archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - homepage
  schoon water en veilige dijken Hier maken we het zichtbaar Dijkverbetering Rivierenland Werk in uitvoering Kaarten Blauwalg botulisme en dode vissen Bekendmakingen Onderhoud sloten Eigenaar van grond die grenst aan een sloot In sommige gevallen bent u verantwoordelijk voor het onderhoud Dit wordt jaarlijks gecontroleerd tijdens de Schouw Schouw watergangen Nieuws Lekkage in Hoge Boezemkade Kinderdijk gepubliceerd op 01 12 2015 Waterschap Rivierenland is vannacht opgeschaald vanwege een lekkage die ontstaan is in de kade van de Hoge Boezem in Kinderdijk Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht gepubliceerd op 27 11 2015 Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 27 november de begroting 2016 definitief vastgesteld De begroting 2016 is gebaseerd op het nieuwe bestuursakkoord Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater gepubliceerd op 26 11 2015 Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst zijn Nederland en Duitsland gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de hoogwaterveiligheid in het grensgebied van Renovatie Kolffgemaal gereed gepubliceerd op 17 11 2015 De renovatie van de keermiddelen van het Kolffgemaal in Hardinxveld Giessendam is na bijna drie jaar gereed Hiermee is het grootste boezemgemaal van Waterschap Rivierenland Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op gepubliceerd op 16 11 2015 Inwoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben tientallen ideeën geopperd die in hun ogen tegelijk met de voorgenomen dijkverbetering in het gebied uitgevoerd Meer nieuws De dijk is van ons allemaal In september trekt onze camper langs dorpen tussen Tiel en Waardenburg om inwoners te betrekken bij dijkverbeteringsplannen Website De Dijk is van ons Allemaal Uitgifte dijkpercelen 2016 In 2016 geeft Waterschap Rivierenland zo n 630 hectare dijkhellingen uit in het Rivierengebied De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer en het beweiden met schapen Uitgifte dijkpercelen 2016 Fietsen en wandelen Maak via onze fiets en wandelroutes kennis met het werk

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/index.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Waterbeheerprogramma 2016-2021
  voor de omgeving beperken en efficiënter werken Innovatie bij zuivering afvalwater Rioolwater is niet langer alleen maar afvalwater het is ook een bron van nuttige energie en grondstoffen In het waterbeheerprogramma neemt het waterschap zich voor steeds meer technieken toe te passen om grondstoffen en energie terug te winnen uit het afvalwater Klimaatbestendig watersysteem Het waterschap is verantwoordelijk voor voldoende en schoon water in het hele watersysteem Het waterbeheerprogramma biedt ook ruimte om in te spelen op ontwikkelingen om ons heen Zo loopt er op dit moment nog een onderzoek naar de wateroverlast die eind augustus na extreme neerslag is opgetreden op diverse plaatsen in het rivierengebied vooral in Hardinxveld Giessendam Vuren Woudrichem Werkendam en het landelijke gebied van Heusden en Altena Medewerkers en bestuurders van het waterschap voeren daarover gesprekken met inwoners agrariërs en gemeenten De onderzoeken en gesprekken zijn gericht op het inventariseren van maatregelen die overlast bij een vergelijkbare bui kunnen beperken Dit klimaatbestendig maken van het watersysteem is een van de aandachtspunten in het beheerprogramma Inspraak In het voorjaar van 2015 heeft het ontwerp van het waterbeheerprogramma ter inzage gelegen Het waterschap heeft toen 38 inspraakreacties ontvangen vooral van belangenorganisaties Dit is aanleiding geweest om het programma op een aantal punten aan te passen De meeste inspraakreacties gaan over watersysteemmaatregelen Er wordt bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor haalbare doelen voor waterkwaliteit en voor maatregelen tegen wateroverlast Voor wie Voor het bestuur van Waterschap Rivierenland is het waterbeheerprogramma belangrijk om te kunnen sturen en om de koers te bepalen Het programma geeft ook richting aan de interne organisatie voor de werkzaamheden voor de komende jaren Ook voor externe partijen is het waterbeheerprogramma van belang We hebben elkaar nodig om waterdoelen te realiseren en kunnen in samenwerking werk met werk maken Het werk dat we doen doen we voor

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/waterbeheerprogramma-2016-2021/waterbeheerprogramma-2016-2021.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Waterschap voert jaarlijkse controle sloten uit
  gronden die aan deze sloten grenzen hun sloten goed genoeg onderhouden Voor het waterbeheer in het rivierengebied is het belangrijk dat er niet teveel begroeiing in de sloten staat Ook moeten de sloten diep genoeg zijn Schone diepe sloten zijn goed voor een vlotte aan en afvoer van water en voor de waterkwaliteit Schouw Eigenaren van gronden langs de B watergangen zijn verplicht de bodem en de slootkanten vrij te houden van overtollige begroeiing vuil en andere materialen Elk najaar controleert Waterschap Rivierenland of de B watergangen goed zijn onderhouden Dit wordt de Schouw genoemd Alblasserwaard en Vijfheerenlanden In de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden geldt naast de onderhoudsplicht voor B watergangen nog een specifieke regel Ook eigenaren van gronden langs grotere sloten A watergangen moeten hier de slootkanten vrij houden van overtollige begroeiing vuil en andere materialen Alm en Biesbosch In Alm en Biesbosch controleert het waterschap de B watergangen vanaf 1 december 2015 A B of C watergang Wilt u zelf nagaan of een sloot die grenst aan uw grond een A B of C watergang is Gebruik de interactieve kaart op onze website www waterschaprivierenland nl legger wateren Op tijd beginnen Als bij de schouw blijkt dat de werkzaamheden niet of onvoldoende zijn uitgevoerd ontvangen de eigenaren die het onderhoud moeten uitvoeren schriftelijk een waarschuwing van het waterschap Zij krijgen dan de kans het onderhoud alsnog uit te voeren Als het onderhoud niet op tijd in orde is voert het waterschap de onderhoudswerkzaamheden uit Op kosten van de eigenaar van de betrokken percelen Op tijd beginnen met het onderhoud voorkomt dit Sanctiemaatregel schouw Waterschap Rivierenland hanteert een aanvullende regel de preventieve last onder dwangsom Deze maatregel wordt opgelegd als een eigenaar van gronden langs te schouwen sloten meerdere jaren achter elkaar zijn sloot niet op tijd heeft schoongemaakt De

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/10/waterschap-voert-jaarlijkse-controle-sloten-uit.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Uitgifte dijkpercelen 2016
  winnen van veevoer en in beperkte mate voor het beweiden met schapen DE INSCHRIJVING IS GESLOTEN Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/uitgifte-dijkpercelen-2016/uitgifte-dijkpercelen-2016.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Over het Waterschap
  belangen In het rivierengebied zorgen bestuur en medewerkers van Waterschap Rivierenland voor schoon en voldoende oppervlaktewater en veilige dijken Zij doen dit onder andere door zorg te dragen voor dijk en waterbeheer en het zuiveren van rioolafvalwater Organisatie Hier vindt u informatie over hoe Waterschap Rivierenland is georganiseerd Organisatie Taken Waterschap Rivierenland zorgt voor schoon water en veilige dijken Concreet behelst dit een aantal taken Taken Ons bestuur Informatie over het Algemeen Bestuur en Dagelijks bestuur College van Dijkgraaf en Heemraden Bestuur Brochures en publicaties Waterschap Rivierenland geeft diverse folders brochures en nieuwsbrieven uit over zijn taken en werkzaamheden Brochures en publicaties Leren over water een overzicht van alle educatieve materialen en of activiteiten van Waterschap Rivierenland Leren over water Jongeren Als jongere kun jij je hard maken voor water Of wellicht wil je een opleiding in water Jongeren Fietsen en wandelen Maak via onze fiets en wandelroutes kennis met het werk van het waterschap Fietsen en wandelen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/over-het-waterschap.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Organisatie
  aanvragen Werken bij ons Actueel Over het Waterschap Organisatie Missie visie kernwaarden en strategie Nevenfuncties directie Begroting en jaarrekening Duurzaam en klimaatbewust waterbeheer Taken Ons bestuur Leren over water Brochures en publicaties Jongeren Fietsen en wandelen Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Over het Waterschap Organisatie Organisatie Waterschap Rivierenland is een overheidsorganisatie net zoals de Rijksoverheid de provincies en de gemeenten Waterschap Rivierenland zorgt voor het waterbeheer in het rivierengebied Hier vindt u informatie over hoe Waterschap Rivierenland is georganiseerd Missie visie kernwaarden en strategie Nevenfuncties directie Begroting en jaarrekening Duurzaam en klimaatbewust waterbeheer Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit geldt ook voor vervuiling van het oppervlaktewater of ongewenste

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/organisatie/organisatie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Taken
  Veilige dijken Voldoende water Nederland ligt in een rivierdelta We merken het meteen als het water stijgt Maar ook een tekort aan water is nadelig Waterschap Rivierenland zorgt in het rivierengebied voor voldoende water Voldoende water Zuivering rioolwater Waterschap Rivierenland zuivert in het rivierengebied al het afvalwater wat u thuis gebruikt en door afvoerputje en toilet wegspoelt Hiervoor beheren wij 39 waterzuiveringsinstallaties 184 rioolgemalen en 538 km persleiding Zuivering rioolwater Wegbeheer Waterschap Rivierenland beheert niet alleen water maar ook polderwegen in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden Wegbeheer Calamiteitenzorg Wanneer calamiteiten plaatsvinden speelt het waterschap een belangrijke rol in de calamiteitenbestrijding Calamiteitenzorg Muskusrattenbeheer Muskusrattenbeheer Rivierenland werkt mee aan de veiligheid en stabiliteit van dijken en kades Muskusrattenbeheer website Muskusrattenbeheer Rivierenland Vaarwegbeheer Waterschap Rivierenland is vaarwegbeheerder op de vaarwegen op de Linge en de boezemwateren in de Alblasserwaard onder andere de Alblas de Graafstroom en de Giessen Vaarwegbeheer Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/taken.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Bestuur
  beleid van het waterschap en neemt beslissingen over onder meer de begroting de keur peilbesluiten en de diverse waterprojecten die het waterschap uitvoert Het Algemeen Bestuur vergadert vijf keer per jaar Samenstelling Algemeen Bestuur Agenda vergaderstukken en verslagen Besluitenlijsten Algemeen Bestuur Archief audioverslagen tot en met september 2014 Dijkgraaf Aan het hoofd van Waterschap Rivierenland staat dijkgraaf ir R W Roelof Bleker De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijkse bestuur College van Dijkgraaf en Heemraden en van het Algemeen Bestuur De dijkgraaf is bevoegd tot het zelfstandig nemen van besluiten in spoedeisende situaties Daarnaast vertegenwoordigt de dijkgraaf het waterschap Dagelijks bestuur De 30 leden van het Algemeen Bestuur kiezen uit hun midden maximaal zes leden Deze leden vormen samen met de dijkgraaf het College van Dijkgraaf en Heemraden Dit college vormt het dagelijks bestuur van Waterschap Rivierenland Het dagelijks bestuur vergadert om de veertien dagen Samenstelling Dagelijks bestuur Besluitenlijsten Dagelijks bestuur Commissies Naast het Algemeen Bestuur en het dagelijks bestuur College van Dijkgraaf en Heemraden kent het waterschap bestuurlijke commissies In deze commissies wordt veel voorbereidend werk gedaan voordat bepaalde onderwerpen in de vergaderingen van het algemeen bestuur worden besproken Samenstelling commissie Agenda vergaderstukken en verslagen Bestuursakkoord 2015 2019 In het bestuursakkoord Veilig en vernieuwend is op hoofdlijnen vastgelegd welke ambitie het waterschap heeft en welke koers het wil varen in de bestuursperiode 2015 tot en met 2019 Het is afgestemd met de coalitiepartijen Voor het dagelijks bestuur het College van Dijkgraaf en Heemraden CDH en de ambtelijke organisatie is het een leidraad voor de ontwikkeling en uitvoering van beleid rekening houdend met verschillen in het beheergebied Contact Om in contact te treden met de dijkgraaf en of het bestuur kunt u per e mail contact opnemen met bestuursondersteuning bestuurssecretariaat wsrl nl Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/ons-bestuur.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive