archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPHOLLANDSEDELTA.NL

Total: 979

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Hollandse Delta - Numansdorp
  Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Bezoek Mirjam Sterk aan Dokhaven Collegebesluiten 3 december 2013 Vissen weten passages goed te vinden Waterschap alert voor hoge waterstanden rect Waterschap wint Bouwend Nederland Transparantiebokaal Preventieve maatregelen in verband met hoogwater Waterschappen in Nederland van Boven Bekendmakingen bestuursbesluiten Waterschap blijft alert Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Waterschap strooit ivm gladheid Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp Home 2013 December Numansdorp Numansdorp 20 december 2013 Om de waterkwaliteit te verbeteren in de Binnenhaven van Numansdorp het Verloren Diep en de Schuringse haven heeft Hollandse Delta de doorspoeling verbeterd Water vanuit het Hollands Diep wordt ingelaten via een duiker onder de burgemeester Henrylaan in Numansdorp in de Binnenhaven In deze duiker bevindt zicht een stuw Deze stuw is vervangen door een stuw die automatisch regelbaar is Door deze maatregel kunnen de Binnenhaven het Verlopen Diep en de Schuringse haven beter doorgespoeld worden in perioden dat de waterkwaliteit verslechtert De maatregel maakt onderdeel uit van het waterplan Cromstrijen en draagt bij aan de Europese kaderrichtlijn Water Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/12/verbetering-waterkwaliteit-in-numansdorp.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Hollandse Delta - Overstromingsrisico beter in beeld
  beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp Home 2013 December Overstromingsrisico beter in beeld Overstromingsrisico beter in beeld 20 december 2013 Vanaf 22 december 2013 kunnen inwoners van Nederland beter inschatten wat de mogelijke gevolgen zijn van een overstroming in hun woonomgeving Op de vernieuwde overstromingskaarten op www risicokaart nl wordt op postcodeniveau zichtbaar hoe hoog het water kan komen hoe snel het stroomt en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen De kaarten kunnen bijdragen aan een groter bewustzijn bij mensen wat er kan gebeuren in geval van een overstroming Europese afspraken Het Rijk provincies en waterschappen hebben bij de samenstelling van de nieuwe kaarten de afgelopen jaren intensief samengewerkt Het Interprovinciaal Overleg IPO heeft de kaarten uiteindelijk gemaakt De vernieuwde overstromingskaarten zijn het resultaat van Europese afspraken uit 2007 vastgelegd in de Europese Richtlijn Overstromingsrisico s ROR De ROR verplicht Europese lidstaten informatie te verzamelen inter nationaal overleg te voeren en plannen te maken voor nationaal én grensoverschrijdend beheer van overstromingsrisico s Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu was in haar tijd als staatssecretaris een warm pleitbezorger van de richtlijn Nederland heeft als laag land waar veel Europese rivieren samenkomen belang bij Europese afspraken om overstromingen te voorkomen Beslissingen die bovenstrooms worden genomen hebben grote gevolgen voor de situatie benedenstrooms Maximale waterhoogte Vanaf 22 december is Risicokaart nl verrijkt met kaarten over overstromingsgevaar en overstromingsrisico Zo komen de fysieke kenmerken van overstromingen aan bod zoals het overstroombare gebied de maximale waterhoogten en de stroomsnelheid Ook zijn op Risicokaart nl sinds vandaag de mogelijke gevolgen van overstromingen te zien zoals een indicatie van het aantal getroffenen en het type economische bedrijvigheid van het getroffen gebied inclusief de aanwezigheid van vervuilende installaties en beschermde gebieden De risicokaarten zijn informatief voor burgers maar zullen ook

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/12/overstromingsrisico-beter-in-beeld.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Nieuwsbrief voor agrariërs
  waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp 2015 2014 2013 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Bezoek Mirjam Sterk aan Dokhaven Collegebesluiten 3 december 2013 Vissen weten passages goed te vinden Waterschap alert voor hoge waterstanden rect Waterschap wint Bouwend Nederland Transparantiebokaal Preventieve maatregelen in verband met hoogwater Waterschappen in Nederland van Boven Bekendmakingen bestuursbesluiten Waterschap blijft alert Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Waterschap strooit ivm gladheid Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp Home 2013 December Nieuwsbrief voor agrariërs Nieuwsbrief voor agrariërs 18 december 2013 In 2014 komt Hollandse Delta met een nieuwsbrief voor de land en tuinbouwsector Daarin staat alle informatie over agrarische zaken gebundel Denk aan bijvoorbeeld maaien baggeren maar ook hoe u vergunningen kunt aanvragen De nieuwsbrief komt vier keer per jaar uit Wilt u zich hierop abonneren Schrijf u dan in via www wshd nl agrarische nieuwsbrief Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/12/nieuwsbrief-voor-agrariers.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Collegebesluiten 17 december 2013
  in Nederland van Boven Bekendmakingen bestuursbesluiten Waterschap blijft alert Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Waterschap strooit ivm gladheid Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp 2015 2014 2013 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Bezoek Mirjam Sterk aan Dokhaven Collegebesluiten 3 december 2013 Vissen weten passages goed te vinden Waterschap alert voor hoge waterstanden rect Waterschap wint Bouwend Nederland Transparantiebokaal Preventieve maatregelen in verband met hoogwater Waterschappen in Nederland van Boven Bekendmakingen bestuursbesluiten Waterschap blijft alert Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Waterschap strooit ivm gladheid Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp Home 2013 December Collegebesluiten 17 december 2013 Collegebesluiten 17 december 2013 17 december 2013 Lees het volledige D H bericht Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in uitvoering Actuele projecten van het waterschap Over het werk van het waterschap Veilige dijken duinen en kades Zuiveren van afvalwater Schoon en voldoende water Veilige wegen en vaarwegen Calamiteitenzorg Gemeenten in het werkgebied Archief Archief website

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/12/collegebesluiten-17-december-2013.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen
  alert voor hoge waterstanden rect Waterschap wint Bouwend Nederland Transparantiebokaal Preventieve maatregelen in verband met hoogwater Waterschappen in Nederland van Boven Bekendmakingen bestuursbesluiten Waterschap blijft alert Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Waterschap strooit ivm gladheid Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp Home 2013 December Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen 13 december 2013 Opdrachtgevers spelen een cruciale rol in de realisatie van bouwprojecten Het Opdrachtgeversforum in de Bouw draagt bij aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap van semi publieke organisaties en bewerkstelligt innovatie en kwaliteitsverbetering in de bouwsector Ook de waterschappen zijn hierbij betrokken Waterschap Hollandse Delta is vertegenwoordigd in het Opdrachtgeversforum De verdere wetenschappelijke ontwikkeling en verbreding van het vakgebied was voor het Opdrachtgeversforum reden om met de afdeling Real Estate Housing van de TU Delft een nieuwe leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap te initiëren Per 1 januari 2014 wordt dr ir Marleen Hermans de nieuwe hoogleraar van de speciale leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw van de faculteit Bouwkunde TU Delft Deze leerstoel is uniek op dit vakgebied Hermans is gespecialiseerd in geïntegreerde contracten vernieuwing en kwaliteitssturing in de

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/12/unieke-leerstoel-versterkt-professioneel-opdrachtgeverschap-voor-waterschappen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW
  Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Bezoek Mirjam Sterk aan Dokhaven Collegebesluiten 3 december 2013 Vissen weten passages goed te vinden Waterschap alert voor hoge waterstanden rect Waterschap wint Bouwend Nederland Transparantiebokaal Preventieve maatregelen in verband met hoogwater Waterschappen in Nederland van Boven Bekendmakingen bestuursbesluiten Waterschap blijft alert Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Waterschap strooit ivm gladheid Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp Home 2013 December Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW 9 december 2013 Eind 2015 moet waterschap Hollandse Delta een nieuw Waterbeheerprogramma vaststellen voor de periode 2016 2021 In het Waterbeheerprogramma WBP legt het waterschap vast welke doelen zij in een bepaalde periode wil bereiken in het waterbeheer voldoende en schoon water de waterveiligheid dijken en duinen en de afvalwaterketen samenwerking met gemeenten en zuiveringen De voorbereidingen voor het nieuwe WBP zijn inmiddels gestart Eind 2014 moet het plan in ontwerp gereed zijn en komend voorjaar moet al het aangepaste maatregelenpakket voor de Europese Kaderrichtlijn Water KRW voor verbetering van de waterkwaliteit in concept worden aangeleverd aan het Rijk Dit KRW pakket is een onderdeel van het nieuwe Waterbeheerprogramma Bij het maken van het nieuwe WBP betrekt waterschap Hollandse Delta de samenwerkingspartners zoals provincie gemeenten LTO natuurorganisaties en terreinbeheerders Daarom vindt op maandagmiddag 9 december 2013 een startbijeenkomst plaats van dit zogenoemde gebiedsproces Vertegenwoordigers van de samenwerkingspartners zijn uitgenodigd om mee te denken en te praten over de opgave en maatregelen voor de planperiode 2016 2021 Voor een aantal opgaven en maatregelen geldt dat samenwerkingspartners ook een verantwoordelijkheid hebben In januari volgen bijeenkomsten per de regio voor een verdere uitwerking natuurgebied Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/12/startbijeenkomst-gebiedsproces-waterbeheerprogramma-en-krw.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Bekendmakingen bestuursbesluiten
  2013 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Bezoek Mirjam Sterk aan Dokhaven Collegebesluiten 3 december 2013 Vissen weten passages goed te vinden Waterschap alert voor hoge waterstanden rect Waterschap wint Bouwend Nederland Transparantiebokaal Preventieve maatregelen in verband met hoogwater Waterschappen in Nederland van Boven Bekendmakingen bestuursbesluiten Waterschap blijft alert Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Waterschap strooit ivm gladheid Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp Home 2013 December Bekendmakingen bestuursbesluiten Bekendmakingen bestuursbesluiten 6 december 2013 bekendmakingen overheid Net als gemeenten en provincies maken waterschappen bekend welke besluiten zij willen gaan nemen of genomen hebben Dit gaat bijvoorbeeld over het verlenen van een vergunning een verkeersbesluit of een bestuursbesluit De bekendmakingen worden gepubliceerd via www officielebekendmakingen nl Met de e mailservice bekendmakingen kunt u deze bekendmakingen ook via uw e mailadres ontvangen U moet zich wel zelf hiervoor aanmelden Vandaag is bijvoorbeeld een aantal besluiten van de Verenigde Vergadering van 28 november jl gepubliceerd openbare bekendmaking Inspraakverordening openbare bekendmaking Archiefverordening openbare bekendmaking Belastingverordeningen 2014 Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/12/bekendmakingen-bestuursbesluiten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Hollandse Delta - Waterschap blijft alert
  2015 2014 2013 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Bezoek Mirjam Sterk aan Dokhaven Collegebesluiten 3 december 2013 Vissen weten passages goed te vinden Waterschap alert voor hoge waterstanden rect Waterschap wint Bouwend Nederland Transparantiebokaal Preventieve maatregelen in verband met hoogwater Waterschappen in Nederland van Boven Bekendmakingen bestuursbesluiten Waterschap blijft alert Startbijeenkomst gebiedsproces Waterbeheerprogramma en KRW Waterschap strooit ivm gladheid Unieke leerstoel versterkt professioneel opdrachtgeverschap voor waterschappen Overstromingsrisico beter in beeld Collegebesluiten 17 december 2013 Nieuwsbrief voor agrariërs Numansdorp Home 2013 December Waterschap blijft alert Waterschap blijft alert 6 december 2013 De eerste hoogwaterpiek is voorbij Het peil blijft nog wel hoog Vanmiddag verwacht het waterschap nog een hoogwaterpiek maar minder hoog dan eerder De verwachting is dat dit niet tot problemen leidt voor het waterschap Na deze piek zal het waterschap de dijken en duinen inspecteren op schade zoals afslag van zand of beschadiging van de grasmat Buitendijkse fietspaden en gemalen blijven nog afgesloten De gesloten keersluis van de haven van Spijkenisse is inmiddels weer open 2013 12 06 Stadspolders wantij Deel deze pagina Over ons Vacatures Contact zoeken zoeken tes test Home Nieuws Bekendmakingen Regelgeving Producten FAQ Werken bij ons Werk in

  Original URL path: http://www.waterschaphollandsedelta.nl/nieuws/2013/12/waterschap-blijft-alert.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •