbrug Dirksland geopend Zwemwaterseizoen is begonnen Renovatie gemaal De Vooruitgang Collegebesluiten 7 mei 2013 Waterschap verbetert doorstroming A16 Munnikensteeg Dode karpers op Voorne Putten Bezoek Brielse Meer Spektakel Inspraak dijkversterking Hoeksche Waard Noord Wegenonderhoud Goeree Overflakkee Bewijs van Goede Dienst voor Bedrijven en voor Burgers Collegebesluiten 21 mei 2013 Openbare Verenigde Vergadering 23 mei 2013 Waterschap controleert vaarwegen Winnaar bekend Droppie Water quiz Aanslagen waterschapsbelastingen Werkzaamheden A16 Verordening elektronisch bekendmaken Definitief projectplan dijkversterking Zettingsvloeiing Spui Jaarstukken 2012 Juni Juli Augustus September Oktober November December Home 2013 Mei Fietsbrug Dirksland geopend Fietsbrug Dirksland geopend 2 mei 2013 De fietsbrug is een onderdeel van de schoolroute van Melissant naar Middelharnis Het deel van van de fietsroute tussen Middelharnis en de brug is al erder uitgevoerd Het deel van de brug naar Melissant moet nog aangelegd worden maar dat hangt samen met de vernieuwing van de N215 Dat betekent dat het nog wel uitkijken is bij de kruising Noorddijk provinciale weg aldus heemraad Van Nieuwenhuijzen fietsbrug Dirksland Met het openen van de fietsbrug gaat een lang gekoesterde wens in vervulling Er is al tientallen jaren over gesproken maar steeds kwam het er maar niet van Ik heb het Piet wethouder Koningswoud beloofd dat wij die brug samen zouden openen voordat hij wethouder af zou zijn En dat is gelukt Met onze welgemeende dank voor de realisatie aan de provincie Nadat de wethouder en de heemraad op de fiets door het lint waren gereden werden zij op de voet gevolgd door een aantal fietsers Zij hadden even gewacht op de officiële openingshandeling Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/05/fietsbrug-dirksland-geopend.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive