archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Waterschap neemt maatregelen voor voldoende water in de Linge
  Tiel met Verticaal Zanddicht Geotextiel Waterschap dient zeven innovaties in voor Waterinnovatieprijs Uitgifte van dijkpercelen gaat van start Nieuwe natuur langs de Bemmelse Zeeg in Ressen Zonnepanelen dak Waterschap Rivierenland leveren energie Muskusrattenvangers in tv programma De Buitendienst Primeur voor Tiel eerste Gelderse postcoderoosproject zonne energie gestart Waterschap Rivierenland combineert aanleg natuurvriendelijke oever met nieuwe persleiding Vervanging slibverwerkingsinstallatie voor rioolwaterzuivering Arnhem Zuid Oplevering ecologische verbindingszone in Park Lingezegen Waterschap Rivierenland start maatregelen Ecologische Verbindingszone Bleeke Kil in Werkendam Waterschap neemt maatregelen voor voldoende water in de Linge De schouw gaat van start Film over de schouw van kleinere sloten November December Home 2015 Oktober Waterschap neemt maatregelen voor voldoende water in de Linge Waterschap neemt maatregelen voor voldoende water in de Linge 30 oktober 2015 De waterstand op de Rijn is op dit moment erg laag Het ziet er naar uit dat het de komende dagen nog lager wordt en bij de Pannerdensche Kop tot 6 80 of nog lager zakt Dat is het peil dat het waterschap bij Doornenburg extra maatregelen neemt om toch nog water vanuit het Pannerdensch Kanaal in de Linge te kunnen pompen Foto Het drijvende gemaal De Pannerling met de verlengde aanvoerbuis tijdens een laagwater enkele jaren geleden Links het Pannerdensch Kanaal rechts het begin van de Linge De voorbereidingen bij het drijvende gemaal De Pannerling bij Doornenburg zijn nu in volle gang om de buis waarmee water uit het kanaal wordt gepompt langer te maken Daarmee kan ook bij de lagere stand in het kanaal toch water de Linge in worden gepompt Door deze maatregelen blijft veedrenking mogelijk en is er bij een calamiteit op de Betuwelijn voldoende water beschikbaar Uit voorzorg word het peil op de Linge tussen Doornenburg en Hemmen met 10 cm verhoogd om extra buffer te creëren Wanneer het water

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/10/waterschap-neemt-maatregelen-voor-voldoende-water-in-de-linge.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - De schouw gaat van start. Film over de schouw van kleinere sloten
  voert jaarlijkse controle sloten uit Overeenkomst software Waterschap Rivierenland en IFV voor calamiteitenbestrijding Livedijk in de Willemspolder nabij Tiel met Verticaal Zanddicht Geotextiel Waterschap dient zeven innovaties in voor Waterinnovatieprijs Uitgifte van dijkpercelen gaat van start Nieuwe natuur langs de Bemmelse Zeeg in Ressen Zonnepanelen dak Waterschap Rivierenland leveren energie Muskusrattenvangers in tv programma De Buitendienst Primeur voor Tiel eerste Gelderse postcoderoosproject zonne energie gestart Waterschap Rivierenland combineert aanleg natuurvriendelijke oever met nieuwe persleiding Vervanging slibverwerkingsinstallatie voor rioolwaterzuivering Arnhem Zuid Oplevering ecologische verbindingszone in Park Lingezegen Waterschap Rivierenland start maatregelen Ecologische Verbindingszone Bleeke Kil in Werkendam Waterschap neemt maatregelen voor voldoende water in de Linge De schouw gaat van start Film over de schouw van kleinere sloten November December Home 2015 Oktober De schouw gaat van start Film over de schouw van kleinere sloten De schouw gaat van start Film over de schouw van kleinere sloten 2 november 2015 Het is zover Het waterschap gaat controleren of grondeigenaren de begroeiing hebben verwijderd uit de kleinere sloten langs hun percelen Er is nu ook een filmpje over gemaakt Op 1 november in de regio Alm en Biesbosch op 1 december start Waterschap Rivierenland met de schouw van de kleinere sloten de zogenoemde B watergangen Daarbij controleren medewerkers van het waterschap of de eigenaren van de gronden die aan deze sloten grenzen de sloten vrij houden van begroeiing Planten kunnen immers een goede aan en afvoer van het water hinderen Dat kan weer leiden tot watertekort of wateroverlast De film Schouw watergangen zie hieronder laat in 4 minuten zien hoe de controle van de watergangen plaats vindt en hoe grondeigenaren er voor kunnen zorgen dat zij hun taak goed uitvoeren Op de pagina Schouw watergangen staat uitvoerige informatie over de schouw Loading the player Download bestanden Video 68153 kB 30 10 2015

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/10/de-schouw-gaat-van-start.-film-over-de-schouw-van-kleinere-sloten.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Aanvragen en meldingen voortaan alleen nog digitaal
  inloopavond wateroverlast Vuren gemeente Lingewaal Vispassage langs de N322 in Almkerk blijkt succesvol Start project Schone Maaswaterketen innovatieve verwijdering van geneesmiddelenresten uit afvalwater Inloopbijeenkomsten wateroverlast Werkendam Tiel Passewaaij en De Heneppe aanleg natuurvriendelijke oevers van start test Trots op pluim van Deltacommissaris Inloopbijeenkomsten wateroverlast Hardinxveld Giessendam Brand op plezierjacht in de Linge Camper Waterschap haalt tientallen ideeën op Renovatie Kolffgemaal gereed Stijging waterschapsbelasting in 2016 lager dan verwacht Grensoverschrijdende samenwerking in bescherming tegen hoogwater December Home 2015 November Aanvragen en meldingen digitaal Aanvragen en meldingen voortaan alleen nog digitaal 1 november 2015 Per 1 november 2015 moeten aanvragen om watervergunning en meldingen op grond van de keur digitaal via het Omgevingsloket online worden ingediend Aanvragen om watervergunning moeten op grond van artikel 6 18 van de Waterregeling digitaal via het omgevingsloket online www omgevingsloket nl worden ingediend Analoog ingediende vergunningsaanvragen om een watervergunning of meldingen op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 worden dan ook in principe buiten behandeling gelaten Wilt u uw aanvraag of melding toch liever analoog indienen Dan kunt u in het omgevingsloket ook een pdf formulier specifiek voor uw werkzaamheden samenstellen Voor het digitaal indienen van een aanvraag of melding heeft u DigiD particulieren of eHerkenning bedrijven nodig Voor de vergunningcheck óf het samenstellen van het analoge formulier hoeft u niet in te loggen en heeft u dus geen DigiD of eHerkenning nodig Meldingen vergunningsaanvragen en ontheffingsaanvragen met betrekking tot wegen en vaarwegen in beheer van het waterschap kunnen nog wel analoog worden ingediend Heeft u vragen over het aanvragen of melden van activiteiten Neem dan contact op met afdeling Vergunningen email cpv wsrl nl tel 0344 64 94 94 of kijk op de pagina Vergunningen Gerelateerd Vergunningen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/nieuws/2015/11/aanvragen-en-meldingen-per-1-11-2015-uitsluitend-digitaal.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Subsidies
  Stimuleringsregeling voor aanleg natuurvriendelijke oevers 2014 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/subsidies.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Belastingen
  bij ons Home Regelen en aanvragen Belastingen Belastingen BSR Belastingsamenwerking Rivierenland verzorgt voor Waterschap Rivierenland de waterschapsbelastingen Logo Belastingsamenwerking Rivierenland 2 Kb Heeft u vragen over waterschapsbelastingen Op de website van BSR www bsr nl vindt u de antwoorden Meer informatie De inkomsten van het waterschap bestaan voor het overgrote deel uit speciale belastingen de waterschapslasten of waterschapsomlag Deze worden opgebracht door de inwoners en bedrijven in het rivieren gebied Het waterschap is een overheidsorganisatie dus een organisatie zonder winstoogmerk Blijft er in een jaar geld over dan wordt dat in de jaren er na gebruikt Alle beleidsregels en verordeningen zijn te vinden in de Regelgeving van Waterschap Rivierenland Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/belastingen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Zienswijze
  bestuursorgaan heeft een orivierenlandntwerpbesluit genomen die via een advertentie bekend is gemaakt in het Waterschapsblad van Waterschap U bent als belanghebbende rechtstreeks bij het ontwerpbesluit betrokken of u bent ingezetene van ons beheersgebied Bij sommige ontwerpbesluiten kunnen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen U kunt een zienswijze indienen gedurende de termijn van terinzagelegging van het ontwerpbesluit 6 weken De start en einde van deze termijn is kenbaar gemaakt in de advertentie van de terinzagelegging van het ontwerpbesluit in het betreffende Waterschapsblad Waterschap Rivierenland Aanpak U kunt uw zienswijze over het ontwerpbesluit schriftelijk digitaal of mondeling maken Het waterschap brengt degene die een zienswijze heeft ingediend op de hoogte van het genomen besluit en van de wijze waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt in dit besluit Schriftelijk U kunt uw brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland Postbus 599 4000 AN TIEL U kunt hiervoor ook het Formulier Zienswijze in word formaat gebruiken Digitaal U kunt ook digitaal een zienswijze indienen via het e formulier Zienswijze Bij Waterschap Rivierenland kunt u inloggen met uw DigiD Gebruik hiervoor het e formulier Zienswijze met DigiD Meer informatie over DigiD Let op ondersteunt uw browser geen javascript Dan werken de e formulieren niet Gebruik dan Formulier Zienswijze in word formaat dat u kunt invullen printen en opsturen Mondeling Voor uw mondelinge zienswijze kunt u terecht bij de ambtenaar werkzaam bij het waterschap die het dossier in behandeling heeft Wie dit is onder welk telefoonnummer en tot wanneer u deze persoon kunt bereiken is kenbaar gemaakt in de advertentie van de terinzagelegging van het ontwerp besluit in het betreffende Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/zienswijze.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Bezwaar
  kijken naar de mogelijkheden om tot een oplossing te komen van het bezwaar Als dit lukt worden de afspraken vastgelegd en is verdere behandeling van het bezwaarschrift niet meer nodig Als in dit overleg geen oplossing mogelijk is zal de gewone procedure worden gevolgd en het bezwaarschrift worden voorgelegd aan de adviescommissie Adviescommissie De Adviescommissie Awb is een onafhankelijke adviescommissie die advies uitbrengt aan het bestuur over ingediende bezwaarschriften en klachten Hoorzitting Wanneer de formele procedure wordt gevolgd wordt u uitgenodigd voor een hoorzitting van een externe bezwarencommissie De bezwarencommissie bestaat uit drie personen die het bestuur adviseert over de beslissing op het bezwaar Op de hoorzitting kunt u uw bezwaar toelichten De medewerker van het waterschap die uw bezwaar behandelt zal ook worden gevraagd een toelichting te geven Uiteraard mag u iemand meenemen naar de hoorzitting Aan het einde van de hoorzitting krijgt u informatie over het verdere verloop van uw bezwaar bijvoorbeeld wanneer u een schriftelijke beslissing op bezwaar kunt verwachten Van de hoorzitting wordt een kort zakelijk verslag gemaakt Geen hoorzitting Naar de hoorzitting komen is niet verplicht Als u niet wilt komen laat u het ons dan wel tijdig weten Ook kan het zijn dat uw bezwaar zo duidelijk is dat geen toelichting nodig is In dat geval kunnen we deze stap dan overslaan en een beslissing nemen Is de beslissing waartegen u bezwaar heeft gemaakt geldig Ja zolang u geen uitslag op uw bezwaar heeft blijft de eerste beslissing geldig Het maakt niet uit dat u bezwaar of beroep heeft ingesteld Dit geldt voor alle besluiten ook als er een last onder dwangsom is opgelegd Opschorten schorsen van een besluit moet u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen Op http www rechtspraak nl leest u hier meer over Wanneer krijgt u de beslissing op

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/bezwaar.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Klacht
  klacht te behandelen als het belang van de klager of het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is Het waterschap handelt de klacht in principe binnen tien weken af Deze termijn mag een keer met vier weken verlengd worden Bent u ontevreden over uw klachtafhandeling dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman Voorwaarden U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop een ambtenaar of een bestuurder zich in een bepaalde aangelegenheid tegen u of een ander heeft gedragen Een schriftelijke klacht moet aan een aantal eisen voldoen op het moment van indiening van de klacht is er nog geen jaar verstreken na de gedraging u moet uw naam en adres vermelden de gedraging voldoende omschrijven aangeven tegen wie de klacht wordt ingediend en of de reden waarom de klager bezwaar heeft tegen de gedraging het belang van de klager of het gewicht van de gedraging mag niet kennelijk onvoldoende zijn er stond voor de klager niet een andere mogelijkheid open om zijn klacht naar voren te brengen via een klachtprocedure bijv bij een klachtencommissie via bezwaar en beroep of via een andere gerechtelijke procedure Aanpak Schriftelijk U kunt uw brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland ter attentie van de klachtencoördinator Postbus 599 4000 AN TIEL Vermeld in uw brief in ieder geval uw naam adres telefoonnummer datum en ondertekening een omschrijving in uw eigen woorden van datgene waar u het niet mee eens bent of wat er is voorgevallen Daarbij is het verstandig om kopieën van brieven of andere documenten die betrekking hebben op de klacht mee te sturen Digitaal U kunt ook digitaal een klacht indienen via het e formulier Klacht Bij Waterschap Rivierenland kunt u inloggen met uw DigiD Gebruik hiervoor het e formulier Klacht

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/klacht.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive •