archive-nl.com » NL » W » WATERSCHAPRIVIERENLAND.NL

Total: 720

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Waterschap Rivierenland - Overzichtskaarten
  dijkpercelen 2016 Kaarten Overzichtskaarten Werken bij ons Home Regelen en aanvragen Uitgifte dijkpercelen 2016 Kaarten Overzichtskaarten Overzichtskaarten 23 november 2015 Hieronder vindt u de links naar de overzichtskaarten en detailkaarten Overzichtskaarten Overzichtskaart met alle uit te geven dijkpercelen Overzichtskaart met als inschrijfdatum 30 november Kaarten per inschrijvingsdatum De inschrijving voor 16 en 23 november is gesloten Inschrijvingsdatum 30 november Vianen Hagestein Kanaal Steenenhoek Opijnen Waardenburg Vuren Gorinchem A2 Kromme Nol Heerewaarden Rijswijk Woudrichem Zuilichem Brakel ARkanaal Inundatiekanaal Tiel Doornenburg Buitenpolder Gendt Kerncentrale Dodewaard Oude Veerweg Dodewaard Looveer Huissen Pleibrug Slaperdijk Lienden Kesteren Spoorbrug Driel Brug 50 Heteren Spoorbrug Lent Camping groot Altena Batenburg Dreumel Deest scheepswerf Druten scheepswerf Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde vragen Kaarten Calamiteiten Calamiteiten kunt u 24 uur per dag 7 dagen per week doorgeven via T 0344 64 90 90 Dit

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/uitgifte-dijkpercelen-2016/kaarten/overzichtskaart-met-alle-uit-te-geven-dijkpercelen.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive


 • Waterschap Rivierenland - Brochures en publicaties
  link opent in een nieuw scherm U kunt brochures ook kostenloos bestellen Brochures Algemene brochure rondom water veilig natuurlijk en schoon 4348 kB Regels rondom water en dijken Wanneer hebt u toestemming nodig van het waterschap 855 KB Regels bij dijken en watergangen 451 Kb Regels rondom grondwater oppompen en lozen 542 Kb Regels rondom het lozen van afval water 823 Kb Dijkinspectie 374 Kb Werving Dijkleger 572 Kb Schoner water in sloten en plassen 600 KB Watersysteemrapportage 2014 5 Mb Baggeren 990 KB Peilbesluiten 2 MB Regels voor zwaar verkeer in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 600 KB Calamiteitenzorg 180 KB Wat te doen bij calamiteiten 250 KB Vaarwijzer Alblasserwaard 430 KB Vaarwijzer Linge 625 kB Werken in een flexibele kantooromgeving 2 268 kb Jacobskruiskruid 511 kB Rapporten en publicaties Visie Zuiveringsbeheer 3871 kB Jaaroverzichten zuiveringstechnische werken Beeldencatalogus Polderwgen Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Strategie Samenwerken in de afvalwaterketen 805 kB Visie duurzaam en doelmatig zuiveren 131 kB Waterschapsspiegel 2014 Waterschapspeil 2014 Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/brochures-en-publicaties/brochures-en-publicaties.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Jongeren
  Hall Larenstein HBO Watermanagement Wellant College Gorinchem MBO Watermanagement Maak je profielwerkstuk over water Zit je bijna in 5 havo of 6 vwo Maak dan je profielwerkstuk over water ikonderzoekwater Ontdek de wereld van water Op de site Waterwonderen vind je nieuws en weetjes over water een overzicht van beroepen en opleidingen in water events op gebied van water filmpjes en lees je de ervaringen van onze waterambassadeur Len Hazeleger Waterwonderen Stage of afstudeeropdracht Stage lopen is dé manier om werkervaring op te doen en het waterschap te leren kennen We zijn erkend leerbedrijf voor onder andere Ecabo administratie Kenteq technisch vakmanschap Fundeon bouw en infra en Aequor domein voedsel natuur leefomgeving Je kunt een stage of afstudeer verzoek indienen door je gegevens achter te laten via ons digitale formulier op onderstaande link Stage afstuderen Welke beroepen zijn er Werken bij het waterschap is heel divers Voor meer informatie kijk je op de pagina Werken bij het waterschap Wil jij weten welke beroepen er zijn bij een waterschap Bekijk dan ook eens de beroepenpagina van de Unie van Waterschappen Werken bij het waterschap Beroepenpagina Unie van Waterschappen Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/jongeren.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Missie, visie, kernwaarden en strategie
  oplossingen door ruimtelijke inrichting en risicobeheersing Watersysteem Een veranderend klimaat met korte maar hevige regenbuien maar ook perioden van droogte vraagt om een robuust watersysteem Dat systeem moet ook ecologisch gezond zijn Zo kunnen we vrijwel altijd voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar stellen aan de gebruiksfuncties landbouw natuur stedelijk gebied en recreatie Waterketen Samen met gemeenten en waterbedrijven zorgen we voor één waterketen Met elkaar realiseren we een doelmatige inzameling van afvalwater Vervolgens zuiveren wij dit water ten behoeve van gezondheid en leefomgeving Daarbij richten we ons ook op energie en grondstoffenwinning Wegen In het gebied Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn we verantwoordelijk voor het beheer van wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom Verkeersveiligheid stellen wij daarbij centraal De dingen goed doen Als regionale waterspecialist zetten wij onze gebiedskennis deskundigheid en daadkracht in voor de uitvoering van deze taken In een gebiedsgerichte aanpak bundelen we diverse opgaven en leveren we maatwerk voor het gebied We letten daarbij scherp op het bieden van een goede kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten want we streven naar een effectieve en efficiënte taakuitvoering Dat vraagt beheersing en transparantie van de prestaties en kosten van de organisatie Voor een optimale taakuitvoering zoeken we de samenwerking met partners in het waterbeheer Zo profiteren we van elkaars kennis en expertise Multischalige samenwerking is ons uitgangspunt We houden rekening met de belangen van anderen en hebben oog voor maatschappelijke meerwaarde van ons werk We participeren in activiteiten voor kennisdeling Als overheid staan we voor een klantgerichte dienstverlening aan burgers en bedrijven Ook bieden we een inspirerende werkomgeving voor onze medewerkers we zijn toonaangevend in Het Nieuwe Werken Onze kernwaarden bekwaam betrokken en betrouwbaar vormen het fundament voor een professionele organisatie en medewerkers Vanuit onze verantwoordelijkheid voor goed openbaar bestuur investeren we in de ambtelijk bestuurlijke samenwerking Om goed voorbereid te zijn op de toekomst werken we continu aan verbetering en innovaties Zo zijn en blijven wij de aangewezen waterspecialist De strategie van Waterschap Rivierenland Het streven van Waterschap Rivierenland is gericht om daar waar mogelijk en noodzakelijk verbetering in de uitvoering te realiseren om de taken waarvoor het waterschap staat goed ten uitvoer te brengen In de bovenstaande visie is beschreven welke organisatie het waterschap wil zijn Het gaat daarbij vanzelfsprekend niet om de organisatie als zodanig maar het gaat erom dat een goede inrichting van de organisatie bijdraagt aan het zo goed mogelijk realiseren van onze taken ten dienste van onze klanten In de strategie wordt daarom nadruk gelegd op enkele kernbegrippen die het water schap leidt op de route naar een optimale taakuitvoering en bedrijfsvoering Effectieve taakuitvoering Waterschap Rivierenland is een uitvoeringsorganisatie die zich richt op een aantal concrete taken Het stuurt op het doeltreffend leveren van prestaties van goede kwaliteit die bijdragen aan een veilig en leefbaar rivierenland Doeltreffend betekent ook dat een optimaal pakket van maatregelen ten uitvoer wordt gebracht waarmee de te bereiken effecten binnen de daarvoor gestelde termij nen worden gerealiseerd Efficiënte bedrijfsvoering Waterschap Rivierenland stuurt op een zo efficiënt mogelijke

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/organisatie/missie-visie-kernwaarden-en-strategie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Nevenfuncties directie
  publicaties Jongeren Fietsen en wandelen Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Over het Waterschap Organisatie Nevenfuncties directie Nevenfuncties directie Nevenfunctie directieleden Directielid Nevenfuncties ir Z C Vonk directeur secretaris directeur drs H C Jongmans MPM lid directieraad Jurylid verkiezing beste overheidsorganisatie 2015 J J M Knoops MPM directeur lid directieraad Lid van het bestuur van Stichting Levensboom te Bergen Limburg Lid van het bestuur van Stichting Uniformenfonds Fanfare Les Montagnards te Bergen Limburg Lid van de gemeenteraad van de gemeente Bergen Limburg Bestuurslid fanfare drumband Eendracht te Siebengewald Voorzitter van de Stichting Bevordering Blaasmuziek Bergen BBGB drs ing J J S Bakker projectdirecteur Voorzitter werkgroep Congenitale en metabole spierziekten Vereniging Spierziekten Nederland Lid Stuurgroep Vrije School Meander Nijmegen European Network of Minimalist Pianists i o Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op maat Veelgestelde

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/organisatie/nevenfuncties-directie.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Begroting en jaarrekening
  jaarrekening Begroting en jaarrekening Op deze pagina vindt u de begroting en de jaarrekening van Waterschap Rivierenland Documenten in PDF formaat kunt u vanaf het scherm lezen en opslaan Gebruik hiervoor de Acrobat Reader link opent in een nieuw scherm 2016 Begroting 2016 Bijlage begroting 2016 deel 1 Bijlage begroting 2016 deel 2 2015 Begroting 2015 Bijlage begroting 2015 2014 Begroting 2014 2942 kB Bijlage begroting 2014 288 kB Jaarstukken 2014 Bijlage jaarstukken 2013 Begroting 2013 7495 kB Bijlage begroting 2013 256 kB Jaarstukken 2013 1211 kB Bijlagen 2013 15151 kB 2012 Begroting 2012 9650 Kb Bijlage begroting 2012 234 Kb Jaarstukken 2012 Bijlagen behorend bij jaarstukken 2012 2011 Begroting 2011 2 MB Begroting 2011 bijlage 300 KB Voorjaarsnota 2011 2 MB Bijlage voorjaarsnota 2011 300 KB Jaarstukken 2011 1 11 MB Bijlagen behorend bij jaarstukken 2011 1 74 MB 2010 Jaarverslag Waterschap Rivierenland 2010 2 MB Accountantsverslag 2010 300 KB Jaarstukken 2010 1 MB Bijlagen jaarstukken 2010 1 MB Voorjaarsnota 2010 2 MB Bijlage voorjaarsnota 2010 1 MB Begroting 2010 6112 Kb Begroting 2010 bijlagen 1 11 250 Kb Begroting 2010 bijlage 12 23 Kb 2009 Jaarrekening 2009 738 Kb Bijlagen jaarrekening 2009 500 KB Begroting 2009 1 MB Bijlagen begroting 2009 1 MB 2008 Begroting 2008 2 MB Bijlagen begroting 2008 1 MB Voorjaarsnota 2008 2 MB Jaarstukken 2008 659 Kb Bijlage jaarstukken 2008 2961 Kb 2007 Jaarrekening 2007 750 KB Bijlagen bij de jaarrekening 2007 500 KB 2006 Jaarrekening 2006 750 KB Bijlagen bij de jaarrekening 2006 500 KB Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/organisatie/begroting-en-jaarrekening.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Duurzaam en klimaatbewust waterbeheer
  Fietsen en wandelen Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Home Over het Waterschap Organisatie Duurzaam en klimaatbewust waterbeheer Duurzaam en klimaatbewust waterbeheer Waterschap Rivierenland heeft een KlimaatActieProgramma KAP Dat is een compleet overzicht van alle acties projecten en initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord Secretaris directeur Eric Jongmans voorziet eerste bedrijfsauto van logo Lean and Green Dit Klimaatakkoord is door de Unie van Waterschappen en het Rijk ondertekend in het voorjaar van 2010 Ook voor Waterschap Rivierenland is daarmee het Klimaatakkoord ondertekend en verplichten we ons om een bijdrage te leveren aan de doelen er van Speciale website Er is een speciale website ontwikkeld waar u alle informatie kunt terugvinden over wat het waterschap doet op het gebied van duurzaamheid en klimaat www klimaatactieprogramma nl Deel deze pagina Home Contact English Deutsch zoeken zoeken tes test Actueel Over het Waterschap Beleid Werk in uitvoering Regelen en aanvragen Werken bij ons Contact opnemen met het waterschap Indien u contact wilt met één van onze medewerkers en of een afspraak wilt maken Telefoonnummer 0344 64 90 90 E mail info wsrl nl Contact Beleid regelgeving en producten Keur en legger Visbeleid Varen Peilbesluiten beslissingen op

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/organisatie/duurzaam-en-klimaatbewust-waterbeheer.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive

 • Waterschap Rivierenland - Schoon water
  actief toe op naleving van de regels door burgers bedrijven en andere overheden Om te weten of het goed gesteld is met de waterkwaliteit meten we dit op verschillende locaties met behulp van meetnetten Meting waterkwaliteit Toestand en trend Waterschap Rivierenland heeft een meetnet oppervlaktewaterkwaliteit Daarmee wordt jaarlijks op zo n 300 locaties de kwaliteit van het water gemeten zie onze Kaart waterkwaliteit Fysisch chemische waterkwaliteit Informatie vanuit onze meetpunten op fysisch chemisch gebied Kaart Fysisch chemische waterkwaliteit Beoordeling waterkwaliteit KRW Waterschap Rivierenland heeft een specifiek Kaderrichtlijn Water KRW meetnet voor de beoordeling van de waterkwaliteit Beoordeling waterkwaliteit KRW Maatregelen verhoging waterkwaliteit Lozingen uit riool Het waterschap werkt samen met gemeenten aan het terugdringen van lozingen vanuit het riool op oppervlaktewater Dit krijgt zijn beslag in gemeentelijke waterplannen Aanleg waterberglocaties natuurvriendelijke oevers nvo s en vistrappen Aanleg van waterberglocaties nvo s en vistrappen verbetert de waterkwaliteit Zo krijgen meer soorten planten en dieren een kans Bestrijding exoten Op verschillende plekken in het rivierengebied werkt het waterschap aan bestrijding van exoten Dit zijn planten en dieren die zijn geïmporteerd uit verre landen In sommige gevallen verdringen deze exoten andere planten en dieren en veroorzaken daardoor overlast Voor meer informatie lees de Nota Bestrijding inheemse en exotische plaagsoorten Watersysteemrapportage De watersysteemrapportage vloeit voort uit het waterbeheerplan Daarin wordt aangegeven dat de waterkwaliteit in het beheergebied van Waterschap Rivierenland voortdurend wordt gemeten De watersysteemrapportage is een verslag van de bevindingen van deze metingen Deze rapportage geeft een actueel beeld van de toestand en trends in het watersysteem van het rivierengebied Zij geeft inzicht in hoeverre Waterschap Rivierenland voldoet aan de doelstellingen voor peilbeheer waterkwaliteit en ecologie en of er sprake is van vooruit of achteruitgang De rapportage is niet alleen van belang voor het waterschap zelf Voor regionale overheden natuur en milieuorganisaties en

  Original URL path: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/taken/schoon-water/schoon-water.html (2015-12-02)
  Open archived version from archive